Reklam profesyonelleri, genellikle belirli eğitimlerden geçtikten sonra uzmanlaşmakta veya profesyonel hale gelmektedirler. Aldıkları eğitimler genellikle, yüksek eğitim kurumlarının eğitimleridir. Yani yüksek öğrenim kurumlarının reklamla ilgili bölümleri olan önlisans, lisans, master, doktora gibi programlarından mezun olmaktadırlar. Ama bu durum, bütün reklam profesyonelleri için geçerli değildir. Günümüzde, ülkemizde de bulunan, reklam sektörünün içerisinde yıllarca, her alanında faaliyet göstermesi sonucu aldığı bilgileri biriktirerek, belirli bir uzmanlığa sahip olan reklamcılar bulunmaktadır. Reklam sektörünün ihtiyaç duyduğu, reklamcı özelliklerinden bir kaçı şunlar olmaktadır. Yaratıcı, pratik bir zekâya sahip, her türlü uygulama ve kişilere karşı açık bir algı, titiz çalışan, küçük şeylerden büyük şeyler üretebilen kişi özellikleridir. Reklam sektörüne yıllarını vermiş bazı reklamcıların bu tip özellikleri, onları uzman hale getirmektedir. Çalışma prensiplerini, reklam uygulamalarını, esaslarını, toplumun özelliklerini, birikimle belirli bir noktaya taşımaktadır. Hatta söylenebilir ki bazen, bu tip kişiler, gene uzun yıllar boyunca, reklamcılık eğitimi almış reklamcılardan daha yaratıcı reklam fikirlerine sahip olabilmektedirler.

Ama aslında olması gereken, ebetteki yüksek eğitim kurumlarının eğitimlerinden geçmiş olmaktır. Çünkü reklam aynı zamanda, disiplinler arası ilişkilendirme yapabilmeyi gerekli kılmaktadır. Bu ise, bilimsel disiplinlerin çalışmalarını, elde ettikleri sonuçları bilmek ve bu sonuçları, kullanılacak reklam unsurlarıyla ilişkilendirebilmekten geçmektedir. Diğer bir ifadeyle, şu örnekte olduğu gibi; öyle bir slogan üretilir ki, hem olumlu psikolojik mesaj vermekte, aynı zamanda sosyolojik bazı yapılara mesaj göndermekte ve tüketicinin bir özelliğine hitap etmektedir. Bu tip bir reklam sloganı, disiplinler arası düşünce ile geliştirilebilmektedir. Reklamcılar, genellikle bu tip reklam sloganlarını veya reklam tasarımlarını bilinçli olarak üretmektedirler. Fakat piyasada, reklam bilgilerinin birikmesiyle uzmanlaşmış reklamcıların üretebileceği reklam ancak, bilinçsizce üretilmiş disiplinler arası reklam olabilmektedir. Yani reklamcı iyi bir reklam fikrini bulmuştur. Bulunan reklam fikri, pek çok disiplinin verileriyle şans eseri uyum halinde olabilmektedir. Birikim sonucu uzmanlaşan reklamcıların çalışmaları da en az diğerleri kadar başarılı olabilmektedir. Ama bu tip başarılı reklamcılar bir elin parmakları kadar az olabilmektedir.

Birikim sonucu uzmanlaşmış reklamcılarla, yüksek eğitim kurumlarından alınan eğitimlerle uzmanlaşmış reklamcıların birlikte çalışması, pratikte oldukça verimli çalışmaların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Böyle bir ortamda üretilen fikirler hem bilimsel verilerle desteklenmekte hem de toplumsal yapılara hitap etmektedir. Zaten reklam sektörü her iki grubu da istihdam etmektedir.

Arşiv

Etiketler