Herhangi bir tanıtım kampanyasından sonra, genellikle bütün mecralar için geçerli olan, ölçme zamanlaması, yapılan tanıtımın amacına ve ürünün niteliklerine bağlıdır. Tanıtımın amacı hemen satışını gerçekleştirmek istediği bir ürün veya hizmet ise ve bunların fiyatı, tüketicilerin üzerinde düşünmelerini sağlayacak kadar yüksek ise, etkinlikleri bittikten sonra, tüketicilerin ilgili firmaya geri dönüşlerine göre yapılmalıdır. Tüketicilerin firmaya geri dönüşlerinde araştırma, sorgulama, niyet daha doğrusu yaklaşımlarına göre, başarı ölçülebilmektedir. Tüketicilerin hemen satın alma davranışını bu noktada göstermeleri için, tanıtım etkinliği bittikten sonra daha uzun bir zamanın geçmesini beklemek gerekmektedir. Bu bekleme, tüketicilerin yüksek maliyeti ödeme noktasında ki düşünme paylarına ayrılmalıdır. Diğer durumlarda, gazetelere verilen tasarımlar, kurumsal imaj için verilmekteyse, etkinliği bittikten kısa bir süre sonra ölçümlerinin yapılması mantıklı olabilmektedir. Amaç, savunma, sosyal sorumluluk, kurumsal değer yaratma v.b.'ler ise de etkinlik bittikten sonra gazete reklamları ölçülebilir.

Gazete reklam etkinliğini ölçme zamanı tamamen, kampanyanın yapılma amacıyla ilgilidir. Bu durumda da sadece, hemen satış amacı, ölçüm zamanını değiştirmektedir. Bu mecra reklamlarının seri olması halinde, her seri, bir öncekinin etkisini arttıracağı için, aralarda gazete reklam ölçümlerinin yapılması, farklı sonuçların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Aralarda gazete  reklamlarının ölçülmesi, şu durumda yararlı olabilmektedir. Firmaların, gazetelere verdiği ilk çalışmanın etkisi, tasarımın ve verdiği mesajların doğru yolda olup olmadığının göstergesi olabilir. Eğer ilk tanıtım serisi, belirli bir etkiyi oluşturmaktaysa diğer seriler, etki gücünü arttıracağı için, aynı yolda ilerlemek gerektiğini gösterecektir. Fakat ilk seride beklenen etki bulunamamışsa, tasarımı veya mesajlarını farklılaştırmak mantıklı olacaktır. Gazete reklamlarını ölçme zamanı, bütün kampanya yayını bittikten sonra yapılmalıdır. Gene de burada, amaç çok önemli olmaktadır. Burada tüketicilere iletilen mesajlar, uzun vadede gerçekleşmesi beklenen davranış ve düşünceler ise, belli bir zamanı beklemek daha doğru olmaktadır. Eğer kısa vadede tüketicilerin davranış geliştirmesi beklenmekteyse, tasarım serileri yayını bittikten hemen sonra yapılabilir.

Gazete reklamları ölçme, tanıtımın türüne, ürün ve hizmetle ilgiliyse bunların özelliklerine, fiyatlarına, kampanyanın amacına, firmanın amacına v.b. değişkenler hesaplanarak zamanı tespit edilmelidir. Ayrıca burada önemli olan bir başka etken de, firmanın kaynaklarıdır. Firmanın kaynakları, her dönem için bu tip ölçümler için yeterliyse, birden fazla ölçümlerin yapılmasının bir zararı yoktur. Fakat firmanın kaynakları, bir defaya dair, ölçüm yapabilmek için ayrılmaktaysa doğru sonuçların elde edilebilmesi için yukarıdaki değişkenlerin hesaplanarak ölçüm zamanının tespit edilmesi gerekmektedir.

Arşiv

Etiketler