Televizyon reklam filmi yapımının ilk adımı, firmanın tanıtıma karar verme sürecidir. Burada ajansın dikkat ettiği iki temel nokta bulunmaktadır. Firma, ilk defa mı televizyon reklam filmine karar vermektedir? Yoksa daha önce televizyon reklam filmi yapmış mıdır? firmaların karar vermesini etkileyen nedenler şunlardır; Pazar payını büyütmek istemektedir, benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabet etmek istemektedir, markalaşma yoluna hız katmak istemektedir veya PR analizleri sonucunda, tanıtım yapması gerektiği sonucuna ulaşmış olmaktadır. Bunların hepsi, bir firmanın karar vermesini etkileyen nedenlerdir. Firma, filme karar verdikten sonra, bu mecraya özel bir bütçe ayırmaktadır. Bilindiği gibi, televizyon reklam filmlerinin maliyetleri yüksek olmaktadır. Bu nedenle, filme ayrılması gereken bütçe yüksektir. Tanıtıma karar verilip, bununla ilgili bütçe ayrıldıktan sonra, firmanın daha önce çalıştığı bir ajansı varsa, onunla devam edebilmektedir. Fakat yoksa, bu sefer ajansını seçmek durumunda kalmaktadır.

Ajans seçimini yaptıktan sonra (ki ajans seçimine Konkur denilmektedir), seçtiği kuruluşa sunum vermektedir. Firma, bu sunumda ihtiyaçlarını, amaçlarını kısa ve öz olarak anlatır. Ürünün pazardaki durumunu, rakip firmaların durumunu, ürünün veya hizmetin hedef kitlesini, hedef kitlenin sosyolojik ve ekonomik yapısını anlatır. En sonunda ulaşmak istedikleri noktaların altını çizerler. Verilen sunumdan sonra ajans, televizyon reklam filmi için, kendi ekipleriyle araştırma yapmaya başlar. Kendi içlerinde beyin fırtınası yaparlar, firmanın bütçesine göre, filmin senaryosunun yazılması gerekmektedir. Senaryonun, basit, anlaşılır, çok uzun sürmeyen aynı zamanda çarpıcı mesajları veya sloganları olan bir stilde yazılması gerekmektedir. Burada, metin yazarı, karşılıklı diyalogların geçtiği bir film, sözlü ya da sözsüz cıngıl v.s. istediği her şeyi düşünebilir. Bunlardan birini seçerek senaryo hazırlanmaktadır. Senaryo hazırlandıktan sonra, sıra yapım aşamasına gelmektedir. Bu noktada, filmin ön hazırlıkları yapılmaya başlanır. Filmin yönetmeni, oyuncu seçimleri yapılır. Mekanlar hazırlanır, kostümler v.s. gerekli tüm malzeme araç ve gereçler hazır hale getirilir. Burada ajans, yönetmen seçimi için, yapım firmalarından teklif almaktadırlar. Çeşitli yönetmenlerin çalışmaları izlenir ve içinden birisi seçilir. Yönetmen seçildikten sonra, bütün hazırlıklar herhangi bir hatanın oluşmaması için, tekrar gözden geçirilir ve filmin çekimi yapılır. Ajansın, medya planlama birimi, filmin yayınlanacağı kanalları seçer ve onlarla yayınların süreleri, yayın zamanları ve maliyetleri konusunda anlaşmaya varırlar ve tanıtım filmi, seçilmiş olan kanallarda dönmeye başlar. Tanıtım ajansı ve firma, filmin ekranlarda dönmeye başladığı andan itibaren, hedef tüketici kitlesini izlemeye başlar. Kimi medya izleme kuruluşlarından kimisi de piyasa analizleri yaptırarak, kitlenin tepkisini ölçerler. Tüketicilerin firmaya geri dönüşleri veya amaca göre, beklenen tepkiyi vermeleri halinde, kampanya başarılı sayılmaktadır.

Arşiv

Etiketler