Techpanel

Herhangi bir tanıtım kampanyasından sonra, genellikle bütün mecralar için geçerli olan, ölçme zamanlaması, yapılan tanıtımın amacına ve ürünün niteliklerine bağlıdır. Tanıtımın amacı hemen satışını gerçekleştirmek istediği bir ürün veya hizmet ise ve bunların fiyatı, tüketicilerin üzerinde düşünmelerini sağlayacak kadar yüksek ise, etkinlikleri bittikten sonra, tüketicilerin ilgili firmaya geri dönüşlerine göre yapılmalıdır. Tüketicilerin firmaya geri dönüşlerinde araştırma, sorgulama, niyet daha doğrusu yaklaşımlarına göre, başarı ölçülebilmektedir. Tüketicilerin hemen satın alma davranışını bu noktada göstermeleri için, tanıtım etkinliği bittikten sonra daha uzun bir zamanın geçmesini beklemek gerekmektedir. Bu bekleme, tüketicilerin yüksek maliyeti ödeme noktasında ki düşünme paylarına ayrılmalıdır. Diğer durumlarda, gazetelere verilen tasarımlar, kurumsal imaj için verilmekteyse, etkinliği bittikten kısa bir süre sonra ölçümlerinin yapılması mantıklı olabilmektedir. Amaç, savunma, sosyal sorumluluk, kurumsal değer yaratma v.b.\'ler ise de etkinlik bittikten sonra gazete reklamları ölçülebilir.


Yazarlık ile reklam metin yazarlığı, birbirini etkileyen iki farklı alandır. Kimi yönde olumlu kimi yönde olumsuz olan bu etkiler, tamamen yazarın bilgi birikimine ve aradaki ayrımları veya olumlu olumsuz etkileri nasıl alabildiği ile alakalı olarak, ortaya yeni bir kimliği çıkarmaktadır. Normal metin yazarlarının, insanları etkileme, onları belirlenmiş davranışları göstermeleri için harekete geçirme amacı taşımazlar. Onlar, işleyecekleri konuyu derinlemesine araştıran, algılayan, ifadesi güçlü, algıları açık insanlardır. Normal metin yazarları, önemli olduğunu düşündükleri konular hakkında, insanların farkına varmalarını, algılamalarını, yaşamlarına veya yaşam görüşlerine değişik açılardan bakmalarını sağlama amacı taşırlar. Onları yaşamın veya yaşanmışlıkların, ince ayrıntıları hakkında aydınlatırlar. Hangi konuyu işlerse işlesin, insanların bakış ufkunu genişletmeye çalışırlar. Ama onlar, konuları işlerken, insanların verilen bilgilerle, etkileyici unsurlarla, yaşamla veya yaşanmışlıklarla aktarılan düşünceler doğrultusunda, hareket etmelerini beklemezler. İnsanlar normal metin yazarlarını okurken, bağımsızdırlar. Kendi deneyim ve bilgi birikimleri doğrultusunda, yazarın da yardımıyla okuduklarını, kendi istedikleri şekilde yorumlamaktadırlar.


Gün geçtikçe büyüyen Pazar, artan firmalar, bunlara paralel olarak, gittikçe daha çok miktarlarda üretilen ürün ve hizmetler, ürün ve hizmetlerin birbirine benzerliği, rekabet ortamları, hepsinin tanıtıma ihtiyaç duymasını gerektirmiştir. Binlerce reklam, reklam türü tüketicilere seslenmekte ve onlara mesaj iletmeye çalışmaktadır. Bütün bunlarla birlikte tüketici, artık reklam mesajlarına karşı duyarsız, tepkisiz hale gelmiş, çoğu reklam tasarımlarını görmüyor, mesajlarını algılamıyor noktasında durmaktadır. Her reklam, ürün ve hizmet çeşidini anlatmakta, hepsi dikkat çekmek için bin bir yolu denemektedirler. Böyle bir ortamda, reklam yazarlarının işleri oldukça zor hale gelmiştir. Geçmişten günümüze, onlarca yıldır reklam sektörü, reklam metinleri yazmaktadır. Hem de her mecradan; televizyondan, radyodan gazetelerden, dergilerden, açık hava reklam araçlarının hepsinden, tüketicilerin gidebilecekleri sosyal faaliyetlerden, günümüzde internetten sürekli reklam mesajlarını tasarlamakta ve seslenmektedir. Bugün insanlara dair bütün unsurlar kullanılmış gibi görünmektedir. Her reklam tasarımı, başka bir reklam tasarımını çağrıştırır nitelikte, tüketicinin karşısına çıkmaktadır. Hatta bazı markalar arasında, çalıntı reklam kampanyası suçlamaları bile gündeme gelmeye başlamıştır.


