Haber Kategorisindeki Bloglar

Reklam, firmaların ürettikleri ürün veya hizmet özelliklerinin, hedef kitlelerin ilgisini çekecek bir şekilde tanıtılmasıdır. Firmalar bu noktada, reklam sektöründe uzmanlaşmış, reklam ajanslarını kullanmaktadır. Yani reklam tasarımlarını onlara yaptırmaktadırlar. Reklam tasarımlarının amacı, tüketicilerin ilgilisini çekip, etkilenmelerini ve belirlenmiş davranışları göstermelerini sağlamaktır. Bu noktada, reklam filmleri, hedef kitlenin beklentilerini, özlemlerini, gelecekle ilgili, kendilerinde olmasını istedikleri pek çok durumu kullanmaktadır. Kadınların güzellik özlemleri, erkeklerin güç ve etkileyicilik özlemleri v.b. özellikler bunların arasındadır. Reklam metin tasarımları, bu tür özlemleri, ürün veya hizmetle özdeşleştirerek, insanların ürünü veya hizmeti almaları halinde, özlemlerini gerçekleştirmelerinin mümkün olduğunu hissettirir. Bu şekilde tasarlanan bir reklam filminde istenilen duygu veya hissi veren ses çok önemli olmaktadır. Reklam seslendirmeleri, televizyon, radyo ve internet ortamlarında yayınlanmak üzere hazırlanan, reklam filmlerinde gerekli bir uygulamadır. Bu filmleri reklam ajansıyla beraber yapım firmaları yani prodüksiyon firmaları yapmaktadır. Yapım firması, reklam ajansına veya reklam veren firmaya, cast hizmeti sunmaktadır. Cast hizmeti; reklam filminde ihtiyaç duyulan, oyuncu, ünlü bir yüz, uygun bir ses, uygun bir müzik, reklamda kullanılacak malzeme, araç-gereçleri seçmek ve temin etmektir. Reklam filminin gereksinim duyduğu sesi, kendi bünyesinde bulunan oyunculardan veya reklam veren firmanın bütçesine göre, istenilen hissi verebilecek, bu konuda uzmanlaşmış ünlü bir ismin sesini kullandırır. Reklam filmlerinde oynayan oyuncuların hepsi, kendi seslerini kullanmayabilmektedirler. Etkileyici bir görüntüye sahip veya aranılan fiziksel bir özelliğe sahip bir oyuncunun sesi, reklam metinin vermek istediklerini veremeyecek özelliklere sahipse, bu oyuncu gene kullanılmakta fakat ona, uygun bir ses dublaj yapmaktadır. Yani onun yerine başka biri, reklam filminin repliklerini söylemektedir. Bu şekilde, reklam filminin gerekli olan etki gücü sağlanmış olmaktadır. Reklam filmleri radyolarda yayınlandıklarında veya sadece radyo reklamı için, reklam tasarımı yapıldığında, sesler reklamın mesajını iletmektedir. Burada görüntü olmadığı için, yani fazladan bir anlamı pekiştirme aracı olmadığı için, sesler daha fazla önem taşımaktadır. Bu sefer, reklamın mesajında verilmek istenilen etki, sesin renginde, yumuşak veya sertliği v.b. özelliklerde aranmaktadır. Bu noktada da yapım firması bu sesleri temin etmekte ve kullanılmasını sağlamaktadır. İnternet ortamlarında yayınlananlar zaten, televizyon reklam filmi veya radyo reklamı için tasarlanmış, çekimleri bitmiş olan filmler, internet ortamına uygun hale getirilip aynen yayınlanabilmektedirler.