Reklamda kadın, reklamın uygulanmaya başladığından bu yana kullanılmıştır. Bu belki, şimdiki gibi, bilinçli, bazı unsurlarla ilişkilendirme şeklinde değildi. İlk zamanlar reklamda kadın kullanımı, kimi sektörler için, ürün, hizmetin kullanıcısı olarak ve evin hanımı olmasından kaynaklı, evin ihtiyaçlarının giderilmesinde sorumlu olarak görülmesindendi. Bununla birlikte kullanılmasının diğer nedenleri, evin diğer bireylerinin giyimlerinden yeme - içme alışkanlıklarına kadar, belirleyici rol üstleniyor olmasından kaynaklanmaktaydı. İlk zamanlar, reklamda kullanılan kadının, bu tip toplumsal rolleri önemseniyordu. Daha sonra, reklamda erotizm konusunun, reklamı izlettirdiği belirlendi. Erotizm için, öncelikle kadın kullanılmaya başlandı. Kadının yukarıda belirttiğimiz toplumsal rollerinin dışında, fiziksel güzelliği, erotizmi, kendi için ve diğer bireyler için estetik kaygılar üzerindeki etkisi v.b. özellikleri kullanılmaya başlandı. Reklamda, kadınla ilgili kullanılan her bir özellik, özellikleri farklı bir hedef kitleye hitap etmekteydi. Kadının fiziksel güzelliği, yani cildinin yapısı, saçlarının yapısı, giyim tarzı, kullandığı kokular v.b. özellikler, kendi hemcinsleri tarafından izlenmekteydi. Güzellik özlemi içinde olan kadınlar, reklamdaki kadın gibi güzel olanlar, cildiyle, saçıyla, giyimiyle ilgili sorunu olan veya bu anlamda herhangi bir eksikliği olan kadınlar tarafından, bu tip reklamlar izlenmekteydi.

Reklamda kadın, kendi hemcinslerini bu tip yönleriyle reklama doğru çekerken, karşı cinsi de hem aynı özellikleriyle hem de davranışları ve fiziksel yapısındaki diğer özellikleri, örneğin sesinin çekici olması, konuşma şekli, bakışları v.b. özellikleri, reklama çekmekteydi. Kadın reklam için bulunmaz bir kullanım unsuru olmaktaydı. Hemen her açıdan, reklamlarda kullanılabilmekteydi ve her bir açısı farklı özelliklere sahip tüketici kitlesini reklama çekmekteydi. Reklamda kadının bu tip etkileri görüldüğünden bu yana, daha yoğun olarak kullanılmakla birlikte, ekonomik sistemlerin büyümesiyle, firmaların çoğalması, ihtiyacın üzerinde ürün ve hizmet üretimlerinin başlaması, kadına dair özellikler, kadın reklamda kullanılmamış olsa bile bağdaştırma, özdeşleştirme unsurları kullanılarak, reklamda gösterilmektedir. Ürün ve hizmetlere, kadının erotizmi yüklenmekte ve tüketici kitlelerine gösterilmektedir. Çünkü bu tip unsurlar reklamların dikkat çekmesini, izlenmesini sağlamaktadır. Reklamlarda sadece kadın kullanılmamaktadır. Erkekler de benzer özelliklerinden dolayı kullanılmaktadır. Onların da fiziksel çekiciliği, ciltlerinin yapısı, giyimleri, yeme-içme kültürleri v.b. özellikleriyle birlikte, erotizm unsurları kullanılmaya başlanmıştır. Fakat reklamda erkek, kadın kadar kullanılmamaktadır.

Reklamda kadın, kadına dair unsurlar, günümüzde oldukça profesyonel bir biçimde kullanılmaktadır. Hemen her tür reklam amacı için de, bir anne, bir arkadaş, bir kardeş, bir sevgili bir eş, sosyal bir birey v.b. görevleriyle birlikte kullanılmaktadır. Bunların birçoğu da erotizm unsuru sezdirilerek kullanılmaktadır. Aynı şekilde, kadının kendisi olmasa bile erotizm motifleri reklamlara yerleştirilmekte ve insanların bu tip duyguları hissetmeleri sağlanarak reklamın izlenmesini kolaylaştırmaktadırlar.

Arşiv

Etiketler