Techpanel

Firmalar,tanıtma karar verirlerken, birbirinden çok farklı amaçlarla yola çıkabilmektedirler. Bunlar genellikle, sektörün bütün mecraları için geçerli olmaktadır. Fimaların, bu etkinliklerden beklentileri genel anlamda; satışı baştan sona kadar gerçekleştirmesi, satın almaya yakın olanların eylemi gerçekleştirmelerini sağlaması, hemen satın almalarını sağlaması, satın alma davranışını hatırlatması, özel durumlarla ilişki kurdurarak satın aldırması v.s. olmaktadır. bunların dışında firmaların, bütün mecralardan beklentileri, farklı amaçlar doğrultusunda değişiklik göstererek, markanın veya ürünün varlığını tüketicilere duyurması, marka imajı, markaya karşı olumlu yaklaşımların oluşmasını sağlaması, rekabet etmesi, firmaya karşı oluşmuş yanlış imajların veya sorunların düzeltilmesi, firmayla ilgili işaret, ibare, logo gibi unsurların hemen tanınmasını sağlaması olmaktadır. Buna benzer ayırımlarla birlikte, firmalarınbeklentileri daha oldukça fazladır. Fakat söz konusu billboard reklamları olunca, firmalarınbeklentileri bu noktada sınırlanmaktadır. Çünkü bu araçların, tüketiciye ulaşabildiği süre tam olarak bilinememektedir. Ayrıca, billboard reklamları görsel ve algısal olarak verilebilmektedir. Yani pek çok etki unsurundan yoksun olmaktadır.


Bilindiği gibi gazete reklam mecrası, tanıtımın uygulandığı en eski mecralardan biridir. Diğer tüm mecralarda oldukça gelişmiş, kendine yeni teknikler ve yeni mecralar eklemiştir. Fakat gazete reklamları, eskiden nasıl yapılıyor idiyse aynı şekilde yapılmaya devam etmektedir. Gazete reklamlarına eklenen yeni geliştirilmiş unsurlar, sadece grafik tasarım çalışmalarında görülebilmektedir. Gazete reklamlarında durumun böyle olması, diğer mecralarda yaşanan ileri teknoloji ve yeni mecraların etkisi, bu mecrayı seçen firmaların sayısını azaltmıştır. Bu da, tanıtım gelirleriyle varlığını sürdürmeye çalışan gazeteler için dezavantaj olmaktadır. Aslında gazete reklamlarına yönelik, doğru stratejilerin oluşturulması halinde, onların etkisi oldukça artabilir ve firmaların sayısını da arttırabilir. Örneğin, gazeteye hazırlanacak tasarımın, ilk etapta tüketici yönlü olması önemlidir. Bu noktada tasarımda, tüketicinin ihtiyaçları tam olarak tespit edilerek, bu ihtiyaçlara cevap veren içerikler kullanılmalıdır. Tasarım esnasında, ortalama bir tüketici algısı hesaplanmalıdır. Yani, bilgisi ve dikkat düzeyi orta seviyede olan tüketiciler temel alınmalıdır.


İşletmelerin reklam yapmaları, belirli koşullara bağlı olarak, oldukça önemli kazanımlar sağlamaktadır. Uygun koşullarda yapılan reklam, işletmenin satış miktarlarını arttırır. Tüketicilerin sıkça kullandığı ürün ve hizmet reklamlarında görülen satış miktarları, yüksek maliyetli ürünlere göre daha az olmaktadır. Gene aynı şekilde ileri teknoloji ürün reklamlarında, satış miktarları yüksek olabilirken, basit teknolojik ürünlerde bu miktar görülemeyebilmektedir. Çünkü ileri teknoloji işletmeleri ile basit teknoloji işletmelerinin kurumsal kimliği, bu noktada çok önemli olmaktadır. Her şeyden önce, ileri teknoloji firmalarının isimleri ve bu konudaki uzmanlığı, tüketicilerin üzerinde, çok önemli etkilere sahip olabilmektedir. Tüketiciler, bu tip işletmelere güven duymakta ve ürünlerine karşı daha olumlu yaklaşmaktadırlar. İşletmelerin reklamları, çalışanların firmaya olan bağlılıklarını arttırmakta ve orada kalmalarını da sağlamaktadır. İşletmenin vizyonunu, misyonunu, gidişatını, kendi bünyelerinde çalışanlarına sağlayabileceği imkânları, reklamlarında göstermesi, çalışanların motivasyonunu ve moralini yüksek tutmaktadır.