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam tanıtımları, çeşitli medya araçlarında yapılmaktadır. Medya araçları, daha doğrusu kitle iletişim araçları; televizyon, radyo, gazete, dergi, internet olmaktadır. Bunların dışında, açık hava reklam araçları olan; bina giydirme, araç giydirme, duvar reklamları, durak reklamları, billboard, afiş, megalight, silindir kule olmaktadır. Reklam veren firma veya reklam ajansları, hazırladıkları reklam tasarımlarını, bu araçlarda belirli bir süre uygulayabilmektedir. Kullandıkları her aracın kullanım süresi, birbirinden farklı olmakla beraber, maliyetleri de farklı olabilmektedir. Örneğin bir televizyon reklam filminin maliyeti, en yüksek olanıdır. Bu noktada, reklam verenin, reklam yatırımı, filmin süresini belirlemektedir. Ne kadar yüksek maliyet ayırdıysa, o kadar uzun süre, reklamlarını televizyonlarda yayınlayabilmektedir. Televizyon reklam filmlerinin maliyeti, saniyelerle ölçülmektedir. Üstelik bu ölçünün maliyeti, kanaldan kanala değişmektedir. Yani reytingleri yüksek bir kanalın, reklam filmini yayınlaması diğerlerine oranla daha yüksek olabilmektedir. Bu durum, her ne kadar reklam filmi değil de, baskılı reklam yayınlasa da, gazeteler içinde geçerli olan bir durumdur. Yalnız gazetelerin reklam maliyetleri, televizyon filmlerine oranla, çok daha uygun olabilmektedir. Burada da reklamın gazetelerde yayınlanacağı süre belirlenmekte ve ona göre ücret ödenmektedir. Örneğin bir gün, iki gün, üç gün, bir hafta v.b. reklam süreleri olabilmekte ve ona göre ücret ödeyebilmektedirler. Burada da en çok okunan, yani baskı tirajı en yüksek olan gazetenin reklam maliyeti yüksek olabilmektedir. Bu süre ve maliyet zincirini, dergiler, üçüncü sırada takip etmektedir. Bilindiği gibi dergiler, haftalık veya aylık çıkmakta veya üç aylık olarak. Burada ki reklam alanları, bu sürelerle kullandırılmakta ve ücretlendirilmektedir. Ama dergilerin reklam ücretleri, televizyon ve gazeteden sonra uygun olmaktadır. Açık hava reklam araçlarında ise, reklam gene benzer bir süreç takip etmektedir. Reklam veren firma veya ajans kullanmak istediği reklam aracını yani, billboard, tabela, levha v.s. belediye veya o bölgenin idari yönetiminden sorumlu birimden kiralamaktadır. Bunlar da, kaç gün isteniyorsa, yoğunluk durumlarına göre, kiralanabilmekte ve reklam veren firmaya kullandırılmaktadır. Burada farklılık, şehir merkezlerinde kullanılan billboardlarda yaşanmaktadır. Buradaki bazı reklam araçları, özel bir firmaya veya ajansa satılmış olabilmektedir. Bu durumlarda, reklam veren firma, ilgili firmadan bu aracı kiralamaktadır. Bina giydirmelerinde de durum farklıdır. Binasını reklam amaçlı kullandırmak isteyen, bina yöneticileri, belirli bir ücret karşılığında, bina duvarını satabilmekte veya kiralayabilmektedir. Gene özel işletme otobüsleri, belediye otobüslerinin reklama uygun yüzeyleri, reklam amaçlı belirli sürelerde kiralanabilmektedir. İnternet uygulamalarında da durum, benzeri bir yol takip eder. Ama burada farklı olan durum, sitede belirli bir süre, reklam alanı kiralama şeklinde değil de, reklam alanını alabilmekteler fakat, tıklama veya gösterim başına ücret almaktadırlar.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam sektöründe, birbirinden farklı faaliyet alanında çalışan reklam şirketleri bulunmaktadır. Bunların en başta geleni reklam ajanslarıdır. Reklam ajansları, bir şirketin reklam kampanyasını, başından sonuna kadar planlayıp yürütebilen en geniş kapasiteye sahip kuruluşlar olmaktadırlar. Reklam ajanslarında, halkla ilişkiler, medya planlama, kreatif tasarım ekipleri, reklam yazarları, uygulamacılar, sanat direktörleri, editörler v.b. bulunmaktadır. Bir reklam kampanyası şu süreçleri kapsamaktadır; Reklam için toplum analizi, reklam