Ürün yönetimi, belirli bir ürün veya hizmetin satışının yapılabilmesi için, çeşitli aktivitelerin yerine getirilmesiyle, ürün veya hizmetin satışının sağlanması ve kazanç elde edilmesidir. Günümüzde müşteri özellikleri, istekleri, beğenileri gün geçtikçe farklılık göstermektedir. Ürün yönetimi, müşterilerin bu her geçen gün farklılık gösteren özelliklerinin tanımlanarak, ürün ve hizmetlerin onlara göre konumlandırılmasıdır. Ürün yönetiminde, ürünün sunulacağı pazara uygun stratejiler oluşturulup satış ekibi eğitilir. Firmanın olanakları dâhilinde Pazar, rakip firmaların ürün ve tanıtımları incelenerek, izlenir ve bunlara alternatif stratejiler oluşturulur. Ürün yönetiminde satış ekibi diğer ekiplerle ve yöneticiyle diyalog halindedir. Satış hedefleri, tanıtım bütçesi, materyallerin hazırlanması, tanıtımların etkin kullanımı, ürünlerin bölgelere dağıtımı, satış – stok seviyesi ürün yönetimi kapsamında yapılan uygulamalardır. Bunlarla birlikte, yeni kampanya önerilerinin oluşturulması ve sonuçların değerlendirilmesi, ürünlerin tekil ve çoğul satışı, ihale stratejilerinin oluşturulması, tanıtım kadrolarının birbirleriyle koordinasyonun sağlanması, ürün ve yenileme eğitimlerinin verilmesi de ürün yönetiminde yapılan görevlerdir. Bütün bu karışık görevler ürün yönetiminde yapılmaktadır. Gün geçtikçe değişen müşterinin isteklerinin, beklentilerinin hesaplanarak yapılmasını gerektirmektedir. Bu yüzden ürün yönetimini yapan yöneticinin, sürekli açık bir algıyla, araştırma, gözlemleme, kontrol ve takip yapması gerekmektedir. Her değişen şarta, her değişen müşteriye uygun, satış stratejilerini geliştirmesi, sorunların çözümünde etkin rol oynaması gerekmektedir. Ürün yönetimi, ürün yöneticisi tarafından yapılmakta ve bütün bu faaliyetler onun bilgisi, deneyimi altında gerçekleştirilmektedir. Pazar değişkenlerinin görülebilmesi, müşterinin Pazar değişkenlerine bakış açısı, en çok hangi değişkenden etkilendikleri, ürünün ilgili değişkenlerle endekslenmesi veya ilişkilendirilmesi v.b. konular ürün yöneticisinin görevidir. Bu görev günümüzde, bazen marka yöneticisi ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Fakat aslında ikisi aynı anlamda değildir. Markanın aslında bir ürün olması, bu iki ifadenin birbirine karıştırılmasına neden olmaktadır. Marka bir üründür, fakat her ürün bir marka değildir. Yani bazı ürünler marka haline gelmemiştir. Kısaca ürün yönetimi, bir ürünün performansını arttıran faaliyetlerin, bir yönetici tarafından yapılması ve takip edilmesidir. Bu faaliyetler içinde, yukarıda belirtilenlerin dışında, ürünle ilgili reklam, promosyon, ürün geliştirme, Pazar araştırmaları, firma içinde satın alma, imalat, dağıtım, satış ve muhasebe faaliyetlerin koordineli bir şekilde yapılması ve geliştirilmesi de bulunmaktadır. Bütün bunlar ürün yöneticisi tarafından yapılmaktadır.

Arşiv

Etiketler