Günümüzde, birinin aynı veya birbirinden çok farklı ürün ve hizmetlerin, ihtiyaçtan çok fazla artmış olmasıyla birlikte, eski ürün ve hizmetler de geliştirilerek yeniden pazara sürülmüş durumdadır. Bunlar, reklamın önemini ortaya çıkaran nedenlerden sadece iki tanesidir. Özellikle serbest piyasanın uygulandığı bölgelerde reklam, çok büyük bir önem taşımaktadır. Serbest piyasa ekonomilerinde işletmelerin rekabeti çok yoğun olarak yapılmaktadır. Bir işletmenin böyle bir ortamda, reklam yapmaması, Pazar payını kaybetmesine neden olabilmektedir. Çünkü bu özellikte olan bölgelerde reklam, önemli bir iletişim aracıdır. Reklam, tüketici ile üretici arasında çok önemli bir iletişim köprüsü görevini görmektedir. Fakat ekonomik pazarların bugün geldikleri noktada, üretici ile tüketici arasında ki mesafe daha da artmış, bu iki önemli taraf birbirinden uzaklaşmıştır. Bu, hem Pazarın özelliklerinden, firmaların ve ürünlerinin artışından, ayrıca bütün bunlarla paralel giden reklamların çokluğuyla da ilgili olarak gelişmektedir. Artık üretici, tüketiciyle iletişim kurabilmek için birbirinden farklı teknikleri kullanmak durumunda kalmaktadır.


Günümüzde radyo reklamları, neredeyse birbirinin aynısı şeklinde tasarlanmaktadır. Bazı radyoların tanıtım jenerikleri fark edilmemektedir. Az önceki neydi? Bu yeni bir tür mü? Belli değildir. Sloganlar, bilgi metinleri arka arkaya sıralanmakta ve hiçbir farklı, çarpıcı yönleri olmamaktadır. Hâlbuki radyonun bu mecrası, diğer mecralardan daha çok özenle yapılmalı ve bu alanda, yaratıcılık üzerinde daha çok durulmalıdır. Sektörde kullanılan bu tip işlerin hepsi, gün geçtikçe gelişmekte ve tasarımlarda her gün bir yenilik, bir yaratıcı unsur gösterilmektedir. Bir tek radyo tanıtımında bu durum olmamakta, bildiğimiz radyo tanıtım türleri, üstelik birbirine karışabilecek kadar aynı şekilde tasarlanmaktadır. Radyo reklamlarında basit ve yalın ifadeler çok önemlidir. Bu şekilde tasarlananlar, insanların daha çok dinleyebildikleridir. Bu kuşakların sloganları kulağa hoş gelmelidir, yalın olarak tasarlanan slogan cümlesinin hoş bir seslendirmeyle yayınlanması dinleyenlerin de dikkatini çeker. Fakat bazı radyo reklamları, neredeyse gürültü oluşturmaktadır. Bu kuşaklar yayınlandığında, insanlar radyo istasyonlarını değiştirmeye başlamaktadır.


