Son zamanların ilerleyen bilgi teknolojisi, reklam sektörünü de etkisi altına almaya başlamıştır. geleneksel reklamcılığın yapısında değişimler yaşanmaya, kullandıkları mecralar farklılaşmaya başlamıştır. normal ajanslar varlıklarını sürdürürken bir de interaktif ajanslar reklam sektöründe yerlerini almaya başladılar. Reklamcılığın iki tarafında duran, reklam veren firmalar ile reklam ajansları, yeni gelişen internet mecrasına yavaş yavaş kanalize olmaya başladılar. İnternet reklam mecrası Hem sabit giderleri en aza indirmekte hem de toplam maliyetleri düşürmektedir. Teknolojik gelişimin ürün olan internetin yaygınlaşması, tüketicilerin isteklerinde olan artış, firmalar arası rekabetin artışı, normal ekonomik yapıya etki edip, firmaların reklam stratejilerini değiştirmelerine neden olmuştur. İnternetin getirdiği en önemli yenilik te, alıcı ve satıcı arasında ki bilgi ve veri akışının aynı anda sağlanabilmesi olmuştur. İnteraktif pazarlama, hedef kitlelerin davranışlarını interaktif deneyimler yaratarak değiştirmeyi amaçlayan, müşteri odaklı web siteleri, e-ticaret, intranet, extranet, internet gibi teknolojileri kullanarak, pazarlama yoluna olumlu çözümler sunmayı amaçlayan, reklam sektörünün günümüzde en yoğun izlediği yol olmaktadır. Yoğunlukla kullandıkları pazarlama mecraları; banner reklamları ile pazarlama, arama motoru pazarlama, sosyal medya ile pazarlama, akıllı linklerle pazarlama, e-posta ile pazarlama, online PR ile pazarlama, bloglar, forumlar, viral pazarlama yöntemleri v.s. olmaktadır. Bu alanlara her geçen gün yenileri katılmaktadır ama katılan her yeni mecra, teknolojinin yeni bir ürünü olarak gündeme gelmektedir. Bunlardan bir örneğini ise, insanların bazı sosyal sitelere, cep telefonlarından ulaşılabilmeleriyle, sosyal sitelerde yer alan reklam alanlarının, kullanıcıların cep telefonlarında da görülebilmesidir. Bu durum, pazarlamanın da bu alandan yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Günümüzde firmalar, bu alanının pazarlama için kullanılmaya başlamasını beklemektedirler. Bu anlamda çalışan interaktif ajanslar, normalde daha önce, geleneksel olarak hazırladıkları reklam kampanyalarının benzerini, burada da yapmaktadırlar. Reklam veren şirketler için, reklam kampanyaları düzenlemektedirler. İşletmeler, yukarıda sayılan, internetin reklam ve pazarlama mecralarını kullanarak, müşterileri ile birebir etkileşim kurarak, ürün ve hizmetlerini satmaya, müşterilerin davranışlarını değiştirmeye çalışmaktadırlar. Firmalar, bu tip alanlarda, müşterileriyle ilgili almaları gereken bütün bilgilere sahip olmaktadır. Gerekli ölçümlerini yapabilmekte ve tepkilerini anında öğrenerek, kendilerini bu yönde yenileyebilmektedirler. Müşterilerinin beklentilerine uygun, kişiselleştirilmiş değer tekliflerini sunabilmekte ve geri dönüşümü anında görebilmektedir. Aynı zamanda, aynı anda birebir yapılan bu iletişim sayesinde, müşteriye göre değer teklifi yapabilmektedirler. İnteraktif pazarlama, günümüzde son teknolojileri kullanmakta ve her yeni gelişmeyi kullanmayı amaçlamaktadır. Bu durum, pazarlamanın geleneksel yöntemlerini değiştirmekte ve ona yeni bir yüz ve biçim vermektedir.

Arşiv

Etiketler