Haber Kategorisindeki Bloglar

Televizyon reklam günümüzde en etkili tanıtım mecralarından biridir. Televizyonların en ücra kesimlerde yaşayan insanların evlerinde olması, insanların işi, gücü ne olursa olsun, hangi yaşamsal standartlara sahip olursa olsun, hangi kültürel düzeyde olursa olsun, gününün birkaç saatini televizyonlarının karşısında geçiriyor olmaları, bu mecrada gösterilen tanıtımların, etki gücünün yüksek olmasını sağlamaktadır. Çünkü insanlar, televizyon bu programları izlemek durumunda kalmaktadır. Belki takip ettikleri dizinin bir yerlerinde, aralarında veya bekledikleri bir filmin aralarında filmlerini veya dizilerini beklerken, arada geçenleri de izlemekteler. Tüketicilerin kaçınılmaz olarak izledikleri tanıtım filmleri, hem görsel hem işitsel hem de algısal mesajlarını, tanıtımlarını rahatlıkla yapabilmektedir. Televizyon reklamı, ajansların belirledikleri her türlü düşünceyi, görüntüyü, ifadeyi, müziği, efekti, ibareyi, işareti gösterebilmekte ve bütün ilişkilendirmelerini tasarlayabilecekleri bir mecra olmaktadır. Televizyon reklamı; film, spotu, sözlü veya sözsüz cıngıl, animasyon filmi, belgesel tipinde film, sadece görüntüden oluşan tanıtım filmi, sadece ses ve müzikten oluşan film ve buna benzer onlarca türde televizyon reklamı yayınlanabilmektedir. Son zamanlarda sektör, markalar ile tüketiciler arasında duygusal bağ kurmaya çalışarak, firmaların amaçlarına ulaşmalarını sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu tip bağların oluşabilmesi, filmlerin dikkatli, çarpıcı ve etkileyici tasarlanmasını gerekli kılmaktadır. Mecraların arasında, bu anlamda en büyük şansa sahip olan televizyon reklamı olmaktadır. Firmanın bütçesine bağlı olarak, aynı sinema filmleri gibi her şeyi kullanabilmektedirler. Reklam ajansları, duygusal bağları sağlayabilmek için ürün, hizmetle insanların sevdikleri kişi ve unsurları kullanarak, tüketicilerin özdeşleştirme yapmalarını sağlamaya çalışmaktadırlar. Tüketiciler, beğendikleri veya sevdikleri unsurlarla ürün veya hizmeti gerçekten de özdeşleştirmekte ve firmaya geri dönüş yapmaktadırlar. Bu yapımlar, insanları her açıdan etkilemektedir. Gerek müziği ile gerek kullanılan başarılı sloganlarla, gerekse çarpıcı bir görüntüyle insanların zihnini işgal etmekte ve onların davranışlarını değiştirmektedir. Böylesi bir etki gücüne sahip yapım, bu kadar çok izlenen bir mecrada yayınlanmaktadır. Elbette bunun maliyeti de ona göre yüksek olabilmektedir. Çünkü bu çalışmalar, ajanslar tarafından tasarlandıktan sonra, yapım firmaları tarafından çekilmektedir. Ayrıca burada oynayacak kişiler, kullanılacak malzemeler oyuncu ve ajanslar tarafından karşılanmaktadır. Yani bunlar üç ayrı faaliyetle ilgili olan, üç ayrı kuruluş tarafından ortaya çıkarılmaktadır. Hepsinin birbirinden farklı maliyetleri olmaktadır. Bunların bütünlüğünde ise, diğer mecralara nazaran oldukça yüksek bir maliyet ortaya çıkabilmektedir. Televizyon reklamı, saniyelerle televizyon kanallarında yayınlanmaktadır. Tüketiciler, mesajları saniyeler içerisinde almakta ve değerlendirmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam ve iletişim birbirini tamamlayan, reklam sektörünün iki önemli kavramını oluşturmaktadır. Reklamcılık sektörünün kuruluşları olan reklam ajansları, tüketiciler ile markalar arasında iletişimi sağlamak için reklam tasarımları yapar ve kitle iletişim araçlarını kullanarak onları yayınlar. Aynı şekilde, açık hava reklam araçlarını ve türlü reklam araçlarını kullanır ve tüketicilere ulaştırır. Reklam ajansları, reklam tasarımlarında markaları, ürettikleri ürün ve hizmetleri, onların özelliklerini aktarır. Markaların ürün ve hizmet özelliklerinin tüketicilere sağlayacağı faydaları, kullanım kolaylıklarını, üretim standartlarını aktarır. Tüketiciler ise, gösterilen reklam tasarımlarındaki ürünü, hizmeti, satın alarak onları dener. İkinci adımında, tüketiciler marka, ürün ve hizmetle ilgili alımlarını sürdürür veya keser. Bu noktada firmaya ve reklam ajansına düşünce, beğeni gibi, takındıkları tavırları satın alma veya almama yoluyla geri bildirimde bulunmuş olur. Alınan geri bildirimleri, reklam ajansları veya reklam veren firma ya da marka değerlendirir ve kendi içerisinde yeniden, tüketicilerin istekleri ve beğenilerine göre yapılandırır ve tekrar reklam tasarımı yaparak, yine tüketicilerin karşısına çıkar.


