Techpanel

Belirlenen son rakamlar Facebook'un 500 binden fazla kullanıcısı bulunmakta, bu durum reklam ve pazarlamacıları oldukça çok çekmeye başladı. Facebook'u en fazla kullanan firmalar arasında Starbucks, ve Procter & Gamble Co. Dikkat çekmekte. Firma geçen sene, karşılaştığı reklam ilgisi yüzünden, bu departmanda çalışan personelini iki katına çıkarmıştı.


Kadın, erkek, genç, çocuk, yaşlı herkesi ilgilendiren durumlar vardır. Tanıtımlarda başkalarının yaşantısı, mutluluğu, sağlığı, karşılaştığı fırsatlar, yaşam standartları, huzuru bunların izlenmesine, bunlar hakkında ilgi ve sempati veya nefret duyulmasına yol açar. Tanıtımın insanların ilgisini çekmesi, zaman, yakınlık, önemlilik durumlarına yöneliktir. İnsanların meslekleri, yaşama bakış açıları, alt yapılanmaları, boş zamanlarını değerlendirme biçimleri birbirinden farklıdır. Ama olması gerektiği gibi tasarlanmış gazete reklamlarında, insanın ilgisini çeken bir yön bulunur. Evet, kimi daha çok çeker, kimi daha az çeker, ama mutlakta tanıtımın içinde bir nokta ilgi çeker. Ajanslar, toplumsal kültürlerin, toplumsal yapılarının, insan psikolojisinin, beklentilerinin çözümlenmiş ve artık bilinir olmasıyla, tanıtımlarında insanın duyularına hitap ederek etkili olabileceklerini bilir noktasındadır. Tasarımlarının hepsinde, mutlaka insanların herhangi bir duyusuna ilişkin mesajlar iletmektedir. Aynı mantıkla tasarlanan gazete reklamları da ilgi çekmektedir.


 İzleyici kitlesinin genel anlamda tek bir tanımı bulunmamaktadır. Sektör, hitap edeceği, izleyici kitlesini, yani tüketicilerinin özelliklerini belirleme ihtiyacı içinde olan bir sektördür. Aynı şekilde televizyon kanalları da, kendi program akışlarının izlenebilmesi için, aynı ihtiyaç içerisindedir. Bu noktada sektör, ilk zamanlarda, kanalların bu konudaki çalışmalarını yani seyircileri tanımlama çabalarını yakından takip etmiştir. İlk zamanlarda, her kanal kendi çıkarlarına ve hedeflerine göre farklı farklı seyirci tanımı yapmıştır. Dolayısıyla, kişilerin istek ve gereksinimleri konusunda, farklı tanımlar ortaya çıkmış ve birbirinden farklı tanımların yapılması da televizyon ve insan arasındaki ilişkinin karmaşık bir hal almasına neden olmuştur. Son noktada, televizyon kanalları, bütün insanlara hitap edebilmenin önünü açabilmek için, İzleyici kitlelerinin bütün istek ve gereksinimlerini içine alan, bir model tanımın yapılmasına ihtiyaç duymuşlar ve birbirinden çok farklı isteklerin arasında, bir tür iletişim ağının kurulmasını sağlamak istemişlerdi.


Cannes Lions Uluslararası Reklam Festivali'de ilk iki günlük listede Türk reklamcılardan 40 adet iş finalist oldu.Pazartesi günü başlayıp ayın 26'sına kadar devam edecek olan 57. Cannes Lions Uluslararası Reklam Festivali Türk ajanslarının iş hücumuna uğradı. Türkiyeden katılan 420 iş'ten 40'ı kısa listede yer aldı. Kısa liste finalde yarışacak olan ajansları göstermekte, 40 iş bu listeye girerek finalist sertifikası kazandı. Geçen sene de 35 iş finale kalmış ve rekor kırmışlardı.


Normalde, piyasada faaliyet gösteren firmaların danışmanlığını, bağlı bulundukları reklam ajansları yapmaktadır. Bundan önceki makalelerimizde, reklam ajanslarının çalışma yöntemlerini, bir reklam kampanyasının süreçlerini ayrıntılarıyla anlatmıştık. Bir firmanın doğumundan, pazardaki ilk adımlarına, sonraki süreçlerine ve pazarda ilerleyişini sürdürürken, edindiği misyonuna, vizyonuna kadar ki tüm kimliğini ve yansımalarını, ulaşmak istediği hedeflere kadarki tüm süreçlerini belirleyen, yöneten, başarısını etkileyen, sürecine hız kazandıran reklam ajanslarıdır. Uzman reklam danışmanları da aynı şeyleri, bağımsız olarak yapan kişiler olmaktadır. Uzman reklam danışmanları, firmaların kurumsal kimliğini oluşturmada olması gereken özellikler hakkında bilgi vermektedir. Firma kültürünü ve içinde faaliyet gösterdiği toplum kültürünü, analiz etme bağlamında, yapılması gerekleri ve yapılanların çözümlemelerinin nasıl olması gerektiğini, bu çalışmaların içine aktif olarak girerek göstermekte ve öncülük etmektedir. Gereken reklam mecralarını, bütçe hesaplamalarını ve kullanım biçimlerini nasıl yapması gerektiği konusunda bilgi vererek, bunların uygulanmasını sağlayan kişiler olmaktadırlar.


