Haber Kategorisindeki Bloglar

Reklam mecraları arasında, firmalar açısından en çok tercih edilen, insanlar açısından en çok izlenen, sektör açısından en zor tasarlanan ve gene firmalar açısından en yüksek maliyete sahip olan mecra tv reklam mecrasıdır. Tv reklamı vermek hem etkili bir mecra olmakta hem de firmalara pahalıya mal olmaktadır. Çünkü bu mecrayı kullanmak demek, ajans tarafından tanıtım metinin tasarlanması, ajansın yapım firmalarıyla çekim için anlaşması, aynı zamanda ajansın, oyuncu ve tanıtım ajansıyla, gerekli malzeme araç ve gereçlerin, aynı zamanda oyuncuların temini için anlaşması anlamına gelmektedir. Hem tanıtım ajansı, hem yapım firması hem de oyuncu ajansı, ayrı ayrı belirli bir ücret almaktadır. Bunun dışında, tv reklamı verilmesi halinde, seçilecek olan kanalların, saniye bazında ücret alması, üstelik bu ücretin reytingleri yüksek veya düşük kanallara göre farklılık göstermesi de maliyet hesabını yükseltmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Billboard ölçüleri, kullanıldığı alana göre, kullanıldığı billboard aracınca göre değişiklik göstermektedir. Bilindiği gibi billboardlar, hem şehir içinde hem de şehir dışında birbirinden farklı alanlarda kullanılmaktadır. Şehir içinde kullanılan billboardlar, reklam sektörü tarafından daha yoğun olarak kullanılmaktadır. Şehir içinde kullanılan billboardlar, mini board, raket board, sokak board olarak bilinmektedir. Afiş tasarımlarının, dış koşullardan etkilenmemeleri için cam çerçeve içerisine konulmaktadır. Ayrıca bu tip araçların, kendi etrafında dönebilme özelliği bulunmakta ve günün belirlenmiş saatlerinde, en yoğun insanların geçtiği alanlara doğru yüzünü çevirebilmektedir. Bu araçların içerisine birden fazla afiş tasarımı yerleştirilebilmektedir. İçerisindeki afiş tasarımları, birbirini takip eder şekle dönebilmektedir. Bu tip billboardların, bazılarının, her iki yüzü de kullanılmaktadır. Şehir merkezlerine yerleştirilen billboard çeşitlerinin, ölçülerinin en yaygın kullanılanı 70x100 cm ve 90x130 cm olmakta ve billboard ölçüleri, az çok farklılık gösterse de belirli standartlara sahip olmaktadır. Çünkü şehir merkezlerinde, Reklam Uygulama Esasları uygulanmakta ve billboard ölçüleri, kullanıldıkları bölgelerin belediyeleri tarafından belirlenmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Pazarlama alanında en çok önemsenen konulardan birisi, hedef pazarın seçimidir. Pazarlamanın stratejisinin oluşturulmasında veya pazarlama iletişiminin yönetiminde, çok önemli bir noktada yer almakta olan hedef pazarın seçilmesi, ürün veya hizmet henüz üretim aşamasındayken yapılmaktadır. Buna göre, hangi tüketiciye, ne tür faydaları sağlayacağı belirlenmektedir. Pazarlama yöneticileri bunu, genellikle işletmenin ürün ve hizmetlerini hedef pazara göre konumlandırmak için yapmaktadır. Bu noktada, Pazar çok daha önceden belirlenmekte, ürünün faydaları ve tüketicilerin tatmin edilme unsurları hesaplanmaktadır. Bunların yapılmaması halinde, tüketicinin, ürünü tercih etmemesi ve ürünün satılmama riski olmaktadır. Günümüzde toplumun geldiği noktada, insanların, birbirinden farklı istekleri, ihtiyaçları olabilmekte ve üstelik bu ihtiyaç ve istekler gün geçtikçe farklılık göstermektedir. Aynı zamanda bu istek ve ihtiyaçlar bölgeden bölgeye, ülkeden ülkeye hatta aileden aileye farklılık