Devamı için tıklayınız ...

Günümüzde Reklam Uygulama Esaslarının oluşturmasının nedenleri, firmaların reklam tasarımlarında ilettiği birçok mesajın toplumu yanlış yönlendirmesi, toplumda uygun görülmeyen davranış biçimlerinin oluşmasına neden olması yüzündendir. Demek ki firmalar bazen, olumsuz düşünce ve davranışların oluşmasına neden olacak mesajları iletebilmektedir. Bununla birlikte bazen, reklam tasarımında, ürün veya hizmetle ilgili verilen özellikler, gerçekten üründe veya hizmette olmayabilmekte veya olup olmadığı henüz kanıtlanmamış olabilmektedir. Ayrıca, bazı reklam araçları, çevre kirliliğine neden olurken, aracın içerisindeki tasarımı, karmakarışık, neyin ne olduğunun tam olarak anlaşılmadığı şekillerde tasarlanmış olabilmektedir. Kimi reklam tasarımları da, hem içerdiği mesajları açısından hem de tasarımı açısından çok fazla dikkat çekmemekte ve sıradan bir reklam olarak gündeme gelmektedir. İşte bu nedenlerin hepsi, reklamın başarısız olmasına neden olan durumları ortaya çıkarmaktadır. Doğru reklam, başarılı reklam anlamına gelmektedir. Yani reklam tüketicilere sunulduktan sonra, tüketicilerin davranışlarını olumlu yönde değiştirebilen, onların firmaya geri dönüş yapmalarını sağlayan, firmaların amaçladıklarına ulaşmasını sağlayan, reklam olmaktadır. Böyle bir reklam aşağıda açıklayacağımız şekilde olduğunda, doğru olması kaçınılmazdır.


Devamı için tıklayınız ...

