Haber Kategorisindeki Bloglar

Günümüzde internet ortamı, gerçek yaşamda olan, ekonomik sistemlerin bütün faaliyetlerini içine çekmiştir. Firmalar, gerçek pazarda yaptıkları faaliyetlerin aynısını, internet ortamından yapmaya başlamıştır. Çünkü internet, milyonlarca kullanıcının aynı anda işlem yapmasına olanak tanımaktadır. Markalar gün geçtikçe buradaki faaliyetlerine daha fazla önem vermektedir. Aynı şekilde satış yapmakta, aynı şekilde Pazar payını büyütebilmektedir. Markalar, internet ortamındaki reklam kampanyalarına da daha fazla önem vermeye başlamış, reklam tasarımlarının çoğunu, bu alana kaydırmaya başlamıştır. İnternet ortamında yapılan her türlü faaliyetin etkileri, kısa sürede firmalara dönebilmektedir. Satış, markalaşma, rekabet ile ilgili ölçümler çok kısa bir sürede yapılabilmekte ve kesin sonuçlar vermektedir. Aynı şekilde, firmaların ihtiyaç duyduğu toplum analizlerini de günümüzde, online olarak, kısa sürede yapabilmektedirler.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam eğitimi hem üniversiteler tarafından, hem de özel sektör tarafından verilebilmektedir. Özel sektörün eğitim kurumları, reklamcılık alanında ki eğitimlerine daha yenilerde başlamıştır. Fakat yüksek öğrenim kurumları uzun zamandır, reklam ve halkla ilişkiler konusunda eğitim vermektedir. Reklamcılık, sektör haline geldiğinden bu yana, bu tip üniversite bölümleri açılmış, içeriklendirilmiş ve üzerine yeni dersler eklenmeye devam edilmektedir. Yüksek öğrenim kurumlarının bu alanda verdikleri dersler, reklamcılık sektörüne uzman işgücü sağlamaktadır. Burada eğitim gören öğrenciler hem teorik anlamda bilgilendirilmekte hem de kendi yetenekleri doğrultusunda branşlaşarak, pratik deneyimler elde etmektedirler. Özel sektörün verdiği eğitimler ise, reklamcılık sektörünün en acil ve en hızlı öğrenilebilecek konularını işlemekte ve bu anlamda daha yoğun eğitim vermektedir. Reklamcılık alanında, yüksek bir eğitim kurumundan mezun olmayıp, piyasada özel olarak eğitim alan öğrenciler genellikle; grafik tasarımı, web tasarımı, endüstriyel ürün tasarımı, animasyon ve grafik tasarımı, halkla ilişkiler v.s. konularında dersler almaktadırlar. Fakat sektörün diğer alanlarında gereken bilgileri, özel eğitim kuruluşları verememektedirler veya verilen eğitimler yeterli olamamaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Bugün herkesin bilgisi dahilinde olan televizyon reklam fiyatlarının, yüksek olduğudur. Televizyon filmlerinin etki gücü diğer mecralarında olanlardan en yüksek olanıdır. İnsanlar televizyonlarını günün belirli saatlerinde birkaç saat mutlaka izlemektedirler. Her yaş gurubunun belirli saatlerde televizyonların başına geçtiği bilinmektedir. Bununla birlikte, ev hanımlarının gündüz saatlerinde televizyonlarını sürekli açık tuttuğu, yapılan araştırmalardan ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, televizyon mecrasına uygun olarak tasarlanan film türleri çok fazladır. Hemen her türlü tasarım televizyonlarda gösterilebilmektedir. Karşılıklı diyalogların tasarlandığı, animasyon türü, çizgi animasyon, sadece yazı, sadece resim veya fotoğraf, sadece görüntülerden oluşan v.b. onlarca tür tasarım televizyonlarda gösterilebilmektedir. Bununla birlikte, bu tip onlarca tasarım türleri hem işitsel hem algısal hem de görsel olabilmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Reklamlarda animasyonların kullanımı, internetin gelişimiyle başlamıştır. ilk başlarda firma logolarında, internet sitelerinin banner çalışmalarında kullanılmıştı. Daha sonra animasyon çalışmaları hızla gelişmeye başladı. Renk efektlerinin hareketleri, yazılar üzerine yapılan animasyonlar, her yöne kayan yazılar, bunların renk değiştirmeleri, resim veya fotoğrafların hareket etmesi, onların üzerindeki renklerin hareketleri v.b. şekillerde gittikçe daha da gelişti. Animasyon, bilgisayar destekli grafik tasarım programlarında yapılmaktadır. Grafik programları anlamında da gelişim devam ederek, üç boyutlu animasyonların yapılmasına olanak tanımaya başladı. Bu tip programlar hem reklamcılık alanında hem de mimari çizimlerde, endüstride kullanılmaya başlandı. Grafik tasarım programlarının üç boyutlu modellemeye olanak tanımaları, reklam sektörünün de dikkatini çekti ve reklam çalışmalarında bu tip tasarımları hazırlayıp kullanmaya başladılar. Bugün reklamlarda birbirinden farklı animasyon çalışmaları kullanılmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Ciner yayın Grubu, internet ortamından yayınlarını haber sitesi niteliğinde sürdüren Habertürk.com isimli sitesinin reklamını, televizyonlarda yayınlamaya başladı. Reklam kampanyası, sitenin internet ortamında orijinal olduğunu vurgulamakta.


