Haber Kategorisindeki Bloglar

Reklam sektörünün kuruluşları olan reklam ajansları, birbirinden farklı faaliyet alanlarında çalışmaktadır. Sinema ve Televizyon Reklam Ajansları, Promosyon Reklam Ajansları, Organizasyon Reklam Ajansları, Açık Hava Reklam Ajansları, Reklam ve İlancılık Reklam Ajansları, Oyunculuk ve Reklam Ajansları reklam sektöründe faaliyet gösterenlerdir. Bunların dışında da, bir reklam kampanyasını baştan sona kadar, her mecrada yapabilen, kendi bünyesindeki ekiplerle, yukarıda sayılan reklam ajanslarının faaliyet alanlarından birine ihtiyaç duyduğunda bağlantı kurarak yaptıran, tam hizmet reklam ajansları bulunmaktadır. Yukarıdaki her reklam ajansı, belirlediği faaliyet alanının ihtiyaçlarını karşılayacak uzman ekipleri çalıştırmaktadır. Ama hepsinin bazı ortak özelliği bulunmaktadır. Yani hepsinin çalışanları arasında, mutlaka bir grafik tasarımcı, bir de web tasarımcı bulunmaktadır. Çünkü reklam veren firmalar, hangi mecrada reklam yapmayı seçerse seçsin, mutlaka grafik çalışmalarına ihtiyaç olmaktadır. Aynı şekilde, günümüzde ilerleyen teknolojinin gelişimi olarak, internet alanında iş yapabilecek bir web tasarımcıya ihtiyaç olmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Her kriz döneminde, para piyasaları sürekli değişkenlik göstermeye başlar. Reklam veren firmaların reklam yatırımları birden bire kesilir. Reklam veren firmalar, reklam yatırımlarını keserek önlem aldığını düşünür. Fakat geçen birkaç kriz döneminde, farklı davranışlar geliştiren bazı firmaların pazardaki ilerleyişi, bu şekilde önlem alan firmalara, iyi bir örnek teşkil etmiş olmalı ki, son iki kriz döneminde, firmaların reklam yatırımları diğer dönemlere nazaran daha fazla olmuştur. Kriz dönemlerinde, birbirinden farklı sektörlerin reklam yatırımlarıyla ilgili davranışları, birbirinden farklı olmaktadır. Banka ve finans, eğitim, emlak, otomotiv, bilişim, tekstil v.s. sektörlerin refleksleri, gün geçtikte değişiklik göstermeye başlamıştır. Firmalar, kriz dönemlerine uygun önlemleri alırken, kendi sektörünün tüketici davranışlarını incelemekte ve ona göre önlem almaktadırlar. Firmaların, kriz dönemlerinde reklam yatırımlarını kesmemesi, kendine uygun bir maliyet stratejisiyle, reklamlarına devam etmesi oldukça avantajlı olmaktadır. Kriz dönemlerinin etkileri geçtiğinde, daha fazla satış yapmakta ve amaçlarına daha çok yaklaşmış olarak çıkmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam animasyonları, genellikle televizyon, sinema, internet, dijital billboard, outdoor Tv. Gibi reklam mecraları için hazırlanmaktadır. Tasarım programlarından Flash, 3DMax, 3D Canvas v.b. gibi masa üstü bilgisayarlarda kullanılan programlar sayesinde, üç boyutlu grafiklerin yapılabildiği, aynı gerçekteki gibi karakterler, manzaralar, görüntüler, insanlar, hayvanlar, eşyalar çizilebilmekte ve bunlara hareket verilebilmektedir. Reklam animasyonlarında, bugüne kadar kullanılan biçimler; internet mecrasında; hareketli banner, hareketli logo, akan yazılar, değişik hareketleri olan renkler, son zamanlarda gerçeğe yakın sahneler ile karakterler yapılmakta ve yayınlanmaktadır. Televizyon reklam filmlerinde ise; hareket eden eşyalar, efektler, çizgi kahramanlar v.s. üretilmiş ve yayınlanmaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte, reklamda animasyon olayları, gittikçe daha çok kullanılmaya, bu alanda ki yaratıcılığa daha çok önem verilmeye başladığı görülmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam ajanslarının çalışma biçimleri, birbirinden farklı olmakla birlikte, reklam sektöründe hizmet verdikleri faaliyet dizinleriyle de ilgili olmaktadır. sınırlı hizmet ajansları, kendi alanlarında, örneğin promosyon hizmet ajansıysa, promosyonlarla ilgili araştırmalar yapmakta, bunlarla ilgili farklı, çarpıcı bir ürün bulmaya çalışmaktadır. Reklam veren herhangi bir firmanın, promosyona ihtiyaç duyması halinde de, hazırlamış olduğu ürünü teklif etmektedir. Reklam veren firmanın, bu teklifi kabul etmesi halinde, ürünün üretilmesini sağlamakta ve reklam veren firmanın adına dağıtılmasını sağlamaktadır. Buna benzer olarak, organizasyon reklam ajansları da, reklam veren firmaların organizasyon anlamındaki ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Gene açık hava reklam ajansları da, reklam veren firmanın veya tam hizmet reklam ajansının istediği, tabela, billboard, megalight, silindir kule, durak tasarımları, duvar tasarımları v.b. diğer açık hava reklam araçlarını hazırlamakta ve monte etmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Kısa süreli de olsa reklam çocukların yeme alışkanlıklarını değiştirmelerine neden oluyor. Amerika'da on büyük gıda firmasının 2006 yılı içerisinde çocukları hedef alan reklam yayınlarında, sağlıklı yaşam şekli ile gıdalara yönelik çocukları teşvik edeceğine dair söz verdi. Geçen seneye kadar altıdan fazla firma ilgili anlaşmayı imzaladı.

