Techpanel

Ses; bir saniyede oluşan titreşimlerin sayısını ifade eden bir adlandırma olmaktadır. Bu ses frekansıdır. Frekans arttıkça ses incelir, frekans düştükçe ses kalınlaşır. İnsan kulağının duyabildiği ve duyamadığı sesler olarak ikiye ayrılır. Ayrıca insan kulağı, sesleri üç farklı şekilde alabilmektedir. Bunlar, sesin yüksekliği, şiddeti ve tınısı (yani sesin kulakta bıraktığı etkiyi ifade etmekte) olmaktadırlar. Radyolar seslerle insanlara ulaşmaktadır. Müzik sesi, doğa sesi, insan sesi v.s. Radyo reklamları seslendirme, bu tip unsurların içerisindeki karakterlere, kişilerin seçilmiş sesleriyle hayat verme sanatıdır. Bu işleri yapan kişilere seslendirmen veya voiceover denmektedir. Sesler işitsel duyu organlarına hitap etmektedir. Kulağa gelen seslerin özellikleri, bu alan için oldukça önemli olmaktadır. Çünkü insanlar radyolarda herhangi bir görüntü görmemektedir. Sadece sesleri duyabilmektedir. Burada kullanılan seslerin, mesajları iletebilmesi, görüntülü olanlardan daha zor ve daha farklı yetenekleri gerektirmektedir.


CNBC marka bilinirliğini arttırmak amacıyla bütün Avrupa'yı içine alan reklam kampanyasını başlattı. Bugün itibariyle başlayan kampanya, televizyon, basın, online reklam faaliyetlerini içerecek. Kampanyanın The Wall Street Journal, Eurosport, ESPN America gibi dünyanın farklı pazarlarında faaliyet gösteren medya araçlarında yer alacak. Haymarket Grubundan Brand Republic te de bu sene boyunca kampanyanın yayınlanacağı söylendi.


Promosyon kelimesi İngilizce "promotion"; "yükseltmek, terfi ettirmek, gelişmesine yardımcı olmak" anlamında kullanılmaktadır. Piyasaya girecek ürün veya hizmete veya firma / marka bilinirliliğine ya da bunlar için değişik mecralarda yapılacak reklamlara yardımcı olmak, hedef kitledeki bilinirliliği yükseltmek promosyonun başlıca özellikleridir.


Sadece billboardlarda değil, zeka içeren mizah, hangi tür tasarımda olursa olsun, hepsinde etkili olabilmektedir. Günümüzde insan yaşamı karışık ve zor hale gelmiştir. Nüfus artışı, ekonomik sistemlerin gelişimi, çevresel koşulların yapısı, daha fazla uğraş gerektirmeye başlamıştır. insanlar gündelik yaşamlarının çoğunu, bireysel veya ailesel ekonomilerini ayakta tutabilmek için harcamaktadır. Sosyal faaliyetlere veya boş geçen zamanlara ayrılan süreler, oldukça az olmaya başlamıştır. Bu gündelik uğraşlar, insanların zihinlerini zaten yeterince yormaktadır. Bu gündelik hengamenin içinde, onları rahatlatan, gülümsemelerini sağlayan çalışmalar izlenebilmektedir. Yolda giderken, beklerken, bir alışveriş merkezine girerken, mizah içerikli bir tasarımının karşılarına çıkması, dikkatlerini çekmekte ve ilgilenmektedirler. Hatta onun fotoğraflarını çekip çevrelerine göndermektedirler. Ciddi bilgileri, konuları izleyebilmek, onlara vakit ayırabilmek daha zor olmakta ve vakit ayıramamaktadırlar. Kısa cümlelerle anlatılan mesajlar etkili olmaktadır. bir de bunlar mizah içerikli ise oldukça etkili olmakta ve bunları unutmamaktadırlar. Billboard reklam tasarımında, mizahı kullanabilmek için ürün- hedef kitle- mizah üçgeninde uyuşması gerekmektedir. Bu açıdan mizahın, tanıtımda kullanılmasının etkilerini ele alacak olursak;


