Haber Kategorisindeki Bloglar

Günümüzde billboard tanıtımları, firmalar tarafından, en çok tercih edilen mecraların başında gelmektedir. Bu mecradaki tanıtımlar, hem tüketicilerin dikkatini çekmekte hem de bu araçların maliyetleri, firmalara daha uygun gelmektedir. Ayrıca bu araçların kullanıldıkları yerlerin de, firmalar için önemi çok büyük olmaktadır. Bilindiği gibi billboardların kullanımı, hem şehir merkezlerinde hem de şehir il sınırlarında olmaktadır. Şehir merkezinde, genellikle belirli standartlara sahip olanlar kullanılmaktadır. Bunlar raket billboard, mini board, sokak board olarak tanınanları olmaktadır. Bunların ölçüleri hem Reklam Uygulama Esasları tarafından belirlenmiş olmakta hem de ilgili şehirlerin, kendi alanları kapsamına belediyeleri tarafından belirlenmişlerdir. Bunlar şehir merkezinin en kalabalık yerlerine, kalabalık cadde boylarınca, AVM'lerin önlerine ve çevrelerine, firmanın bulunduğu sokaklara ve aynı bölgenin çeşitli alanlarına, kaldırımlara, refüjlere, trafiğin yoğun olduğu köşelere yerleştirilmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Bilindiği gibi dergiler; siyasi, fikir, sosyo-kültürel ve sektörel olarak hazırlanmakta ve piyasaya dağıtılmaktadır. Dergilerin tanıtım alanında kullanılmaya başlamasının tarihi, oldukça eskilere dayanmaktadır. İlk olarak, tanıtımın bu dergilerde kullanımı, bu tip dergilerin ön kapak içi ve arka kapak içinde kullanılmaya başlamıştır. Daha sonra, dergi yazılarının arasında, uygun görülen kısımlara da yerleştirilmeye başlanmıştır. Deriginin ebatlarına bağlı olarak ölçülendirilen tanıtım ilanları, aynı gazetelerde olduğu gibi, tam sayfa, yarım sayfa ve çeyrek sayfa olarak kullanılmıştır. Gene, tasarımları, ajansların elinden çıkmaktadırlar. Aynı şekilde, bir dizi araştırma ve firma bilgileri baz alınarak tasarlanmaktadır. Zamanla, sektörde farklılık, yaratıcılık alanlarında ki arayışlarla, yeni mecralar bulunmuştur. Bunlardan biri de bunlar olmuşlardır. Reklam dergileri, tek başına firmalar tarafından çıkarılıp, dağıtımı yapılabilirken, ajanslar tarafından da hazırlanmakta ve dağıtımı yapılabilmektedir. Ama en yayın olanları, gazete kanallarının kullanılmasıyla dağıtımı yapılanları olmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Piyasada rekabet etmenin ve firmaların varlıklarını korumalarının en önemli koşullarından biri, günümüzde, artık reklam olmaktadır. Büyük markalar, reklam kampanyalarına milyonlarca dolar harcamaktadır. Bununla birlikte rekabet her geçen gün artmakta ve zorlaşmaktadır. Bütün firmalar, reklam mesajlarında yaklaşık olarak aynı şeyleri söylemekte, en faydalı, en kullanışlı v.s. fakat ne kadar dolar harcarsa harcasın, reklam, sadece Pazar payı büyük markaların yapabilecekleri bir şey anlamına gelmemektedir. Reklam yaratıcı, farklı, çarpıcı olduğunda, düşündürdüğünde, merak uyandırdığında, tüketiciler üzerinde etkili olan bir alandır. Burada, reklama ne kadar para yatırıldığının bir önemi yoktur veya reklamı hangi ölçekte olan bir markanın yaptığı. Yaratıcı, çarpıcı bir fikirle küçük firmalar, büyüklerin milyonlarca dolar harcayarak yapabildikleri reklam tasarımlarını sollayabilirler. Bunun için, küçük firmaların yapması gereken, yapmak istedikleri reklamın pazarlama yöntemlerine uyup uymadığını ölçmek, vermek istedikleri mesajı doğru tespit etmek, mesajlarını kimlere iletmek istediklerini belirlemek ve bu mesajı hangi reklam mecrasından duyurmak istediklerini tespit etmek olmalıdır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklamda müziğin etkileri keşfedildiğinden bu yana, kitle iletişim araçları için tasarlanan reklamların hemen hepsinde, yoğun olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu tip araçlar için tasarlanan, reklamın türü ne olursa olsun, çeşitli temaları desteklemek, onların etkisini güçlendirmek için müzik kullanılmıştır. Son zamanlarda reklam cıngılları, başlı başına bir reklam tasarım mecrası olarak ortaya çıkmıştır. Reklam cıngılları, sözlü veya sözsüz olarak tasarlanabilmekte ve sözleri, aynı şarkıların nakarat kısımları gibi bestelenmekte ve söylenmektedir. Reklam cıngıllarında geçen sözler, firmaların kurumsal sloganları veya reklamın tasarlanma amacına bağlı olarak üretilen, etkili ve vurgulayıcı sözlerdir. Cıngıllar genellikle, firmaların marka bilinirliğini arttırmak için başvurduğu tasarım çeşitlerinden biri olmaktadır. Firmalar, markalarını insanların zihinlerine taşıyabilmek için, onu unutmamalarını sağlayabilmek için, bu tip cıngıl tasarımları yaptırmaktadır. Reklam cıngıllarını hem televizyon kanallarından hem de radyo istasyonlarından yayınlanmakta ve insanların belirlenen sürelerde bu cıngılı duymalarını sağlamaktadırlar.