gösterebilmektedir. Bütün bu farklılıkları doğuran etkenler ise; yaş, cinsiyet, gelir durumları, eğitim durumları, statüleri v.b. unsurlar olmaktadır. Pazarlama yöneticileri veya firma sahipleri, tüketicilerin birbirinden farklı istek ve ihtiyaçlarının olabileceğini tahmin etmek durumundadır. Bu noktada, pazarlama dünyası bu tip riskleri ortadan kaldırmak için, pazarı bölümlemektedir. Pazar bölümlemeleri genellikle, coğrafik, demografik, psikolojik, sosyolojik duruma göre yapılmakta ve bunlara, tüketici ile ilgili değişkenlere göre bölümleme demektedir. Bunun dışında bir de, ürünlerle ilgili değişkenlere göre Pazar bölümlemesi yapmaktadır. Burada da yarar, marka tercihi v.b. unsurlar göz önüne alınmaktadır. Tabi bütün bu bölümleme çalışmalarının başarılı olması için, pazarın yeterince büyük olması ayrıca, ulaşılabilir ve belli bir istikrara sahip olması gerekmektedir. Hedef Pazarın seçimi yapılırken, işletme kendi kaynaklarının durumunu çok iyi bilmek durumundadır. Yani ürün ve hizmetlerinin özelliklerini, ürün ve hizmetin yaşam çizgisindeki yerini, pazarın yapısını ve rekabet durumlarını analiz etmek daha sağlıklı bir yolun izlenmesini mümkün kılmaktadır. Hedef pazarın seçiminde, tüm Pazar stratejisi, çok Pazar stratejisi, tek Pazar stratejisi, niş Pazar stratejisi uygulanmaktadır. Pazarlama yöneticilerinin, tüm Pazar stratejisi onlara, bölümlemeden kaynaklı üretim ve pazarlama harcamalarında tasarruf yapmalarını sağlamakta. Çok Pazar stratejisinde ise, seçilmiş olan birden fazla Pazar bölümlerinde, birden fazla ürün ve hizmetin pazarlanma yöntemlerinin bulunması ve uygulanmasını getirmekte. Tek Pazar stratejisinde de, işletme sadece bir pazarlama karması oluşturmakta ve bölümlere ayrılmış olan pazarın tek bir bölümünü kullanmaktadır. Niş Pazar stratejisinde, belirlenmiş ihtiyaçları olan daha küçük grupları hedef almakta ve aralarda oluşan boşlukları da yeni ürün ve hizmetlerle doldurmaktadır. Görüldüğü gibi, pazarlama iletişiminde hedef pazarın seçimi, neredeyse pazarlama stratejilerinin hepsinin önünü açmakta ve belirleyici nokta olmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam afişleri, reklam sektöründe en çok kullanılan, en yaygın uygulanan tasarımlardan biridir. Açık hava reklam araçlarının hemen hepsinde kullanılmaktadır. Bir billboard aracına, megalight, silindir kule, durak duvarlarına, bina duvarlarına, reklam aynalarına, reklam dubalarına afiş tasarımları yerleştirilmektedir. Yukarıda sayılan her bir aracın özellikleri, içlerindeki afişlere uygulanmakta ve tüketicilere sunulmaktadır. Reklam afişlerinin hazırlanması, reklam veren firmanın verileriyle hazırlanmaktadır genellikle. Reklam veren firma, kullanılmasını istediği resim, fotoğraf, imaj, çizim, slogan, firma bilgilerini tasarımcıya vermektedir. Bu durum her zaman aynı şekilde yapılmayabilir, bazen reklam veren firma, sadece ürün fotoğraflarını, firmanın logosunu ve sloganlarını vererek reklamın tasarlanmasını isteyebilmektedir. Büyük ölçekte çalışan firmaların afiş tasarımlarını, genellikle bağlı bulundukları reklam ajansları yapmaktadır. Bilindiği gibi, reklam ajansları geniş bir reklam kampanyasında, reklam için toplum analizleri yapmaktadır. Hem reklam veren firmanın sunum vermesi hem de reklam ajansları analizleriyle, kullanılması gereken verileri tespit etmekte ve kullanmaktadırlar.


