Günümüz reklam sektörü, tüketicinin seçiciliğindeki değişim, teknolojinin hızla ilerlemesi ve kullanılan reklam mecralarında farklılıklar aranması gibi nedenlerle, hedef kitleye ulaşma çabasında yeni arayışlara girmiştir. İşte bu aşamada, promosyon diğer pazarlama bileşenleri ile birlikte uyum içinde kullanıldığında hedeflere ulaşmak daha kolay mümkün olmaktadır. Burada temel yöntem, hedef kitleye yönelik, doğru mesajı taşıyabilecek, doğru ürünleri seçmek ve doğru kanalla ulaştırmaktır.


Konumuz promosyonun nerelerde hangi amaçla kullanıldığı olduğuna göre hedef kitleye ulaşma şekillerini şöyle sıralayabiliriz;


1. Tüketicilere Yönelik Satış Özendirme Kampanyaları


Bu faaliyetler, satışı yapılacak ürün veya hizmetin kategorisi, ebadı, fiyatı, satış noktası, satış dönemi, vb. özellikleri göz önünde bulundurularak planlanır. Market içi satışları bulunan ürünlerde promosyonlu ürünün satış şekli;


• Ürünün üzerine bantlama


• Paket içi yerleştirme


• Anında verme / ürün alımına hediye verme


• Çekilişle verme


• Kupon biriktirme yoluyla gerçekleşen özendirme çalışmaları şeklinde olmaktadır.


Yapılan araştırmalara göre insanlar, hediyeli promosyon çalışmalarında genellikle şansa dayanmayan, hediye kazanılacağı garanti olan ve hediyelerini anında alabildikleri çalışmaları benimsemektedirler. Kalite ve fiyat açısından benzer olmaları durumunda ise promosyonlu olan ürünün seçilme eğilimi %80'lere ulaşmıştır.


2. Dağıtım Kanallarına Yönelik Kampanyalar


Dağıtım kanalları olarak bildiğimiz ürün veya hizmeti tüketiciyle buluşturan bayiler, toptancılar ve perakendecilerin ürün / hizmet sahibi firmayı tanımaları ve kabul etmeleri elbette ki satışların artmasına yardımcı olacaktır. Bu sebeple dağıtım kanalına yönelik promosyon çalışmaları şu şekillerde olmaktadır;


-Belirli bir süre içerisinde "X" miktarda sipariş veren toptancı ve perakendecilerin ödüllendirilmesi.


-Sipariş vermede belirli bir kotayı geçen toptancılar, perakendeciler arasından yapılan çekiliş ile şanslı satıcıların ödüllendirilmesi.


-Önceden belirlenen ürünleri rafında bulunduran perakendecilerin ödüllendirilmesi.


3. Satıcılara Yönelik Kampanyalar (Satıcı Bağlılığı Yaratma)


Satışla görevli personelin, direkt müşteri ile temas eden, iletişime geçen, ürün / hizmet ve aynı zamanda bu ürüne / hizmete sahip firmayı ifade edecek olan kişi olduğu düşünüldüğünde bu personelin ikna kabiliyetleri ve önerileri, nihai alıcıların satın alma eğilimlerinde önemli oranda etkili olduğundan; öncelikle satıcıların rakip firmalar arasında, ürün / firma hakkındaki olumlu düşüncesini ve satış teşvikini sağlamak açısından promosyon etkili olmaktadır. İşte bu sebeplerle satışta belli bir kotayı geçen ve satış başarısını yakalayan satıcılara ödül yöntemi en uygun promosyon çalışmasıdır.


4. Müşteri Temsilcilerini Desteklemeye Yönelik Ürünler


Müşteri ziyaretlerine giden satış personelinin, görsel ve fonksiyonel olarak kurum / marka kimliğini taşıyan promosyon amaçlı hediyeler götürmesinin; hedef kitle tarafından bilinirlik düzeyinin arttırılmasında, etkileme, görüşme sonrasında anımsanma, bağlılık yaratmaya yardımcı ve satış sonuçlandırmada da özendirici olduğu söylenebilir.