veren firmanın geçmiş reklam kampanyalarının araştırılması, reklam veren firmanın reklam yatırımı, yani bütçenin belirlenmesi, medyanın planlanma süreci, reklam tasarımlarının hazırlanması ve uygulanması, reklam kampanya bitiminde toplum analizi gibi sıralamalarla yapılan reklam kampanyasının bütün bu süreçlerini reklam ajansları takip etmektedirler. Reklam ajansları da birbirinden farklı olabilmektedir. Yukarıda faaliyet alanından bahsettiğimiz normal reklam ajanslarıdır. Bir de dijital reklam ajansları bulunmaktadır. Bunlar bir reklam kampanyasının bir bölümünü, özellikle internet ve mobil uygulamalar kısmını üstlenebilmektedirler. Reklam kampanyasının diğer bölümleride, tabela, billboard, bina giydirme, araç giydirme, reklam levhaları, reklam panoları, duvar ve durak tasarımları, iç mekan baskıları gibi reklam mecralarında, hem tasarım yapmakta hem de bu araçların bazılarını üretmektedir. Burada çalışan her bir reklam ajansı, yukarıdaki araçların bir bölümünü faaliyet alanına eklemiş olabilmektedir. Yani bir bölümünü yapabilmekte bir bölümüne ise girmemektedir. Reklam promosyon ajansları da, reklam sektörüne hizmet etmektedir. Firmaların uzun süreli reklam olarak tasarladığı veya seçtiği, insanların günlük yaşamlarında kullanabileceği bazı ürünlerin, tasarımını ve üretimini yapabilmektedirler. Yapılan en yaygın promosyon ürünleri arasında, defter, ajanda, takvim, masa takvimi, duvar takvimi, masa takımları, çakmak, anahtarlık v.b. olmaktadır. promosyon firmaları bu şekilde reklam sektörünün bir ayağını yürütmektedir. Bunların dışında bir de, organizasyon firmaları bulunmaktadır. Bunlar da seminer, panel, sempozyum, fuarlar, doğum günü, açılış kokteylleri düzenleyerek, reklam almakta ve bu organizasyonlarda kullandırmaktadır. Yani bu firmalar da reklam sektörünün organizasyon alanında ki ayağında faaliyet göstermektedir. Reklam sektörüne hizmet eden firmalardan olan yapım firmaları da, reklam ajanslarına hem cast hizmeti sunmakta hem de reklam filmlerinin çekimini yapmaktadırlar. Bu noktada, bunlar da reklam sektöründe faaliyet gösteren diğer ajanslar kadar önem taşımaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam, firmaların ürettikleri ürün ve hizmet özelliklerinin, geniş halk kitlelerine tanıtıldıkları bir süreçtir. Yani tanıtım yapmaktadırlar. Bu noktada firmalar, reklam ajansları vasıtasıyla ürettikleri ürün ve hizmetlerinin satışı için, kitle iletişim araçlarını kullanarak reklam kampanyaları düzenlemektedirler. Firmalar, insanları etkileyebilecek unsurları tanıtımlarına ekleyerek, hedef kitleleri çekmeye çalışmakta ve onları yönlendirmekteler. Firmalar, kendi ürün ve hizmetlerinin reklam kampanyalarını düzenlerken, reklamın yayınlanmasını sağlayan medya kuruluşlarına, reklam yayımı için, belirli bir bedel ödemektedirler. Yani aslında medya kuruluşları, reklam veren firmaya reklam satmaktadır. Reklam veren firmalar veya ilgili reklam ajansı, reklam tanıtımlarını yapabilmek için, televizyon, gazete, dergi gibi medya kuruluşlarından, reklam yeri veya yayın süresini satın almaktadırlar. Televizyon kanalları, reklam yayınları için, program akışlarının, belirlenmiş yerlerinde, reklam yayınlamaktadırlar. Reklam veren firmalar veya reklam ajanslarında ki medya planlama bölümünün yetkilileri, hangi kanalda reklam yayınlamak