Geçmişten günümüze, ekonomik sistemlerin gelişimi, firmaların artık yerel olmaktan çıkıp global hale gelişi, birbirine benzer ürün ve hizmetlerin inanılmaz artışı, bütün bu firma markalarının, ürün ve hizmetlerin hepsinin tanıtım yapmaya başlamasıyla, insanlara aktarılan tanıtım bilgilerinin aşırı derecede fazla olmasına neden oldu. Günün her saatinde, insanların bulundukları her ortamda karşılaştıkları bu tanıtımlar deryası, onların bir çok tanıtım mesajını görmemelerine veya tanıtımlara alışmasına, dolayısıyla ilgilenmemelerine yol açmıştır. Reklam sektörü, dünya çapında, insanların geldikleri bu noktaların farkında olarak, bu yönde çözümler üretmeye başlamıştır. insanların dolayısıyla tüketicilerin ilgisini çekebilmek için, kendi içerisinde yaratıcılık, farklılık, yenilik arayışlarını sürdürmüş, bu alanda, uzmanlarını yönlendirmeye başlamıştır. Bu noktada reklam sektörünün uzmanları, yaratıcı, farklı, yeni, tüketicilerin dikkatini çeken tasarımları ve araçlarını üretmeye başlamıştır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam ajanslarının yapısı, firmaların tasarımlarında gerekli olan, bütün çalışmaların yapılmasını sağlayacak birimlerin istihdam edilmesinden oluşturulmuştur. Bilindiği gibi tanıtım ajansları, firmanın bu ihtiyaçlarını, olması gerektiği gibi yani doğru ve etkili olarak tasarlayabilmek için toplum analizlerini yaptırmaktadır. Ondan önce de firmadan sunum almaktadır. Burada firmanın, ihtiyacı olan tanıtımın ana teması ve etkili olabilecek mecraların tespitini yapabilmektedirler. Firma ile görüşmeleri, ajansta bulunan belirli bir birim yapmaktadır. Tasarım ayrı birim tarafından, tanıtım metni ayrı bir birim tarafından yazılmaktadır. Bu tip çalışmaların en ufak bir ayrıntısıyla ilgili, o alanda uzmanlaşmış kişiler veya birimler ilgilenmektedir. Reklam ajansları, sektörde faaliyet dizini olarak belirledikleri alanlara göre yapılarını oluşturmuşlardır. Kimisi sektörün sadece organizasyonlar boyutunu, bazıları promosyon boyutunu, kimisi açık hava boyutunu, kimisi internet mecralarını faaliyet alanı olarak belirlemiştir. Burada saydıklarımız genellikle sınırlı reklam ajansları olarak nitelendirilmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Metro istasyonlarında bulunan turnikeler reklam amacıyla firmalar tarafından kullanılmaya başlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle anlaşma yapan Turknikte Medya, bu aydan başlayarak, bütün noktalarda bulunan turnikelere giydirme yaparak reklam mecrası olarak kullanacak.

Firmanın Genel Koordinatörü Şevket Gasgar, reklamı veren firmanın bu reklam mecrası vesilesiyle kaç tüketiciye ulaştığını net şekilde öğrenebileceğini ifade etti. Gasgar, turniklerden günde kaç kişinin geçtiği bilinebilmektedir. Bu sayede, marka bir gün içinde kaç kişinin reklamı gördüğünü öğrenebilecek.


Devamı için tıklayınız ...