Normalde gazeteler, aynı amaçlar ve hedefler doğrultusunda kurulmaktadır. Toplumun bilgilenmesini sağlamak, olaylardan haberler vermek, sağlıklı ve bilinçli bir kamuoyunun oluşması için çalışmak, ayrıca toplumun boş zamanlarının, en iyi şekilde değerlendirilebilmesini sağlamak, temel amaçları olmaktadır. Kamuoyunun fikirlerini, düşüncelerini ve eleştirilerini yöneticilere ulaştırmak, yöneticilerin de mesajlarını veya iletmek istediklerini kamuoyuna sunmak gene amaçları arasında yer almaktadır. Hem ulusal hem de yerel gazetelerin kurulma amaçları aynı olmaktadır. Fakat kimisi ulusal çapta, kimisi de yerel çapta faaliyet göstermektedir. Bilindiği gibi gazetelerde, bu amaçlar doğrultusunda haberler, köşe yazıları, makaleler v.s. yayınlanmaktadır. Bunlar gazete köşe yazarlarının ve muhabirlerinin çalışmalarıyla ortaya çıkmakta ve topluma dağılmaktadır. Gazete içerikleri, kimi kesimi olumlu yönde etkilerken kimi kesimi de olumsuz yönde etkilemektedir. Yani kimilerinin beğenilerini kazanan  gazete içerikleri, kimilerinin beğenilerini kazanamamaktadır. Toplumların içerisinde, farklı düşünceler, farklı yapılanmalar, farklı kesimleri doğal olarak zaten vardır. Her bir farklı kesim kendi içerisinde ortak bir dil ve kültür, bakış açısı geliştirmiş ve yaşama belirlenmiş çerçevelerden bakmaktadır.


Radyo reklamları bilindiği gibi, insanların işitsel ve algısal duyularına hitap etmektedir. İnsanlar son zamanlarda radyoları, müzik, haber, nitelikli program dinlemek için kullanmaktadır. Radyolar insanların bulunduğu her yerde bulunabilen, evde, işte, yolda, bağda, bahçede, ofiste, araç kullanırken, yayan yürürken dinlenebilme özelliğine sahip, kitle iletişim araçlarından biri olmaktadır. Dinlenebiliyor çünkü teknolojinin son zamanlarda kat ettiği ilerleme, son derece memnun edicidir. Artık, hem internet üzerinden hem de cep telefonlarından, araç radyolarından veya direkt kendilerinden dinlenebilmektedir. Radyolar, müzik, haber ve nitelikli sohbet programlarını bazen de tiyatral oyunları yayınlamaktadır. Bu programların arasında, tanıtım kuşaklarını yayınlamaktadırlar. Bu kuşaklarda, markalara ilişkin spot, cıngıl, karşılıklı diyalogların geçtiği bütünsel çalışmaları yayınlamaktadırlar. Radyolarda yayınlanan biçimlerin tasarımlarında, ses, müzik ve efekt kullanımı oldukça önemli olmaktadır. Ajanslar radyolara ilişkin çalışmaların tasarlanmasında, mesajların en etkin şekilde iletebilecek seslerin seçilip kullanılmasına özen göstermektedir. Bu durum, müziklerin seçilmesinde ve efektlerin kullanılmasında da aynıdır.


Ülkemizde Üniversitelerde sinema eğitiminin veriliyor olması, bilinçli oyuncu ve yönetmenlerin yetişmesine olanak vermiş; teknik alt yapının da teknolojiye paralel ilerlemesi ile devlet de sinema sektörüne destek vermiştir. Televizyonla yaşanan rekabetle birlikte, televizyon yıldızlarının yer aldığı yerli filmlerin artması ve uluslararası elde edilen başarılar ile sinema sektörü hızla gelişmektedir.


iAds ile mobil reklam mecrasında da kendini gösteren Apple, sektörde beklenmeyen bir ilgi ve taleple karşılaşmıştı. Mobil reklam pazarında önemli faaliyetler gösteren Google bu durum karşısında zor bir duruma düşerek sektörde yenilik ve atılım anlamında bir cevap veremedi.


57. Cannes Lions Uluslar arası Reklamcılı Festivali\'ni organize edenler, Unilever\'i “yılın reklamcısı” seçerek onurlandırdı.Firma ilk Cannes Lion ödülünü 1961 senesinde OMO markasıyla almıştı. O zamandan günümüze olan ikiyüze yakın Lions verilen Unilever\'in kazandığı, "Magnum 7 Deadly Sins - Give In To It", 2002 Media Grand Prix, 2007 "Dove Evolution" - Cyber ve Film Grand Prix de gibi ödüller bulunmakta.

Ara: 4447556,RKLMBeni Ara