Bu reklam türü, son zamanlarda daha fazla konuşulmaya başlanan, reklamın önemli türlerinden biridir. Bilinçaltı reklamcılık, filmlerde, dizilerde veya çeşitli programlarda çok kısa süre içerisinde, izleyicilerin farkına varmadıkları, ancak bilinçaltıyla algılayabildikleri şekilde yayınlanan reklamlardır. Bunlar o kadar kısa sürelerde verilmektedir ki insanlar, reklamı tam olarak algılayamadan geçmektedir. Zaten bilinçaltı reklamları, televizyon ve sinema, dergiler gibi kitle iletişim araçlarında kullanılabilmektedir. Çok kısa, insanların algılayamayacakları sürelerde verilen bilinçaltı reklamlarının insanları etkilediği, bu tip reklamların daha çok sattığı, çeşitli araştırmalardan anlaşılmaktadır. Örneğin; Amerika\'da bu tip araştırmalardan birini, Jim Vicary yapmıştır. Aslen sosyolog olan Vicary, bir sinema salonu ile anlaşmakta ve ikinci bir sinema makinesiyle, perdeye “Coca-Cola için, patlamış mısır yiyin” mesajlarını, algılanamayacakları sürelerde yansıtmıştır. Vicary, bunu yaz boyunca sürdürmüş ve ikinci film makinesinin çalıştığı gecelerde, Coca-Cola ve patlamış mısır tüketiminin belirli oranlarda artış yaptığını kanıtlamıştır. Bunun dışında bilinçaltı reklamcılıkta kullanılan mesajların, insanlara daha farklı duyguları hissettirdiği ve bu yüzden daha çok etkilediği düşünülmektedir. (mayer 2004)


Reklam anlayışı, geçmişten günümüzde aynı şekilde veya tek bir doğru üzerinden gelişerek bugünkü duruma gelmemiştir. Her dönem, kendine özgü reklam anlayışına sahip olmuştur. Reklam anlayışı, dört dönem için, dört anlayışa sahip olarak görülmektedir. Bunlardan birincisi, ürün veya üretim anlayışıdır. Bu dönemde üreticiler, ürettikleri her şeyi satabileceğini düşünerek hareket etmekteydi ve gerçekten de ürünlerin satışında sorun yaşanmamakta, ürünler satılmaktaydı. Üstelik bu dönemde üreticiler, herhangi bir tanıtım yapmak durumunda kalmıyorlardı. Üreticiler ürünlerini istedikleri yerlerde, istedikleri koşullarda, kendi istedikleri zamanlarda satıyorlardı.


Komşu olduğumuz ülkeler ile ticaret kapasitelerini geliştiren ve ihracatlarını arttıran Türk firmaları, Rusya, Ukrayna, Mısır, Suriye, İran, Cezayir ve Irak gibi ülkede reklam veriyor. Gazete ve billboard ağırlıklı olmak üzere reklamlar birçok farklı mecrada yayınlanıyor. Bunun yanında Türk firmaların verdiği TV reklamlarında da artış gözlendi. Yurtdışında gerçekleşen fuarlarda başlayan bu reklam kampanyaları dergi reklamlarına kadar devam ediyor.


Kurumsal reklam ajansları, temelde diğerlerinden hiçbir farklılık göstermemektedir. Bunlar da ürün ve hizmet tanıtım kampanyalarını hazırlamaktadırlar. Ama kurumsal tanıtım üzerine daha çok uzmanlaşmışlardır. Hem ajansın bu konudaki deneyimleri daha fazla artmış hem de kurum ve toplum ilişkilerini, karşılıklı etkileşimlerini daha iyi analiz etme fırsatını yakalamışlardır. Kurumsal ajanslar, firmaların bu noktalardaki taleplerini, daha sağlıklı bir şekilde karşılamaktadırlar. Bunların yaptıkları kurumsal tanıtım çeşitleri ise şöyledir; imaj, şemsiye, yatırımcı ve mali ilişkiler, kamu hizmeti, sosyal sorumluluk, düzeltici, karşı rakip, savunma amacıyla yapılan tanıtımlardır. Kurumsal reklam ajansları, bu noktada, her birinin nasıl tasarlanması gerektiğini, nelere ihtiyaç duyduklarını bilmekte ve ona göre kendi yapılanmalarını oluşturmuşlardır. Kurumsal ajanslar, firmaların bu çeşit tasarımların, hangi unsurların nasıl sunulması gerektiğini de bilmektedirler.


