Reklam ajansları, sektörün uzman kuruluşlarıdır. Fikirleri üreten, senaryo haline getirip mesajlarını tasarlayan, yayınlanacağı medyayı seçen ve yayınlanmasını sağlayan kuruluşlardır. Tanıtımın güçlerinin farkında olan, firma temsilcilerinin çoğunun, normalde kabul ettikleri gerçek, ajansların, bu işi baştan sonra kadar, dışarıdan herhangi bir müdahaleye veya yardıma gereksinim duymadan yapabilecekleridir. Bu hakikaten de öyledir. Tanıtım konusunda uzmanlaşan, bununla ilişikli olan bilimsel disiplinlerin verilerini, nerede nasıl kullanmaları gerektiğini bilen, markaların üretiminden satış aşamasına kadar, yapmaları gerektiği düzenlemeleri bilen onlardır. Çünkü hizmet verecekleri toplumu en iyi şeklide araştıran, onunla ilgili çeşitli deneyimlere sahip olan, dolayısıyla tüketici toplumunu en iyi bilen onlardır. Firma ise, çoğunlukla, tüketici toplumunun özelliklerini tam olarak bilmezler. Onları etkileyen unsurların, etki değişkenlerinin neler olduğu konusunda, daha az fikre sahiptirler. Burada bütün firmalardan bahsedilmemekle beraber, genelde izlenen bir politika ve sektöresorun olarak yansıyan bir konudan bahsedilmektedir.

Firmalar, tanıtım kararı verdiklerinde, reklam ajanslarının  fikirlerine veya onları amaçlarına ulaştıracak yol belirleme çalışmalarına, bazen doğru olmayan yöntemlerle müdahale etmekte ve ajansların bağımsız fikirlerini etkilemektedirler. Firmalar, elbette ki kendi ürettikleri ürün ve hizmet özelliklerini ajanslardan daha iyi bilmektedirler. Ürün ve hizmetlerine uygun tasarımların tespitini, bu çalışmalarda kullanılan etki unsurlarının, onların üretimleriyle ne derece bağdaştığını tespit edebilirler. Fakat bazı firmalar, bu işin üretim biçimine de katkı sağlamaya çalışmakta, reklam ajanslarının bu konuda ki uzmanlığını kullanmasını engellemektedirler. Metin yazarlarından sanat yönetmenine kadar, müdahale edebilmekte ve kendi ürettiklerinin tasarlanmasını isteyebilmektedirler. Ajansların bazıları da firmalarla yaptıkları işbirliğinin bozulmaması için, onların isteklerini kabul etmekte ve bu şekilde tanıtımı tasarlamaktadır.

Burada pek çok firma için aydınlığa kavuşmamış bir nokta bulunmaktadır. O da, firmaları amaçlarına ulaştıracak olan unsurun tanıtım fikri olmadığı, uzmanın olduğudur. Bir fikir tek başına hiçbir işe yaramayabilir. Elbette yarayanlar vardır. Çok farklı, çok yeni, çarpıcı bir fikirdir. İyi ya da kötü tasarlanması fark etmez, çarpıcılığı tasarımını kapatabilir. Ama bunlar günümüzde çok az örneklerdir. Fikri tasarlayan ve sunan, planlamasını yapan, stratejisini çizen reklam ajanslarının deneyimleri ve uzmanlıkları, bundan çok daha önemlidir. Bu işin uzmanı işe yaramayan bir fikri, yarayabilir hale getirebilir, frmanın farkında olmadığı, ürün ve hizmetlerinde olan bir unsurun, tüketicilerin üzerinde nasıl etki uyandıracağını bilerek bunu kullanabilir. Firmanın tüketici odaklı üretim yapmasını sağlayabilir v.s. pek alanda firmayı amaçlarına taşıyabilir.

Çünkü Bu işin uzmanı, tüketicileri etkileyen unsurlar ve bunların kullanılma biçimleri üzerinde uzmanlaşmıştır. Dolayısıyla firmaların, tanıtım kararını verdikleri andan itibaren, sadece firma, marka, ürün ve hizmetlerle ilgili, ajansa bilgi vermesi, tanıtımla ilgili amaçlarını sunarak, tanıtım işini reklam ajanslarına bırakması en doğru yoldur. Firmalar, ajansın çalışmalarından sonra, yaptıkları tasarım önlerine geldiğinde, amaçlarına, vizyon ve misyonlarına uygun olup olmadığına karar vermelidirler sadece. Zaten uygun iş, önlerine geldiğinde hemen kendini göstermektedir. Sunulan ve uygun görülen biçim, yaratıcı ve çarpıcı bir tasarım olmaktadır genellikle.

Arşiv

Etiketler