Yerel reklam iki anlamda kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi büyük markaların reklamlarının, yerel pazarlara uygun konumlandırma çabalarını içerenlerdir. Büyük markalar, günümüzde yerel, bölgesel, ulusal, uluslar arası pazarlarda faaliyet göstermektedir. Bir kısım büyük markalar, bu konuda oldukça başarılı olabilmektedir. Birbirinden farklı kültür, gelenek, göreneklere sahip toplumlara uygun olarak ürün ve hizmetlerini üretmekte ve pazarlarına sunmaktadırlar. Dolayısıyla bunların reklamları yapılırken, özellikle bu tip öğelere vurgu yapılarak pazarlanmaktadır. Markalar, her ülkenin pazarlarına uygun üretimi yaparken, reklamlarını da yerel dilde hazırlamakta, yerel algılara, anlayışlara, beğenilere, özlemlere hitap etmektedir. Kimi marka, ürün ve hizmetlerine yerel kültür bileşenlerini eklemeyip, sadece reklamlarda ilgili toplumun kültürüyle bağdaştırmaktadır. Örneğin, Coca-Cola markasının reklamları, Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerde, ramazanla ilişkilendirilerek verilmektedir. Başka ülkelerde bir bayram, dini öneme sahip gün v.b. ilgili ülkenin veya bölgenin önemli zamanlarıyla ilişkilendirmektedir. Ürün ve hizmet bileşenlerini, ilgili ülkenin kültürel özelliklerini yansıtanlarda ise, örneğin, bir tekstil markasının, Türkiye pazarına sunduğu, ürünlerinde, Osmanlı motiflerini kullanması, bunun reklamlarının da bu motiflere vurgu yapılarak sunulması olmaktadır. Yerel reklamın bu özellikleri, günümüzde firmaların en çok önemsediği konuların başında gelmektedir.

Yerel reklamın ikinci anlamı ise, bilindiği gibi reklamlar, sadece ulusal çapta yapılacak veya yapılan reklam kampanyalarından oluşmamaktadır. Reklam, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası olarak verilebilmektedir. Bu sadece, reklam veren firmanın, faaliyet gösterdiği yani hizmet verdiği coğrafya ile ilgili olmakla birlikte, reklam veren firmanın, reklam yatırımına bağlı olarak gelişen bir durumdur. Reklam veren firma sadece küçük bir yerde, örneğin bir ilçe, kasaba, il içinde faaliyet gösteriyor ve ülkenin diğer illerinde her hangi bir ticari faaliyeti bulunmuyorsa, genellikle yerel reklam kampanyaları düzenlemekte yani, sadece ilgili il ve ilçede, reklamlarının yapılmasını sağlamaktadır. Diğer durumda ise büyük markalar, her ilin, bölgenin, ülkenin yapısına uygun olarak tasarlanan reklamları, eş zamanlı olarak farklı yerlerde uygulamaktadır. Bir marka hem ulusal, hem bölgesel, hem de yerel reklam yapabilmektedir. Bu tip reklam kararları, firmaların reklama ayırdığı bütçe kapsamında, reklam ajansları tarafından planlanmaktadır. Bu yönelik olarak örneğin, bir marka, hem ulusal televizyon kanallarına hem de yerel kanallara aynı veya birbirinden farklı reklam tasarımları yaptırabilmekte ve uygulanmasını sağlayabilmektedir.

Yerel reklam, bulunulan ilin, bölgenin, ülkenin veya sınırları belirlenmiş coğrafyanın özelliklerini taşıyan ve oralarda uygulanan reklam olmaktadır. Bu tip reklamın her iki anlamında yapılan faaliyetler, reklam kampanyaları, reklamın etkisinin arttırılması amacını taşımaktadır. Tüketicilerin, ürün ve hizmetleri sahiplenmesini, kendilerindenmiş gibi hissetmelerini ve satın almalarını sağlama amacı taşımaktadır.

Arşiv

Etiketler