Çalışma Cihicago'da olan İllinois Üniversitesinde yürütüldü. Araştırmacılar bu araştırmaya başlamadan önce ve sonra, gıda reklamlarında olan gidişatı belirleyebilmek için, bir medya araştırma firmasının 2003,2005 ile 2007 yılları reyting bilgilerini incelediler. Bu çalışma Archives of Paediatrics and Adolescent Medicine tıp dergisinde yer almıştı. Bu çalışmada 2003 – 2007 iki ile beş yaş arasındaki çocuklarda %3,7 azalma, oniki ile onyedi yaş arasındaki çocuklarda ise %3,7 arttığı gözlendi.


Devamı için tıklayınız ...

New York Kültür ve Tanıtma Ataşeliği, kentin turistik merkezi olan Times Square meydanında bulunan büyük ekranda Türkiyenin reklamlarını gösterecek. Meydan günde iki milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor. Medandaki önemli lokasyona sahip olan One Times Square binasında, News Corporation SONY TV ekranı kullanılarak, Temmuz, Ağustos ayları süresince Türkiye ile ilgili tanıtım filmleri yayınlanacak.


Devamı için tıklayınız ...

Pazarlama analizi; Pazarlama ile ilgili planlama yapılırken, ilk adım olarak yapılan araştırma faaliyetlerin hepsini kapsayan bir kavram olmaktadır. Dış çevrenin, yani pazarın fotoğrafıdır. Pazarlama analizlerinde önce durum analizi yapılmaktadır. Bu aşamada birkaç tane değişken kullanılmaktadır. İlk önce rekabet ortamı araştırılmaktadır. Buna göre, farklı sektörlerde olan rakiplerin dağılımları, sahip oldukları Pazar payları araştırılmaktadır. Daha sonra, firmalar arasında bulunan ürün farklılıkları, pazarda bulunan talep farklılıkları, pazarın koşulları, maliyet farklılıkları ve koşulları ile bütün bunların dağıtım kanalları araştırılmakta ve var olan durumun analizi yapılmaktadır. Bütün bunlar, pazara girecek olan firmanın kullanabileceği değişkenler olmakta ve pazarın neresinden gireceğini, hangi ürün ve hizmet özelliklerinin talep göreceğini görebilmesini sağlamaktadır. Bunlarla birlikte, gün geçtikçe hızlı değişimlerin yaşandığı teknolojinin anlaşılması ve doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Firmalar ile devlet arasında olması gereken ilişkilerin de doğru kurulması ve firmanın önünü açabileceği şekilde değerlendirilmelidir. Gelelim en önemli konuya yani talep durumuna, bu konu bütün firmalar tarafından, hakkında çok az bilgi sahibi olabildikleri konu olmaktadır. Burada yapılması gereken analizin, hem nicel olarak hem de nitel olarak yapılması gerekmektedir. Bu noktada pazarın potansiyeli incelenmelidir, burada makro ve mikro yöntemler kullanılabilmektedir. Pazar payı, firmanın satışlarının, bütün endüstri satışlarına oranı ile ölçülmektedir. Belirlenen bir dönem içerisinde olup, tahmin edilen satış miktarı kastedilmektedir. Bu ölçümlerin yapılması, firmanın pazarlama faaliyetlerine başladığında, ne tür davranışların geliştirilmesi gerektiğini bilmesini ve ona göre yol ve yöntem bulmasını sağlar. Pazar talepleri nitelik analizlerinde, tüketici davranışları incelenmektedir. Müşteri veya tüketici davranışları, psikolojik, ekonomik, sosyal yönlerden incelenmektedir. Tüketicilerin ekonomik yönden davranışları, onların gelir durumlarını ve ürünün fiyatları konularını aydınlatmaktadır. Onların psikolojik yönden incelenmeleri ise; öğrenme durumları, nasıl güdülenebilecekleri durumu, algılama durumları, alışkanlıkları ve karakter özellikleri aydınlatılmaktadır. Tüketicilerin sosyal yönlü davranışlarını da; gelenekleri, kültürleri, sosyal sınıfları, referans aldıkları grupları, aileleri ve kişisel çevreleri aydınlatmaktadır. Pazarlama analizinden sonra piyasaya girmektedirler. Elde edilen verilerin ışığında, kendi yol ve yöntemlerini tespit eden firmalar, pazardaki ilerlemelerinde daha net yollar kat etmektedirler. Pazarlama analizlerini de, piyasada faaliyet gösteren PR kuruluşları yapmaktadırlar. Yani piyasa araştırma analiz şirketleri olmaktadırlar. Günümüzde bu tip araştırmaların büyük çoğunluğu, internet üzerinden yapılabilmektedir. İnternet üzerinden yapılan analizler daha kesin sonuçlar vermekte ve çok daha hızlı yapılabilmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Bir süredir merka konusu olan Twitter'ın gelir modelleri gittikçe beliriyor. Tahminlerinde öyle olduğu üzere birinci gelir kaynağını reklam oluşturuyor. Reklamın geleneksel modellerinden farklı, yenilik içerecek uygulamaları olması bekleniyor. Twitter, bu konuda T.co URL servislerini de bu alanda kullanacağını, amaçladığı @EarlyBird hesabını da resmi olarak kullanmaya başladı bile.