Devamı için tıklayınız ...

Firmalar reklam kampanyalarının tasarımlarını başlatmadan önce, toplum analizi yapmaktadırlar. Toplum analizlerinin nedeni, geçmişten, reklam yapılacağı zamana kadar, tüketicilerin firma hakkında bilgilerini, düşüncelerini ve beklentilerini öğrenmek ve öğrenilen bilgilere göre, reklam tasarımının yapılmasını sağlamaktır. Bu noktada firma, geçmişte yaptığı reklam kampanyalarının da etkisini ölçmektedir. Tüketicilerin, marka ürün ve hizmetleri hakkında düşünceleri, reklam tasarımının temel noktası olan, reklam mesajlarında kullanılmaktadır. Ayrıca, bu tip anketler, firmaların kullanacakları reklam mecrasını da tespit etmekte ve kendi bünyelerinde yapmaları gereken değişiklikleri, yenilikleri açığa kavuşturmaktadır. Firmanın, pazarda daha fazla bir paya sahip olması için, nasıl davranması gerektiği, hangi istek ve ihtiyaçlara cevap vermesi gerektiği de açığa çıkmaktadır. Reklam anketlerinin yapılması, uzman araştırmacılar tarafından yapılmaktadır. Bunlar, piyasa araştırmalarının nasıl yapılması ve sonuçlarının nasıl derlenmesi gerektiğini uygulamalarıyla birlikte bilen, deneyimli uzmanlar olmaktadırlar.


Devamı için tıklayınız ...

Son zamanlarda, ekonomik sistemlerin gelişmesiyle, firmaların çoğalması, birbirine benzer ürün ve hizmetlerin ortaya çıkması, bunların hepsinin reklamlarının yapılması, sektörün büyümesini de beraberinde getirmiştir. Buradaki büyüme, sektörde faaliyet gösteren kuruluşların her konuda uzmanlaşması, daha önce, ajansların kendi birimlerinin yaptıkları işlerin, artık ajans bünyesinde yapılamayacak kadar geniş ve önemli ayrıntılara sahip olmasıyla olmuştur. Günümüzde böyle bir örnek bulunmakta ve buradaki reklam ajansı, medya planlaması yapmaktadır. medya planlaması, bilindiği gibi, daha önce tam hizmet tanıtım ajansında bulunan, medya planlama birimleri tarafından yapılan bir çalışmaydı. Aslında hala bu birimlerin, bu çalışmaları, bazı ajanslarda devam etmektedir. Medya planlama çalışması, gün geçtikçe daha fazla önem kazanmış ve bünyesine bilimsel araştırmaları veya bilimsel disiplinlerin verileri ışığında, hedef kitle analizlerini katmayı getirmiştir. Artık medya planlama birimi, sadece firmanın bütçesine bağlı kalarak, en etkili olabilecek mecrayı seçmekle kalmamaktadır. Belirlenen hedef kitlenin, reklamları ne zaman görebileceği, hangi yaş grubunun, hangi etkileri, günün hangi saatlerine alabileceklerini tespit etmek yönünde de araştırma yapmak durumunda kalmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Televizyon reklam filmi yapımının ilk adımı, firmanın tanıtıma karar verme sürecidir. Burada ajansın dikkat ettiği iki temel nokta bulunmaktadır. Firma, ilk defa mı televizyon reklam filmine karar vermektedir? Yoksa daha önce televizyon reklam filmi yapmış mıdır? firmaların karar vermesini etkileyen nedenler şunlardır; Pazar payını büyütmek istemektedir, benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabet etmek istemektedir, markalaşma yoluna hız katmak istemektedir veya PR analizleri sonucunda, tanıtım yapması gerektiği sonucuna ulaşmış olmaktadır. Bunların hepsi, bir firmanın karar vermesini etkileyen nedenlerdir. Firma, filme karar verdikten sonra, bu mecraya özel bir bütçe ayırmaktadır. Bilindiği gibi, televizyon reklam filmlerinin maliyetleri yüksek olmaktadır. Bu nedenle, filme ayrılması gereken bütçe yüksektir. Tanıtıma karar verilip, bununla ilgili bütçe ayrıldıktan sonra, firmanın daha önce çalıştığı bir ajansı varsa, onunla devam edebilmektedir. Fakat yoksa, bu sefer ajansını seçmek durumunda kalmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Gazetelerin ilan sayfaları, ürün