Billboard reklamları, günümüzde firmaların en çok kullandığı açık hava tanıtım araçlarından biridir. billboardlar genellikle, kurumsal, imaj, daha kısa bir ifadeyle, firmaların, uzun vadede tüketicilerin zihinlerine yerleştirmek istediği unsurlara hizmet etmemektedir. Billboard reklamları genellikle, firmaların kısa vadede gerçekleştirmek istediği amaçlarına yönelik tanıtımları içermektedir. Bunlar genellikle, kampanya duyuruları, indirim duyuruları, firmaların tüketicilerine sunduğu özel fırsat ve avantajları duyuranlar olmakla birlikte, satışın hemen yapılmasına dair tasarımlar da olabilmektedir. Bilindiği gibi, hemen satışın yapılmasını amaçlayan tasarımların izlediği yollar, diğerlerinden farklı olmaktadır. Bu tip tanıtımlar genellikle, daha net cümleler kullanmaktadır. Yani, dolaylı yollardan tüketicileri yönlendirmeye çalışmaktan ziyade doğrudan yönlendirmeye çalışmaktadır. Tüketicilerin, ürün ve hizmet özelliklerini karşılaştırmalarını, üstünlüklerini görmelerini, zaman geçirmeden/hemen satın alma eylemini gerçekleştirmelerini istemektedirler.


Firmaların, belirlenmiş çeşitli amaçları için birbirini takip eden tanıtım serileri, günümüzde en çok tutan tanıtım kampanyaları arasına girmektedir. İnsanlar birbirini takip eden olayları izlemeyi sevmektedirler. Bununla birlikte, bilindiği gibi televizyonda dizi reklamlar, merak unsurunu da içermektedir. Firmaların çeşitli amaçları doğrultusunda, ürün ve hizmetle ilgili mesajların örüldüğü olaylar veya konular izlenirken, insanlar kendilerini olayların akışına bırakmaktadır. Bir yandan konu ve olayların gideceği son nokta merak edilirken, konu ve olayların, kişilerin ürün ve hizmetle ilgili mesajları ve bu mesajları verirlerken, görüntülerde hissedilen kazanımlar, faydalar insanların zihinlerine, bilinçaltına veya bilince yerleşmektedir. Özellikle televizyonda dizi reklamın sevilen oyunculardan oluşması veya dikkat çekici, etkileyici unsurların bulunması, bütün tanıtım kuşaklarının izlenmesini sağlamaktadır. İnsanlar merak ettikleri her şeyi dikkatlice izlemekte ve anlamaya çalışmaktadırlar. Dolayısıyla belleklerine konu ve mesajlar ister istemez yerleşmektedir. Fakat tanıtım ajanslarının tasarladıkları, televizyonda dizi reklam filmlerinin çoğu, bu unsuru işlememektedir. Gene, televizyonda dizi reklam tasarlamaktadırlar ama bu serilerde konular veya işlenen tema sonuçlandırılmaktadır.


