Techpanel

2005 senesinde Fiziksel Engelliler Vakfı (FEV) tarafından başlatılan "Özrümüzle Üretiyoruz Projesi" için 2010-2011 dönemi ana sponsoru AVEA oldu. İstanbul merkezli uygulanan projede başlangıcından bu yana 2490 engelli vatandışımıza iş olanağı sunuldu ve istihdan edildi. Proje kapsamında AVEA\'a da bir çok engelli vatandaşımıza iş fırsatları sundu ve projeyi destekledi.


Radyo reklamları, hata ya da yanlışları kaldıramayacak bir ortama sahiptir. Radyo reklamları 20-30 saniye içerisinde verilmekte ve bu mecrada, eksik yargıları saklayacak bir yer yoktur. Dolayısıyla bu tanıtımlar ya başarılıdır işe yarar ya da başarısızdır işe yaramaz olarak gündeme gelmektedir. Buradaki tanıtımların işe yaraması da, üretim, oyuncu, oyuncu seçimi, metni, müzik, her şeyin iyi seçilmiş olması gerekmektedir. Bu mecrada birinin yanlış seçilmesi, öbürlerine de gölge düşürmekte, bütününü başarısız kılmaktadır. Radyo tanıtımlarının yapımı, reklamcının radyo istasyonunda geçirdiği sürelerden tutun, oradaki kişilerle kurulan ilişkilerinin niteliğine kadar önemli olabilmektedir. Radyo reklamlarının yapımı, öncelikle iyi bir fikirle başlamaktadır. İyi bir fikir ise, fikrin senaryo haline getirilmesinde önemli olmaktadır. Fikir, tek başına işe yaramamaktadır. Asıl olan onun yaratıcı bir senaryoya yerleştirilebilmesidir. Radyo tanıtımlarında, reklamcı, ses teknisyenlerini tanımalıdır. İyi bir ses teknisyenini seçebilmelidir. Bunun da en iyi yolu, ses teknisyenleriyle ilişkilerin iyi tutulmasıdır. Burada önemli olan, ses teknisyeninin, söylediklerinizi en kısa sürede yapan kişi olması değildir. Sizin söylediklerinizin dışında, sürece katkı sağlayacak şeyler söyleyen kişidir.


Uzmanlaşmış reklamcıların en önemli ve en öne çıkan reklam anlayışı, önce birey olarak olması gereken, reklam etiğine sahip olması, daha sonra, reklam ajanslarının reklam etiğine sahip olması gerektiğine inanmalarıdır. Çünkü reklamcının bireysel reklam etiği, çalıştığı reklam ajansının etik anlayışını etkilemekte veya tersi olabilmektedir. Her ikisinin reklam etiğine sahip olması, toplum için yararlı reklamların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Profesyonel reklamcı, hem yasalara hem de toplumsal normlara uygun olarak, yaratıcı reklamın tasarlanmasını sağlamaktadır. Tüketicinin, yayınlanan mesajların, reklam olduğunu anlayabileceği, ortalama bilgi birikimine sahip her tüketicinin anlayabileceği şekilde düşünmektedir. Genel ahlaka uygun, cinselliğin istismar edilmediği, korkutucu veya batıl inançların olmadığı, tüketicilerin bazı duygularının istismar edilmediği reklamın tasarlanması için uzun yıllar boyunca eğitim almış, aynı zamanda piyasa deneyimleriyle de pek çok noktayı kendi adına aydınlatmıştır. Zaten, bütün bu bilgi ve deneyimlere sahip olmaları, onları profesyonel yapmaktadır. Profesyonel reklamcıların elinde çıkan reklam kampanyaları, toplum tarafından konuşulan, ilgiyle izlenen reklamlar olmaktadır.


Bilindiği gibi billboard tanıtım mecrası, firmaların en sık ve yaygın olarak kullandıkları mecraların başında gelmektedir. Televizyon, radyo, gazete, dergi, hangisini kullanırlarsa kullansınlar, bu mecralarla birlikte veya tek başına ama mutlaka billboard reklamlarını kullanmaktadırlar. Kimi firma, kampanyasını başlı başına billboard reklamları üzerinden oluşturmakta kimisi de bu alanı diğerleriyle birlikte destekleyici olarak kullanmaktadır. Gene bilindiği gibi, bu tip kampanyaların uzmanlaşmış ajanslar tarafından yapılması halinde, seçilen ajans, kampanyayı planlamaya başlamadan önce, için toplum analizleri yapmaktadır. Tanıtım analizlerinin yapılma nedeni, firmanın, hem geçmiş tanıtım ve Pazar deneyimlerini araştırmak hem de hedef tüketici gruplarının firma hakkındaki düşüncelerini, davranışlarını öğrenmek ve buna göre bir yol izlemek olmaktadır. Sektörde uzmanlaşmış, gerekli bütün kadroları bünyesinde tutan bir ajansın seçilmesi halinde, ajanslar, işin küçüklüğüne ya da büyüklüğüne bakmaksızın, bu tip toplum analizlerini yapmaktadırlar. Bu tek bir tane billboard tasarımı bile olsa.


