Bilindiği gibi reklam, pek çok amaç için yapılmaktadır. Bu amaçların arasında; satışı baştan sona kadar gerçekleştirmesi, satın almaya yakın kişilerin eyleminin desteklenmesi, satın alma eylemini hatırlatması, markanın bilinirliğini arttırma, kurumun tanınmasını ve güvenilmesini sağlama, savunma amaçlı reklam, sosyal sorumluluk reklamları, rekabet amacıyla reklam, satışı engelleyen nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik reklam v.b. pek çok amaç, firmaların reklam yapmalarını sağlamaktadır. Reklamın amacı, reklam veren firma tarafından belirlenmektedir. Tüketicilere bu amaç için nasıl yaklaşılması gerektiği de reklam ajansı tarafından belirlenmektedir. Bununla birlikte firmalar, reklam kararlarını, birden çok amaç için verebilmektedir. Reklam ajansları, reklamı tasarladıklarında, tek bir yaklaşım belirlemek durumunda olmaktadır. Tek bir yaklaşım ama birden fazla amaç, dolayısıyla birbirinden farklı yerlere giden, karışık mesajlar iletilmektedir. Bu şekilde yapıldığında, reklam pek çok amaca hizmet etmekte ve çoğunlukla çok azını başarabilmektedir. Bu nedenle reklamın amacının mümkünse tek amaca indirilmesi ve bu amacın başarılı olması halinde, yan getirilerinin değerlendirilmesi çok daha sağlıklı olmaktadır.

Satışı hemen gerçekleştirmeye yönelik yaklaşımı ele alalım. Bu tip bir reklam yaklaşımında mesajlar doğrudan işlenmektedir. Yani “şimdi alın”, beklemeden satın alın” gibi mesajları direkt olarak işleyen yaklaşımlardır. Tüketici ürün ve hizmetle ilgili beğenilerini veya ona sahip olma isteğini hissediyorsa, bu tip yaklaşımlar, onun ürünü satın almasını sağlamaktadır. Eğer firma, daha önce başka amaçlar doğrultusunda reklam yapmamışsa, yani tüketici ürün veya hizmet hakkında, her hangi bir fikre sahip değilse, bu tip reklam yaklaşımlarının işe yaradığını söyleyemeyiz. Elbette, reklam tasarımında, ürün ve hizmetle ilgili başka açıklamalar veya bilgiler yer almaktadır. Ondan sonra, tüketici hemen satın almaya yönlendirilmektedir. Ama her halükarda tüketici üzerinde çalışarak, farklı amaçlarla yapılmış reklamlardan sonra, hemen satın almaya teşvik etmekte fayda vardır. Genellikle bu tip dolaysız reklam mesajları, mizahi olarak işlenmektedir. Ama kimi ürün ve hizmetler, mizahın kullanımı için uygun veya uyumlu olmamaktadır. Eğer hemen satın alması için yönlendirilen tüketici için, ürünlerin maliyeti yüksek, tüketicinin onu alabilmek için uzun bir süre düşünmesi veya araştırması gerekiyorsa, bu noktada mizah olumsuz etki yaratmaktadır.

Günümüzde reklam ajansları, uzun yıllar boyunca reklam sektörünün her şeyi denemiş, kullanmış veya tüketmiş olmasından kaynaklı, reklam yaklaşımını seçmekte zorlanmaktadır. Bu zorlanma, reklam tasarımlarından anlaşılmaktadır. Bu yüzden, günümüzde yaratıcılık, paha biçilmez bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Reklam yaklaşımlarında görülen yaratıcılık, bir çeşit zorlama olarak ta ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden, reklam ajansları dikkat çekebilmek için, bazen abartılı olaylar, grafikler, animasyonlar v.b. unsurlardan yararlanmaktadırlar. Bütün bunlar bile, tüketicinin gene de dikkatini çekememektedir. Çünkü günümüzde tüketici, gerçekten sadece yalın ifadeleri, gerçekleşen vaatleri, ürün ve hizmette olduğu söylenen özellikleri görmek istemektedir.

Arşiv

Etiketler