Firmaların pek çok amacı için tasarlanan reklamların her birinin, farklı bir yaklaşımı bulunmaktadır. Buna yaklaşımların tespit edilmesi, reklamın amacına göre, en uygun olan şekilde oluşturulmakta ve etki unsurlarıyla birleştirilmektedir. Yani reklamın amacı, reklamın yaklaşımı ve mesajları sırasıyla oluşturulmakta ve güçlendirici unsurlar eklenmektedir. Güçlendirici etkenler, saygın bir oyuncu, erotizmin kullanılması, mizahın kullanılması, abartılı grafikler, animasyonlar, olaylar v.s. şeklinde olabilmektedir. Fakat günümüzde, tüketicilerin üzerine gelen milyonlarca reklam bilgisi, her yerden, her mecradan onlara seslenen reklam mesajları, tüketicilerin artık bunlara alışarak, onları duymamasına veya etki unsuru ne olursa olsun, etkilenmemesine neden olmaktadır. Günümüzde tüketici, reklamın mesajlarından çok, etkileyici unsurların kendilerine dikkat etmekte ve etki unsurlarını reklamın mesajlarından ayırt ederek izlemekte, duymakta veya algılamaktadır. Bu nedenle, reklamların, ürün ve hizmet bilgilerini, faydalarını, zararlarını, kullanım biçimlerini, ihtiva ettikleri bileşenleri sözle aktarmaktan çok göstermeleri daha etkili olmaktadır. Tüketici gördüğü şeyleri unutmaz. Öyle ya da böyle aklında kalmakta ve gerektiğinde satın alma veya başka birine önerme davranışını göstermektedir.


Bilindiği gibi reklam, pek çok amaç için yapılmaktadır. Bu amaçların arasında; satışı baştan sona kadar gerçekleştirmesi, satın almaya yakın kişilerin eyleminin desteklenmesi, satın alma eylemini hatırlatması, markanın bilinirliğini arttırma, kurumun tanınmasını ve güvenilmesini sağlama, savunma amaçlı reklam, sosyal sorumluluk reklamları, rekabet amacıyla reklam, satışı engelleyen nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik reklam v.b. pek çok amaç, firmaların reklam yapmalarını sağlamaktadır. Reklamın amacı, reklam veren firma tarafından belirlenmektedir. Tüketicilere bu amaç için nasıl yaklaşılması gerektiği de reklam ajansı tarafından belirlenmektedir. Bununla birlikte firmalar, reklam kararlarını, birden çok amaç için verebilmektedir. Reklam ajansları, reklamı tasarladıklarında, tek bir yaklaşım belirlemek durumunda olmaktadır. Tek bir yaklaşım ama birden fazla amaç, dolayısıyla birbirinden farklı yerlere giden, karışık mesajlar iletilmektedir. Bu şekilde yapıldığında, reklam pek çok amaca hizmet etmekte ve çoğunlukla çok azını başarabilmektedir. Bu nedenle reklamın amacının mümkünse tek amaca indirilmesi ve bu amacın başarılı olması halinde, yan getirilerinin değerlendirilmesi çok daha sağlıklı olmaktadır.


Her zaman için iyi reklam satan reklam olamamaktadır. Çünkü satan reklamın özellikleri çok farklıdır. Satan reklam, iyi reklamla mutlaka ortak özelliklerde bir araya gelmektedir. Yani ortak noktaları çoktur fakat gene de iyilik ve satış birbirinden farklı konulardır. iyi reklam; güzel görüntülerin, seslerin, müziklerin olduğu, bazen sanatsal unsurların kullanıldığı, oyuncuların rollerini iyi oynadıkları reklamlardır. Bunlar da satar, bunların da başarabildikleri, firmaların amaçlarından veya iletebildikleri reklam mesajlarından birkaç tanesi olabilir. Fakat satan reklam; mesajını tüketiciye tam olarak iletebilen, onu etki altına alabilen, onun belirlenmiş davranışları göstermesini sağlayabilen reklamdır. Yani satan reklam etki ettiğinde, tepki oluşturan reklam olmaktadır. tepkisizlik ise iyi reklamın getirisi olabilmektedir. İşte bu noktada, ikisi birbirinden ayrılmaktadır. İyi reklamın mesajları da aynı etkiyi yapabiliyorsa zaten iyilikten öte satan reklamdır. Ama kesinlikle iyi reklamı, satan reklamın bir önceki aşaması olarak değerlendirebiliriz. Çünkü eskiden, reklamcılığın gelişme aşamasında olduğu zamanlarda, iyi reklam yapılırdı. Firmaların, o zamanlar, rekabet edeceği bu kadar çok firma, ürün ve hizmet bulunmuyordu. Bu yüzden reklamların sanatsal özellikleri çok iyi olanlar vardı.


