Son zamanlarda, ekonomik sistemlerin gelişmesiyle, firmaların çoğalması, birbirine benzer ürün ve hizmetlerin ortaya çıkması, bunların hepsinin reklamlarının yapılması, sektörün büyümesini de beraberinde getirmiştir. Buradaki büyüme, sektörde faaliyet gösteren kuruluşların her konuda uzmanlaşması, daha önce, ajansların kendi birimlerinin yaptıkları işlerin, artık ajans bünyesinde yapılamayacak kadar geniş ve önemli ayrıntılara sahip olmasıyla olmuştur. Günümüzde böyle bir örnek bulunmakta ve buradaki reklam ajansı, medya planlaması yapmaktadır. medya planlaması, bilindiği gibi, daha önce tam hizmet tanıtım ajansında bulunan, medya planlama birimleri tarafından yapılan bir çalışmaydı. Aslında hala bu birimlerin, bu çalışmaları, bazı ajanslarda devam etmektedir. Medya planlama çalışması, gün geçtikçe daha fazla önem kazanmış ve bünyesine bilimsel araştırmaları veya bilimsel disiplinlerin verileri ışığında, hedef kitle analizlerini katmayı getirmiştir. Artık medya planlama birimi, sadece firmanın bütçesine bağlı kalarak, en etkili olabilecek mecrayı seçmekle kalmamaktadır. Belirlenen hedef kitlenin, reklamları ne zaman görebileceği, hangi yaş grubunun, hangi etkileri, günün hangi saatlerine alabileceklerini tespit etmek yönünde de araştırma yapmak durumunda kalmaktadır.

Bu nedenle, sadece bu konuda faaliyet gösteren ajanslar kurulmuştur. Bunlara da Medya Planlama Ajansları denilmektedir. Bunlar, bir televizyon tanıtım filmi örneğinden yola çıkarak, çalışma biçimlerini örnekleyebiliriz. Buna göre; bir firma, tanıtım ajansına, televizyon filmi yaptırmış, sıra filmin yayınlanacağı kanallara gelmiştir. Bu noktada, tanıtım ajansı, medya planlama ajanslarıyla görüşmektedir. Reklam ajansı, diğer ajansa, filmin hedef kitlesini, hedef kitlesinin özelliklerini, filmin konusu olan ürün ve hizmet özelliklerini ve onların hangi yaş grubuna izlettirilmesi gerektiği konusunda sunum vermektedir. Medya planlama ajansları, bu noktadan sonra, diğer ajans ve firmanın belirlemiş oldukları hedef kitlenin, en çok izlediği televizyon kanallarını tespit etmektedir.

Bunun dışında, hedef kitlenin en çok izlediği televizyon kanallarını, hangi saatlerde en çok izlemektedir? Hedef kitledeki en çok etkilenen yaş grubu, hangi sürelerde filmin mesajlarını istenildiği ölçülerde alabilmektedir? Bu ve buna benzer özellikleri, medya planlama ajansları araştırmakta ve sonuçlar üretmektedirler. Ürettiği sonuçlardan, çekimi tamamlanmış olan reklam filminin, hangi televizyon kanallarında, hangi saatlerde, ne kadar süreyle verileceğini planlamakta ve bununla ilgili anlaşmaları yapmaktadır. Yani kanallarla ücret, saat ve süre anlaşmalarını yapmaktadır. Bu durum televizyon örneğinde böyledir. Diğer mecralarda, benzeri bir yöntem izleyen medya planlama ajansları, firmaların, belirli hedeflerle yaptırmış oldukları çalışmaların, hangi mecrada yayınlanması veya uygulanmasının hedefe ulaştırıp kendi tüketicisiyle buluşturabileceğini, çeşitli analiz yöntemleriyle bulmaktadır.

Arşiv

Etiketler