Devamı için tıklayınız ...

En temel anlamda iletişim; iki kişinin, birbirine söylediği, gösterdiği, çeşitli hal ve durumlarla işaret ettiği unsurların karşılıklı anlaşılmasıdır. Bu noktada, var olmanın kaçınılmaz bir gereksinimi olarak ortaya çıkmakta olan iletişim, kendine, paylaşmayı, bilgi aktarmayı, etkilemeyi, ikna etmeyi de ana unsur olarak belirlemiştir. Bu unsurlar, aynı zamanda toplumsallaşmanın da ana temaları arasındadır. Güçlü ve etkili bir iletişim, kullanılan araca, teknolojiye bağlı olmaktadır. Reklam veya pazarlama mesajlarının kurgulanmasında oluşturulan strateji, yapılan tasarım, etkileyici olduğu ölçüde iletişim olmaktadır. Günümüzde firmalar, pazarlama alanında faaliyet göstermeye başlamadan önce, müşterilerine uygun izleyeceği yolu tasarlamaktadır. Bu noktada oluşturulan mesajların estetik, sanatsal, ahlaklı, görsel boyutlarını da tüketicilerin etkilenebileceği biçimde oluşturmaktadır. Bütün bunlar müşterilerle güçlü bir iletişim kurabilmek adına yapılmaktadır ve her bir yol iletişimin kendisidir. Yani pazarlama stratejilerinin, planlarının oluşturulması gibi iletişim de tasarlanmaktadır. Müşterilere bir şeyleri anlatabilmenin yolları araştırılmakta, en etkileyici yollar, en ikna edici unsurlar üzerinde durulmaktadır. Pazarlama stratejileri, planları, bunların içerisinde geçen bütün kavramlar, yollar, metotlar iletişim adı altında geçmektedir. Firmalar, kendi amaçlarını gerçekleştirebilmek için, müşterileriyle iletişim kurarak, onları belirlenmiş davranışları göstermeleri için ikna etmeye çalışmaktadır. Müşterilerini ne kadar çok etkileyebilirlerse, kendi düşüncelerine, ürünlerine, etik anlayışına ne kadar inandırabilirlerse, onlarla o kadar güçlü bir iletişim kurabilmiş olmaktadır. Bunu yapabilmek için pazarlamaya iletişim denilmiştir. Pazarlama iletişiminin öğelere ayrılmasını sağlayarak, her bir öğenin pazarlama iletişimini güçlendirmesi sağlanmıştır. Bilindiği gibi pazarlama iletişimin öğeleri; *Reklam *Halkla İlişkiler *Satış Geliştirme *Satış Personeli, Kişisel Satış *Ürün Ambalajı *Rengi, Stili, Marka * Satış Noktalarının Yerleri Ve Nitelikleri *Müşteri Hizmetleri * Satış Sonrası Hizmet *Doğrudan Pazarlama *Pazarlama Araştırmaları *Yeni Ürün Geliştirmedir Buradan da görüldüğü gibi, pazarlamanın bütün öğeleri aslında birer iletişim şeklidir. Reklam zaten, iletişim kurabilmek adına, bin bir türlü tasarım yapan iletişim türüdür. Halkla ilişkiler tamamen iletişim tabanlı olarak sürdürülen faaliyetlerdir. Ürünün ambalajı, müşterilerin beğenilerine, ilgilerine hitap edebilmek için kurgulanmaktadır. Stil, renk, marka gene aynı hedefle tasarlanmakta. Her bir öğe, pazarlama iletişimini, müşterilerle kurabilme üzerine tasarlanmaktadır. Pazarlama iletişiminin, öğelere bölünmesi ve bunların alt gruplarına ayrılması, her birinin kendine dair teknikleri, faaliyetleri, özelliklerinin bulunması, iletişimin tasarlanması anlamında kullanılmaktadır. İletişimin tasarlanması sadece, karşılıklı anlayış ve algılama gibi temel anlamıyla kullanılmamaktadır. Buradaki iletişim, belirli amaçlar ve hedefler taşımakta ve buraya özgü tasarlanan iletişimin gücünden kasıt ta etkileme ve belirli davranış, düşüncelere yönlendirme olmaktadır. Bunu ister görsel kullanarak, ister insanların hoşuna gidecek sözler kullanarak, ister belirlenmiş davranışlarda bulunarak veya onlara bir şeyler vaat ederek başarabilmek güçlü bir iletişim kurmak anlamındadır.


Devamı için tıklayınız ...

