Reklamda müziğin etkileri keşfedildiğinden bu yana, kitle iletişim araçları için tasarlanan reklamların hemen hepsinde, yoğun olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu tip araçlar için tasarlanan, reklamın türü ne olursa olsun, çeşitli temaları desteklemek, onların etkisini güçlendirmek için müzik kullanılmıştır. Son zamanlarda reklam cıngılları, başlı başına bir reklam tasarım mecrası olarak ortaya çıkmıştır. Reklam cıngılları, sözlü veya sözsüz olarak tasarlanabilmekte ve sözleri, aynı şarkıların nakarat kısımları gibi bestelenmekte ve söylenmektedir. Reklam cıngıllarında geçen sözler, firmaların kurumsal sloganları veya reklamın tasarlanma amacına bağlı olarak üretilen, etkili ve vurgulayıcı sözlerdir. Cıngıllar genellikle, firmaların marka bilinirliğini arttırmak için başvurduğu tasarım çeşitlerinden biri olmaktadır. Firmalar, markalarını insanların zihinlerine taşıyabilmek için, onu unutmamalarını sağlayabilmek için, bu tip cıngıl tasarımları yaptırmaktadır. Reklam cıngıllarını hem televizyon kanallarından hem de radyo istasyonlarından yayınlanmakta ve insanların belirlenen sürelerde bu cıngılı duymalarını sağlamaktadırlar.

Reklam cıngıllarının sözlerinin tasarlanması da, aynı diğer alanlarda yapılan tasarım aşamalarından geçerek yapılmaktadır. Yani reklam ajansının sunum aşaması, reklam için toplum analizlerinin yapılması, marka ile ilgili geçmiş ve şimdiki durum analizlerinden çıkan veriler doğrultusunda, marka bilinirliğinin güçlendirilmesini sağlayacak sözler üretilmektedir. Reklam cıngıllarına uygun olarak tasarlanan sözler, genellikle markanın vizyonu veya misyonu ile ilgili olmaktadır. Kısa ve anlaşılır, etkili, kısa cümlelerden oluşturulmaktadır. Bugüne kadar yapılan cıngılların çoğunda, markaların zaten kullanmakta oldukları, kurumsal sloganları kullanılmış ve kullanılmaya devam etmektedir. Aynı Türkcell markasının “Türkcell'e bağlan hayata” sloganında olduğu gibi. Bu markanın örneğinde olduğu gibi, belirgin bir reklam cıngılı üretilmiş ve başarılı olmuştur. Marka, bundan sonra, yaptığı her reklamın jenerik kısımlarında cıngılı kullanabilmektedir.

Cıngılların müzikleri ise, piyasada reklam müzikleri konusunda uzmanlaşmış müzisyenler tarafından bestelenmektedir. Bu tip uzmanlar, insanların dinlemekten hoşnut olabilecekleri, akılda kalıcı, insanların bilinçli ya da bilinçsiz olarak cıngıl müziğini tekrar edebilecekleri şekillerde üretmektedir. Reklam için üretilen cıngıl müziklerinin hepsi, sıfırdan üretilmemektedir. Bazen zaten üretilmiş ve dinlenmekte olan, toplum tarafından sevilen müzikler de cıngıllarda kullanılmakta ve reklam sloganları ona göre uyarlanmaktadır.

Reklam cıngıllarının en çok yayınlandıkları reklam mecraları, televizyonlar, radyolar ve son zamanlarda internet ortamları olmaktadır. Televizyonlar, özellikle, insanların en çok televizyonun başına geçtiği saatlerde, program akışı arasında ki reklamlarda vermektedir. Radyolar ise, günün her saatinde yayınlayabildikleri reklam kuşaklarında yayınlamaktadır. Özellikle radyolar, cıngılları sık sık yayınlamaktadır. Çünkü radyolar, sadece işitsel araçlardır. Orada yayınlanan reklamların akıllarda kalması için tekrarlara ihtiyaç duyulmaktadır. İnternet ortamındakiler ise, kullanıcıların isteğine bağlı olarak durmaktadır. Reklam cıngıllarını beğenen kullanıcılar, onları dinlemek istediklerinde ilgili web siteye girmekte ve dinleyebilmektedirler.  

Arşiv

Etiketler