Radyo reklamları, bilindiği üzere işitsel olarak tasarlanmaktadır. Burada, ne yazık ki görsel herhangi bir etki sağlanamamaktadır. Fakat radyo mecralarının etkileri araştırıldığında, en çok marka bilinirliğine katkı sağladığı söylenebilir. Bu ise, firmaların bütün Pazar süreçleri için önemli olmaktadır. Televizyonlarda, görselliğin kullanılması halinde bile, cıngılların en büyük etkisinin katkı sağladığı söylenebilmektedir. Bilindiği gibi cıngıllar sözlü ya da sözsüz tasarlanabilmektedir. Bu bakımdan, radyo reklamlarına özgü tasarlanan cıngılların, müziklerinin, ürün ve hizmetlere uygun olarak seçilmesi halinde, tüketicilerin dikkatini çekmektedir. Cıngıllar, melodilerin herhangi bir duyguyu ifade eder nitelikte tasarlanmasıyla yapılmaktadır. Müziğin insanlara olan etkisi bilinmektedir. Doğru bir melodi, doğru sloganlarla birlikte kullanıldığında, insanları etkilemekte ve ister istemez akıllarında kalmaktadır. Tanıtımda kullanılmak üzere hazırlanan müziğin, kulağa hoş gelmesi veya insana dair herhangi bir duyguyu verebileceği şekilde, aynı zamanda ürün ve hizmet sloganlarının gene aynı hoşlukta kullanılması insanların diline dolanmasına neden olmaktadır.


Günümüz reklam sektörü, tüketicinin seçiciliğindeki değişim, teknolojinin hızla ilerlemesi ve kullanılan reklam mecralarında farklılıklar aranması gibi nedenlerle, hedef kitleye ulaşma çabasında yeni arayışlara girmiştir. İşte bu aşamada, promosyon diğer pazarlama bileşenleri ile birlikte uyum içinde kullanıldığında hedeflere ulaşmak daha kolay mümkün olmaktadır. Burada temel yöntem, hedef kitleye yönelik, doğru mesajı taşıyabilecek, doğru ürünleri seçmek ve doğru kanalla ulaştırmaktır.


Diğer sosyal ağ ve medya siteleri ile mücadele eden MySpace, kurumsal kimlik, markalaşma ve reklam çalışmalarını yeniden düzenlemeye karar aldı. Bu konudaki çalışmalar için özellikle internet mecrasında kendisini kanıtlamış bir ajans ile çalışmak istiyor. MySpace tarafından yapılan açıklamada, yapılacak bu çalışmalar sonunda yeni bir kimliğe kavuşacaklarını, kurumsal kimliğin yenilenmesi ile web sitesi üzerinde büyük çapta değişiklikler yapılacağını, bu değişikliklerin sadece tasarım düzeyinde kalmayıp uygulamalarada yansıyacağını belirtti.


Her ne kadar billboard reklamları, günümüzde en çok kullanılan, yaşamımızın her alanında her yerde karşımıza çıkan, en etkili tanıtım araçlarından biri olsa da, bu mecraya uygun yapılan çalışmaların sayısı da bir o kadar azdır. Bu araçlar, günümüzde karışık resimlerin, imajların, görüntülerin, bilgi metinleri ve sloganların yer aldığı, neresine bakacağımızı şaşırdığımız, baktığımız yerlerinden bir şey anlayamadığımız, tasarım yöntemleriyle hazırlanıp sunulmaktadır. Bunlar daha çok şunu hatırlatmaktadır. Firmaların bütçeleriyle ilgili sıkıntı yaşaması sonucu, hasbel kader yapabildikleri tanıtımlarda, vermeleri gereken bilgilerin hepsini, aynı billboard\'tan yansıtmaya çalıştıklarını hatırlatmaktadır. Hâlbuki bu durum, onların lehine değil aleyhine olmaktadır. Hele öyle tasarımlar vardır ki, çevremizde gördüğümüz, baştan aşağı metin ve imajlarla dolu, çizgiler ve renkler birbirine girmiş halde uygulanmaktadır. Firmalar bütün faaliyetlerini buralara yazmakta ve neredeyse, tüketicinin kendilerine ulaşmasına gerek olmaksızın, orada ki billboard\'un önünde, satın alma veya hizmeti kullanma olayına karar vermesini ister niteliktedir.


Gazete reklamcılığında, son zamanlarda gazeteler, tirajlarına göre, toplum içine dağıtılırken, normal gazete sayfalarının arasına tek sayfalık tasarımları, küçük bir broşür, kataloglar yerleştirilmekte ve gazeteleri satın alan kişilere toplu halde verilmektedir. Bu tip mecraları firmalar, gazetelerin dağıtım kanallarını kullanarak yapmaktadır. Tanıtımla ilgili baskılar, gazetelerin satış noktalarına gönderilmekte ve satış noktalarından teker teker satılan gazetelerle birlikte, tüketicilere verilmektedir. Firmaların bu alanı kullanmayı tercih etmelerinin en önemli nedenlerinden biri, medyanın tüketicilere daha kolay ve ucuz yollardan ulaşabilmesi ve zaten belirli bir okur kitlesine sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle tirajı yüksek olan gazetelerin, satış noktaları çok fazla olmaktadır. Yani daha çok tüketiciye ulaştırabilmektedir. Gazete reklamcılığında yayın kuruluşları, sadece dağıtım kanallarını kullandırmamaktadır aslında, kendine bağlı olan okurlarıyla kurduğu ilişkinin özelliklerini firmalarla paylaşmaktadır. Okurların gazetelerine karşı hissettiklerini, düşüncelerini, güvenlerini, saygı durumlarını firmalarla paylaşmaktadır. Tüketiciler satın aldıkları gazetelerin arasından çıkan broşürlere mutlaka göz atmaktadır. Çünkü gazete sayfaları arasından çıkan bu renkli, cıvıl cıvıl baskılar insanların dikkatini çekmektedir.

Ara: 4447556,RKLMBeni Ara