Yerel gazete reklamları, çoğunlukla yerel pazarlarda faaliyet gösteren firmalar tarafından kullanılan reklam mecralarıdır. Bununla birlikte, yerel pazarlara giren büyük markalar da bazen, bu mecraları kullanmaktadır. Yerel firmalar bir ilde, ilçede, bölgede faaliyet göstermekteyse, ürün ve hizmetlerini sadece o bölgelerin pazarlarına sunmaktaysa, gazete reklamlarını da sadece bu bölgelerde yayın yapanlara vermektedir. Bu tip firmaların, ulusal veya hizmet vermediği, ürün sunmadığı pazarlarda tanıtım yapması, ona bir getirir sağlamamaktadır. Bu tip gazete reklamları genellikle, firmanın gereksiz yere yatırım yapmasına neden olmaktadır. Fakat yerel firmaların, Pazar paylarını büyütmeleri halinde, yani başka pazarlara açılmaya başladıklarında, tanıtım kampanyalarını genişletmeleri uygun ve karlı olmaktadır. Yerel yayın kuruluşları, kendi bölgelerine uygun tanıtımları, kendi belirledikleri ölçülerde alabilmektedirler. Yereldekiler, ulusal çapta yayın yapanların uygulamalarını, kendi özelliklerine uydurarak gene, tam sayfa, yarım sayfa, çeyrek sayfa ilanlarını alabilmektedir. Gene sosyal, ticari ve seri ilan bölümleri bulunmaktadır.

Ayrıca gene, sütun/santim ve yukarıda belirtilen ölçülere uygun ücretlendirme yapmaktadırlar. Yerel firmalar, kendi bölgelerine hitap eden basılı yayın organlarına, renkli, renksiz tanıtım verebilmektedirler. Fakat bu durum, yereldekilerin basım özelliklerine göre değişmektedir. Bilindiği gibi bazı yayın organları, ulusal yayın yapanlar kadar kaliteli kâğıt ve baskı tipi kalitesi kullanmamaktadır. Kâğıt özellikleri farklı, baskı tipi kalitesi farklı, renkli veya renksiz olarak baskı yapabilmektedirler. Bu tip yayın kuruluşlarına verilen tanıtımlar da bu özelliklere göre verilmektedir. Dolayısıyla bazen tasarımlar, istenildiği gibi görüntü veremeyebilmektedir. Yerel basın organlarının ulusal yayın organlarına göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Yerel bölgede yaşayan insanların çoğu birbirini tanımaktadır. Yani insanlar, kendi bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların, üretim biçimini, kalitesini, ürünlerinin bileşenlerini bilmektedirler. Bu yüzden yerel firmaların tanıtımları, bu noktada diğer firmalara göre avantajlı tanıtım yapmaktadır. Yani reklamları daha başarılı olmaktadır. Diğer firmalar, ürün ve hizmetlerinin tanıdık olabilmesi için, tanıtımlarında birbirinden farklı pek çok unsuru kullanmaktadır. Yerel firmalar, doğal olarak böyle bir konuma sahip olmaktadır. Bu yüzden yerel gazete reklamları, yerel firmalar için oldukça avantajlıdır. Yerel gazete reklamlarının diğerlerine göre dezavantajları ise, baskı ve kâğıt özelliklerinin, tasarımları istenildiği ölçüde gösteremiyor olabilmesi, ulusal yayın yapanlar kadar, kendi bölgelerinde bile takip edilemiyor olması, bütün okurlarına yetecek kadar sayıda basılamıyor olabilmesi veya dağıtımı yapılamıyor olmasıdır. Bütün yerel basılı yayın organlarının, yukarıda sayılan dezavantajlarından en az birine sahip olması, yüzde 80'dir. Bunların dışında, yerel firmaların tüketiciye yönelik mesajları, yerel gazetelerde daha güvenle ve dikkatle takip edilmekte, algılanmaktadır.

Arşiv

Etiketler