Techpanel

Eskiden diziler çekilirken, çekim hataları izleyicilerden gizlenirdi. En güzel çekimler, derlenip toparlandıktan sonra, izleyicilerin karşısına çıkardı. Fakat günümüzde filmlerin, dizilerin çekim hataları, filmlerin sonunda, dizilerin bölüm sonlarında veya final bölümünden sonra, gösterilmeye başlanmıştır. Çekim hatalarının eğlenceli olduğunun keşfedilmesinden sonra, televizyonlarda yayınlanmaya başlamıştır. Bu hem oyuncuların halk arasında sempati toplamasını sağlamakta hem de dizi veya filme karşı izleyicilerin olumlu duygular hissetmelerini sağlamaktadır. İzleyicilerin, çekim hatalarına karşı bu tutumu, yani çekim hatalarını izlemekten hoşlanmaları, bu sektörün de dikkatini çekmiş, onlar da, reklam  çekim hatalarını, internet üzerinden, video formatıyla yayınlamaya başlamışlardır. Sektör, elbette reklam çekim hatalarını yayınlarken, oyuncuların halk tarafından sempati toplamasını amaçlamıyor. Reklam çekim hatalarının yayınlanması, televizyonlarda veya sinemalarda gösterilmekte olan tanıtımları desteklemektedir. Onlar bu amaçla hataları yayınlamaktadır.


FIAT reklam kampanyalarında internete mecrasına verdiği önemi bu sefer Doblo ile devam ettiriyor. FIAT özellikle facebook gibi sosyal medya sitelerini kullanarak geniş kitlelere hitap etmeyi amaçlıyor, aynı zamanda sosyal medya siteleri yardımıyla kendi reklam kampanyaları üzerinde bir etkileşim yaratarak reklamlarının etkinliğini arttırmayı hedefliyor. Daha önce FIAT Bravo için farklı bir kampanya düzenlenmişti, bu kampanyada yine kullanıcılar kampanyaya ait siteyi kullanarak facebook üzerinden etkileşimde bulunarak katılım göstermişlerdi.


Bir reklam ajansı birimlerinin reklam konusunda, onca uzmanlaşmış olduğu, onca eğitim ve deneyimlerden geçtiği düşünülünce, hele bir de, her reklam kampanyasından önce, bir dizi reklam analiz çalışmaları, kreatif direktörlerin kontrolleri, gözden geçiren birimlerin birbirinden farklı uzmanlıkları ve bakış açısı da eklenince, yanlış anlaşılan reklam diye bir şeyin olamayacağı açıktır. Bilinçli olarak planlanmış ve tüketicilerin ilk karede, ne düşünecekleri belirlenmiştir. Hatta ilk kare yanlış anlaşılma üzerinden tasarlanmış ve bu yanlış anlaşılmaların kaç saniye sürdürüldükten sonra, reklamın diğer kısmını gösterecekleri belirlenmiştir. Bu bir etki güçlendirme, ürün veya hizmetin akılda kalmasını, unutulmamasını sağlama çalışmalarıdır. Bir reklam kampanyasının tüketiciler tarafından yanlış anlaşılması için, reklamın komple tasarımı izlendikten sonra, reklam ajansının planladığı mesajların dışında, mesaj vermesi halinde olabilmektedir. Yani ancak o zaman, bir yanlış anlaşılmadan söz edebiliriz.


Bu sene başında Apple, Rival Android\'in de içinde olduğu, mobil platformla ilgili geliştirilen kampanyaları yürüten Quattro reklam ajansını kapatma kararı aldığını açıkladı. Reklam ajansını 275 milyon dolar ödeyerek almıştı. Apple, işveren ile geliştiricilere 30 eylülden itibaren ajansın kampanya hazırlamayacağını duyurdu.


Radyo reklamlarında seslendirmen olarak çalışıp, halk tarafından bilinen pek çok ünlü seslendirmen bulunmaktadır. Bunların kimisi yumuşak sesiyle, kimisi duyguları çok iyi yansıtabilmesiyle, güzel ve akıcı Türkçesiyle v.b. birbirinden farklı ses özellikleriyle, kendilerini göstermektedir. Kullanım biçimi açısından, radyolarda ünlenen isimler, geçmişte daha çok bilinmekteydi. Hatta bazı oyuncuların yüzleri tanınmıyordu ama sesleri biliniyordu. Bugünler de ise, televizyon filmlerinden, tanıtımlardan bilinen yüzlerin sesleri, daha çok kullanılıyor. Okan Bayülgenin, M.AliErbil, Şafak Sezer v.b. ünlülerin, televizyon mecrası için rol aldığı tanıtımların görüntüsüz versiyonları, radyolarda yayınlanabilmektedir. Bu çeşit ünlülerin seslerinin radyolarda duyulması, insanların radyo reklamlarını dikkatli dinlemelerini sağlıyor. Çünkü radyo reklamlarında tanıdık ses, tasarımda kullanılan ifadelerin bize, yakınlık hissi, aidiyet hissi vermelerini sağlıyor. “Sanki bizim evden biri konuşuyor gibi” öyleyse konuşan dinlenebilir, ona güvenebiliriz. Kararını verdirtiyor.