Coca-Cola markası, Ramazan dolayısıyla iki ayrı reklam filmi hazırladı. Dokuz Ağustosta gösterilmeye başlanan reklam filmlerinde birlik ve beraberlik konu edilmiş. Coca-Cola'nın reklamında bir mahalle halkı hep birlikte iftar yapmakta ve bu filmin başlangıcında da gençler mahallelinin kapısına kırmızı ampullü Coca-Cola şişelerini bırakmaktadır. Daha sonra sokaklara kurulan iftar sofralarında hepsi buluşmaktadır. Reklam filmi Cinhangir'de çekildi. Çekim için bir sokak komple trafiğe kapatılarak, yirmi metre uzunluğunda iftar sofrası açıldı. Coca-Cola şişe altlarına uyarlanan kırmızı renk ise, alt kısımlarına ampullerin yerleştirilmesiyle yapıldı.


Reklamcılıkta, reklam tasarımı ne kadar büyük bir önem taşımaktaysa, reklamın medya planlaması da bir o kadar önemli olmaktadır. Şöyle düşünebiliriz. Elimizde mükemmel bir reklam filmi senaryosu bulunmaktadır. Kesinlikle çok yaratıcı ve çarpıcı, fakat biz filmi, hedeflediğimiz tüketici grubunun televizyonların başına olmadığı saatlerde yayınlamaktayızdır. Bu örnek çok çeşitlendirilebilir. Onların izlemediği bir kanal, onların okumadığı bir gazete veya sayfası, onların hiç gitmediği bir meydanın açık hava araçları v.b. olabilir. Mükemmel reklam tasarımımız, hedef tüketiciye ulaşamaz ise veya buna şöyle de diyebiliriz, ulaşır ama az ulaşır, mutlaka hedef tüketici görür fakat kısıtlı zamanlarda veya çeşitli dinamiklere bağlı olarak görür gibi açıklamalar, reklamın başarısız olmasına neden olacaktır. İşte bütün bunlar, reklamda medya planlamanın ne derece önemli olduğunu bize göstermektedir. Bu yüzden tam hizmet reklam ajansları, kendi bünyelerinde medya planlama birimi oluşturmaktadır. Ayrıca son zamanlarda, medya planlamanın öneminin artık biliniyor olmasıyla, medya planlama birimleri, bağımsız birer ajans olarak, reklam verenlere hizmet vermektedir. Reklamın başarısının yarısı hatta daha fazla bir yüzdesi medya planlamaya bağlı olmaktadır.


Firmaların gazete reklamı verirken, dikkat etmeleri gereken önemli unsurlar vardır. Ya da ajansların, bu tip kampanya süreçlerinde, medya planlaması yaparlarken, özellikle gazetelere reklam verileceği zaman, dikkat etmeleri gereken unsurlar,kampanyanın başarılı olmasını, hedef tüketiciye daha çabuk ulaşmasını sağlayan noktalardır. Bunlardan biri, firmaların veya ajansların, gazetelerin, hedef kitle tarafından okunduğu, ürün ve hizmetle uyum halinde olan, gazete sayfalarını tercih etmeleridir. Bu tip seçimler, ürün ve hizmet tasarının, kendi tüketicisi tarafından görülmesini sağlamaktadır. Firmalar, gazetelere reklamı, ekonomi, spor, sağlık, turizm v.b. sayfalarda yayınlatabilirken, eklerini de kullanmaktadır. Gazetelerin tanıtım açısından sınıflandırmasını yapan Elden ve Yeygel\'e göre, yayın sıklıklarına göre; günlük, haftalık, aylık, onbeş günlük, sabah veya akşam gazeteleri. Dağıtım alanlarına göre; yerel bölgesel, ulusal veya uluslar arası gazeteler. İçeriklerine göre; haber, magazin, spor, ekonomi, siyaset gazeteleri olarak ayrılmaktadırlar. Medya planlama ajanslarının veya birimlerinin bu ayrıma göre, tanıtım yapılacak gazete ve sayfasını seçmeleri gerekmektedir.

Ara: 4447556,RKLMBeni Ara