Gelişen teknolojiyle birlikte, reklam sektöründe çalışan animasyon ve modelleme uzmanlarının önemi, gittikçe daha çok artmaktadır. Günümüzde reklam filmlerinde sık sık karşılaştığımız, cansız eşyaların hareket etmesini sağlayan, belirlenmiş bir kişiliği temsil eden, yaşam tarzı olan karakterlerin, insan gibi hareket etmesi ve konuşmasını sağlayan ve bu karakterlerin mimiklerini, aynı insan gibi kullanabilmesi ve aynı şekilde mesajlar iletebilmesini sağlayan uzmanlardır. Reklamlarda, gerçekte var olmayan mekânlar, var olmayan yaratıklar veya canlılar, animasyon ve modelleme uzmanlarının elinden çıkmaktadır. Multimediya ve bilgisayar animasyonlarının, sıkça kullanılmaya başlandığı günümüzde, özellikle sunumlarda aşırı derecede kullanılmaktadır. Animasyon ve modelleme, anlatılması istenilen konuların, canlı ve etkileyici olmasını sağlamakta ve izlenebilmektedirler. Sadece reklam sektöründe değil, hemen hemen bütün sektörlerde bunlar aslında kullanılmaktadır. Bu animasyon ve modelleme çalışmalarını, en belirgin kullananlardan biri sinema sektörü olmaktadır. Son zamanlarda, vizyonlarda, gerçek insanların kullanılmadığı dev prodüksiyonlar gösterimlere girmektedir. Bunların en iyi örneklerini de, “Buz Devri ve Shrek” göstermektedir. Aynı sinema sektörü gibi, reklam sektörü de reklam tasarımlarında animasyon ve modelleme kullanmaktadır.

Bu durum, animasyon ve modelleme uzmanlarının sektördeki öneminin arttırmaktadır. Reklam ajansları, tasarladıkları reklam filmlerinde veya yürüttükleri reklam kampanyası dahilinde, markayı temsil etmesini istedikleri her hangi bir karakterin çalışmalarını, bu tip uzmanlara vermektedir. Animasyon ve modelleme uzmanları, 3D, 3d max, 3ds max, Stüdyo max v.b. programları kullanarak yapmaktadırlar. Bu alanda uzmanlaşmış olan bu uzmanlar, herhangi bir animasyon veya modelleme işini yapacakları zaman, önce hikâyeyi belirlemektedirler. Daha sonra hikâyeye uygun yeri veya karakteri modellemeye başlamaktadır. Bilindiği gibi model zaten kelime anlamı itibariyle, gerçeğe uygun veya gerçeğin yapabileceği ya da aynı gerçek gibi anlamında kullanılmaktadır. Animasyoncular, çizdikleri modeli, belirlenmiş hikâyeye göre modelledikten sonra, hareket vermektedirler. Hareketi de, hikâyeye göre vermekte yani animasyon yapmaktadırlar. Daha sonra yaptıkları modelleme ve animasyonun yüzey özelliklerini belirlemektedirler.

Profesyonel animasyon ve modelleme uzmanları, her hangi bir reklam filminin tasarımını, en ufak ayrıntısına kadar, birebir, gerçekçi bir şekilde modellemekte ve istenmesi halinde, sesli anlatımları montajları yapabilmektedirler. Hem sesli hem de alt bant yazı ve sloganları gene üç boyutlu logo modellemesi, özel efektler üretmekte ve reklam ajanslarına sunmaktadırlar. Reklam ajansları, tasarladığı reklam filminin bütününde, animasyon kullanmayı istemeyebilmektedirler. Reklam tasarımında belirledikleri herhangi bir eşyaya, karaktere, çizgiye, logoya v.s. nin hareket verilmesini isteyebilmektedir. Bu tip reklam filmlerinin en belirgin örneğini, günümüzde Arçelik markasının reklam filmleri vermektedir. Arçeliğin reklam filmlerinde, hem insanlar oyuncu olarak kullanılmakta hem de markanın ürünleri, aynı insan gibi düşünmekte ve hareket etmektedir. Diğer reklam filmlerinde kullanılan, insan hareketi dışında olan her şeyin hareketi animasyon programlarıyla yapılmaktadır. Günümüzde animasyon programları o kadar geliştirilmiş ki, bir insan görüntüsünü, birebir oluşturabilmekte ve aynı hareket kabiliyetlerini verebilmektedir. Hatta bir insanın gerçekte yapamayacağı hareketleri, karakterlere yaptırabilmektedirler.