Normalde, billboardların birbirinden farklı ebatları bulunmaktadır. Billboard ebatları, kullanıldığı alana, görüş mesafesine göre değişiklik göstermektedir. Bu noktada belirlenmiş bir standart uygulanmamaktadır. Bu ölçüler, kullanıldıkları alanlar çerçevesinde standart yakalamışlardır. Örneğin; şehir merkezlerinde kullanılan ebatlar, standart ölçülere sahip olmuşlardır. Genellikle şehir içi billboard ölçüleri; 346 cm en, 196 cm boy olarak kullanılmaktadır. Bunlar şehir merkezlerinde kullanıldıkları için, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu alanlara monte edilmekte ve görüş alanını engellemeyecekleri şekilde kullanılmışlardır. Şehir içi billboardları, en etkili tanıtım mecrası olarak değerlendirilmekte ve burada uygulanan reklamın hem tasarımına hem de billboard ebatlarına çok dikkat edilmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Reklamın aracı, kullanıldığı mecrayı ifade etmekle beraber, mecralarda kullanılan malzemeleri de bir noktada ifade eder. Örneğin; televizyon hem bir kitle iletişim aracıdır, aslında doğrudan kitle iletişim aracıdır. Fakat reklam tarafından kullanıldığı için, reklam aracı olarak ta karşımıza çıkar. Bu duruma göre reklamcılık araçları; televizyon, radyo, sinema, internet görsel-işitsel-algısal reklam tasarımlarının gösterildiği araçlar olmaktadırlar. Aynı şekilde; gazete, dergi, el ilanları, insertler, kataloglar, broşürler de görsel-algısal reklam tasarımlarının, basılması sonucu kullanılan reklam araçları olmaktadırlar. Diğer bir alan olan, açık hava reklamlarında basılı olarak reklamın uygulandığı; billboard, bina giydirme, araç giydirme, durak ve duvar giydirmeleri, reklam aynaları, silindir kule, megalight, reklam dubaları, reklam yönlendirme levhaları da reklam araçları olmaktadır. Bunların hepsi reklam alanında kullanılan araçlar olmaktadırlar. Yukarıdan da belli olduğu üzere, bu araçların kimisinin reklam aracı olması dışında, farklı ana işlevleri bulunmaktadır. Televizyon örneğinde olduğu gibi. Fakat bazılarının başka işlevleri bulunmayıp direkt olarak, sadece reklam aracı olmaktadırlar.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam ajansı, firmaların, markalarını ürettikleri mal ve hizmet özelliklerini, hedef tüketicilere, belirli şekillerde reklam tasarlayarak aktaran, reklam sektörü kuruluşlarının önde gelenidir. Reklam ajansı firmalar ile toplum arasında kurulan iletişimi sağlar. Firmaların amaçları doğrultusunda, onların mal ve hizmetlerini, markalarını, insanların beğenebilecekleri, isteyebilecekleri, ilgilenebilecekleri şekilde tasarlar ve topluma sunar. Reklam ajansı, reklam yapar. Reklamı, kitle iletişim araçları vasıtasıyla topluma iletir. Kitle iletişim araçları; televizyon, sinema, radyo, gazete, dergiler, internet olmaktadır. Ayrıca reklam ajansı, açık hava reklam araçlarını da kullanarak, tasarımlarını topluma ulaştırır. Promosyon ürün üreterek, reklam tasarımlarını ürünlerin üzerine uygulayarak, onları insanlara dağıtır. Organizasyonlar yapar ve geniş bir halk kesimini davet eder. Organizasyonlara, firmaların sponsor olmasını sağlayarak, onların markalarını, ürün ve hizmetlerinin özelliklerini, organizasyonda kullandığı araç ve gereçlere, malzemelere bastırarak, katılımcıların görmesini sağlar. Kısaca reklam ajansı, reklam yapabileceği bütün kanalları kullanarak, firmanın isteklerini geniş halk kitlelerine ulaştırır ve etkilenmelerini sağlar.


Devamı için tıklayınız ...

Radyo reklam müzikleri, ajanslar tarafından bulunmakta veya üretilmektedir. Radyoya yönelik yapılan müziklerinin kullanılma biçimleri; karşılıklı diyalogların geçtiği çalışmada, arka fon müziği olarak veya aralarda diyalogların vurgu yaptığı yerleri desteklemek için kullanılmakta. Ayrıca, sözlü veya sözsüz cıngıl olarak, spotlarda kullanılan sloganları veya bildirimlerin vurgusunu desteklemek ve daha güçlü bir etki yapmasını sağlamak için, gene arka ve ara müzik olarak kullanılmaktadır. Radyo reklam müzikleri dikkat ve özenle seçilen veya var olan müziklerden uygun bir çalışmanın bulunmaması halinde, çalışmanın tasarımına bağlı olarak üretilen, çok önemli ve etkileyici unsurlardan biri olmaktadır. Müziğin insanların üzerindeki etkisi bilinmektedir. Kimi sloganları desteklediğinde daha çarpıcı bir etki yaratabilmektedir. Bir insana her hangi bir duygu yaşatılmak istendiğinde, müzik bunu tek başına bile yapabilecek etki gücüne sahiptir. Müzik, üzüntü, keder, neşe, sevinç, alay, güven, saygı, sevgi, sevimlilik v.b. pek çok duygu ve hissi insanlara yaşatabilmektedir.


Devamı için tıklayınız ...