Reklam sektörünün dinamik yapısında, yaratıcı görsellerin oluşturulmasından, yaratıcı yazı stillerinin, sloganların, efektlerin, karakterlerin, çizgi ve biçimlerin oluşturulmasından sorumlu kişilerdir. Grafik tasarımcılar, masa üstü yayıncılık alanında kullanılan, grafik tasarım programlarını ustaca kullanan kişilerdir. Genellikle bu programlar vasıtasıyla çalışmaktadırlar. Kimi grafik tasarımcılar, el çizimleri yapabilmekte, istenilen reklam fikri için, yaratıcı düşüncelerini önce kağıtlara aktararak, sonra grafik programlarıyla, istenilen görüntüleri oluşturmaktadırlar. Masa üstü yayıncılık yani baskılı reklamların hepsini, açık hava reklam tasarımlarını, gazete reklam ilanlarını, internet üzerinde dolaşan reklam tasarımlarını, grafik tasarım programları vasıtasıyla yapan uzmanlardır. Bunlar da kendi aralarında, farklı alanlarda uzmanlaşmışlardır. Bu alanda, grafikerler, tasarımcılar, 3D modelleme alanında uzmanlaşanlar bulunmaktadır. Bu üç grup, baskılı reklam ve açık hava reklam alanlarında kullanılacak reklamları tasarlamaktadırlar. Bunlardan grafikerler, istenilen düşüncenin moda mod, bilgisayar üzerinde oluşturulmasından sorumludurlar. Tasarımcılar ise, istenilen fikir konusunda, farklı, yaratıcı, çarpıcı görsellerin oluşturulmasından sorumludurlar. Modelleme yapanlar ise, üç boyutlu programları kullanarak, gerçek gibi görüntülerin oluşturulmasını sağlayan, onlara hareket veren kişilerdir.


Grafik tasarımcıların kullandığı programlar; Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator FreeHand olmaktadır. Bunlar masa üstü yayıncılık ve açık hava reklam araçlarına uygulanan reklamların tasarlamasında kullanılmaktadır. Modelleme yapan tasarımcılar ise; 3D Max, Cinema 4D v.s. gibi programları kullanmaktadırlar. Bunlar aynı zamanda animasyon konusunda uzmanlaşmış olabilmektedirler. Reklam sektörünün her kurum ve kuruluşunda, firmanın çalıştığı alana bağlı olarak, bu tasarımcılardan birine rastlamak mümkündür. Bu konuda bahsettiğimiz gibi, sektörde belli bir uzmanlığa eriştikten sonra, kendi başına bağımsız çalışabilmektedirler. Grafik tasarımcılar, internet alanına uygun reklam tasarımlarının, kendilerine düşen kısmını da yapabilmektedirler. İnternet alanında kullanılan, web arayüzleri, sabit banner, çizgi karakter, logo, sabit reklam kutuları gibi, grafik çalışmaları gerektiren reklamları tasarlayabilmektedirler.


Profesyonel grafik tasarımcılar, herhangi bir firmaya veya reklam ajansına bağlı olmadan, hem bu kurumların işlerini hem de reklam veren firmaların işlerini yapabilmektedirler. Reklam veren firmanın veya reklam ajansının grafik tasarım anlamında, ihtiyaç duyduğu bütün işlerini, yaratıcı, farklı, çarpıcı bir şekilde tasarlamaya çalışmaktadırlar. Her tür tabela, billboard, bina giydirme, araç giydirme, afiş, poster, katalog, kartvizit, insert, levha, durak tasarımı, duvar tasarımı v.s. gibi, reklam alanında kullanılan, her türlü reklam tasarımını yapmaktadırlar. Reklam isteğinde bulunan firmadan gerekli bilgi ve kullanması gereken doneleri almaktadırlar. Reklam isteğinde bulunan firma, bazen, yapılmasını istediği, reklam tasarımında kullanılmasını istediği malzemeler olan, fotoğraf, resim, imaj, slogan, bilgi metinlerini tasarımcıya vermektedir. Bazen de, sadece reklam tasarımını oluşturacağı fikri vermekte ve kullanacağı malzemeleri kendisinin bulmasını istemektedir. Bu noktada grafik tasarımcılar, ellerindeki verileri veya bulması gereken verileri bulmakta ve bunları harmanlayarak, yaratıcı, farklı bir görüntü elde etmektedir. Elindeki bütün malzemeleri kullanarak, reklamda iletmesi gereken mesajları hesaplayarak ona göre konsept oluşturmaktadır. Bu konsept, kullanılan bütün donelerin olduğu bir bütünlük sağlamaktadır.