istiyorlarsa, bu televizyon kanallarından yayın süresini satın almaktadırlar. Televizyon reklamları, en fazla maliyet gerektiren reklam filmleridir. Reklam veren firma veya reklam ajansı, tanıtım mesajlarını saniyelerle vermek zorundadırlar. Çünkü reklam tanıtımının yayınlanma süresi, saniye saniye satılmaktadır. Kaç saniye süren bir reklam filmi hazırlanmışsa, o süreyi medya planlama, ilgili kanaldan satın almaktadır. Aynı şekilde gazeteler de, reklam alanı satmaktadır. Burada yapılan reklam tasarımları, görsel-algısal duyulara hitap eden cinsten olup, baskılı reklamlardır. Burada da tam sayfa, yarım sayfa, çeyrek sayfa reklam alanları gazeteler tarafından, reklam verenlere satılmaktadır. Ayrıca maktu kutu reklamları veya tanıtım ilanları bulunmaktadır. Bunların dışında gazeteler, seri ilan vermektedirler. Burada da kullanılan sözcük başına ücret almaktadırlar. Burada, gazetelerin reklam satışları veya reklam için alan satışları belirlenmiş özelliklere sahip olarak satılmaktadır. Yani, sözcük sayısına, renk sayısına v.b. göre fiyat belirlemektedir. Radyo reklamları da, gene televizyonlar gibi yayın akışlarının arasına reklam girmektedirler. Burada görsel reklam biçimleri kullanılmamaktadır. Genellikle, sesler ve müzikler eşliğinde, reklam tasarlanmakta veya reklam spotları şeklinde tanıtım yapılmaktadır. Burada da, saniyelerle reklam süresi satılmaktadır. Fakat televizyonlara nazaran, radyo reklamlarının maliyetleri oldukça düşük olabilmektedir. Bunların dışında bir de internet arama motorlarında yapılan, son zamanlarda oldukça popüler olan, Adwords reklamları bulunmaktadır. Arama motorları da, reklam veren firmalara, internet üzerinde alan kiralamakta veya alanı verip, kullanıcıların tıkladıkları kadar ücretlendirmektedir. Tıklama başına ücret ödeyen firmalar bu şekilde daha çok insana tanıtım yapmaktadırlar.


Devamı için tıklayınız ...

Mobil iletişim sektörünün önemli organizasyonlarından GSMA, yaklaşık 219 ülkeden 800 kadar mobil/GSM operatörüne mobil iletişim, pazarlama ve reklam sektörlerinde yön veriyor. Sadece mobil/GSM operatörleri GSMA'ya üye olmakla kalmayıp, organizasyon bünyesinde birçok cep telefonu üreticisi, yazılım firmaları, internet ve medya kuruluşlarıda üyeliklerini sürdüyorlar.

GSMA organizasyonu ve pazarlama şirketi comScore mobil tanıtımlarla ilgili, endüstri içerisindeki ilk sektöre ilişkin standart ölçütlerini açıklığa kavuşturdu. Bu ölçütler, İngiltere'de bulunan beş mobil operatörün, abone tabanlarından alınan bilgiler üzerine şekillendi. Bu operatörler; Vodafone, O2, Orange, T-Mobile, 3UK olmaktadır. Ölçümlerin aylık olarak hazırlandığı ve bu ölçütlerde toplam ziyaretçi ve ziyaret edilen sayfa sayısı ile bunların ziyaret süreleri yani dakikaları yer almaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam sunumu yani tanıtımı, zaten kendisini anlatan sözcüklerdir. Reklam tanıtımdır, yani sunumdur. Reklam neyi tanıtır veya sunar? Firmaların ürettikleri ürün ve hizmeti, hedef kitlelere tanıtır veya sunar. Normalde bu işleve sahip olan reklam, pazarlama iletişiminin bir öğesi olmasından kaynaklı, bütün tanıtımları, satış amaçlıdır. Veya firmanın markalaşma yoluna hizmet etmek amacını taşımaktadır veya yeni üretilen bir ürünün pazarlanabilmesi için, ihtiyaç yaratmayı amaçlamaktadır. Ayrıca firmanın bulunduğu