Animasyon ve modelleme uzmanları da, diğer reklam profesyonelleri gibi yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmakta veya piyasada, bu tip programların eğitimlerini veren okullardan veya dershanelerden eğitim almaktadırlar. Ama nereden olursa olsun, animasyon uzmanlarının, ilgili programların eğitimlerini almış olmaları gerekmektedir. Çünkü bu tip programların, ustalıkla kullanımı, hem vakit almakta hem de ayrıntılı bir eğitimi gerektirmektedir. Özellikle reklam sektöründe çalışanların, aynı diğer reklamcılarda olduğu gibi, yaratıcılık, yenilik, farklılık anlamında kendilerini geliştirmiş olmaları şarttır. Kimi animasyon uzmanı, reklam ajanslarında, kimisi mimarlık, mühendislik, inşaat alanı v.b. alanlarda çalışmaktayken, kimisi de konumuzdakiler gibi bağımsız olarak çalışmaktadır. Reklam alanında faaliyet gösteren animasyoncuların hepsi, ileri düzey animasyon veya modelleme yapamamaktadır. Bazıları, sadece küçük ölçekte animasyonları hazırlayabilmektedir. Piyasada orta seviye ve ileri seviye animasyon uzmanı bulunmaktadır. Animasyonlar, televizyon reklam filmlerinden çok, web alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Firmaların, banner tasarımlarında, logo animasyonlarında, metin animasyonlarında, slogan animasyonlarında farklı ve yaratıcı teknikler kullanılmaktadır. Karakter veya bir reklam filminin tasarımlarını, ileri düzey animasyon ve modelleme uzmanları yapmaktadır.

Reklam ajansları, firmaların reklam kampanyasını tasarlama aşamasına geldiklerinde, eğer firmanın zaten kullandığı, firmayı temsil eden bir karakteri varsa, reklam tasarımlarını, ilgili karakterin olduğu bütünlükle tasarlamaktadır. Örneğin; Yapı ve Kredi Bankası'nın “vada”sı, Türkcell'in “Celocan”ı gibi. Bilindiği gibi, bu iki firmanın, bütün reklam tasarımları, bu karakterlerin başrolde olduğu şekilde yapılmaktadır. Aslında, Arçelik firmasının, ürünlerinin hareket etmesi, animasyonların, onların üzerinden yapılması da, yukarıdaki diğer iki firmayla aynı mantıktadır. Burada da ünlü markayı, ürünleri temsil etmektedir. Firmaların reklam mesajlarını, bu tip kişileştirilmiş karakterler vermektedir. Eğer herhangi bir markanın reklamı tasarlanırken, belirlenmiş ve onu temsil eden bir karakteri yoksa, reklam ajansları, bunları animasyon uzmanından isteyebilmektedir.

Animasyon uzmanları, reklam filminde işlenmesi istenen ana tema doğrultusunda, caddeleri, sokakları, ağaçları, toprak veya kayaçları, evleri, insanları, marka binalarını ve buna benzer gerçek yaşamda görebildiğimiz veya hayallerimizde canlandırdığımız ne varsa, hepsini tıpkı gerçekmiş gibi modellemekte ve hareket kazandırabilmektedirler. Reklam ajansları bazen, bir reklam filmini, tamamen, animasyon olarak istemektedir. Tasarlanacak reklam filminin konusunu da animasyon uzmanlarının yaratıcılığına bırakabilir. Bu durumda animasyon uzmanı, markanın hedef kitlesine iletmek istediği mesajlarını, etkili bir şekilde iletebilmek için yaratıcılığını kullanarak, üç boyutlu tasarım yapmaktadır. Animasyon uzmanları, her zaman reklam ajanslarından, reklam filmleriyle ilgili işleri almayabilir, bazen reklam verenlerin kendileri de böyle bir çalışma isteyebilmektedirler. Onlar için de çeşitli çalışmalar yapmaktadırlar. Animasyon ve modelleme uzmanları, günümüzde en çok reklam sektörüne hizmet vermekteler ve en başarılı reklam filmleri, bu tip uzmanların çalışmaları arasından çıkmakta ve beğenilmektedir.  

Arşiv

Etiketler