Hem pazarlamanın hem de reklamın amacı, müşteri çekmek veya tüketicinin ilgilenmesini sağlamaktır. Bu ise, geçmiş yıllardan günümüze kadar gelen tartışma konularından bir tanesidir. Bu konunun, her zaman güncel olmasının tek nedeni de, ekonomik sektörlerin ilerlemesi sonucu, toplumun sürekli değişmesi, yeni yapılanmalara sahip olmasıdır. Bununla birlikte toplum bireylerinin diğer bir değişle tüketicilerin veya müşterilerin isteklerinin, arzularının, beklentilerinin, beğenilerinin de bu değişimleri takip ederek, her geçen gün farklılık göstermesi olmaktadır. Durum böyle olunca, hem pazarlamanın hem de reklamın sürekli tüketicilerin veya müşterilerin durumu analiz etmeleri gereğini ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde, tüketici analizleri bilimsel tekniklerle yapılırken, hem onlardan hem de bugüne kadar olagelen, ünlü pazarlamacıların veya reklamcıların deneyimlerinden çeşitli sonuçlar çıkmaktadır. Buna göre müşteri nasıl çekilir konusu, pek çok yönden aydınlatılmış olmakla birlikte, hala değişime devam eden toplum ve bireylerinin gözlemlenmeye ve her seferinden yeniden analiz edilmeye ihtiyaçları vardır. Ama genel anlamda yapılması gereken önemli konular buna rağmen bulunmaktadır.


Kurumsal reklamcılık, kuruluşların kendileri hakkında topluma bilgi verdikleri, saygınlık duyuruları, yönetim kutlamaları, kuruluşun sponsorlukları, yardımları, ödülleri, teşekkürleri, duyarlılıkları, kuruluşun çevrecilik konusundaki düşünceleri, işsizlik konusunda yaptığı çalışmalar v.b. toplumun kuruluş hakkındaki düşünce ve tutumlarını, olumlu yöne çekmek amacıyla yapılan reklamlardır. Kuruluşlar bazen ürün veya hizmet reklamlarında, kurumun imajıyla ilgili bilgiler de verebilmektedir. Bu da, karma reklam anlamına gelmektedir. Karma reklamlar genellikle, kurumun karşılaştığı bazı durumlara karşı, kendini savunmak için veya herhangi bir sorun ile ilgili olarak açıklama yapmak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda firmalar, karma reklamda, herhangi bir ürünün reklamını yaparken, firmanın ne olduğunu göstermeye de çalışabilmektedir. Kurumsal reklamcılık, kurumun vizyonunu ve misyonunu halka taşıdığı reklamlardır. Ekoloji, teknoloji, kurumsal veya sosyal sorumluluk, farklılık, verimlilik, büyük yatırımlar, tüketiciyi koruma gibi konular çerçevesinde, firmaların durdukları yeri topluma aktarır.


Pazarlarda birbirinden farklı yapısı ve faaliyetleri olan, genel anlamda üç çeşit firma tipi bulunmaktadır. Bunlar, üretici firmalar, aracı firmalar ve hizmet işletmesi türünde olanlardır. Reklam verenler açısından reklamlar da bu ayrımlara tabi olmaktadır. Yani üretici reklamı, aracı reklamı veya hizmet işletmesi reklamı olmak üzere. Böyle bir ayırımda, ürünleri üreten firmaların kendileri reklamı yapanlar olmaktadır. Örneğin, HP, Siemens, Sony v.b. firmaların reklamları bunlara örnek teşkil etmektedir. Aracı reklamı yapan firmalar ise, genellikle ürünlerin üreticisi olmayıp tüketicilerle üretici firma arasında aracılık yapan, yani üreticinin ürünlerini, tüketicilere ulaştıran firma olmaktadır. Hizmet firmaları ise, daha çok hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar olmaktadır. Örneğin; bankaların hepsi, turizm firmaları, uçak firmaları, lokantalar, oteller gibi. Bunlar da hizmet reklamı yapmaktadırlar. Bu tip ayırımlar, reklam tasarımlarını etkilemekte ve reklam veren firmaya göre tasarlanmasını sağlarken, reklamın mesajlarını da belirlemektedir.

Ara: 4447556,RKLMBeni Ara