Reklam profesyoneli, hem aldığı eğitim hem de uzun yılların vermiş olduğu deneyimlerle ikna gücünü kullanmaktadır. Hem tüketicilerin yapısını, toplumsal yapıları, diğer reklam ajanslarının çalışma biçimini ve mantığını, bugüne kadar yapılan reklam çalışmalarını bütün ayrıntılarıyla bilmektedir. Tüketicileri ikna etmenin yöntemlerini profesyonel olarak kullanmaktadır. Bu tip reklamcılar, bağımsız çalıştığı için de daha bağımsız düşünebilmekte ve başka etkileri üzerinde taşımamaktadırlar. Reklam ajanslarına bağlı olarak çalışanlarda, reklam verenleri kaybetmemek için, onların fikirlerini işleme üzerinde daha çok çalışmaktadırlar. Bazı değişkenlere bağlı olarak bu çalışma tarzı, bazen yapılmalıdır. Çünkü firmaların amaçları, ne istedikleri, geçmiş deneyimleri çok önemli olmaktadır. Fakat gene de reklam fikri, senaryosu reklamcılar tarafından bulunmalı ve yazılmalıdır. Ama ne yazık ki, kimi firmalar, reklam fikrini de kendisi bulmakta ve işlenmesi için reklam ajansına dayatmaktadır. Reklam ajansları da, reklam verenin işini kaybetmemek için, onların işlerini, istedikleri şekilde yapmayı uygun görmektedir. İşte reklam profesyoneli bütün bu etkilerden bağımsız olarak reklam fikrini ve senaryosunu üretmekte ve oldukça yaratıcı işler çıkarmaktadır.

Reklam profesyoneli, reklam tasarımını yaparken disiplinler arası bir yaklaşım geliştirebilmektedir. Zaten onları profesyonel yapan da bu yaklaşımları olmaktadır. Reklamın psikolojik etkisini, toplumsal etkisini, firmanın amaçları doğrultusunda işleyebilmekte ve reklam verenlerin amaçlarına ulaşmalarını sağlayabilmektedirler. Reklam profesyoneli, tüketicilerle ilgili özellikleri, kendi deneyimlerinden de bilince çıkarmıştır. Onları ikna etmenin yöntemlerini, onları etkileyen unsurları, bir ürün ve hizmetten beklentilerini, sahip olmak istedikleri ürünleri ne amaçla istediklerinin farkındadır. Bütün bunları işleyebilmektedir. Firmanın vermesi gereken mesajları en iyi şekilde tasarlamakta ve sunmaktadır. Bu tip uzmanlar aynı zamanda, kullanılması gereken medya planlamasını da yapabilmektedirler. Daha doğru bir ifadeyle, bir reklam kampanyasının bütün süreçlerini, en ince ayrıntılarına kadar bilmektedirler. Dolayısıyla bağımsız çalışan reklam profesyonelleri, her hangi bir etki, baskı unsuru olmaksızın sadece reklam verenin amaçları doğrultusunda düşünebilmektedir. Yani düşündüğü tek unsur amaçların gerçekleşmesi için ikna yöntemleri olmaktadır.

Tüketicilerin ilgiyle izlemelerini sağlayacak, farklı ve yeni fikirlerin neler olabileceğini kolay bulmaktadırlar. Çünkü geçmiş yıllar boyunca reklam sektörünün neleri, nasıl, hangi medya aracılığıyla kullandığını, tüketicilerin etki ve tepkilerini öğrenmiştir. Elinde hem firmanın amaçları, kurumsal itibarıyla ilgili bilgiler, ürün ve hizmetle ilgili bilgiler, reklam analiz verileri bulunmaktadır. Bunların arasından neleri kullanarak etki edebileceğini daha kolay tespit edebilmektedir.

Arşiv

Etiketler