Techpanel

Halkla ilişkiler, bu sektörün duayenlerinden Betül Mardin tarafından: "Kamuya ya da özel ait kuruluşların olumlu bir imaja sahip olmaları için gerekli tanıtım politikasının saptanması, kuruluşların bu doğrultuda yönlendirilmesi, insan grupları ve kuruluşlar arasında bilgi akışının sağlanması ve bu bilgi akımının gerekli etkinliği kazanarak amaçlanan sonuca ulaşması için yapılan planlı faaliyetlerdir." şeklinde tanımlanmaktadır.


ABD\'li havayolu şirketinin Meksika Körfezi\'ndeki çevre felaketiyle alay eden seksi reklam kampanyası tepki çekti.Amerikalı Spirit havayolları şirketinin yaptığı reklam olan, güneş yağına bulanmış bikinili kadın fotoğrafı ve üzerinde “plajlarımızdaki bütün yağı kontrol edin” sloganı (sloganda kullanılan oil hem petrol hem de yağ anlamına geliyor). Bulunuyor.


Radyo, hemen her alandan dinlenebilen kitle iletişim aracıdır. Radyo tanıtımları, sözlü veya sözsüz cıngıl, spot, karşılıklı diyalogların geçtiği, programın başında veya sonunda sponsorluk bazında bilgilerin verildiği türler olmaktadır. Radyolar, hem yerel bölgelerde hem de ulusal olarak yayın yapabilmektedirler. Daha doğrusu, kimi radyo istasyonu yerel kimi radyo istasyonu ulusal çapta yayın yapmaktadır. Radyo istasyonlarının dinleyici kitlesi de birbirinden farklılık göstermektedir. Farklı kültürel yapılar, kendilerine hitap ettiklerini düşündükleri radyo istasyonlarını dinlemektedirler. Radyo istasyonlarının dinleyici genişliği de aynı şekilde farklılık göstermektedir. Kimisi popüler olmakta ve geniş bir dinleyici kitlesine sahip olmaktadır. Yinee aynı şekilde, radyo istasyonlarında yayınlanan kimi programlar, dinleyiciler tarafından beğenilmekte ve oldukça fazla bir dinleyici kitlesine sahip olmakta kimisi de normal seyirde, dinleyicilere sahip olmaktadır. Bütün bu farklılıklar veya ayrımlar, radyo reklam fiyatlarını değiştirmektedir.


 Televizyon reklam türleri görsel-işitsel-algısal olarak hazırlanan herşeyi yayınlayabilen kitle iletişim aracıdır. Toplumun en ücra köşelerinde bulunan insanların evlerinde bulunabilen ve izleyicisi en fazla olan araçların başında gelmektedir. Bütün insanlar, istisnasız her gün televizyon seyretmektedir. Günde bir iki saatini televizyonun başında geçirmekte ve burada yayınlanan program akışını izlemektedir. Televizyon izleyicisinin nitelikleri veya kendine özgü durumları, uzun seneler boyunca araştırmalara konu olmuş ve bu konuda net bir bilgiye ulaşılamamıştır. Sürekli değişen, her gün farklı özellikler gösteren toplum yapısı, kendi içerisinde farklı standartlarda yaşayan insanlar açısından da değişiklik göstermektedir. Televizyon reklam türleri de yayınlandığı toplumun bütün katmanlarına hitap etmeye ve hepsine mesajlar iletmeye çalışmaktadır. Televizyon izleyicisi, her ne kadar tam olarak tanımlanmamış olsa bile, genel anlamda bilimsel disiplinlerin verileri, pek çok şeyi anlatmaktadır. Televizyon Reklam türlerinin tasarımları da bunların verileri kullanarak, bulunduğu topluma hitap etmeye çalışmaktadır.


Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre, insanların reklamlarda sadece gördükleri besinleri yemeleri halinde olması gereken günlük yağ miktarının 20 kat fazlasını aldığını belirledi.Bunun dışında reklamlarda izlenen besinlerin önerilen günlü sebze miktarının %40'nı meyvelerin ise %27'sini karşıladığını ortaya çıkardı.


Hemen hemen bütün gazetelerin bunlara yönelik bölümleri bulunmaktadır. Gazeteler bu alanları, firma, kurum ve kuruluşların, vatandaşların, emlak satış ve kiralama istekleri, eleman ve iş bulma istekleri, araç satın alma veya kiralama istekleri için kullandırmakta ve gazetelerin belirlenmiş sayfalarını bu alanlar için ayırmaktadır. Bu tip işler genellikle bu kısmda yer almaktadır. İlanların daha farklı yapıda olanları; zayi, duyuru, vefat ve başsağlığı ayrı alanlarda veya bunların bitiminde yayınlanmaktadır. Gazete ilanları, reklam sektöründe faaliyet gösteren reklam ajansları vasıtasıyla alıp yayınlamaktadır. Bu tip ajanslar, belirledikleri, tirajları yüksek gazetelerden herhangi biri veya bir kaçıyla bu anlamda anlaşma yapmaktadır. Anlaşmaları kapsamında, gazetelerden veya verdikleri duyurlar için kişiler veya kurumlar tarafından ödenen ücretin, belirlenen bir miktarını almaktadırlar. İlan ajansları, anlaşma yaptıkları gazetelerde yayınlanmasını sağlamak üzere aldıkları, tasarım gerektiren her duyuruyu, kendileri tasarlamakta ve o şekilde gazetelere göndermektedirler. Gazeteye vermek isteyen kişiler veya kurumlar, verdikleri işlerin ücretlerini de ajanslarına ödemektedirler. Kurumlar veya kişiler, direkt olarak gazeteye bu tip işlerini vermemektedirler. Ajanslar, anlaşmalı oldukları gazetelerin resmi kuruluşları olmaktadırlar.