pazarda, benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla, rekabet etmeyi amaçlamış olabilmektedir. Reklam sunumlarını veya tanıtımlarını, kitle iletişim araçlarını kullanarak, hedef kitlesine yapar. Tanıtımları, reklam filmi, cıngıl, animasyon, çizgi animasyon, normal kısa reklam filmleriyle yaparak, hedef kitlenin görsel-işitsel-algısal duyularına hitap eder. Bunları da kitle iletişim araçları olan; sinema, televizyon, radyo, internet aracılığıyla yayınlayarak yapar. Diğer bir tanıtım yaptığı alan ise, görsel-algısal duyulara hitap eden, baskılı reklam mecralarıdır. Bunlar da gazete, dergi, katalog, insert, el ilanı, broşürlerdir. Bunları da, açık hava reklam araçları takip eder; bina giydirme, araç giydirme, duvar ve durak tasarımları, silindir kule, megalight, outdoor tv, afişler, levhalar, reklam panoları v.s. Reklam sunumlarını yani tanıtımlarını, organizasyonlarla da yapabilmektedir. Organizasyonların, sandalye giydirmeleri, masa örtüleri, organizasyonun davetiyeleri, afişleri, billboard’larına yaparak görevini yerine getirir. Reklamın sunum yaptığı yollardan biri de, promosyon ürünleri olabilmektedir. Firmaların kendini, ürün ve hizmetlerini tanıtmak için, insanların uzun süre kullanabileceği ürünleri, ücretsiz dağıttığı, bu ürünlerin üzerinden sunum yapmaktadır. Bunlar da; masa takvimleri, masa takımları, duvar takvimleri, defterler, kalemler, çakmaklar, anahtarlıklar, ajandalar olmaktadırlar. Reklam sunumlarının en belirgin özellikleri ise; yaratıcılık, etkileyicilik, farklılık, çarpıcılık öğelerini kullanmalarıdır. Firmaların hedefledikleri noktalara gelmeleri için, bütün yaratıcılıklarını kullanarak, hedef kitleleri ona doğru yönlendirmeye çalışmaktadırlar. Bunu yapabilmek için bazen, halk arasında isim yapmış, izlenen, örnek alınan veya çok okunan bir mizah çizerini kullanır, bazen bu vasıflara sahip bir oyuncunun, ilgili reklam mesajını vermesini sağlayarak, mesajlarını hedef kitlelere sunar. Reklam, sunumlarını, insanın bulunduğu her mecrada yapmaya ve insanları belirlenmiş hedefleri doğrultusunda etkilemeye çalışmaktadır. Hedef kitlenin sevdiği, ilgilendiği, kendisinde olmasını istediği, gelecekte ulaşmak istediği bütün özellikleri kullanarak, sunumunu yaptığı ürün ve hizmetle veya firmayla özdeşleştirerek yapmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam senaryoları, televizyon reklamları, sinema reklamlarında gösterilen filmlerin ana hatlarını çizer. Bunlar televizyon ve sinemanın yanı sıra, internet ortamlarında da yayınlanabilmektedir. Firmaların ürün ve hizmetlerini tanıttıkları için, daha çok tanıtım filmleri olarak ta anılmaktadır. Reklam filmlerinin senaryoları, çok ince ayrıntısına kadar hesaplanarak kurgulanmaktadır. Çok kısa bir sürede, mesajı çok net anlatabilen, karmaşası olmayan, vurgulayıcı, çarpıcı, etkileyici olmak durumunda olan kurgulardır bunlar. Reklam senaryolarında verilen mesajın çok iyi düşünülmesi gerekmektedir. Kullanılacak olan ifadelerin, cümlelerin, sözcüklerin başka bir anlama kaymaması gerekmektedir. Yan anlamları hesaplanarak kullanılmalıdır. Verilen mesajın etkileyiciliği, insanların zihinlerinde yer etmelidir. Onu hatırlamalılar. Bu noktada kurgusu yapılan reklam senaryosu, reklam verenin, kurumsal kimliğine ters düşmemelidir. Tam tersine, her aşamasında, kurumsal kimliği