Reklam kampanyaları, reklam mesajlarının etkili olabilmeleri ve tüketicileri yönlendirebilmeleri amacıyla, pek çok unsuru içine eklemektedir. Kimi mizahı, kimi erotizmi, kimisi de sevilen oyunlardan birini kullanarak v.b. vermek istedikleri mesajları oluşturmakta ve iletmektedirler. Aynı, bir reklam kampanyasının birbirinden farklı stratejik planlama biçimlerinin olması gibi, reklam mesajının da stratejileri bulunmaktadır. Bunlardan biri erken hareket etme stratejisidir. Bu strateji özellikle rekabet ortamına uygun olarak tasarlanan reklamlara özgü bir yoldur. Firma ve reklam ajansı, rakiplerinden önce, ürün ve hizmetlerle ilgili yönlendirmeleri yapmaya başlamaktadır. Bir firmanın diğerinden önce, tüketicilere seslenmek için tasarım yapması ve reklam mesajları oluşturması, onu bir adım öteye taşıyabilmektedir. Bu durumda rakip firmalar, hem daha zor reklam mesajlarını bulmakta hem de ilk etkiyi diğer firma yaptığı için, daha zor tüketicileri etki altına alabilmektedir.


Reklam kampanyaları, firmaların ürün ve hizmet özelliklerinin tüketicilere beğendirilmesi, kullanmalarının sağlanması, satın alınması, ürün ve hizmetleri hatırlamaları, markaları sevmeleri ve bağımlı olmaları v.b. pek çok amaçla yapılmaktadır. Diğer bir ifadeyle reklam, tüketicilerin belirlenmiş davranışları göstermelerini sağlamak için birbirinden farklı mesajlar iletmektedir. Reklam mesajları, en çok etkili olabilecekleri şekilde düşünülmektedir. Hedeflenen tüketici gruplarının özelliklerine uygun olmakta ve onların anlayabileceği özelliklerde tasarlanmaktadır. Reklamlar, hangi reklam mecrası için tasarlanırsa tasarlansın, hangi tür veya çeşitte yapılırsa yapılsın, belirlenmiş amaçları gerçekleştirebilecekleri mesajları içermektedir. Her reklam bir mesajdır ve her mesaj belirlenmiş bir amaç taşır. Bilindiği gibi firmaların en genel amaçları, ürün ve hizmetlerinin satış miktarlarının arttırılması, rakip firmalarla rekabet edebilmeleri, markalaşma amaçlarını gerçekleştirebilmeleridir. Reklamlar bu yüzden üreticiler ile tüketiciler arasında bir iletişim köprüsü kurmakta ve sürece destek olmaktadır. Reklam, mesajlar oluşturarak bu iletişimi kurar, firmalardan yana mesajları oluşturur ve tüketicilere kitle iletişim araçlarını kullanarak ulaştırır. Tüketiciler de reklam mesajında söz konusu olan firma, ürün veya hizmetine yönelik, mesajlarda belirtilen davranışları göstererek veya göstermeyerek cevap vermiş olurlar.


Reklam ajanslarının toplumsal sorumluluklarından bahsedilme gereğinin nedeni, onların uzman olmasıdır. Bunlar tanıtımı tasarlayan, sunan ve etkilerini takip eden uzmanlardır. Bilindiği gibi, bu çalışmaların toplum üzerinde olumlu ve olumsuz pek çok etkisi bulunmaktadır. Olumlu etkileri bir yana, olumsuz etkileri, toplumların yapısını değiştirmiş ve bugün, yepyeni bir toplumun oluşmasını sağlamıştır. Günümüzde bu mecraların etkisiyle, yeni yapılarıyla oluşan bu toplum, tüketim toplumudur. Dolayısıyla, bu kadar etkili bir sektörün temel taşlarını oluşturan uzmanlarının, bu yapıyı dönüşüme uğratırken sorumlulukları bulunmaktadır. Bu uzmanlar, ajanslarda çalışmaktadır ve kampanyalar, bu ajanslarda çalışan, birbirinden farklı birimlerin ortak çalışmalarıyla ortaya çıkmakta ve sunulmaktadır. Dolayısıyla, reklam ajanslarının toplumsal sorumlulukları demek daha mantıklı olmaktadır.


Türk Hava Yolları reklam kampanyalarında yurt dışında hızla devam ediyor. Milli bayrağımızı taşıyan THY, Tayland'da yapılan bir organizasyona sponsor oldu. Bu organizasyon Orkide Cenneti oldu. Bu organizasyon Kral Bhumibol Adulyadej ile Kraliçe Sirikit\'in 60. Evlilik yıldönümü ile anneler gününü kutlamak için düzenlenmektedir. Türk Hava Yollarının bu organizasyona sponsor olması damga vurdu. Organizasyon Siam Paragon alış veriş merkezinde Bangok'ta yapılmakta.


