Reklam mecraları arasında, firmalar açısından en çok tercih edilen, insanlar açısından en çok izlenen, sektör açısından en zor tasarlanan ve gene firmalar açısından en yüksek maliyete sahip olan mecra tv reklam mecrasıdır. Tv reklamıvermek hem etkili bir mecra olmakta hem de firmalara pahalıya mal olmaktadır. Çünkü bu mecrayı kullanmak demek, ajans tarafından tanıtım metinin tasarlanması, ajansın yapım firmalarıyla çekim için anlaşması, aynı zamanda ajansın, oyuncu ve tanıtım ajansıyla, gerekli malzeme araç ve gereçlerin, aynı zamanda oyuncuların temini için anlaşması anlamına gelmektedir. Hem tanıtım ajansı, hem yapım firması hem de oyuncu ajansı, ayrı ayrı belirli bir ücret almaktadır. Bunun dışında, tv reklamı verilmesi halinde, seçilecek olan kanalların, saniye bazında ücret alması, üstelik bu ücretin reytingleri yüksek veya düşük kanallara göre farklılık göstermesi de maliyet hesabını yükseltmektedir.


Ama buna rağmen, firmaların tv reklamı vermesi, onlar için birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. Tv reklam mecrası en fazla izleyici kitlesine sahip olan mecradır. Bu tip medya kuruluşlarının, görsel - işitsel kitle iletişim araçları olmaları dolayısıyla, burada gösterilen tanıtımların etki gücü de yüksek olmaktadır. Firmaların, tanıtımlarının, gösterileceği zaman planlandığında direkt hedef tüketici kitlesi tarafından izlenmesini getirmektedir. Tanıtımların tasarımları yapılırken, toplumun dikkatini çekecek, onların hoşuna gidecek, ilgilerini çekecek pek çok tema ve unsur kullanılmaktadır. Bu durum, tanıtım kuşaklarının izlenmesini ve benimsenmesini sağlamaktadır. Toplum tarafından sevilen oyuncular, mizah, erotizm, insanların fiziksel çekicilikleri, yüksek yaşam standartları, mutluluk, sevinç v.b. pek çok konu ve özellik kullanılmaktadır. Bunların kullanımından kaynaklı olarak tanıtımların izlenmesi rahatlıkla sağlanabilmektedir. Bu durum zaten, firmaların en çok aradıkları durum olarak ortaya çıkmakta ve kısa süre sonra, geri dönüşleri veya tanıtımın başarısını görebilmektedirler.

Firmalar, yayın organlarına çeşitli türlerde reklam verebilmektedirler. Bunlar; Karşılıklı diyaloglarla yapılan filmler, görüntülerden oluşan tanıtım, dizi filmler ve normal filmlerin yayını sırasında, alt bant, örtülü, animasyon tanıtım filmleri, spot tanıtımlar v.b. türlerde tasarlanmaktadır. Tabi bu mecrayı kullanmak, yüksek bir maliyeti gerektirdiğinden, orta ölçekli ve küçük firmaların bu alanı kullanmasını zorlaştırmaktadır. Doğal olarak bu alanı kullanan firmalar, büyük bir Pazar payına sahip olanları olmaktadır. Bu mecrayı kullanmak, özellikle rekabet eden firmalar için, daha fazla avantajlı olmaktadır. Onlar ürün ve hizmet özelliklerini görüntüleriyle birlikte verebilmekte ve etkilerini takip edebilmektedirler.

Son zamanlarda tasarımlar, daha da uzmanlaşmış kadroların elinden çıkmaktadır. Bu medya organlarında yaratıcılık, farklılık, dikkat çekicilik gibi unsurlar her tanıtım mecrasından daha fazla etkili olmaktadır.