Bilindiği gibi dergiler; siyasi, fikir, sosyo-kültürel ve sektörel olarak hazırlanmakta ve piyasaya dağıtılmaktadır. Dergilerin tanıtım alanında kullanılmaya başlamasının tarihi, oldukça eskilere dayanmaktadır. İlk olarak, tanıtımın bu dergilerde kullanımı, bu tip dergilerin ön kapak içi ve arka kapak içinde kullanılmaya başlamıştır. Daha sonra, dergi yazılarının arasında, uygun görülen kısımlara da yerleştirilmeye başlanmıştır. Deriginin ebatlarına bağlı olarak ölçülendirilen tanıtım ilanları, aynı gazetelerde olduğu gibi, tam sayfa, yarım sayfa ve çeyrek sayfa olarak kullanılmıştır. Gene, tasarımları, ajansların elinden çıkmaktadırlar. Aynı şekilde, bir dizi araştırma ve firma bilgileri baz alınarak tasarlanmaktadır. Zamanla, sektörde farklılık, yaratıcılık alanlarında ki arayışlarla, yeni mecralar bulunmuştur. Bunlardan biri de bunlar olmuşlardır. Reklam dergileri, tek başına firmalar tarafından çıkarılıp, dağıtımı yapılabilirken, ajanslar tarafından da hazırlanmakta ve dağıtımı yapılabilmektedir. Ama en yayın olanları, gazete kanallarının kullanılmasıyla dağıtımı yapılanları olmaktadır.

Reklam dergileri, baştan sonra kadar, firmaların, markaları, ürün ve hizmetlerini anlatan, onların görüntülerini, sloganlarını, firmaların iletişim bilgilerini, alınabildikleri satış noktaları, ürün ve hizmetlerinin fiyatlarını içermektedir. Bu tip dergilerin maliyetleri firmalar tarafından karşılanmaktadır. Dergiler, firmaların ürün ve hizmetlerinin dışında, herhangi bir makale, yazı, haber veya bunlara benzer unsurlar içermemektedir. Tamamen firmaların tanıtımlarını içermektedir. Bu tip dergilerin sayfa sayısı, firmaların kendi birimleri veya gazetelerin ilgili birimleri tarafından belirlenmektedir. Kimileri broşür niteliğinde olmakta ama kimileri de bütünüyle dergi özellikleri taşımaktadır. Her sayfası, ilgili firmanın kurumsal kimliğinde bulunan renklerle tasarlanmakta ve firmalar, reklam dergilerini, daha çok, kampanyalarını, indirimlerini, tüketicilerine sundukları özel hizmet ve fırsatları duyurmak için hazırlatmaktadır. Firmaların gazete dağıtım kanallarını kullanmadan, kendi bünyelerinde hazırladıkları bu ürünleri, kendi sektörlerinde dağıtılırken, gazete dağıtım kanallarının kullanılmasıyla gönderilen dergiler, her sınıftan, her düzeyden tüketicinin eline geçmektedir.

Kimi ajans, bu tip dergilere ihtiyaç duyan firmaları kendileri bulmakta ve onlara özel reklam dergilerini tasarlamaktadır. Dağıtımlarını da kendileri yapmaktadır. Bunların çalışma biçimleri, aynı sektörel tanıtım rehberlerini çıkaran, ajanslara benzer. Firmalarla ayrı ayrı görüşmeler yapan, ajansın müşteri temsilcileri, firma bilgilerini, kullanmak istedikleri ürün ve hizmet görüntülerini almakta ve ajansın tasarımcısına teslim etmektedir. Tasarımcı, reklam dergilerini baştan sonra kadar hazırlamakta ve dergilerin içerisindeki firma bilgilerini, ürün ve hizmetlerini belli bir düzen içerisinde, ürün ve hizmet görüntülerini de insanların beğenebilecekleri şekilde işleyerek tasarımı bitirmektedir. İster gazete kanalıyla olsun, ister firmanın veya ajansın göndermesiyle olsun, tüketicilerin evlerine kadar gelen bu dergiler, tüketiciler tarafından incelenmektedir.  

Arşiv

Etiketler