Gün geçtikçe büyüyen Pazar, artan firmalar, bunlara paralel olarak, gittikçe daha çok miktarlarda üretilen ürün ve hizmetler, ürün ve hizmetlerin birbirine benzerliği, rekabet ortamları, hepsinin tanıtıma ihtiyaç duymasını gerektirmiştir. Binlerce reklam, reklam türü tüketicilere seslenmekte ve onlara mesaj iletmeye çalışmaktadır. Bütün bunlarla birlikte tüketici, artık reklam mesajlarına karşı duyarsız, tepkisiz hale gelmiş, çoğu reklam tasarımlarını görmüyor, mesajlarını algılamıyor noktasında durmaktadır. Her reklam, ürün ve hizmet çeşidini anlatmakta, hepsi dikkat çekmek için bin bir yolu denemektedirler. Böyle bir ortamda, reklam yazarlarının işleri oldukça zor hale gelmiştir. Geçmişten günümüze, onlarca yıldır reklam sektörü, reklam metinleri yazmaktadır. Hem de her mecradan; televizyondan, radyodan gazetelerden, dergilerden, açık hava reklam araçlarının hepsinden, tüketicilerin gidebilecekleri sosyal faaliyetlerden, günümüzde internetten sürekli reklam mesajlarını tasarlamakta ve seslenmektedir. Bugün insanlara dair bütün unsurlar kullanılmış gibi görünmektedir. Her reklam tasarımı, başka bir reklam tasarımını çağrıştırır nitelikte, tüketicinin karşısına çıkmaktadır. Hatta bazı markalar arasında, çalıntı reklam kampanyası suçlamaları bile gündeme gelmeye başlamıştır.

Böyle bir ortamda reklam metin yazarının nitelikleri çok önemlidir. Günümüzde yaratıcı reklam metinlerini yazmak, sadece yetenek değil üstün bir yetenek olmuştur. Bir insan yaratıcı olabilir, farklı düşünebilir, insanların özelliklerini hesaba katarak, onları nelerin etkileyebileceğini, davranışlarını nasıl değiştirebileceğini bilebilir. Bütün bunları senaryo haline getirip, reklam tasarımı yapabilir. Bunların hepsi bir yetenektir aslında, geçmişte, başarılı reklam metin yazarları için kullanılmaktaydı bu tanımlamalar. Ama günümüzde, bu kadarı yetenek olmaktan çıkmış, reklam metin yazarlığı içinde normalleşmiştir. Artık reklam yazma yeteneği, günümüz koşullarında, bugüne kadar kullanılmayan, farklı, yeni reklam metni yazmak yetenek haline gelmiştir. Bu yüzden, reklam tasarımlarında onca araştırma, geliştirme, reklam ajanslarını seçebilmek için, Konkur süreçleri, Biref'ler ortaya çıkmıştır. Böylesi bir yetenek artık zor bulunmakta ve altın kadar kıymetli olmaktadır. Reklam metinlerinin yazılması aşamasına gelene kadar, reklam veren firmalar, uzun bir süre, en ince ayrıntısına incelemekte, ondan sonra karar vermektedirler.

Her şeyin kullanılmış olduğu, her mesajın değerlendirilmiş olduğu, tüketicinin hepsinden yılmış olduğu bir ortamda, aynı tüketici gruplarının davranışlarını etkilemek, hakikaten müthiş bir yetenek istemektedir. Bugün ülkemizde, bu ortamda, etkileyici reklam metinlerini yazma yeteneğine sahip reklam metin yazarları 10 kişiyi geçmemektedir. Reklam sektörünün sivil toplum kuruluşları, yüksek öğrenim kurumları veya çeşitli reklam firmalarının yaratıcılık üzerine yoğunlaşması bu nedenlerledir. Geçmişte insanların elinde kullanabilecekleri pek çok malzeme bulunurken, bugün onların hepsi tüketilmiş durumdadır. Bilinçaltı reklamları bile, onca tehlikelerine rağmen, bir yere kadar insanları etkilemektedir. Bu yüzden günümüz koşullarına göre, iyi reklam, yaratıcı reklam, çarpıcı reklam yazabilen yok denecek kadar azdır.

Arşiv

Etiketler