5. Toplumsal Sorumluluk ve Bilinçlendirme Kampanyaları


Marka bilinirliliğini artırmanın yanı sıra toplum üzerinde güven duygusu oluşturmanın ürün / hizmetlerinin tercih edilmesinde etkin olacağının bilincinde olan firmalar, günümüzde sivil toplum kuruluşlarının gücünün artmasıyla birlikte Kurumsal olarak toplumsal sorumluluk ve bilinçlendirme kampanyalarında da promosyon kullanmaktadırlar. Yapılan araştırmalara göre; "Kalite ve fiyat açısından benzer iki ürün arasında seçim yapmanız gerektiğinde, bunlardan birini aldığınızda ödediğiniz paranın bir miktarının toplumsal bir amaç için harcandığını biliyorsanız (çocukların eğitimi, engelliler için spor aktiviteleri, ağaçlandırma gibi), bu ürünü tercih etme olasılığınız nedir?" sorusuna, görüşülen kişilerin %82'si "Kampanyalı ürünü tercih ederim" yanıtını vermiştir.


6. Etkinliklerde Dağıtılan Ürünler


Lansman, tanıtım toplantıları, bayi toplantısı, basın gezisi, miting, konser vb. etkinliklerde kurumun / markanın kimliğini ve organizasyonun mesajını taşıyan promosyon ürünlerinin dağıtımı ile etkinliğin olumlu algısını ve akılda kalıcılığını arttırmak mümkündür. Böylece hem katılımcılar üzerinde hedeflenen etki sağlanmış olur hem de katılımcıların dışındaki hedef kitlenin de etkinlikten haberdar olması sağlanmış olur.


7. Tedarikçilere Yönelik Ürünler


Firmanın müşterileri kadar, tedarikçilerine yönelik de uygulayacakları promosyon çalışmaları ile toplumsal-kültürel yapısına uygun promosyon ürünleri verilerek motivasyonlarını ve kuruluşa yönelik olumlu algı / tutumlarını yönetmek, bağlılıklarını arttırmak mümkün olabilir.


8. Araştırma, Anket Uygulamalarında Kullanılan Ürünler


Hedef kitlenin yaklaşımını ölçmede araştırma, kuşkusuz en gerekli unsurlardandır. Ancak; insanlar araştırma, anket çalışmalarına karşı pek de istekli olmazlar genelde, işte bu aşamada anketin uygulandığı kişinin ürünün küçük bir örneğini tanıması, tatması, dokunması ya da kurumun logosunu taşıyan kullanışlı küçük bir hediyeyle ödüllendirilmesi anket uygulamasını kolaylaştırarak, pazarlama verilerine ulaşılmasında çok etkili bir yöntem olacaktır. Hem de bu şekilde araştırma yapılırken ürün / hizmetin tanınırlığı, bilinirliği de sağlanmış olacaktır.


9. Kurumsal Yeni yıl Armağanları


Tüm dünyada hemen herkesin coşkuyla kutladığı, armağan alış verişinin en yoğun yaşandığı yılbaşı dönemlerinde firmalar, tüketicilerini ve hedef kitlelerini promosyonel armağanlarla ödüllendirerek müşteri bağlılığını güçlendirmek ya da potansiyel müşteri edinmek için ideal bir fırsat yakalamaktadırlar.


10. "Birliktelik" Sağlamada Promosyon Kullanımı


Spor kulüpleri, fan kulüpler, okullar, siyasal partiler, dernekler, vakıflar, birlikler, sivil toplum kuruluşları, vb. tarafından kullanılan promosyon ürünleri, "aidiyet", "birliktelik", "biz" duygusu, "ekip ruhu" sağlama gibi etkilere sahiptir.


Bunların dışında "Halkla ilişkiler faaliyetleri açısından promosyon", "e-promosyon", "Turizmde Promosyon Ürünleri Kullanımı" ve "Toplam Kalite Yönetimi Faaliyetlerinde Promosyon" gibi promosyonun kullanım alanları da bulunmaktadır.