Reklamcının ahlaki ve toplumsal sorumlulukları altında olan bazı konular, bu mecrada kullanıldıklarında, billboard reklamının sağlam işlevlere sahip olmasını sağlamaktadır. Bu alan, diğerlerinden bazı noktalarda ayrılmaktadır. Markalar veya firmalar, bu alanı diğer açık hava mecralarından daha yaygın olarak kullanmaktadır. Bunun nedeni, bu araçların şehir merkezlerinde ve tüketiciyle yüz yüze olmalarıdır. Markalar veya firmalar, billboardları, genellikle kısa vadede gerçekleşmesini istedikleri amaçlar için kullanmaktadırlar. Bunlar, yakın zamanda yada tarihleri belirli, kampanyalar, indirimler, promosyon ürünleri ve markaların tüketicilere sunduğu diğer avantajlar için kullanılmaktadır. Dolayısıyla billboard reklamı, günümüzde en önemli işlev olan, tüketici yönlülüğü sağlamaktadır. Çünkü bu alan, kesinleşmiş olan bilgileri doğru olarak, herhangi bir yanıltıcı unsur içermeden verebilmektedir. Bu mecra, tüketicileri iyi bilgilendirmektedir. Bu da tüketicinin sağlıklı karar vermesini kolaylaştırmaktadır.


Billboard reklamnın gereği olarak, karmaşık, aldatıcı, ortalama bir insanın anlayamayacağı tasarımları içermemektedir. Bu da sektörün diğer işlevlerinden biri olmaktadır. Tasarımın karmaşık olmayan, basit, anlaşılabilir, firma, ürün ve hizmetlerle ilgili kesinleşmiş bilgileri vermesi, amaca ulaştırmakta, en önemlisi de hızlandırmaktadır. Yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi, billboard reklamı, kısa süreli tanıtım amaçları taşımaktadır. Yani firmalar, tüketicilerin kısa sürede onlara geri dönmelerini amaçlamaktadır. Bu tip tasarımlarda yapılan her hangi bir hata veya karmaşa, firmanın da kısa sürede çalışmanın başarısızlığına maruz kalmasına neden olmaktadır. Bu yüzden bu tip konular, tasarım mantığına aykırı durmaktadır. Bu araçlar, eğlendirici olmakla birlikte bilgi verici nitelikte tasarlanmaktadır. Bu ise, sektörün üçüncü işlevlerinden biri olmakta ve bu tip araçlar için tasarlananların, önemli özelliklerinden biri olmaktadır. Burada Yapılan tanıtımın can sıkıcı olması, bütün bir etkinliğin, maliyetinin boşa gitmesine neden olmaktadır.


Diğer işlevlerine gelince, hemen hepsi bu alanın tasarım mantığıyla uyuşmaktadır. Bu araçların tasarımları veya mesajları, toplumun yapısına aykırı olamaz, bu tanıtımın anında tepki görmesine neden olmaktadır. Billboard reklamı, firmaların duyurusunu yaptıkları kampanyalar, indirimler veya ürünle ilgili diğer avantajlar tam zamanında tüketicilere ulaştırılmaktadır. Zaten başka türlüsü düşünülemez, çünkü diğer durumda tüketicilere ulaşmaları mümkün olmayacaktır. Bu konu da işlevlerden biridir.Kısaca; bu araçlar, normalde bütün tanıtım mecraları için geçerli olan işlevleri birebir yerine getirmek durumunda olan bir mecradır.