Pazarlama alanında en çok önemsenen konulardan birisi, hedef pazarın seçimidir. Pazarlamanın stratejisinin oluşturulmasında veya pazarlama iletişiminin yönetiminde, çok önemli bir noktada yer almakta olan hedef pazarın seçilmesi, ürün veya hizmet henüz üretim aşamasındayken yapılmaktadır. Buna göre, hangi tüketiciye, ne tür faydaları sağlayacağı belirlenmektedir. Pazarlama yöneticileri bunu, genellikle işletmenin ürün ve hizmetlerini hedef pazara göre konumlandırmak için yapmaktadır. Bu noktada, Pazar çok daha önceden belirlenmekte, ürünün faydaları ve tüketicilerin tatmin edilme unsurları hesaplanmaktadır. Bunların yapılmaması halinde, tüketicinin, ürünü tercih etmemesi ve ürünün satılmama riski olmaktadır. Günümüzde toplumun geldiği noktada, insanların, birbirinden farklı istekleri, ihtiyaçları olabilmekte ve üstelik bu ihtiyaç ve istekler gün geçtikçe farklılık göstermektedir. Aynı zamanda bu istek ve ihtiyaçlar bölgeden bölgeye, ülkeden ülkeye hatta aileden aileye farklılık gösterebilmektedir. Bütün bu farklılıkları doğuran etkenler ise; yaş, cinsiyet, gelir durumları, eğitim durumları, statüleri v.b. unsurlar olmaktadır. Pazarlama yöneticileri veya firma sahipleri, tüketicilerin birbirinden farklı istek ve ihtiyaçlarının olabileceğini tahmin etmek durumundadır. Bu noktada, pazarlama dünyası bu tip riskleri ortadan kaldırmak için, pazarı bölümlemektedir. Pazar bölümlemeleri genellikle, coğrafik, demografik, psikolojik, sosyolojik duruma göre yapılmakta ve bunlara, tüketici ile ilgili değişkenlere göre bölümleme demektedir. Bunun dışında bir de, ürünlerle ilgili değişkenlere göre Pazar bölümlemesi yapmaktadır. Burada da yarar, marka tercihi v.b. unsurlar göz önüne alınmaktadır. Tabi bütün bu bölümleme çalışmalarının başarılı olması için, pazarın yeterince büyük olması ayrıca, ulaşılabilir ve belli bir istikrara sahip olması gerekmektedir. Hedef Pazarın seçimi yapılırken, işletme kendi kaynaklarının durumunu çok iyi bilmek durumundadır. Yani ürün ve hizmetlerinin özelliklerini, ürün ve hizmetin yaşam çizgisindeki yerini, pazarın yapısını ve rekabet durumlarını analiz etmek daha sağlıklı bir yolun izlenmesini mümkün kılmaktadır. Hedef pazarın seçiminde, tüm Pazar stratejisi, çok Pazar stratejisi, tek Pazar stratejisi, niş Pazar stratejisi uygulanmaktadır. Pazarlama yöneticilerinin, tüm Pazar stratejisi onlara, bölümlemeden kaynaklı üretim ve pazarlama harcamalarında tasarruf yapmalarını sağlamakta. Çok Pazar stratejisinde ise, seçilmiş olan birden fazla Pazar bölümlerinde, birden fazla ürün ve hizmetin pazarlanma yöntemlerinin bulunması ve uygulanmasını getirmekte. Tek Pazar stratejisinde de, işletme sadece bir pazarlama karması oluşturmakta ve bölümlere ayrılmış olan pazarın tek bir bölümünü kullanmaktadır. Niş Pazar stratejisinde, belirlenmiş ihtiyaçları olan daha küçük grupları hedef almakta ve aralarda oluşan boşlukları da yeni ürün ve hizmetlerle doldurmaktadır. Görüldüğü gibi, pazarlama iletişiminde hedef pazarın seçimi, neredeyse pazarlama stratejilerinin hepsinin önünü açmakta ve belirleyici nokta olmaktadır.

Arşiv

Etiketler