yansıtmalıdır. Hedef kitlesini bulmalı ve yakalamalıdır. Reklam senaryosu, illa ki karşılıklı diyalogların geçtiği bir film olmak zorunda değildir. Senarist bunu bir cıngıl olarak, müzikal olarak, sadece müzik ve spotlardan oluşan bir senaryo olarak düşünebilir. Zaten burada amaç, hedef kitleyi etkilemek ve kurumu anlatmak olduğundan, hangi türü seçtiği önemli değildir. Önemli olan, yapılan reklam senaryosunun, hedef kitlede, belirlenmiş hedefleri gerçekleştirmesidir. Bu noktada senarist, toplumda saygın bir yeri olan, sevilen sayılan bir simayı kullanabilir. Veya ünlü bir mizah çizerinin, çizgilerine hareket katabilir. Tamamen animasyonlardan oluşturabilir. Zaten reklamla ilgili her konu, yaratıcılık gerektirdiğinden, hangi tarz ve tipi kullanırsa kullansın burada aranılan şey, reklam senaryosunun hedef kitlede yaratacağı etkidir. Reklam film senaryolarını, bazen reklam ajansları kendi bünyelerinde yapabilmektedirler. Veya reklam metin yazarları, metini hazırlamakta ve senariste vermektedirler. Senaristler, reklam metnini çekimi yapılabilecek, senaryo haline getirmektedirler. Bazen ise, reklam ajansı, reklam filminin senaryosu için yapım firmalarıyla anlaşmaya gitmektedir. Zaten her aşamada, reklam ajansının yapım firmalarıyla birlikte çalışması gerekmektedir. Çünkü yapım firmaları, bu reklam filmlerinin çekimlerini yapmakta ve reklam ajansına cast hizmeti sunmaktadırlar. Yani, oyuncu, malzeme, araç-gereç temini yapmakta ve filmi çekmektedirler. Her iki ajansın çalışmalarına bazen, reklam veren firmanın, ilgili birimleri de katılmaktadır. Reklam senaryosunda, söylenen her cümle, vurgulanan her ifade, kullanılan araç gereç, oyuncuların ifadeleri, reklam senaryosunda hedeflenen mesajları verir nitelikte kullanılmaktadır. Bu senaryolarda yapılan her şey, firmanın vizyonunu ve misyonunu yakından ilgilendirmektedir. Yapılacak hatalar veya yanlışlar direkt olarak bunları etkilemektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Bir ürünün veya hizmetin satışının arttırılmasında ve tanıtılmasında kullanılan araçlardan bir tanesi olan reklam, günümüzde devasa bir sektör haline gelmiş bulunmaktadır. Firma markalarını, ürünleri, hizmetleri tanıtırken ki gösterdiği başarı, onu bir sektörün içerisinde yer alan, muhtemel bütün özelliklere sahip olmasını sağladı. Artık gündelik yaşamımızın her alanında söz sahibi, yönlendirici, başvuru merkezi haline gelmiştir. Halkla ilişkiler öğesi – Reklam öğesi- Satış strateji geliştirme öğesi - Satış personeli ve kişisel satış öğesi - Ürünün ambalaj yapısı, tarzı, renk öğeleri – Marka öğesi - Satış noktalarının yer ve nitelik öğeleri olmaktadır. Diğer öğelerde ise; Müşteri hizmetleri öğesi - Satış sonrası hizmet öğesi - Doğrudan pazarlama öğesi - Pazarlama araştırma öğesi - Yeni ürün geliştirme öğesi gibi öğeler pazarlama iletişimin öğeleri arasında yer almaktadır. Günümüzde reklam sektörü medya ile bütünleşmiş halde faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Elbette reklam sektörü tek başına bu gelişimi sağlamamıştır. Medya yani kitle iletişim araçlarının gelişimiyle beraber, bu mecralarda aktif rol alarak büyümüştür. Günümüzde teknoloji de son derece gelişmiş ve toplumsal gelişime hız kazandırmıştır. Bu gelişimin her anında, reklam etkin olarak kullanılır olmuştur. Reklam sektörü, teknolojinin