Pazarların ortaya çıkışıyla birlikte, pazarlama ve teknikleri de gelişim göstermeye başlamıştır. Pazarlamanın günümüzde geldiği nokta düşünülecek olursa, bir firmanın doğuşundan, pazarda edindiği yere gelene kadar ki süreci planlamaya başlamıştır. Buna göre de pazarlamanın öğelerini oluşturmuştur. Pazarlamanın öğeleri; halka ilişkiler, satış personeli ile satış, reklam, satış geliştirme, ürünün stili, ürünün ambalajı, ürünün markası, ürünün rengi, ürün veya hizmetin satış noktalarının yeri ve nitelikleri, müşteri hizmetleri ve satış sonrası hizmetler, doğrudan pazarlama, yeni ürün geliştirme, pazarlama araştırmaları olmaktadır. Son zamanlarda bu öğelere yenileri de eklenmiştir. Bunlar da, e-pazarlama, gerilla pazarlama ve viral pazarlama olmuşlardır. Görüldüğü gibi reklam, pazarlama iletişiminin sadece bir öğesi olmaktadır. Fakat tam da reklama yakışır bir şekilde, içlerinde en parlak görüneni de o’dur. Reklamın günümüzde kadar kat ettiği yolları düşünecek olursak, dev bir sektör haline gelmiştir. Kendi kurum ve kuruluşlarını oluşturmuş, kendi personel ve uzmanlarını yetiştirmiştir. Pazarlama iletişiminin öğeleri içerisinde, en çok reklam bu kadar büyüme göstermiş ve önemsenmiştir. Ama gene de reklam, pazarlama iletişiminin diğer öğeleri olmadan hiçbir işe yaramamaktadır. Reklam medya aracılığıyla yapılan satış olmakla birlikte, pazarlama iletişiminin diğer öğelerinin özelliklerini de kullanan bir mecradır. Pazarlama iletişimi, ürünün planlanmasından işe başlamaktadır. Daha sonra üretimi, tüketicilerin beklentilerine göre gerçekleştirmektedir. Ürünün dağıtım kanallarını, tüketicinin alımına yönelik sağlanacak kolaylıkları, ürünün fiyatının belirlenmesini ve satışını, ayrıca, daha pek çok unsuru, pazarlama iletişiminin diğer öğeleri gerçekleştirmektedir. Reklam bu noktada, pazarlama iletişiminin diğer öğelerinin başardıkları sonuçları, geniş halk kitlelerine tanıtan, bu özellikleri beğendiren, insanların ortaya çıkan ürün ve hizmetleri kullanmaları veya almaları için ikna eden tanıtım faaliyetleri olarak kalmaktadır. Hâlbuki pazarlama iletişiminin diğer öğeleri, bir markanın doğuşundan, ürün ve hizmetlerinin üretildiği ve tüketicilere sunulmak üzere hazırlandığı son aşamaya kadar, reklam öğesini düşünerek stratejik olarak planlamakta ve reklam için birçok unsuru hazır hale getirmektedir. Geriye kalan iş, reklamın yaratıcı bir fikirle, tüketicilerin dikkatlerini bu ürün ve hizmetlere çekmek olmaktadır. Reklam ürün ve hizmetin, üretilme biçimini, markanın vizyonunu ve misyonunu, ürün ve hizmetin kalitesini, içerisindeki unsurların fayda durumlarını ve buna benzer pek çok özelliği, tüketicilere beğendirmeye ve onların davranışlarını bu anlamda belirlemeye çalışan öğedir. Reklam kitle iletişim araçlarını, açık hava reklam araçlarını, tüketicilerin sosyal alanda yaptıkları her faaliyeti, son zamanlarda da internet mecrasını kullanarak, ürün ve hizmete doğru, onları yönlendirmeye çalışır. Pazarlama ve reklam, bütün ile parça gibidir. Birbiriyle aynı amaçları taşırlar, ne pazarlama iletişimi reklamsız nede reklam pazarlama iletişimi olmadan yola çıkmamaktadır.

Arşiv

Etiketler