Billboard ölçüleri, kullanıldığı alana göre, kullanıldığı billboard aracınca göre değişiklik göstermektedir. Bilindiği gibi billboardlar, hem şehir içinde hem de şehir dışında birbirinden farklı alanlarda kullanılmaktadır. Şehir içinde kullanılan billboardlar, reklam sektörü tarafından daha yoğun olarak kullanılmaktadır. Şehir içinde kullanılan billboardlar, mini board, raket board, sokak board olarak bilinmektedir. Afiş tasarımlarının, dış koşullardan etkilenmemeleri için cam çerçeve içerisine konulmaktadır. Ayrıca bu tip araçların, kendi etrafında dönebilme özelliği bulunmakta ve günün belirlenmiş saatlerinde, en yoğun insanların geçtiği alanlara doğru yüzünü çevirebilmektedir. Bu araçların içerisine birden fazla afiş tasarımı yerleştirilebilmektedir. İçerisindeki afiş tasarımları, birbirini takip eder şekle dönebilmektedir. Bu tip billboardların, bazılarının, her iki yüzü de kullanılmaktadır. Şehir merkezlerine yerleştirilen billboard çeşitlerinin, ölçülerinin en yaygın kullanılanı 70x100 cm ve 90x130 cm olmakta ve billboard ölçüleri, az çok farklılık gösterse de belirli standartlara sahip olmaktadır. Çünkü şehir merkezlerinde, Reklam Uygulama Esasları uygulanmakta ve billboard ölçüleri, kullanıldıkları bölgelerin belediyeleri tarafından belirlenmektedir.


Fakat yukarıda da değindiğimiz gibi billboard ölçüleri, kullanıldıkları alanlara ve araçlara göre de farklılık gösterebilmektedir. Şehir merkezlerinin dışında, şehir il merkezine girerken veya karayollarının üzerine bulunan billboardlar dev boyutta kullanılabilmektedir. Buna rağmen, gene en yaygın kullanımı 346 cm en, 196 cm boy olmaktadır. Özellikle bu bölgelerde kullanılan billboard  ölçülerin hangisinin kullanılacağı, yoldan geçen araçların görüş mesafesi ile onların reklamı görebilme, anlayabilme durumlarına göre tespit edilmektedir. Yoldan geçen araçların, tanıtımıı görebilme durumuna göre de yerden yükseklikleri ve pozisyonları da ayarlanarak kullanılmaktadır. Burada kullanılan bu araçların cam çerçevesi olmamaktadır. Yani dış koşullara karşı korunma durumları çok az olmakta ve bazen, tanıtım afişleri yırtılabilmekte veya yıpranmaktadır. Şehir içi billboardları firmalar daha çok tercih etmektedir. Fakat şehir il sınırındakiler de firmalar tarafından kullanılmaktadır.


Eskiden olduğu gibi günümüzde de billboard tasarımları önemsenmektedir. Hem reklam sektörü, hem firmalar hem de tüketiciler tarafından en çok tercih edilen reklam tasarımları, billboardların üzerinde olanlarıdır. Bu nedenle, yaratıcılığın en çok geliştirildiği alanlardan biri de billboard araçları olmaktadır. Billboardların bu kadar göz önünde olması, hareketli billboardları, kokulu billboardları, aynalı billboardları da beraberinde getirmiştir. Hatta son zamanlarda, dijital billboardlar geliştirilmektedir ve bu son gelişim, firmaların oldukça çok işine yarayacak özelliklere sahip olmakta ve üretimi önemle izlenmektedir. Dijital billboardların üretimi henüz deneme aşamasındadır. Deneme aşaması tamamlandıktan sonra, dünyanın her tarafında boy göstermesi beklenmektedir. Çünkü dijital billboardlar hem dev boyutta olabilmekte hem de her türlü tasarımı gösterebilmektedir.