Devamı için tıklayınız ...

Pazarların ortaya çıkışıyla birlikte, pazarlama ve teknikleri de gelişim göstermeye başlamıştır. Pazarlamanın günümüzde geldiği nokta düşünülecek olursa, bir firmanın doğuşundan, pazarda edindiği yere gelene kadar ki süreci planlamaya başlamıştır. Buna göre de pazarlamanın öğelerini oluşturmuştur. Pazarlamanın öğeleri; halka ilişkiler, satış personeli ile satış, reklam, satış geliştirme, ürünün stili, ürünün ambalajı, ürünün markası, ürünün rengi, ürün veya hizmetin satış noktalarının yeri ve nitelikleri, müşteri hizmetleri ve satış sonrası hizmetler, doğrudan pazarlama, yeni ürün geliştirme, pazarlama araştırmaları olmaktadır. Son zamanlarda bu öğelere yenileri de eklenmiştir. Bunlar da, e-pazarlama, gerilla pazarlama ve viral pazarlama olmuşlardır. Görüldüğü gibi reklam, pazarlama iletişiminin sadece bir öğesi olmaktadır. Fakat tam da reklama yakışır bir şekilde, içlerinde en parlak görüneni de o’dur. Reklamın günümüzde kadar kat ettiği yolları düşünecek olursak, dev bir sektör haline gelmiştir. Kendi kurum ve kuruluşlarını oluşturmuş, kendi personel ve uzmanlarını yetiştirmiştir. Pazarlama iletişiminin öğeleri içerisinde, en çok reklam bu kadar büyüme göstermiş ve önemsenmiştir. Ama gene de reklam, pazarlama iletişiminin diğer öğeleri olmadan hiçbir işe yaramamaktadır. Reklam medya aracılığıyla yapılan satış olmakla birlikte, pazarlama iletişiminin diğer öğelerinin özelliklerini de kullanan bir mecradır. Pazarlama iletişimi, ürünün planlanmasından işe başlamaktadır. Daha sonra üretimi, tüketicilerin beklentilerine göre gerçekleştirmektedir. Ürünün dağıtım kanallarını, tüketicinin alımına yönelik sağlanacak kolaylıkları, ürünün fiyatının belirlenmesini ve satışını, ayrıca, daha pek çok unsuru, pazarlama iletişiminin diğer öğeleri gerçekleştirmektedir. Reklam bu noktada, pazarlama iletişiminin diğer öğelerinin başardıkları sonuçları, geniş halk kitlelerine tanıtan, bu özellikleri beğendiren, insanların ortaya çıkan ürün ve hizmetleri kullanmaları veya almaları için ikna eden tanıtım faaliyetleri olarak kalmaktadır. Hâlbuki pazarlama iletişiminin diğer öğeleri, bir markanın doğuşundan, ürün ve hizmetlerinin üretildiği ve tüketicilere sunulmak üzere hazırlandığı son aşamaya kadar, reklam öğesini düşünerek stratejik olarak planlamakta ve reklam için birçok unsuru hazır hale getirmektedir. Geriye kalan iş, reklamın yaratıcı bir fikirle, tüketicilerin dikkatlerini bu ürün ve hizmetlere çekmek olmaktadır. Reklam ürün ve hizmetin, üretilme biçimini, markanın vizyonunu ve misyonunu, ürün ve hizmetin kalitesini, içerisindeki unsurların fayda durumlarını ve buna benzer pek çok özelliği, tüketicilere beğendirmeye ve onların davranışlarını bu anlamda belirlemeye çalışan öğedir. Reklam kitle iletişim araçlarını, açık hava reklam araçlarını, tüketicilerin sosyal alanda yaptıkları her faaliyeti, son zamanlarda da internet mecrasını kullanarak, ürün ve hizmete doğru, onları yönlendirmeye çalışır. Pazarlama ve reklam, bütün ile parça gibidir. Birbiriyle aynı amaçları taşırlar, ne pazarlama iletişimi reklamsız nede reklam pazarlama iletişimi olmadan yola çıkmamaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Medya Takip Merkezinin araştırmalarına göre, bir Temmuz Pazar günü TRT – 1 kanalında yayınlanan Dünya Kupası final maçında yaklaşık 63 reklam spotu gösterildi. 33 reklam veren markanın reklam spotlarının yayınlandığı dakikalarda, en çok Avea, Akbank, Grunding, Finansbank ve Türk Telekom boy gösterdi. 175 dakika süren yayının 22 dakikası reklama ayrıldı. Buna rağmen reklam veren firmalardan beklediği ilgiyi göremedi.


