Haber Kategorisindeki Bloglar

Radyo reklamlarında metinler de diğer alanlara özgü olarak yazılan metinlerle aynı aşamaları geçirmektedir. Burada önemli olan ve radyo tanıtımlarını diğerlerinden ayıran özellik, radyoların sadece işitsel olması, dolayısıyla buraya yazılacak metinlerin, bu doğrultuda olması faydalıdır. Temelde radyoyaya yönelik bu tip metinlerin özellikleri şunlardır; dinleyicinin ilgisini çekmesi, haber vermesi, gerekli bütün bilgileri anlaşılır ve inandırıcı bir şekilde anlatması, tüketicinin ürünü algılamasını sağlamasıdır. Tanıtım metinleri yazılırken, belirli bir plan çerçevesi izlenir. Radyo mecrasına yönelik, iyi bir metnin ortaya çıkması için, insanlarını ilgisini çekecek unsurların kullanılması gerekmektedir. Metnin, anlaşılır ve inandırıcı olması, ürünün istenilmesini sağlaması, tüketicilerin ürünü satın almaya yönlendirmesi, olması gereken unsurlarıdır. Bunların dışında, ürün ve hizmet özelliklerinin tanıtımında, ürün veya hizmette bulunan dezavantajları, avantaja çevirmesi başarısını etkilemektedir. Radyo reklamları, tekrarlar yaparak, tüketicilerin zihinlerine yerleşmektedir. Burada da dikkat edilmesi gereken, bu tekrarların gereğinden fazla olmamasını sağlamaktır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam ajansları, firmaların amaçlarına ve ihtiyaçlarına bağlı olarak çizdikleri stratejiler doğrultusunda çalışırlar. Firmaların amaçları genellikle; markalaşma, rekabet, ürün ve hizmet satışlarının arttırılması gibi hedeflerdir. Reklam ajansları, firmaları, bu amaçlarına ulaştırabilmek için, plan ve bu planı oluşturabilmek için, toplumsal araştırmalar yaparlar. Firma, yukarıda belirtilen her hangi bir amacını gerçekleştirebilmek için, kampanyalar düzenleme ihtiyacı duyar. Kampanyanın doğru bir şekilde tasarlanması ve uygulanması için, sektör uzmanlarının çalıştığı ajansları, bu işlerle görevlendirirler. Bu görevlendirmeyi yaparlarken, ilgili ajansa amaçlarını ve bunun ayrıntılarını, sektörde (Biref) diye isimlendirilen bir sunumla anlatır. Sunumda, tanıtım yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu, Pazar durumunu, firmanın yapısını, firmanın misyonunu ve vizyonunu, bugüne kadar yaptıkları bu tip kampanyaları, hedef kitlenin yapılan tanıtımlara karşı tepkilerini anlatarak, yeni çalışmalarla hangi noktaya gelmek istediğini aktarır.


Devamı için tıklayınız ...