Televizyon reklam ajansları, tam hizmet ajansları gibi çalışmaktadırlar. Televizyon kanallarına yönelik, firmaların tanıtım filmlerinin tasarlanmasını ve çekilmesini sağlamaktadırlar.  Genellikle televizyon reklam ajanslarının yapısı, bu faaliyet alanı çerçevesinde, gereksinim duyulan ekiplerden oluşturulmuştur. Televizyon reklam ajanslarının yapısında; bir genel müdür, birkaç kişiden oluşan metin yazarları, sanat yönetmeni, yönetmen, medya ve müşteri ilişkileri yöneticisi, finans ve idari işler sorumlusu, uluslar arası ilişkiler sorumlusu, halkla ilişkiler sorumlusu, web ve grafik tasarımcılar, mali işler sorumlusu gibi uzmanları istihdam etmektedirler. Ajanslar, personelinin bir kısmını, yazılım ve donanım alanında, akademik eğitimlerini deneyimleriyle birleştirmiş, uzman kişiler arasından seçmektedirler. Bu alanda firmaların bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve piyasa araştırmalarını da yapabilecekleri şekilde örgütlenmişlerdir. Bütün multimedia hizmetlerini bunlar verebilmektedirler. Bu anlamda yaptıkları faaliyetleri kategorilere ayırarak sıralamak istersek aşağıdaki gibidir.


BKM'nin ortağı olan Tiyatrocu Yılmaz Erdoğan, sanayi bakanlığının reklam yasaklarıyla ilgili sorun yaşadığını, Sanayi Bakanı Nihat Ergün'e söyledi. Erdoğan'ın sorun ile ilgili şikâyeti reklam yasakları konusunda yapılan uygulama sorunlarıyla ilgili çalışmanın başlatılmasını sağladı. Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Türk Girişimcilerinin yaptığı toplantıya katılmak üzere Hollanda'da olan Bakan Ergün, gazetecilerle sohbet toplantısında, Türkiye'nin reklam yasakları uygulamalarında sorun olduğunu, daha önceki günlerde Yılmaz Erdoğan'ın onu ziyaret ettiğini ifade etti.


Açık hava tanıtım mecralarından en çok kullanılan araçlardır. Billboard\'lar hem ayaklı hem de uygun görülen yerlere ayaksız olarak, monte edilerek farklı farklı alanlarda kullanılmaktadır. Duvar tasarımları alanında, duvara monte edilmektedir. Yan duvarları geniş olan taşıtlara monte edilmektedir. İş yerlerinin önüne, yanlarına, çevrelerine ayaklı olarak monte edilmektedir. Firmaların bulunduğu bölgenin, uygun görülen sokak aralarına, şehir merkezlerine girerken, karayollarının uygun görülen noktalarına yerleştirilmektedir. Şehir merkezlerinde, AVM\'lerin önlerinde, yanlarında, yakın bölgelerinde kullanılmaktadır. Bunlar, sadece dışarıda yani bir açık hava mecrası olarak kullanılmamaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte, internet ortamında da kullanılabilmektedir. Bu araçlara yönelik tasarımlar, çoğunlukla, firmaların öncesinde yaptıkları ve kampanyalarında kullandığı en etkili tasarımı yansıtırlar. Burada kullanılan tasarımlar, firmanın, televizyon reklam filminin görüntülerinden biri veya etkili olduğu görülen, kitle tarafından benimsenmiş bir tasarımı olmaktadır. Ama tek başına kendine özgü tasarlanmış olanlar da yoğunlukla kullanılmaktadır.


Radyo araçlarının işitsel olması, bu alan için tasarlanan tanıtımların işini biraz zorlaştırmaktadır. Bu çalışmaların etkisinin arttırılması için, diğer mecralarda kullanılan unsurların pek çoğu, bu alanda kullanılamamaktadır. Radyolarda ne imaj, ne fotoğraf ne de hareketli görüntü kullanılamıyor. Radyo reklamlarında sesler, efektler, müzik ve cıngıl kullanılabiliyor. Bu mecranın tasarımlarında, bu dört özelliğin birbirinden farklı işlevleri, bunların kullanılma biçimleri, ayrıca bilgi metinlerinin hikâyeleştirilerek kullanılması önem kazanmaktadır. Radyo tanıtımlarında, diğer mecralarda olduğu gibi pek çok unsurun kullanılamıyor olması, bazı dezavantajları getirirken, kendine özgü avantajları da bulunmaktadır. Seslerin kullanım biçimleri, radyo çalışmalarında çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Burada hem normal insanların sesleri hem de ünlü simaların sesleri veya ünlü sesler kullanılmaktadır. Radyo reklamlarında kullanılan seslerin özellikleri, tasarımların temalarına uygun olarak kullanılmaktadır. Seslerin, coşku, dram, heyecan, sevinç v.b. duyguları yansıtabilme durumu, kişilerin ses özellikleriyle ilgilidir.

Ara: 4447556,RKLMBeni Ara