Billboard reklamları, günümüzde firmaların en çok kullandığı açık hava tanıtım araçlarından biridir. billboardlar genellikle, kurumsal, imaj, daha kısa bir ifadeyle, firmaların, uzun vadede tüketicilerin zihinlerine yerleştirmek istediği unsurlara hizmet etmemektedir. Billboard reklamları genellikle, firmaların kısa vadede gerçekleştirmek istediği amaçlarına yönelik tanıtımları içermektedir. Bunlar genellikle, kampanya duyuruları, indirim duyuruları, firmaların tüketicilerine sunduğu özel fırsat ve avantajları duyuranlar olmakla birlikte, satışın hemen yapılmasına dair tasarımlar da olabilmektedir. Bilindiği gibi, hemen satışın yapılmasını amaçlayan tasarımların izlediği yollar, diğerlerinden farklı olmaktadır. Bu tip tanıtımlar genellikle, daha net cümleler kullanmaktadır. Yani, dolaylı yollardan tüketicileri yönlendirmeye çalışmaktan ziyade doğrudan yönlendirmeye çalışmaktadır. Tüketicilerin, ürün ve hizmet özelliklerini karşılaştırmalarını, üstünlüklerini görmelerini, zaman geçirmeden/hemen satın alma eylemini gerçekleştirmelerini istemektedirler.

Bu tip billboard reklamlarında, tüketicilere genellikle şu şekilde yönlendirme cümleleri kullanılmaktadır; mağazaya gelin, …ürünlerini görün, her eve lazım kampanyasına katılın, temizliği görün, inceleyip kararı siz verin, sen de gel, hemen gel, ürüne sahip ol v.b. yönlendirici, sert ifadeler kullanılmaktadır. Billboard reklamlarında kullanılan bu tip yönlendirme cümleleri, tüketicilerin hem kıyaslama yapma imkânlarının, inceleme imkânlarının bulunduğuna dair mesajları vermekte hem de bir an önce, ürün ve hizmete yönelik davranışta bulunmalarını istemektedir. Bu tip sert bildirimlerin, bu araçlara yönelik  tasarımlarda, daha çok ilgi gördüğüne inanılmaktadır. Daha önce, başka firmalar tarafından yapılan, tanıtım ölçümlerine göre belirlenen, tüketicilerin bu tip bildirimleri daha çok önemsediği konusu, gerçekten önemli bir noktadır. Sert bildirimler güven oluşturmaktadır. Genellikle tüketicilere gelin, görün, deneyin, inceleyin sonra ki aşamada da sahip olun mesajları, kuşkularını yok etmektedir. Kendinden emin, kalitesinden ve bileşenlerinden emin izlenimini vermektedir. Tüketiciler bu tip bildirimleri dikkate alarak ürün ve hizmetleri merak etmekte veya istenilen eylemi gerçekleştirmektedirler.

Ayrıca dolaysız anlatım, insanların daha çok dikkatini çekmektedir. Onların algılarını farklı yönlere çekecek mesajların, yan anlamları, yanlış veya hatalı yerlere çekilebilecek tarafları olmamaktadır. Açık ve net olarak, ürünün ne olduğu, bileşenlerinin neler olduğu söylenmektedir. Ayrıca tüketicilere kanıtımız hazır, gelin bakın demektedir. Billboard reklamlarının tasarımlarında dolaysız anlatım, bu özelliklerinden dolayı dikkat çekmektedir. Tüketicinin yorum yapacağı, sorgulayacağı, üzerine fikir yürüteceği herhangi bir açık alan bırakmamakta ve ancak gelip ürün veya hizmeti gördükleri zaman, değerlendirme yapabileceklerini anlatmaktadır. Bu tip tanıtımların, firmaya geri dönüşleri de kısa sürede görülebilmektedir.

Arşiv

Etiketler