Techpanel

Reklam, firmaların, kurum ve kuruluşların kendi markalarını veya ürettikleri ürün ve hizmetlerinin sahip olduğu özelliklerin, tüketiciler tarafından bilinmesi, tercih edilmesi amacıyla tanıtılması faaliyetidir. Bu tanıtımlar, tüketicilerine kitle iletişim araçlarıyla beraber pek çok mecrayı kullanarak ulaşmaktadır. Açık hava araçları vasıtasıyla organizasyonların, malzemeleri ve tanıtım afişleri vb. yollarla iletilmektedir. Bu çalışmaların tüketicilerine kitle iletişim araçlarını kullanarak ulaşması ise, en etkin ve en yaygın kullandığı alanlar arasında bulunmaktadır. Bunlar; televizyon, sinema, radyo, gazete, dergi gibi yayın mecralaradır. Televizyon yayınları, insanların hem görsel, hem işitsel hem de algılarına hitap etmekte ve insanın bulunduğu her alanda yayın yapmaktadır. Gazeteler ise; gene, ülkenin dört bir tarafına dağılmaktadır. Tiraj yani baskı sayısına bağlı olarak, etkin tasarımları yayınlayabilmektedir. Dergiler ise, kimi sektörel, kimi kültürel, kimisi de siyaset dergileri olmakta ve kendi alanlarına dağılmaktadırlar. Yani hem gazete hem de dergiler insanların görsel ve algısal duyularına hitap etmektedirler.


Bilindiği gibi reklam, firmaların ürün ve hizmet özelliklerinin, geniş halk kitlelerine tanıtılması faaliyetidir. Tüketicilerin, tanıtılan ürün ve hizmetleri almaları, tercih etmeleri amacıyla yapılmaktadır. Tasarımlar, kitle iletişim araçları vasıtasıyla tüketicilere ulaştırılmaktadır. Kitle iletişim araçlarının bir bölümü, görsel-işitsel-algısal duyulara hitap ederek yayın yapan televizyon ve sinema olmaktadır. Radyo mecraları ise işitsel duyulara hitap ederek yayın yapmaktadır. Bunların dışında bir de baskılı kitle iletişim araçları bulunmaktadır, bunlar da gazete ve dergiler olmaktadır. Gazeteler, tanıtımların yayınlanması açısından, oldukça etkin olarak kullanılan araçlardan biri olmaktadırlar. Günümüzde gazete tirajlarının yüksek olması, yani çok kişi tarafından okunması bu etkin kullanımı arttırmaktadır.


Açık Hava reklamlarının en önemli özellikleri arasında, hedef kitlesine kolayca farkedilebilen ve akılda kalıcı yöntemlerle ulaşmasıdır. Üç boyutlu ve iki boyutlu tabelalar ve totemler, ATM kabini reklam uygulamaları, banner, billboard, bigboard, megaboard, bina giydirme uygulamaları, cam üzerine uygulanan grafikler, çatı reklamları, çatı üstü reklam panoları, çift taraflı panolar, çok yüzlü panolar, duvar/alın reklamları, hareketli ve yanıp sönebilen reklamlar, ışıklı panolar/levhalar/tabelalar, kabinli reklam panoları, kiosk köpük reklamlar, kule reklamları, LED ekranlı reklamlar, neon reklamlar, otobüs durağı reklamları, pencere reklamları, poster panelleri, taşıt giydirme uygulamaları, vinil üzerine baskılanan ve sergilenen reklamlar, yer grafikleri, yere monte reklam panoları, yönlendirme panoları ve levhaları, zeplin ve balon reklamları gibi açık havada geniş halk kitlelerine ulaştırılan, iletişim araçları vasıtasıyla sunulan her türlü reklam faaliyetlerine Açık Hava Reklamcılığı denir.


APDK başkanı Mehmet Küçük, Avrupa Birliğinin spor, alkol, gençlik ve reklam bir arada kullanılmaması gerektiği noktasında duyarlı davrandığını, bizim de gençlerin korunması anlamında hassasiyetimiz var dedi. Avrupa Birliği komisyonunun, konuyla ilgili tavsiye ve bildirgelerinin bulunduğunu ve bu yüzden ülkelerin de duyarlılık göstereceğini söyleyen Küçük, biz de bu duyarlılıktan yola çıktık diye konuştu.