Adidas markası 180 Amsterdam reklam ajansıyla yollarını ayırarak, dünya çapında yaptırdığı reklam faaliyetlerini merkezi Montreal'de bulunan ve markanın, alt markalarından biri olan Adidas Orginals'in reklamlarını yapan Sid Lee reklam ajansı ile çalışmaya karar verdi.

Markanın halen süren reklam projelerinin olması dolayısıyla, yeni ajansla çalışmaya başlaması bir süre sonra olabilecek. Halen süren reklam çalışmalarını eski ajansı 180 Amsterdam sürdürüyor. Bunlar bittikten sonra, yeni projeleri Sid Lee devralacak. Sid Lee reklam ajansı Adidas Originals'in reklamında Snoop Dogg, David Beckham ve Noel Gallagher rol aldığı Yıldız Savaşları reklam kampanyalarını düzenlemişti.


Devamı için tıklayınız ...

Radyolara reklam vermek, hem daha az bir maliyete mal olmakta hem de daha hızlı tanıtım kampanyalarının düzenlenmesini sağlamaktadır. Radyoların kimi ulusal yayın yapmakta kimisi de yerel alanda yayın yapmaktadır. Firmaların, pazarda bulundukları alana göre, bu tip yayın yapan radyolardan birine tanıtım vermeleri önemli olmaktadır. Çünkü radyoların dinleyici ile etkileşimli bir ilişkisi bulunmaktadır. İnsanlar, dinledikleri radyolara kendilerini daha yakın hissetmekte ve onların söylemlerine inanmaktadırlar. Bu etki özellikle yerel alanda yayın yapan radyolarda daha güçlü olmaktadır. Çünkü çoğunlukla, yerel bölgede hem tüketiciler, hem firmalar hem de yayın organları birbirlerini tanımakta ve zaten ilişkileri az ya da çok bulunmaktadır. Bu yüzden bu tip yayın organlarının yayınları, etkili bir mecradır. Markaların hem ulusal hem de yerel bölgelerde yayın yapan radyolara reklam vermesi ise daha geniş bir tüketici kesimine ulaşmasını mümkün kılmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Gazetelerin, tanıtımın türlerine göre uyarlanmış reklam fiyatları, pek çok açıdan farklılık göstermektedir. Öncelikle, gazetelerin bu alana ilişkin fiyatları, gazetelerin tirajlarına göre farklılık göstermektedir. Tirajları yüksek gazetelerin reklam fiyatları, diğerlerine oranla değişmektedir. Ayrıca, gazetelerin en çok satıldığı günlerde verilmesi de fiyatları değiştirmektedir. Bunların dışında, gazetelerin reklam fiyatlarını değiştiren etkenler arasında; tasarımın renkli olup olmaması, santim, sütun sayısı, gazetenin hangi sayfasına verilmek istendiği, ilanın tam, yarım, çeyrek sayfa olup olmaması gibi değişkenler bulunmaktadır. Bunlar gazeteye verilecek reklamın fiyatını değiştirmektedir. Gazetelere verilen tanıtımın türleri ise; seri ilanlarda; eleman ilanları, vasıta ilanları, emlak ilanları, zayi ilanları, maktu kutu ilanları, insan kaynakları ilanları, vefat ilanları ve turizm ilanları bulunmaktadır. Bunların hepsinin fiyatları, birbirinden farklı olmakla birlikte, ilanda kullanılan sözcük sayısı da fiyatı değiştiren etkenler arasında bulunmaktadır. Gazetelere verilen ilanlarının, aşağı yukarı fiyatlarına örnek teşkil edecek şekli aşağıdaki gibidir.


Devamı için tıklayınız ...

İyi bir reklamcı nasıl olur sorusunun cevabı birbirinden farklı iki yönde verilebilir. Bunlardan birincisi, iyi bir reklamcı yüksek öğrenim kurumlarının verdikleri eğitimleri alarak, üzerine piyasa deneyimlerini ekleyerek, hem toplumu doğru tahlil edebilen, hem pazarın değişkenlerini görebilen, hem de firmayla ilgili araştırmaları doğru yöntemlerle inceleyerek sonuçlar üretebilen kişidir. Bunların sonucunda, hangi reklam biçimini, reklamda ne kullanılması gerektiğini, hangi temaların ve firmaya ait hangi özelliklerin ön plana çıkarılması halinde, amaçlanan yolda başarı sağlayacağını tespit eden reklamcıdır. Bu reklamcının aynı zamanda bilimsel disiplinleri çok iyi biliyor olması ve bunların metotlarını yerinde ve zamanında, olması gerektiği gibi kullanma becerisinin olması gerekmektedir. Bunun dışında, iyi bir reklamcı yaratıcı olmalıdır. Farklı bir bakış açısına sahip olmalıdır. Normal insanların göremedikleri toplumun özelliklerini, onları etkileme biçimlerini, onları harekete geçirme yollarını görebilen kişidir. İyi bir reklamcı, firmanın amaçladığı yolda ilerlemesine destek olurken, pazarın değişkenlerini görebilen veya onları tespit etme yöntemlerini gerçekleştirebilen kişidir.


Devamı için tıklayınız ...