bütün gelişimlerini kullanarak, tanıtımlarını etkin bir şekilde yaparak, ekonomik sistemlerin büyümesini sağlarken, toplumları da tüketim toplumu haline getirmiştir. Reklam sektöründe faaliyet gösteren firmalar, normal reklam ajansları; bir reklam kampanyasını başından sonuna kadar, en küçük faaliyetlerine kadar projelendirebilecek ve yürütebilecek yapıya sahip olmuşlardır. Bunlar kendi bünyelerinde, bir reklam kampanyasının ihtiyaç duyabileceği bütün birimleri istihdam ederler. Bu bölümler; halkla ilişkiler, medya planlama, planlama, tasarım ekipleri, piyasa araştırma ekipleri gibidir. Reklam ajansları, kendi alanlarında uzmanlaşmış bu reklamcıları tek bir çatı altında toplamaktadırlar. Normal reklam ajansının dışında, basılı işlere reklam ajansları da bulunmaktadır. Bunlar reklam kampanyalarından çok, daha küçük işlerle uğraşmaktadırlar. Dijital baskı makinelerini bulunduran bu tip ajanslar, iç mekan baskı ve tasarımları, brandalar, afişler, billboardlar, bina giydirme, araç giydirme gibi baskılı reklamı tasarlamakta ve basımını yapmaktadırlar. Reklam ve organizasyon firmaları da kimi geniş çapta yapabilmekte, kimisi de küçük çapta organizasyonlar yapmakta ve reklama alan açmaktadır. Bu tip yerlerde kullanılan reklam tasarımlarının yapılması ve gösterilmesini sağlamaktadırlar. Yapım firmaları da günümüzde reklam işi yapmaktadır. Reklam filmi, reklam cıngılı, efektler v.b. tasarımları yapabilmekte ve yayınlanmasını sağlamaktadır. Bunlar aynı zamanda, reklam ajanslarına cast hizmeti vermektedirler. Yani bir reklam filminin ihtiyaç duyduğu bütün malzeme, araç-gerecin temin edilmesini, oyuncuların temin edilmesini sağlamaktadır. Bir de piyasa araştırma şirketleri bulunmaktadır. Bunlar da, reklamla ilgili analiz yapmakta ve reklam ajansına bilgi vermektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Son zamanlarda, yayınlanan dizilerin arasına yerleştirilen reklamlarla ilgili haberler gazetelerde, internet sitelerinde görünmeye başladı. Tüketiciler, diziler arasında konan reklamları izlemeyi bırakın bir tarafa, rahatsız olarak, sürekli kanallar arasında zap yapmaya başladıklarını ifade ediyorlar. Reklamın, farklılık, yaratıcılık adına geliştirdiği, yeni tip tasarımları, filmin arasına konulunca, reklam ve film ayırt edilmez hale gelmeye başladı. Reklamların, dizi aralarında verildiği süreler, izleyicilerin sinirlerini bozan uzunluğa ulaşmış durumda. Halbuki reklam ile ilgili yaratıcılığın, bu yönde de kullanılması gerekmektedir. Reklam izleyicisini sıkmamalı, tam tersine kendini izletmelidir. Dikkat çekmelidir, hoş ve çarpıcı olmalıdır.


Devamı için tıklayınız ...

1991 senesinden bu yana düzenlenen "One Show" En İyi Reklam Çalışmaları ödülleri mayıs ayı sonunda New York'da düzenlen bir festival ile sahiplerine verilecek. Google Creative Lab, BBH, JWT gibi dünyanın önde gelen reklam ajanslarından katılan juri üyeleri, One Show yarışmasına katılan reklam çalışmaları arasında en iyilerini oylama ile seçti.

One Show Reklam ve Reklamcılık Yarışmasında Televizyon Reklamları, Online Eğlence ve Reklam, Oyunlar ve Markalaştırılmış İnteraktif Uygulamalar, Müzik ve Reklam, Gazete Reklamları, Dergi Reklamları, Açık Hava Reklamları, Radyo Reklamları, Sinema Reklamları ve Reklamda Yenilik gibi kategoriler bulunmakta.


Devamı için tıklayınız ...