Her ne kadar billboard reklamları, günümüzde en çok kullanılan, yaşamımızın her alanında her yerde karşımıza çıkan, en etkili tanıtım araçlarından biri olsa da, bu mecraya uygun yapılan çalışmaların sayısı da bir o kadar azdır. Bu araçlar, günümüzde karışık resimlerin, imajların, görüntülerin, bilgi metinleri ve sloganların yer aldığı, neresine bakacağımızı şaşırdığımız, baktığımız yerlerinden bir şey anlayamadığımız, tasarım yöntemleriyle hazırlanıp sunulmaktadır. Bunlar daha çok şunu hatırlatmaktadır. Firmaların bütçeleriyle ilgili sıkıntı yaşaması sonucu, hasbel kader yapabildikleri tanıtımlarda, vermeleri gereken bilgilerin hepsini, aynı billboard'tan yansıtmaya çalıştıklarını hatırlatmaktadır. Hâlbuki bu durum, onların lehine değil aleyhine olmaktadır. Hele öyle tasarımlar vardır ki, çevremizde gördüğümüz, baştan aşağı metin ve imajlarla dolu, çizgiler ve renkler birbirine girmiş halde uygulanmaktadır. Firmalar bütün faaliyetlerini buralara yazmakta ve neredeyse, tüketicinin kendilerine ulaşmasına gerek olmaksızın, orada ki billboard'un önünde, satın alma veya hizmeti kullanma olayına karar vermesini ister niteliktedir.

Günümüzde billboard reklamlarının tasarımcıları, sözcüklere veya bilgi metinlerine daha çok ağırlık vermektedir. Değişik stillerde ve biçimlerde bunları yazmaya çalışmaktadırlar. Hele metinlerin, sözcüklerin arasından, yanından, köşeden fışkıran renk çizgileri karmakarışık hale getirmekte, insanın okuma isteğini yok etmektedir. Yazı stili her ne kadar bazı anlam ve hisleri verebilmekteyse de, imajlar veya fotoğraflar başlı başına bir olaydır. Günümüzde ekonomik sistemler, gelişimlerinin son noktalarında durmaktadırlar, bu durum insanın hayatını zorlaştırmıştır. Normal yaşam standartlarını korumak adına, daha çok çalışmak zorunda olmuş, günün büyük bir bölümünü hengâme içerisinde geçirmektedir. Bu sistem, onun hem yorgun olmasını , hem de zihninin birden fazla konuyla dolu olmasını getirmektedir. Bunun üzerine bir de, sektörün gelişimini, insanların üzerine akan onca bilgi, tanıtım eklendiğinde, üstelik bu tanıtımların, her mecradan yansıtıldığını, gece ve gündüz sürekli bunlarla karşılaştığını düşünürsek, bu tip tasarımların sadece yorucu ve kirlilik çağrıştırdığını söyleyebiliriz.

Billboard reklamlarında resimleme olayı çok büyük bir önem taşımaktadır. Ama burada bahsettiğimiz resimleme olayı, herhangi bir resimden oluşmamaktadır. Çok iyi düzenlenmiş fotoğraflar veya resimler imajlar, reklamcılık sektöründe çok fazla işe yaramamaktadır. Bu alanda kullanılması gereken resim veya fotoğrafların merak uyandırması gerekmektedir. Merak uyandıran resim veya fotoğraflara tüketici bakar ve merak eder, anlayabilmek için çaba harcar, “burada neler oluyor” der ve anlamlandırmaya çalışır. Buradaki anlamı bulabilmek için de, metinleri okumaya başlar, onları dikkatlice okur. Dikkatlice okunan metinler, zaten mesajlarını en etkili biçimde yerine ulaştırmaktadır. Firmaların tanıtımları için, çok iyi konusu olan veya onları anlatabilecek fotoğraf veya resimleri bulmak için zaman ayırmak gerekmektedir. Eğer bu yapılabilirse, firma, ne kadar küçük ölçekli olursa olsun, çalışma medya da konu olmakta ve düşünüldüğünden çok daha fazla tüketiciye ulaşmasını sağlamaktadır.