Grafik tasarımcılar, ya reklam sektöründe temelden beri çalışarak yetişmekte veya grafik tasarım bölümlerinden mezun olmaktadırlar. Bu alanda eğitim veren yüksek okulların, herhangi birinden mezun olanlar zaten, okulda gereken dersleri almakta ve piyasada deneyim kazanmaktadırlar. Fakat reklam sektöründe çalışanlar için bu durum faklı gelişmektedir. Onlar hiçbir şekilde teorik bilgi almamaktadırlar. İşin mantığını ve yapması gereken, işin içinde onu yaparak elde etmektedir. Bu noktada ister okullu olsun, ister alaylı olsun, bir grafik tasarımcının ilgili konularda bilgi sahibi olması ve bunlara göre bakış açısını yönlendirmesi, yaratıcı çalışmaları üretmesini sağlamaktadır. Grafik tasarımcıların bilgileri kapsamında olması gerekenler; Sanatsal dilin temel öğeleri; sezme, algılama ve ona göre biçimlendirme yapabilme, kompozisyon oluşturabilme; bu anlamda biçim, renk, çizgi, hacim, doku, mekan, teknik bilgi, malzemeyi tanıma gibi özellikleri yapabilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte sanatın tarihi konusunda bilgilerinin olması; dönemlerin bakış açılarına, algılama biçimine göre, ürünlerin üretildiği toplumları ve reklam mecralarını bilmesi gerekmektedir. Grafik tasarımcılar fotoğraf işlemektedir.


Dolayısıyla bu konuda da; Işık ve Renk - Doğal ve Yapay Işık - Kelvin ve Filtre - Renk ve Denetimi -Camera Obscura ve Pinhole - Makina Yapısı ve Tipleri - Örtücü ve Diyafram - Objektif Yapısı ve Tipleri - Mercek ve Objektif Hataları - Alan Derinliği ve Hyperfocal Uzaklık -Fotoğrafta Perspektif -Ölçme Araç ve Teknikleri - Flaş Yapısı ve Teknikleri - Sayısal sistemler ve teknikler konularında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Grafik tasarımda, reklam sloganlarının, bilgi metinlerinin, ifadelerin kullanım biçimi çok önemlidir. Bu noktada da tipografide; harflerin yapıları, karakter ve denge, görsel algılama ilkeleri gibi konuları biliyor ve kullanabiliyor olması işini oldukça kolaylaştıracaktır. İllustrasyon bilgisi, ambalaj tasarımları, animasyon, etkileşimli çoklu ortam bilgileri, onun farklı reklam mecralardaki çalışmalarını etkileyecektir.


Profesyonel grafik tasarımcılar bir reklam kampanyasının, herhangi bir yerinde ki reklam tasarımlarını yapabilmektedirler. Veya reklam veren firmaların tek bir reklam tasarımını yapabilmektedirler. Reklam veren firmaların, kurumsal kimlik tasarımlarını, broşürlerini, dergilerini, kataloglarını, insertlerini, web sitelerindeki grafiklerini başarılı bir şekilde yapabilmektedirler. Reklam tasarımlarında çok önemli bir noktada duran bu tip uzmanlık alanları, reklamın başarısını direkt olarak etkilemektedir. Yaratıcı bir tasarımcı, reklam veren firma için dikkat çekecek tasarımları üretir, firmayı ve ürün, hizmetlerini temsil edecek, onun marka bilinirlini arttıracak karakterleri oluşturabilirler. Veya bir firmanın belirlenmiş bir yerindeki billboard tasarımını, insanların beğeniyle bakacağı, ilgileneceği farklı çalışmaları üretebilirler.


Profesyonel grafik tasarımcılar, yerel, bölgesel alanlarda farklı olmamaktadır. Onlar dünyanın her tarafında ki firmalar için reklam tasarlayabilecek yetenek ve kapasiteye sahiptirler. Onlar için firmanın yeri, konumu, Pazar payı, istediği reklam fikirleri rahatlıkla tasarlayabilir ve firmanın reklam mecrasını etkileyebilirler.