Devamı için tıklayınız ...

Misyonun kelime anlamı zaten, belirli bir amaca yönelmiş görev olmaktadır. Tanıtım ajansları kendi misyonunu belirlerken, firmaların amaçladıklarından çok ta farklı olmayan görevleri hedef almaktadırlar. Bilindiği gibi, firmaların amaçları; Pazar paylarını büyütmek, benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabet edebilmek, marka haline gelebilmek. Firmalar en temelde bunları amaçlar. Belki bunların dışında, daha küçük amaçları da olabilmektedir. Fakat en önemli üç amacı bunlar olmaktadır. Reklam ajansı da, firmaları bu amaçlarına ulaştırmayı amaç edinir. Zaten firmaların bu amaçlarına ulaşabilmesini sağlama görevi, başlı başına son derece uzmanlık gerektiren bir durumdur. İşlerin en ince ayrıntılarına kadar hesaplanması, tepkilerin, etkilerin, yolların mümkün olduğunca doğru seçilmesini gerektirir. Ajans bu amaçları gerçekleştirebildiğinde zaten, yeterince uzmanlaşmış olmaktadır. Hele buna benzer, daha önce başka firmalarla deneyimi bulunmaktaysa bunları rahatlıkla yapabilmektedir. Reklam ajansının misyonu bu olmaktadır. Yani firmaları amaçlarına ulaştırabilmek.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam eğitimleri, genellikle yüksek öğrenim kurumları tarafından verilmektedir. Ama son zamanlarda, reklamcılık sektörünün büyümesiyle birlikte, bazı özel eğitim kurumları veya yarı resmi eğitim kurumları da reklam eğitimlerini vermeye başlamıştır. Özel veya yarı resmi eğitim kurumlarının verdikleri eğitimler, elbette yüksek öğrenim kurumlarının verdikleriyle aynı olmamaktadır. Genellikle daha kısa sürede, yoğunlaştırılmış olarak vermektedirler. Ayrıca, verilmesi gereken pek çok konuyu da kapsam dışında bırakmaktadırlar. Yüksek öğrenim kurumlarının eğitimleri ise daha geniş olmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin pratik uygulama yapmalarına da olanak tanınmaktadır. Hatta bilindiği üzere, reklam ve halkla ilişkiler bölümleri olan, pek çok üniversiteye bağlı bir ajansları da bulunmakta ve bu ajanslar piyasada faaliyet gösteren, pek çok firmaya iş yapmaktadır. Üniversitelere bağlı olan ajanslar, reklamla ilgili yarışmalara dahi katılmakta ve başarılı olmaktadırlar.


Devamı için tıklayınız ...

Türk Hava Yolları yapacağı reklam kampanyasını ihaleye çıkardı. Buna göre, A.O'dan uçakların içinde görüntülü ve dijital reklamların alanları iki artı bir yıl süre için kiralanabilecek. Bu kiralama işi için, kapalı zarf içerisinde teklif alarak ihale edildi.

İhalenin geçici teminatının 75 bin türk lirası olduğu belirtilmekte. Kapalı zarflarla verilecek tekliflerin en geç 02.08.2010 günü saat 10.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O Genel Yönetim Binası, B Blok Asma Kat adresinde bulunan Genel Satın alma ve İkram Başkanlığına verilmiş olması, bu tarihten sonra herhangi bir şekilde yapılan teklif mektuplarının değerlendirilmeyeceği ayrıca ihalenin aynı yer ve saatte yapılacağı da belirtilmekte.


Devamı için tıklayınız ...

Milli takım kaptanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye A Milli Basketbol Takımı sponsoru olan adidas'ın yaptığı reklam kampanyası olan, 2010 FIBA Dünya Şampiyonası başlamadan önce, milli takımın giydiği formanın tanıtılması ve basketbol turnuvasına, milli takıma dikkatleri çekmek hedefiyle yaptığı reklam filminde oynayacak.

Filmin çekimlerinde samimi ve esprili bir tarz sergileyen Türkoğlu, film setinde ki tavırları doğaldı. Oyuncunun milli takıma inancının olduğu anlaşılmaktaydı. Adidas markasının milli takım için hazırladığı ve adının “bu forma bizim” reklam kampanyasının ilk adımı olan filmin arka görüntüleri oldukça beğeni toplayacağa benziyor, özellikle Hido hayranları tarafından.


Devamı için tıklayınız ...