 Televizyon reklamları dinamik, ilginç, farklılık içeren ve gittikçe kendini geliştirerek, toplumun hep bir adım ötesinde olan bir mecradır. Tanıtım diğer adıyla reklam bugün, bütün toplumsal sistemlerde, etkin olarak kullanılan bir pazarlama aracıdır. Tanıtım, ürün, hizmet, fikirlerin topluma benimsetilmesi için yapılan, içerisinde ikna edici unsurların, özendirici öğelerin olduğu, kitlere ve toplumlara yeni şekil veren bir kitle iletişim aracıdır. Bu çalışmalar, firmalar ile tüketici arasında kurulan bir iletişim köprüsüdür. Her iki taraf ta bu iletişim köprüsünü kullanmakta ve karşılıklı etki-tepki oluşturularak gerçekleştirilmektedir. Günümüzde kitleler veya toplumlar, ekonomik, toplumsal, kültürel açıdan, tanıtımlardan etkilenerek hareket etmektedirler. Bunun yararlı veya zararlı birçok etkisi olabilmektedir. Televizyon reklamlarının toplumsal etkilerinin olumsuz olanları, pek çok araştırmacıya göre, olumlu etkilerden daha fazladır. Bu olumsuz etkiler ise aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır.


Firmalar, pazara girdiklerinde belirli amaçlar taşırlar. Firmaların bu amaçları genellikle pazar içindeki durumu ve Pazar ilerleyişiyle ilgili yani firmanın, Pazarda var olma ve payını büyütmek istemesiyle ilgili olarak oluşmaktadır. Buna göre firmaların amaçlarından biri, satışların arttırılmasıdır. Reklam yaparak, tüketicilerin satın alma eylemlerini gerçekleştirmeleri için, buna yönelik güdülerini harekete geçirerek, ürün veya hizmete karşı talepleri arttırmaya çalışır. Bunun reklamla elde edilmesi, aynı zamanda başka bir amacın da gerçekleştirmesi için olanak tanımaktadır. Ürünün çok satılması halinde, ürünü satmak isteyecek aracı firmaların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Aracı firmaların ürünü satmak istemesiyle ürün, birçok noktadan tüketicinin karşısına çıkacaktır. Bununla birlikte reklam, zaten var olan aracı firmaların ürün satışlarına yardımcı olacaktır. Firmaların reklam yapma nedenleri arasında ayrıca, marka bağımlılığı yaratmak ta bulunmaktadır.


Reklam, işletmelerin piyasaya sundukları veya sunacakları ürün ve hizmetlerle ilgili özelliklerin, tüketiciler tarafından tercih edilmesini, satın alınmasını sağlamak için, insanı etkileyici unsurların kullanılmasıyla yapılan, görsel-işitse-algısal tanıtımlardır. Firmalar, reklamların belirli amaçlar için tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktadırlar. Genel olarak reklam yoluyla elde etmek istedikleri; ürün veya hizmetlerin satın alınmasını sağlamak, ürün ve hizmetlerin marka haline gelmesini sağlamak, benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabet edebilmek gibi amaçlardır. Reklam, firmaların bütün bu amaçları gerçekleştirebilecek güce ve etkiye sahiptir. Doğru bir reklam kampanyasının tasarlanması ve tüketicilere sunulmasıyla, reklam kampanya içeriklerine bağlı olarak, yüzde yüz olmasa bile belirli ölçülerde bu amaçları gerçekleştirebilmektedir. Firmalar, reklamla hem pazardaki varlığını göstermekte hem de amaçlarına ulaşmak için yol kat etmeye başlamaktadır. Aynı zamanda yol kat ederken, ilerleyişini güçlendirmekte ve amaçlarının dışında, olumlu etkileri de elde etmektedir. Çünkü reklamın bu amaçları gerçekleştirirken işlevleri vardır.


Reklam ajansları, müşterilerinin amaçlarına ulaşmalarını sağlayabilmek için, planlamalar yapan, onların ürün ve hizmetlerine, markalarına müşteri kazandıran, bunlar için stratejiler belirleyen, bu plan ve stratejileri uygulayan ve denetleyen organizasyonlardır. Ajansların görevleri; geniş halk kitlelerine, müşterilerinin ürün ve hizmet özelliklerini tanıtmak, onlar hakkında bilgi vermek, faydaları, zararları, alındıkları yerleri, maliyetleri v.b. hakkında bilinçli olmalarını sağlamaktır. Bunları yaparken de firmaların amaçlarına ulaşmaları için, hedef kitleleri yönlendirmek, belirlenmiş davranışları göstermelerini sağlamak olmaktadır. Reklam ajansları, bunları yapabilmek için, müşterilerinin ürettiği, ürün ve hizmetin faydalarını, zararlarını, piyasadaki rekabet ortamını araştırır. Müşterilerinin üretmiş olduğu bu ürün ve hizmetin sunulabileceği pazarları belirleyerek, ürün ve hizmetin dağıtım kanallarını, satış ve bununla ilgili yöntemleri öğrenir. Ajanslar ayrıca, ürün veya hizmetin toptancı, tüketici, perakendeciye yararlarını anlatabilmek için, en uygun medya araştırmasını yaparlar ve bu konuda bilgi edinirler.

Ara: 4447556,RKLMBeni Ara