Reklam metni; reklam veren firmaların kuruluş bilgileri, logosu, imajları, görüntüleri, resimleri, sloganları, ürün ve hizmet bilgileri ile bunların özellikleri, firmanın vizyonu ve misyonunu anlatan ifadeleri v.b. çalışmalarının hepsinin veya amaca uygun olarak belirlenen, bunlardan bazılarının, belirlenmiş bir düzen içerisinde harmanlanarak, tüketicilere sunulmak üzere, çarpıcı, farklı, okunur, anlaşılır, algılanır yeni bir bütün, görüntü, şekil v.s. oluşturulmasıdır. Tek bir reklam metin mantığı, reklam sektöründe yoktur. Yani bir reklam metni şöyle olmalıdır deyip, şu punto, böyle bir renk çalışması, fotoğrafı şöyle kullanmalı, firma bilgilerini şu dizaynla yerleştirmeli gibi tanımlamalar, gerçekte reklamcılıkla örtüşmeyen bir durumdur. Çünkü reklamcılık, tüketicilerin ilgisini çekme üzerine kurulu bir sektördür. Şu durumda, aranabilecek özellikler şunlar olabilir, reklam metni okunaklı, anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır. Her kesimden insanın anlayabileceği bir dil kullanılmalıdır. Oluşturulan görüntüler göze hoş gelmeli ve dikkat çekmelidir. Merak uyandırmalı ve ilgi oluşturmalıdır. Farklılık içermelidir. Oluşturulan yeni reklam bütününde, firmanın mesajları doğru olarak verilmelidir. Anlam kaymaları olmamalıdır. Bu şekilde, reklam metninin nasıl olması gerektiğini yazamaya devam edip, dikkat edilmesi gerekenleri, oldukça fazla arttırabiliriz.

Reklam sektöründe, reklam metinlerinde aranan; yaratıcılık, farklılık, çarpıcılık, çekicilik, anlaşılabilirlik, yenilik unsurlarıdır. Tasarlanan her reklamda, bunlardan biri mutlaka olmalıdır. Bunları ortaya çıkarabilmek için tasarımcılar; mizah, erotizm, yüksek standartlar, sağlık, güzellik, farklılık, ironi, eleştiri v.s. bütün konuları kullanabilirler. Burada olması gereken durum şu olmaktadır, kullanılacak unsur, ürün ve reklam veren firmanın vizyonu ve misyonuna uygun düşmelidir. Firmayı gölgede bırakmamalıdır, ayrıca firmanın vizyonunda veya misyonunda olmayan mesajların iletilmesine sebep olmamalıdır. Reklam tasarımının bunlara sebep olması, reklamın başarısız olmasına neden olmaktadır. Bunun dışında, tasarımcının elinde bulunan, en başta reklam metnini tanımlarken yazdığımız ifade ve veriler doğrultusunda, tasarımcı tamamen özgür olmaktadır.

Reklam metni, illa ki yazılardan ve görüntülerden, seslerden, müziklerden oluşacak diye bir durum yoktur. Mesaj iletebilen her tasarım, reklam metnidir. Yani, tek bir fotoğraf karesi, üzerinde hiçbir yazı veya bilgilendirici metin olmaksızın, eğer konusu olan ve firmayı ifade eden bir fotoğraf ise, tasarımcı bunu bularak, reklam metnini yazmış olmaktadır. Televizyon reklam filmlerinde sessiz, müziksiz bir tek görüntü, bir tek çizim veya sadece yazılar, sadece bir slogan, tek bir ifade reklam metni olabilmektedir. Reklam veren firmanın amaçları doğrultusunda, tüketicilere vermek istediği mesajları, doğru ve çarpıcı bir şekilde verebilen her şey, en ufak bir çizgi bile olsa, reklam metni sayılmaktadır.

Bir reklam metin yazarının, reklam metnini yazarken, “ben firmanın bu mesajını, şuradaki ağacın görüntüsünü çekerek, tek başına yayınlayacağım, başka hiçbir ses, müzik veya yazı olmayacak” demesi, eğer ağacın görüntüsünün bir hikayesi varsa, reklam metinini yazması anlamına gelmektedir. Kısaca reklam metni, yazıya dökülen, neyin nasıl kullanılacağını belirten metinler değillerdir. Bunların haricinde, karmaşık görüntülerin, karşılıklı diyalogların olduğu veya birden fazla fotoğrafın, resmin veya imajın kullanıldığı tasarımlarda reklam metnidir. Reklam metni, yazarının yaratıcı gücüne ve estetik anlayışına, anlatım ustalığına bağlı olarak ortaya çıkan her şey olabilmektedir.

Arşiv

Etiketler