Twitter mikroblog'u kendi üzerinde reklam tanıtımları yapan 3. Tüzel şahıslara kapılarını kapatıyor. Bunu diğer sosyal ağları da dahil ederek yapan Twitter'ın gözlemcileri sosyal ağın sahip olduğu etkin güç sayesinde bu uygulamayı yapabildiklerini belirtiyorlar.


Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Osman Özalp'in imzasını taşıyan açıklamada, tüm yayıncı kurum ve kuruluşlar, Casino, içki ve sigara ile alakalı gizli tanıtım ve reklam noktasında uyarıldı. Yapılan açıklamada, birinci medya kurumuna üçüncü uydu yayın izninin verildiği belirtildi.


Reklamcılık sektöründe faaliyet gösteren, tanıtımı tasarlayan, bunun için gerekli bütün altyapılarda uzmanlaşmış bireylerin çalıştıkları, sektörün kuruluşlarıdır. Reklam ajansları, tasarımı yapan, uygulanmasını veya yayınlanmasını sağlayan, bu  sektörün temel taşlarını oluşturmaktadırlar. Sektörde birbirinden farklı alanlarda uzmanlaşmış, birbirinden farklı yapıda ajanslar bulunmaktadır. Bunların her biri, bu işin farklı bir ayağını oluşturmaktadır. Hemen hemen hepsi sektörün reklamcıları sayılmaktadır. Ama biz normal bir kampanyayı başından sonuna kadar yürütebilen, geniş ölçekli ekiplere sahip bir ajans yapısını ve işlevini inceleyerek, diğer ajans yapılarından da konu bütünlüğünde yer vererek anlatmaya çalışacağız. Öncelikle, reklamcılık sektöründe faaliyet gösteren tüm ajansların, en genel isimlerinden başlayarak;


Günümüzde reklamcılık, teknolojinin de gelişimiyle beraber, insanın bulunduğu her alanda yapılabilmektedir. Kitle iletişim araçlarından sonra, açık hava reklam araçları, promosyonel reklamlar, organizasyonel reklamlar, piyasa araştırmaları vasıtasıyla reklamlar gibi, genel konularda ve bunların alt başlıklarında reklam yapılabilmektedir. İnternet, son zamanların teknolojik gelişim ürünlerinden birisidir. Pek çok bilgisayar sisteminin, küresel çapta, uydu üzerinden veya kendilerine özel yapıda tasarlanmış kablolar vasıtasıyla birbirine bağlı olarak yapılan, ayrıca gün geçtikçe büyüyen bir iletişim ağı olmaktadır. İnternet; gittikçe artan, bilgiyi saklama, paylaşma ve ona kolayca her yerden ulaşabilme ihtiyacı noktasında üretilmiş teknolojik gelişimdir. İnsanlar bunun yardımıyla, kolay, güvenli, hızlı bir şekilde bilgilere erişebilmektedir. Bunu dünya çapında büyük bir kütüphaneye veya bir deryaya benzetmek mümkündür.


Temel anlamda bu mecra, serbest ekonomik sistemlerde faaliyet gösteren bir firmanın, ürettiği mal ve hizmetle ilgili özelliklerin, malın satılması amacıyla veya tercih edilmesi amacıyla, geniş halk kitlelerine aktarılmasıdır. Fakat ekonomik sistemlerin, tarih boyunca kat ettiği yol, onları oldukça geliştirmiştir. Yerel pazarlar bile küresel hale gelecek kadar büyümüştür. Dünyanın bir tarafında, farklı bir toplum yapısında faaliyet gösteren bir firma, dünyanın öbür tarafında yaşayan, farklı bir yapıya sahip toplumun ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmet üretebilmekte ve orada kendine Pazar bulabilmektedir. Bu büyüme ve gelişmenin nedenleri olarak; teknolojinin gelişmesi, ulaşımın sorununun her yerde çözülmüş olması, kitle iletişim araçlarının topluma yönelik güçlü etkileri olarak sıralanabilmektedir.

Ara: 4447556,RKLMBeni Ara