Bugün rekabet ortamı gittikçe genişleyen boyutlarda seyretmektedir. Firmalar veya markalar günümüzde ürün ve hizmet özelliklerinin birbirine olan üstünlüklerinden çok, kurumsal itibarlarıyla rakiplerini geçmektedirler. Diğer bir değişle kurumsal itibar, firmalar için günümüzde çok önemli olmuştur. Kurumsal itibar, bir firmanın iş paydaşlarının bakış açılarında, düşüncelerinde, cümlelerinde ve aksiyonlarında ifade ettikleri değerlerdir. Kurumsal itibar, firmaların görünen yüzü olduğu için, buna sahip olan firmalar, diğer firmalara nazaran daha fazla kar elde etmekte ve çalışanları tarafından daha çok desteklenmektedirler. Kurumsal itibarı olan firmalar, rekabet üstünlüğünü ellerinde tutmaktadır. Marka haline gelmekte ve üretkenlikleri, satışları, müşteri sadakatini elde etmektedirler. Ayrıca bunlar gittikçe de yükselen bir seyir izlemektedir. Firmaların kurumsal itibarları, yatırımcılar için de firmayı cazip hale getirmektedir. Firmaların kurum içindeki ve dışındaki risk yönetimlerinde başarısını, kritik durumlara ilişkin başarılı çözümlerini, kaynakların verimli tahsisinde ki başarısını göstermektedir. Bunların dışında kurumsal itibara sahip olan firmalar, kurumsal ilişkilerinde de başarılı stratejiler izlemektedirler.

Ayrıca performans artırımında, ürün kalitesinde, müşteri tatmininde olabilecek en iyi çalışmaları yapıyor olmaktadırlar. Bütün bunlar, firmayı marka haline getirmekte ve güvenle, rakiplerinden daha üstün olarak pazardaki ilerleyişini sürdürmelerini sağlamaktadır. Firmaların kurumsal itibarları, iş paydaşları arasında da diğer firmalara üstünlük sağlamaktadır. Firmaların iş paydaşları, müşteriler, çalışanlar, hissedarlar, yerel topluluklar, medya olmaktadır. Sadece bu noktada değil aynı zamanda, tüketicilerin, müşterilerin, rakiplerin, hisse senedi piyasalarında yatırımcıların, analistlerin, potansiyel çalışanların, firmanın kurumsal itibarlarına göre olumlu tutum belirlemelerini sağlamaktadır. Bu ise, var olan kurumsal itibarın daha da güçlenmesini sağlamakta, pazarla ilgili pek çok katkıyı beraberinde getirmektedir. Kurumsal itibar aynı zamanda firma değerinin yükselmesine hizmet etmekte hatta firma değerinin %70’inin buna bağlı olduğu, bugün, yapılan tartışmalar arasında geçmektedir. Kriz ortamlarında dayanmasından, sektörde, kurumsal itibarı daha az olan firmalara oranla, daha yüksek kar oranına sahip olmasına kadar etkili olmaktadır.

Kurumsal itibar sağlandıktan sonra, firmanın karşılaştığı güçlüklere karşı, hükümet desteğini çabucak alabilmesine, pazardaki ilerleyişine kolayca yön verebilmesine olanak tanımaktadır. Bütün bu katkılar, firmaların rekabet üstünlüğünü ellerinde tutmalarını sağlamaktadır. Her koşulda, her halükarda rakiplerinden daha iyi bir Pazar ilerleyişine sahip olmaktadırlar. Kurumsal itibarla kurulan ilişkiler ve yukarıda bahsettiğimi grupların hepsi, zaten doğal olarak rakip firmaların üstünlüğüne izin vermemektedir. Firma bu durumda, rekabet için farklı bir faaliyete girmese bile, diğer firmalar için doğal güçlü bir rakip konumunda durmaktadır.