Tam hizmet reklam ajansları, sektörün ihtiyaç duyduğu her alanda, uzmanlaşmış ekipleri, bünyelerinde barındıran firmalar olmaktadırlar. Bir kampanyanın baştan sonra kadar, en ufak ayrıntısına kadar, planlayan, tasarlayan, yaptıkları çalışmalarla firmalara yön gösteren ajanslardır. Bunlar tek bir logonun tasarımından, televizyon veya sinema tanıtım filmlerine kadar, animasyon yapımına kadar, her işi profesyonel anlamda yapabilir ve etkili, yaratıcı tasarımlarıyla kitleleri etkileyebilecek çalışmaları yapabilirler. Tam hizmet reklam ajansları, kendi bünyelerinde yapılamayacak, kampanyanın gereksinim duyduğu, planlama dahilinde olan, ayrıca sınırlı ajansların faaliyet alanına giren çalışmaları, bu tip ajanslarla bağlantıya geçerek, yaptırabilmekte ve tasarımın, kampanya tasarım bütünlüğüne uygun olmasını sağlayabilmektedir. Bunlar, diğer, belirlenmiş isimler altında olan ajanslardan farklıdırlar. Yani organizasyon, promosyon, açık hava ajansları gibi değillerdir. Bunlar, kampanya dahilinde yaptıkları çalışmaları, yukarıda ki sınırlı kuruluşlara yaptıran, genel anlamda tüm çalışmaları yapan ajanslardır.

Tam hizmet reklam ajanslarının, bünyesinde olan birimler şöyledir: metin yazarı (firmaların, tanıtım metinlerini yazan kişidir). Sanat Yönetmeni (aşağıdaki birimlerin hepsinde yapılan çalışmaları denetleyen, yön gösteren kişidir), kreatif tasarım birimi (bunlar içlerinde, grafik tasarımcıları, web tasarımcıları, grafik operatörlerini bulundururlar, bilgisayar ortamlarında, grafik programlarını kullanarak, belirlenmiş tema dahilinde, baskılı veya internet ortamları için, tasarım yaparlar) planlama birimi (kampanyayı baştan sona kadar, firmanın bütçesi dahilinde planlamaktadır) halkla ilişkiler birimi(firma ve tam hizmet kuruluşu arasında ki ilişkileri koordine eden, aralarındaki diyalogun yapılmasından ve gelişmesinden sorumlu birimdir) satın alma birimi (bu alanda kullanılan malzemeleri yani araç ve gereçlerin, uygun fiyatlara düşürülerek alınmasından, ayrıca, çalışmanın yayınlanacağı televizyon kanallarıyla görüşüp, ücretlerin belirlenmesinden, açık hava araçlarının, gene uygun fiyatlarla kiralanmasından sorumludurlar) piyasa analiz birimi PR (toplum analizlerini yapan, soru anketlerini hazırlayan, bunların tüketiciler tarafından cevaplanmasını sağlayan birimdir) muhasebe birimi (hem içeride çalışanların ücretlerini hem de ajansın gelir ve giderlerinden sorumludurlar). Sekretarya (telefon trafiği ve randevuların takip edilmesinden sorumludur).

Firma, tanıtıma karar verdiğinde, tam hizmet reklam ajanslarıyla görüşmektedir. Onlara, markayı, ürün ve hizmetlerini ve bunların özelliklerinin anlatıldığı bir sunum yapmaktadır. Firma, kendi vizyonunu ve misyonunu bu sunumda ajansa iletmektedir. Aynı zamanda, buna ne amaçla veya hangi hedeflere ulaşmak için karar verdiğini anlatmaktadır. çalışmalarında kullanılmasını istedikleri bütün araç ve gereçleri, malzemeleri, bilgileri ajansa vermektedir. Ajans, firmanın çalışmalarına başlamadan önce, kendi bünyesinde bulunan ekiplerden, ilk önce piyasa analiz birimini görevlendirmektedir. Piyasa analiz birimi, hazırladıkları analiz anketleriyle, hem markanın piyasadaki durumunu hem de tüketicilerin markaya ve ürünlerine bakış açısını, beklentilerini, özlemlerini araştırmakta ve bunlarla ilgili sonuçlar üretmektedir. Piyasa analiz birimi, bu sonuçları ajansının yönetimine bildirmektedir. Tanıtım ajansı veya yönetimi, firmayı, analiz sonuçlarından haberdar etmekte ve onları bilgilendirmektedir. Firma, bu analiz sonuçlarına göre, hem kendi ürün ve hizmetlerinde, tüketicilerin istekleri ve özlemleri doğrultusunda yeniliklere ve değişimlere gitmekte hem de yapacağı çalışmanın ana temasını ajansıyla birlikte belirlemektedir.