Geçen hafta açılan EarlyBird şimdiye kadar, servisin ne olduğunu açıklayan bir Tweet yolladı ama bunu takip eden sayı on bini geçmiş durumda. EarlyBird'ün, reklamla ilgili olarak anlaşma yaptığı şirketlerin sundukları özel fırsatları duyurması bekleniyor. Twitter şimdiye kadar kimlerle anlaşma yaptığını açıklamadı. Twitter bu hesabı, moda, gezi, eğlence, teknoloji konularını ve bu alanlarla ilgili fırsatları duyuracak. Görüldüğü üzere Twitter, grup alışveriş furyanın parıltısına kapılmış, pastanın farklı bir yerinden pay almaya çalışıyor.


Devamı için tıklayınız ...

Medya ve pazarlama alanında araştırma, haber ve bilgilerin olduğu AdAge dergisi, önceki hafta yayınlanan sayısında, Google ile ilgili bir haber yer aldı. Söz konusu haberde, Google ürün yönetimi sorumlu başkan yardımcısı Neal Mohan, şirketin reklamla ilgili, arama motorunda olan anahtar kelimelerden daha ileriye nasıl taşıyacaklarından bahsetti.

Google arama motoru, gelecek dönemde, popüler siteler ile uygulamaları vasıtasıyla daha çok görüntü içeren reklam kullanmanın yolunu aramakta. Görüntülü reklam, arama sonuçları dışındaki reklamları tanımlamaktadır. Fakat Google'ın sözcüsü Rob Shilkin'in bir basın organında çıkan demecinde, bu tip görüntülü reklam türlerinin dans eden kareler, şatafatlı görüntülerden oluşturulması gerekmediğini söyledi.


Devamı için tıklayınız ...

Gazetelere verilecek tanıtımlar, ilan ajansları tarafından hazırlanmakta ve gazetelere gönderilmektedir. Firmalar, bu mecrayı kullanmak istedikleri zaman, direkt olarak gazetelerle görüşmemektedir. Ulusal çerçevede yayın yapan gazetelerin, her birinin kendine bağlı olduğu resmi ajansı bulunmaktadır. Bu tip ajansların bünyesinde, grafik tasarımcılar, telefon operatörleri, halkla ilişkiler uzmanları bulunmaktadır. Firmalar, eğer kendilerine bağlı olan, bir tam hizmet tanıtım ajansı bulunmuyorsa, reklam tasarımlarını ilancılık ajanslarına vermektedirler. Reklam tasarımında kullanmak istedikleri fotoğrafları, resimleri, imajları, ürün veya hizmet bilgilerini, iletişim bilgilerini vermekte ve tasarımı, ilancılık ajansına yaptırarak, istedikleri gazetelerde yayınlanmasını sağlamaktadırlar. Firmaların bağlı olduğu, bir tam hizmet tanıtım ajansı zaten bulunmaktaysa, tam hizmet tanıtım ajansı, firmanın tasarımlarını yapmakta ve ilancılık ajansına, hazır tasarımı göndermektedir. Onlar bağlı bulundukları gazetelere, tasarımlarını iletmekte ve basılmasını sağlamaktadır.


Devamı için tıklayınız ...