Görüntüde televizyon reklamları, mesajlarını, oyuncuların birbirlerine karşı kurdukları cümlelerle, ürün veya hizmetin, logosunun gösterilmesiyle, ürünün veya hizmetin kullanım biçimini göstermesiyle v.b. yani görünenlerle verdiği düşünülmektedir. Aslına durum hiç te öyle değildir. Televizyon reklamları, hem görsel, işitsel hem de algısal olduğu için, kurulan cümlelerde yan mesajlar, görüntülerdeki ufak şeyler bile, tüketicilerin farklı özelliklerine, toplumsal yapılarına vurgu yapmaktadır. Hissettirilerek verilen mesajlar, bilinçaltı mesajları, çok fazla planlanmaktadır. Televizyon reklamlarının kimi, ürünün veya hizmetin gücünü, saygınlığını, güvenilebilir olduğunu bir çizgi kahramanı kullanarak vermektedir. Kimisi, firmanın belli bir coğrafya çapında hizmet verdiğini, farklı bölgelerdeki veya yerlerdeki oyuncuları kullanarak vermektedir. Yani Pazar payını göstermektedir. Kimisi de ürün veya hizmet bileşenlerini kullananların, elde ettikleri güzelliği vurgulamak için, güzel simaları, fiziksel çekiciliği olan oyuncuları kullanmaktadır.


Dışarıdan bakınca, bir de reklam filmlerini görünce, herkes reklam yazabilirmiş gibi geliyor insana. Ne var ki? İşte, ürün ve hizmet adının geçtiği, birkaç cümleden oluşan karşılıklı diyalog, bir iki espri yeterliymiş gibi. Ya da yaratıcı bir fikir, uçuk kaçık, bir de insanları şaşırtan türden olursa tamamdır. Ama işin aslı öyle değil ne yazık ki. Reklamı yazmak demek, reklam metninin içinde geçen her cümlenin verebileceği, bütün mesajları bilmek gerekiyor. Her cümle titizlikle seçilmeli; bir kere klişe olmayacak, söylenmesi kolay olacak, basit ve her düzeyden insan, ne demek olduğunu bilecek, söylemesi insanların hoşuna gidecek. Cümlenin insanlara anlattığı veya hissettirdiği mesajlar, ürün ve hizmetle ilgili olacak v.b. bunları yapmakta ne var diyebilirsiniz. Fakat bunu yapabilmek için, psikoloji, sosyoloji v.b. diğer toplum bilimlerini bilmek ve onların yöntemlerini kullanabilmek gerekiyor. Bir cümle, birbirinden farklı insanlara, farklı mesajlar verebilir. Kiminin kültürel birikimi azdır, cümle ne söylerse dümdüz anlar. Kiminin kültürel birikimi normal seviyededir, cümle bir şey anlatmasa bile, birikiminden dolayı, bir iki farklı mesajını görebilir. Kiminin kültürel birikimi fazladır, reklamcının bile farkına varamadığı, bir sürü yan anlamını, birinden farklı mesajlarını alabilir. Bütün bunları hesaplamak gerekmektedir.


Türk hava yollarının reklam kampanyası olan "Türkler Uçuyor"'un film çekimleri için, atlama noktaları araştırıldı. İzmir, Eskişehir'de kullanılabilecek bir atlama noktasının belirlenmemesi sonucu Kayseri'de bulunan nokta seçildi. Burası aynı zamanda Dünya Basketbol Şampiyonasının yapılacağı yerdir. Reklam filminin çekimlerinde yedi milli paraşütçü rol alarak iki gün deneme atlayışları yaptılar.


Reklam dünyasında, özellikle ajansların en sık yaşadıkları sorunlardan biri, firmaların, belirledikleri amaçları için, planlaması yapılacak kampanyalara, tasarımcı edasıyla müdahale etmeleridir. Bununla birlikte daha pek çok sorun yaşanmaktadır. Ajanslar bu noktada epey zor durumda kalmaktadır. Bir taraftan firmayı kaybetmemek, bir taraftan doğru bir kampanya düzenlemek arasında gidip gelmektedirler. Bu sorun, reklam ajansları tarafından, reklam verenlerle doğru diyaloglarla halledilebilirken, aslında işi isteyen firmalar tarafından halledilmesi, çok daha sağlıklı çalışmaların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Firmalar, ajanslara iyi müşteri olmalıdırlar. Bu ortamın oluşmasına, ajansın herhangi bir sebepten dolayı kendilerinden korkmamasını sağlamaları ilk katkıyı sağlar. Firmalar, ajansın hata yapma olasılığını normal görmelidir. Bu tip hataların yapılmaması için gerekli çabaların oluşturulması, ajansı başka bir ajans bulmakla tehdit etmelerinden daha sağlıklıdır. Korkan insanların çok iyi fikirleri bulmaları zordur. Reklam verenler, ajanslarıyla sürekli çalışmalar yapmalı ve daha uzun zamanlar boyunca, birlikte çalışacaklarını ifade etmelidir. Sürekli çalışma düşüncesi ajansın başarısını arttıracaktır.

Ara: 4447556,RKLMBeni Ara