Reklam eğitimleri, genellikle yüksek öğrenim kurumları tarafından verilmektedir. Ama son zamanlarda, reklamcılık sektörünün büyümesiyle birlikte, bazı özel eğitim kurumları veya yarı resmi eğitim kurumları da reklam eğitimlerini vermeye başlamıştır. Özel veya yarı resmi eğitim kurumlarının verdikleri eğitimler, elbette yüksek öğrenim kurumlarının verdikleriyle aynı olmamaktadır. Genellikle daha kısa sürede, yoğunlaştırılmış olarak vermektedirler. Ayrıca, verilmesi gereken pek çok konuyu da kapsam dışında bırakmaktadırlar. Yüksek öğrenim kurumlarının eğitimleri ise daha geniş olmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin pratik uygulama yapmalarına da olanak tanınmaktadır. Hatta bilindiği üzere, reklam ve halkla ilişkiler bölümleri olan, pek çok üniversiteye bağlı bir ajansları da bulunmakta ve bu ajanslar piyasada faaliyet gösteren, pek çok firmaya iş yapmaktadır. Üniversitelere bağlı olan ajanslar, reklamla ilgili yarışmalara dahi katılmakta ve başarılı olmaktadırlar.

Reklam eğitimlerinde, genellikle yer alan konular şöyle olmaktadır; reklamcılık ve marka yönetimleri, müşteri ilişkileri yönetimi, tüketici davranışları ve araştırma, reklamın stratejik planlamasının yapılması, reklamda yaratıcılık, reklam yazarlığı, sanat yönetmenliği, reklamla ilgili yapım eğitimleri bulunmaktadır. Bunların hepsi ayrıntılarıyla, uzun bir zaman kapsamında işlenmekte ve bunlarla ilgili pratiklerin yapılmasına olanak tanınmaktadır. Yüksek öğrenim kurumları, öğrencilerine bilimsel analiz yeteneğini kazandırmaya çalışmaktadır. İletişim ve müşteri ilişkileri çerçevesinde, hedef kitlenin ne kadar önemli olduğunu, bunun doğru belirlenmesi için yapılması gerekenleri, mesajların içeriklerini ve nasıl belirlenmesi gerektiğini, bir markanın bütün bileşenlerini ve işleyiş sürecini aktarmaktadırlar. Bütün bunların yapılırken izlenilen yollar ve bu yolların bulunması noktasında, gereken yetenek kazandırılmaktadır.

Tüketici davranışlarının belirlenmesi çerçevesinde; kültürel etkiler, bireysel etkiler, güdü, duygu, öğrenme, hatırlama, taklit etme, öneri alma, aile, sosyal ilişkiler, etnik etkiler, dini etkiler, sosyal sınıflar, rollerin etkisi gibi unsurların tanımlanması ve yönlendirme yöntemleri gösterilmektedir. Bu tip kurumlardan mezun olan öğrenciler, piyasada reklam ajanslarıyla birlikte çalışmaya başlamakta ve pratik deneyimler kazanmaktadır. Bir süre sonra, profesyonel bir reklamcı olarak, iş yaşamlarına devam etmektedirler. Bunların kimisi, reklam metin yazarı, kimisi grafik tasarımcı, kimisi web tasarımcı, kimisi sanat yönetmeni v.b. olarak uzmanlaşmakta ve bu alanlarda firmalara hizmet vermektedirler. Kurumlar, öğrencilerine aynı zamanda bilimsel disiplinleri de öğretmekte ve bunların reklamda kullanılma biçimlerini ve yollarını da göstermektedir. Her biri bir profesyonel olarak, firmalara reklam danışmanlığı da yapabilmekte, bağımsız olarak reklam tasarımlarını yapabilmekte ve uygulanmasını sağlayabilmektedirler.

Reklamcı olarak piyasada, yaratıcı, çarpıcı, etkileyici reklam tasarlamaya çalışmaktadırlar. Pek çoğu da başarılı işler yapmaktadır. Hem bu tip eğitimlerin içinden, hem de piyasa deneyimlerinden gelen bu profesyonel reklamcılar, yaratıcılık, yenilik, farklılık anlamında kendilerini geliştirmeye devam etmektedir. Reklamın eğitimleri hiçbir zaman bitmemektedir. Çünkü en hızlı değişen ve gelişen sektörlerden biridir. Her geçen gün yeni, farklı bir ürün veya reklam aracı gündeme gelmektedir.  

Arşiv

Etiketler