Firmalar reklam kampanyalarının tasarımlarını başlatmadan önce, toplum analizi yapmaktadırlar. Toplum analizlerinin nedeni, geçmişten, reklam yapılacağı zamana kadar, tüketicilerin firma hakkında bilgilerini, düşüncelerini ve beklentilerini öğrenmek ve öğrenilen bilgilere göre, reklam tasarımının yapılmasını sağlamaktır. Bu noktada firma, geçmişte yaptığı reklam kampanyalarının da etkisini ölçmektedir. Tüketicilerin, marka ürün ve hizmetleri hakkında düşünceleri, reklam tasarımının temel noktası olan, reklam mesajlarında kullanılmaktadır. Ayrıca, bu tip anketler, firmaların kullanacakları reklam mecrasını da tespit etmekte ve kendi bünyelerinde yapmaları gereken değişiklikleri, yenilikleri açığa kavuşturmaktadır. Firmanın, pazarda daha fazla bir paya sahip olması için, nasıl davranması gerektiği, hangi istek ve ihtiyaçlara cevap vermesi gerektiği de açığa çıkmaktadır. Reklam anketlerinin yapılması, uzman araştırmacılar tarafından yapılmaktadır. Bunlar, piyasa araştırmalarının nasıl yapılması ve sonuçlarının nasıl derlenmesi gerektiğini uygulamalarıyla birlikte bilen, deneyimli uzmanlar olmaktadırlar.

Reklam anketleri, firmaların amaçlarına göre, tüketicilere yöneltilen yönergeler ve sorularla yapılmaktadır. Reklamla ilgili anketlerde; örnekleme ve tasarım, pilot, veri işleme ve analiz, sonuç şeklinde bir yol izlenmektedir. Yapılan anketlerin aşamalarında sorular seçilmektedir. Soruların sıralanma biçimi, anlatımı ve cevap şekilleri tasarlanmaktadır. Yönergelerde ise, verilerin hangi tüketici grubuna sorulacağı, hangi zaman aralıklarında sorulacağı belirlenmektedir. Bu anketleri yapan piyasa araştırma firmaları, tam anlamıyla bir reklam araştırmasına başlamadan önce, belirli bir bölge seçmektedirler veya belirli bir tüketici grubu seçmektedirler. Burada pilot yani deneme çalışmaları yapmaktadırlar. Bu denemede, istenilen bilgiyi kullanılabilir biçimde oluşturmaya çalışmaktadırlar. Burada, ortalama, yüzde, karşılaştırma, dinamikler arası ilgileşim, zaman içerisindeki değişkenlikler gibi özellikler hesaplanmakta ve normal araştırma başladığında kullanılmaktadır.

Anket sorularının oluşturulması, piyasa araştırmasının en önemli olayı olmaktadır. Burada genel olarak izlenen yöntem; soru formatı, hangi soru formatı, soru yazımıyla ilgili formatlar, cevap formatları, cevaplarda taraf olma, soru sayısı, soruların sıralanması şeklinde olmaktadır. Bütün bu sırlamalar ve yöntemler, bir firmanın piyasa araştırmasından elde etmek istediği, bütün unsurların alınabileceği şekilde düzenlenmektedir. Tüketicilerin firma ile ilgili davranışları, gelecekte ki olası davranışları, beğenileri, istekleri, beklentileri belirlenmektedir. Reklam anketlerinin hazırlanması, birden fazla amaca hizmet edebilmektedir. Bu, firmanın kendisi ile ilgili olarak yapılabilir, ayrıca firmanın ürettiği ürün ve hizmetleriyle ilgili de ayrı ayrı yapılabilir. Firmanın henüz üretmediği, fakat üretmeyi düşündüğü ürünün özellikleriyle ilgili olarak ta yapılabilir. Bunların dışında, tüketicilerin tasarlanacak reklamda olmasını istedikleri unsurlarla ilgili olarak ta yapılabilir.

Zaten firmalar bu tip anketleri, tüketicilere hitap edebilmek için yaptırmaktadır. Dolayısıyla, firmanın reklama gitme amacı neyse, reklam anketleri ona uygun olarak yapılmakta ve reklam tasarımları elde edilen verilere uygun olarak hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

Arşiv

Etiketler