Billboard reklamlarında görüntü bir şey anlatmalıdır. Öyküsü olan tek bir görüntü, insanların dikkatini çekmektedir. Yani merak uyandıran, bir şeyleri anlatmaya çalıştığı anlaşılıyorsa, onun başarılı olmasını sağlamaktadır. Burada bahsettiğimiz konu, soyut çalışmalar olmamaktadır. Soyut görüntü daha dolaylı anlatımları içermektedir. Onların mesaj iletmesi daha geç olmaktadır. Yukarıdaki konu bütünlüğünde resim, çizim, fotoğraf, imaj kullanılmakta demiş ve bunların kullanım biçimlerinden bahsettik, aslında, bunların arasında en önemli kullanım fotoğraf olmaktadır. Çizimlerden, resimlerden v.s. den çok daha fazla okuyucu bulmaktadır. Bu durum birçok firma tarafından yapılan araştırmalarla da kanıtlanmıştır.

Fotoğraflar, daha dikkat çekicidir, iştah açar ve zihinde kalır, en nihayetinde de daha çok sattırır. Ayrıca kullanılan fotoğrafların, hikâyelerinin olması gerekiyor derken de, burada, ayrıca dikkat çeken ve artık sektör tarafından bilinen bir gerçek bulunmaktadır. Okuyucular, öncesi ve sonrası olan fotoğrafla ilgilenmektedir. Yani, öyküsü olup, öncesi ve sonrasını gösteren fotoğraflar dikkat çekmektedir. Bunların hepsi sektörde kesinlikle, sözlerden daha etkili olmaktadır. Hala, çoğu üniversitenin açmış olduğu derslere bakıldığında, tanıtımda başarılı olmanın denge, hareket ve dizayn'a bağlı olduğunu savunur görünmektedir. Ama bu sektörde, bunun başarılı olabildiğine yönelik hiçbir araştırma sonucu bulunmamaktadır. Reklamcılıkla başarı bir çok değişkenin kullanımına bağlı olarak değişmektedir. Bu değişkenlerden biri, konusu olan fotoğrafların kullanımıdır. Bunlar, çok dikkat çekici tasarlanmalıdır. Belki bunu skandal diye nitelemek doğru olmaz, ama önünden geçenler, aynı görüntüyü görebilmek için bir daha oradan geçme isteğini içinde hissetmelidir. En azından tasarımcı bunu amaçlamalıdır.

Bir tasarımda, birden fazla fotoğraf ilgiyi dağıtmaktadır. Konusu olan tek bir fotoğraf ise, ilgi çekmektedir. Bunun dışında, tasarımların illa ki tanıtım olduğunun belli olması gerekmemektedir. Normal bir görüntü gibi görünmesi, tüketicinin daha çok ilgilenmesini sağlamaktadır. Billboard reklamlarında, insanların merakını uyandıran teknikler, daha çok izlenmekte ve okunmaktadır demiştik, bununla ilgili bir başka örnek te; bir dergi makalesinde, okuyucu, kullanılmış olan fotoğrafın altındaki yazıyı, makaleye göre daha çok okumaktadır. Orada, fotoğraf zaten bir konu anlatmaktadır. Eğer fotoğrafın iyi bir konusu bulunmaktaysa ve merak, ilgi, alaka uyandırmaktaysa, daha fazla insan, altındaki yazıyı okumaktadır. Bu da mesajların daha çok kişiye ulaştırılması anlamına gelmektedir. Burada unutulmaması gereken temel noktalar, billboardların, yoldan geçenler tarafından izlendiğidir. Örneğin; sürücüler, bir bu araçtaki en fazla 6-7 sözcüğü okuyacak fırsat bulabilmektedir. Sloganların kullanımı da bu kadar uzunluğu geçmemelidir.

Billboardlar satışlarla ilgili vaatlerini sadece sözlerle duyurmamalıdır. Fotoğraf ta aynı vaadi verebilecek şekilde olmalıdır. Bu araçlarda güçlü olan renkler, daha fazla fark edilmekte ve okunmaktadır. Yazılar en geniş ve büyük kullanılmalıdır. Marka ismi bir bakışta göze çarpacak şekilde olursa, tasarım görevini yerine getirmiş olmaktadır.  

Arşiv

Etiketler