ve hizmet üreten ve pazarlayan firmalar ile bu ürün ve hizmeti satın almaya niyetli olarak, araştıran tüketicilerin buluştukları reklam sayfalarıdır. Bu tip seri ilanlar, genellikle, tirajları yüksek, aynı zamanda ulusal çapta yayın yapan gazeteler tarafından verilemektedir. Gazetelerin seri ilanlar kısımları, genellikle, emlak sektörü, otomotiv sektörü, eğitim sektörüne ev sahipliği yapar. Bunların dışında, diğer sektör firmalarının personel arayışları, sosyal ilanları bulunmaktadır. Firmalar, ihtiyaç sahiplerini, yani istekleri olan tüketicilerle, burada yüz yüze gelmekte ve birebir etkileşim içerisinde bulunmaktadır. Gazetelerin ilan sayfalarında firmalar, tüketiciye doğrudan, en çok etkili olabilecekleri mecradan seslenmektedir. Gazetelerin İlan sayfalarına bakan tüketici, zaten belirli bir ihtiyacını karşılamak üzere, gazete sayfalarını taramaktadır. Bu tarama esnasında, kendisine en çok hitap eden ürün ve hizmeti veya markayı seçmek için orada bulunmaktadır. Firmaların, seri ilanlarının, doğru tasarlanarak verilmesi halinde, tüketicilerin dikkatini çekmekte ve zihinlerinde yer edinmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam metni; reklam veren firmaların kuruluş bilgileri, logosu, imajları, görüntüleri, resimleri, sloganları, ürün ve hizmet bilgileri ile bunların özellikleri, firmanın vizyonu ve misyonunu anlatan ifadeleri v.b. çalışmalarının hepsinin veya amaca uygun olarak belirlenen, bunlardan bazılarının, belirlenmiş bir düzen içerisinde harmanlanarak, tüketicilere sunulmak üzere, çarpıcı, farklı, okunur, anlaşılır, algılanır yeni bir bütün, görüntü, şekil v.s. oluşturulmasıdır. Tek bir reklam metin mantığı, reklam sektöründe yoktur. Yani bir reklam metni şöyle olmalıdır deyip, şu punto, böyle bir renk çalışması, fotoğrafı şöyle kullanmalı, firma bilgilerini şu dizaynla yerleştirmeli gibi tanımlamalar, gerçekte reklamcılıkla örtüşmeyen bir durumdur. Çünkü reklamcılık, tüketicilerin ilgisini çekme üzerine kurulu bir sektördür. Şu durumda, aranabilecek özellikler şunlar olabilir, reklam metni okunaklı, anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır. Her kesimden insanın anlayabileceği bir dil kullanılmalıdır. Oluşturulan görüntüler göze hoş gelmeli ve dikkat çekmelidir. Merak uyandırmalı ve ilgi oluşturmalıdır. Farklılık içermelidir. Oluşturulan yeni reklam bütününde, firmanın mesajları doğru olarak verilmelidir. Anlam kaymaları olmamalıdır. Bu şekilde, reklam metninin nasıl olması gerektiğini yazamaya devam edip, dikkat edilmesi gerekenleri, oldukça fazla arttırabiliriz.


Devamı için tıklayınız ...

Radyo tanıtımlarını yapan ajanslar, diğer mecralarda faaliyet gösteren ajanslarla aynıdır. Yani televizyon tanıtım filmi hazırlayan ile radyo reklamını hazırlayan kuruluşlar aynı olmakta fakat bazıları, sadece radyoya tasarım hazırlayabilmektedir. Firmalar, radyolara genellikle kampanya duyurularını, indirimlerini, promosyonel çalışmalarını veya kendi bünyelerinde, tüketicilerin faydalanabileceği herhangi bir fırsat çalışması yaptıklarında, bunlarla ilgili bilgileri radyolara çalışma yapan ajanslara vermektedir. Radyo tasarımlarının biçimi diğerlerinden farklı olmaktadır. Radyoların sadece işitsel olması, tasarımların da buna göre yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu ölçüte göre hazırlandığında ise; genellikle tekrarlardan oluşan, spotlar, sözlü veya sözsüz cıngıl olarak hazırlanmaktadır. Tüketicilerin zihinlerinde yer edinebilmek, unutulmamasını sağlamak için, metinler sıkça tekrar edilerek radyolarda yayınlanmaktadır. Bu durum spotlar ve cıngıllar için de geçerlidir.


Devamı için tıklayınız ...