Tanıtım filmleri, bilindiği üzere, televizyon kanalları, sinema ve internet mecraları için çekilmektedir. Bunların en yaygın izlenenleri, televizyon filmleridir. Bu mecra için çekilen filmler; karşılıklı diyalogların gerçekleştiği filmler, animasyon filmleri, cıngıllar, sadece görüntü ve yazılardan oluşanlar, spotlar, oyuncularla birlikte eşyaların animasyonuyla oluşturulan filmler ve bu şekilde birbirinden farklı tasarım yapısı ve teması olan onlarca tür reklam filmleri olmaktadır. Reklam filmleri, günümüzde en çok televizyonlarda yayınlandıklarında, en çok izleyiciye sahip olmaktadır. İnsanlar, günlerinin yoğunluğuna bağlı olarak, her gün, en az birkaç saatlerini televizyonların başında geçirmektedirler. Burada sözünü ettiğimiz insanlar, genellikle çalışan kişiler olmaktadır. Çocuklar, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde, televizyon kanalarının kendilerine uygun yayın yapanlarını izlemektedir. Ev hanımları, özellikle gündüz saatlerinde, televizyonlarını sürekli açık tutmaktadır. Dolayısıyla reklam filmleri hemen her kesim tarafından, farklı saatlerde, ama mutlakta izlenmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam, tasarım aşamasına gelene kadar, bir dizi aşamadan geçmektedir. Bu aşamaların dışında, öncelikle iyi bir reklamın yapımı, küçümsenemez bir yaratıcılık yeteneğinden geçmektedir. Belki pek çok tasarımcı, reklam sektöründe, yaratıcılık kabiliyetine sahip olarak meslek hayatına devam etmektedir. Fakat bilinen bir gerçek var ki, günümüzde reklam sektörü, her tür malzemeyi kullanmış ve bunların pek çoğunu tüketmiş bulunmaktadır. Hem televizyonlarda hem reklamın diğer mecralarında tasarlanan reklamlar, birbirine çok benzemektedir. Çok az reklam tasarımı diğerlerinden ayrıt edilebilecek unsurlara sahip olarak tüketicilerin karşısına çıkmaktadır. Tasarımcıların yapılarında bulunan yaratıcılık, artık yeterli olmamakta ve daha özel bir yaratıcılığa ihtiyaçları bulunmaktadır. Hemen her konuda olduğu gibi, bir insanın bir alanda yeterince yaratıcı olması, kesinlikle bir bilgi birikimine sahip olmasından geçmektedir. Yani tasarımcıların reklamla ilgili her konuda, özellikle reklamın ve toplumun, sektörlerin tarihsel gelişimlerini, bugüne kadar kullanılmış yöntemleri, bugün her mecrada yayınlanan reklamları bilmeleri gerekmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Açık hava reklam araçlarından bir olarak kullanılan duvarlar, reklam sektörünün sık sık kullandığı mecralardan biridir. Bilindiği gibi, diğer açık hava mecraları: billboard, silindir kule, durak giydirmeleri, araç giydirmeleri, megalight, reklam aynaları, reklam dubaları, tabelalar, yönlendirme levhaları, fuar stantları v.s. olmaktadır. Reklam duvarları da, bina giydirmelerinde, uygun görülen binaların yan duvarları veya en fazla yoğunluğun olduğu, bina duvarlarının kiralanmasıyla reklam amaçlı olarak kullanılmaktadır. Burada kullanılan duvarlar illa ki firmanın içinde bulunduğu binalar olmamaktadır. Bazen aynı bölgede bulunan ve başkalarına ait olan duvarlar da kullanılabilmektedir. Reklam duvarları kimi zaman giydirme yöntemiyle, yani çeşitli tekniklerle duvara yansıtılan reklam tasarımları şeklinde kimi zamanda, billboardların bina duvarlarına monte edilmesiyle kullanılmaktadır. Reklam duvarlarına billboardların monte edilmesi işlemi, günümüzde giydirmeden daha fazla ilgi görmekte ve artık duvarlar bu şekilde kullanılmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Kadınca dergisi ve Duygu Asena birbirlerini ifade eder hale gelmişti, şimdi derginin editörlüğünü, Oya Demirtok'un yapacağı ve yeniden yayın hayatına başlayacağı söyleniyor.

Daha önceki senelerde, Neşe Erberk derginin halkla ilişkiler müdürü ve reklam yüzüydü. Şimdi ise Best Model Of Turkey yarışmasında birinci olan ve Best Model Of The World yarışmasında üçüncü olan Tuğçe Sarıkaya aynı görevi üstelenecek.


Devamı için tıklayınız ...

Yavuz Semerci tarafından kaleme alınan “Şardan tipi reklamcılık neden bitmeli?" adlı yazı dizisi yüzünden, Reklamcılar Derneği Başkanı Yiğit Şardan Semerci'ye dava açmıştı. Semerci, sonuçlanan davayı Habertürk'teki köşesinde isim kullanmadan yazdı

Mahkeme Yavuz semerci'nin yazdığı yazı dizisinin eleştirel bir yaklaşım içerdiği, kişilik haklarına saldırılmadığı sonucuna vararak, Yiğit Şardan tarafından istenen tazminat talebini reddetti. Davanın konusu olan yazı dizisinin içeriğinde; Şardan'ın pazarlama firması kurduğu, bu firma üzerinden reklam verenlerden reklam aldığı, alınan reklamların, gene kendisinin kurduğu medya dağıtım firmasına ait yayın organlarına verildiği, bu şekilde haksız kazanç ortamının oluşturulduğunu yazan Semerci, aynı zamanda Şardan'ın firmasının, Gazete Habertürk için tasarladığı reklam kampanyasını, geçmiş zamanda Gazeteport için tasarlanan tanıtımlardan çaldığını ileri sürmüştü.


Devamı için tıklayınız ...