Her iki firma, elde edilen analiz sonuçlarına göre, hem ana temayı hem de firmanın,  bu işe ne kadar yatırım yapması gerektiğini belirlemektedir. Bu noktada hem bütçe hem de işlenecek ana tema belirlenmiş olmaktadır. Tam hizmet reklam ajanslarının bünyesinde bulunan metin yazarı ve sanat yönetmeni, tasarımı yapmaktadır. Bu iş, planlama birimiyle birlikte yapılmaktadır. Çünkü yapılacak tasarımın biçimi, bütçeyi etkilemektedir. Bu noktada yapılması gereken, çalışmaların bütçe çerçevesinde yapılmasıdır. Bunun için tasarımcılar ve planlamacılar birlikte çalışmaktadır. Yapılacak olan kampanyada, kaç tane mecra kullanılacağı saptanmaktadır. Televizyon filmi, sinema filmi, açık hava araçları kullanılacak mı? gazete ve dergilere tasarım verilecek mi? Organizasyon, promosyon, bu kampanya dahilinde mi yapılacak, bunlar belirlenmektedir. Bunlar belirlendikten sonra, planlama ekibi işini bitirmiş olmaktadır.

Geriye kalan iş tasarımcılarla devam etmektedir. Planlama biriminin belirlemiş olduğu bütçe düşünülerek tasarımlar yapılmaktadır. Kampanyada televizyon filmi varsa, bunun tasarım aşaması bittikten sonra, prodüksiyon firmasıyla, halkla ilişkiler birimi bağlantı kurarak onlarla anlaşma yapmaktadır. bundan sonraki süreçte ise, metin yazarı ve sanat yönetmeni, yapım firmasıyla birlikte çalışmaya başlamaktadır. Burada yapım yani prodüksiyon firması, tasarlanmış olan tanıtımda, kullanılacak olan malzemeleri; ses sistemlerini, ışık sistemlerini, çekim yerlerini v.s'leri bulmakta ve temin etmektedir. Ayrıca filmde kullanılacak oyuncuları, ünlü simaları bulmakta ve onları da kullandırmaktadır. Yani tam hizmet ajansına cast hizmeti vermektedir. Yapım firması cast hizmetiyle beraber, ayrıca filmin çekimini yapmaktadır.

Bütün mecalardaki tanıtım tasarımlarını da bitiren ajans, satın alma birimini görevlendirmektedir. Satın alma birimi, seçilmiş televizyon kanallarıyla bağlantı kurmakta, maliyeti belirlemekte ve yayın sürelerini satın almaktadır. Ayrıca, açık hava tanıtımlarındda kullanılacak malzemelerin, giydirmelerin veya diğer uygulamaların maliyetlerini belirlemektedir. Açık hava araçlarını kiralayan firmaları aramakta ve araçların kiralanarak kullanılmasını sağlamaktadır. Bütün bunlar devam ederken, çalışmalar yayınlanmaya başladığı zaman, bu ajansın piyasa analiz birimi, araştırmalarına devam etmektedir. Bu sefer, tüketicilerin tepkisini, beğenilerini ve olumsuz düşüncelerini ölçmektedir. Kampanya yayından kaldırıldıktan sonra da, piyasa analiz birimi, çalışmalarını sürdürmektedir. Bu sefer de, işi başarısını ölçmekte ve tüketicilerin,firmaya geri dönüşlerini takip etmektedir. Yani tanıtım amaçlarını gerçekleştirebilmiş midir, onun ölçümü yapılmaktadır.  

Arşiv

Etiketler