İyi bir pazarlamacının sahip olması gereken özellikler, araştırması ve yapması gereken tespitler şöyledir; satacağı ürünün hedef kitlesini tanımalıdır yani ürün ve hizmeti, hangi özelliklere sahip tüketiciye sunacağını belirlemelidir. Belirlediği hedef kitlenin özelliklerini tespit ettikten sonra, onlara hangi mesajlarla gitmesi gerektiğini ve onlara hangi kanallardan ulaşması halinde, etkili bir yol izleyebileceğini tespit etmelidir. Yani hedef kitlenin ihtiyaçlarını, isteklerini, arzularını, onların ekonomik yapısını, satın alma eğilimlerini, satın alma eğilimlerini etkileyen unsurları öğrenerek yola çıkmalıdır. Hedef kitlesinin tespit edilen özelliklerini, hangi mesajları ileterek etkileyebileceğini, onları, istenilen yönde değiştirebileceğini, satın alma eğilimine engel teşkil eden unsurları devre dışı bırakmak için ne tür yollar takip etmesi gerektiğini planlamalıdır. İyi bir pazarlamacı, her şeyden önce, kendi firmasının vizyonu ve misyonunu Pazar değişkenlerine ve tüketici beğenilerine göre oluşturmalıdır. Satışa çıkaracağı ürün ve hizmet özelliklerini en ince ayrıntılarına kadar bilmeli, onların pazarda bulunan benzer ürün ve hizmetlere göre, zayıf ve eksik kalan yönlerini tespit etmelidir. Satışa çıkaracağı ürün ve hizmetlerin zayıf ve eksik yönlerini, hangi faaliyetlerle kapatabileceğini bulmalıdır. Bunun dışında firmasının, Tanıtım yapabilecek bir bütçesinin olup olmadığını, varsa bunun ne kadar olabileceğini, ayrılan bütçe ile ne tür reklam tasarımlarının, yapılabileceğini, hangi reklam mecralarını kullanabileceğini gene en ince ayrıntılarına kadar stratejik olarak planlamalıdır. Tüketicilerin onu tercih etme nedenlerinin neler olabileceğini bilen pazarlamacı iyidir. Pazarlama için yeterince insan ve bilgi kaynağının olup olmadığını, varsa bunları nasıl kullanabileceğini belirlemeli ve buna göre bir yol haritası çizmesi gerekmektedir. İyi bir pazarlamacı, pazarın taleplerini öğrenerek, kendi gelirlerini ve giderlerini karşılayabileceği, Pazar payının ne olması gerektiğini tespit etmelidir. Bu ona hareketlerini uygulayabileceği, alanı sınırlamasını ve sadece sınırladığı alan ile ilgili değişkenlerle mücadele etmesini sağlar. Diğer şekilde altından kalkamayacağı, değişkenleri de hesaba katması gerekmektedir. Araştırdığı pazarın belirli alanlarında, yeterince hizmetin verilmediği, kendisinin daha rahat ve avantajlı olarak faaliyet gösterebileceğini düşünmesi halinde, buradan başlaması, bu alanların boşluklarını doldurması daha mantıklı olmaktadır. İyi bir pazarlamacının algıları yüksek olmalıdır. Tüketicilerin davranışlarını, onları etkileyen faktörleri, pazardaki rakiplerinin durumlarını, ürün ve hizmetlerini, bunların özelliklerini öğrenerek işe başlamalıdır. Zaten iyi bir pazarlamanın nasıl olması gerektiği konusunda, uzmanların görüşleri her yerde bulunmaktadır. Bunun dışında, pazarlama planlarının nasıl oluşturulması gerektiği konusu da aydınlatılmış durumdadır. Bunlara göre, içlerinden firmasına en uygun planı, pazarlamacı oluşturabilmektedir. Bu planların, kendi öznel koşullarına göre oluşturulması en mantıklı yol olmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Nielsen Pazarlama Ölçüm ve Analiz firmasının yaptığı araştırmaya göre, internet üzerinde üzerinde yayınlanan online video reklamları sonuçlara göre televizyon reklamlarından daha etkili olduğunu ortaya koydu. Diğer bir açıdan bakıldığında televizyon reklamlarının ve reklam kampanyalarının internet üzerinde de devam ettirilmesinin büyük bir başarı getireceğini, sadece televizyonun bir reklam mecrası olarak kullanılmasının kampanya ve hedefler açısından bir kayıp olacağı belirtildi.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam tasarımı, normal prosedürlerle yapılacak olursa, uzun araştırmaların sonucunda yapılan bir iş olarak ortaya çıkmaktadır. Reklam, günümüzde firmaların en çok önem verdiği, hakikaten de onların pazardaki ilerleyişini derinden etkileyen bir mecradır. Pazarlama iletişiminin öğelerinden biri olan reklam, firmaların kurumsal kimliğini, onun vizyonunu, misyonunu, ürettiği ürün ve hizmetlerinin özelliklerini yansıtabildiği şekilde etki etmektedir. Bu durum ise, hem çok önemli olmakta hem de tehlike oluşturmaktadır. Reklam tasarımı, verilmesi amaçlanan mesajlara göre şekillendirilmektedir. Bir mesajın tam olarak iletilebilmesi için, tüketicinin mesajı tam olarak anlayabilmesi için kullanılması gereken araç, gereç, imaj, slogan, müzik, ifade, ibare v.b. pek çok unsurun seçilebilmesidir. Örneğin, “kalite bizim standardımızdır” mesajını verebilmek için bir tasarımcı neleri kullanırsa, tüketici bu mesajı, tam olarak bu şekilde algılar ve ona güvenir. Bu mesajın doğruluğunu, tasarımcı neleri kullanırsa ispatlamış olur ve saygı uyandırır. Buna benzer mesajlar ve buna yönelik sorulan soruların cevapları reklam tasarımıdır.


Devamı için tıklayınız ...