Reklam senaryoları, televizyon reklamları, sinema reklamlarında gösterilen filmlerin ana hatlarını çizer. Bunlar televizyon ve sinemanın yanı sıra, internet ortamlarında da yayınlanabilmektedir. Firmaların ürün ve hizmetlerini tanıttıkları için, daha çok tanıtım filmleri olarak ta anılmaktadır. Reklam filmlerinin senaryoları, çok ince ayrıntısına kadar hesaplanarak kurgulanmaktadır. Çok kısa bir sürede, mesajı çok net anlatabilen, karmaşası olmayan, vurgulayıcı, çarpıcı, etkileyici olmak durumunda olan kurgulardır bunlar. Reklam senaryolarında verilen mesajın çok iyi düşünülmesi gerekmektedir. Kullanılacak olan ifadelerin, cümlelerin, sözcüklerin başka bir anlama kaymaması gerekmektedir. Yan anlamları hesaplanarak kullanılmalıdır. Verilen mesajın etkileyiciliği, insanların zihinlerinde yer etmelidir. Onu hatırlamalılar. Bu noktada kurgusu yapılan reklam senaryosu, reklam verenin, kurumsal kimliğine ters düşmemelidir. Tam tersine, her aşamasında, kurumsal kimliği yansıtmalıdır. Hedef kitlesini bulmalı ve yakalamalıdır. Reklam senaryosu, illa ki karşılıklı diyalogların geçtiği bir film olmak zorunda değildir. Senarist bunu bir cıngıl olarak, müzikal olarak, sadece müzik ve spotlardan oluşan bir senaryo olarak düşünebilir. Zaten burada amaç, hedef kitleyi etkilemek ve kurumu anlatmak olduğundan, hangi türü seçtiği önemli değildir. Önemli olan, yapılan reklam senaryosunun, hedef kitlede, belirlenmiş hedefleri gerçekleştirmesidir. Bu noktada senarist, toplumda saygın bir yeri olan, sevilen sayılan bir simayı kullanabilir. Veya ünlü bir mizah çizerinin, çizgilerine hareket katabilir. Tamamen animasyonlardan oluşturabilir. Zaten reklamla ilgili her konu, yaratıcılık gerektirdiğinden, hangi tarz ve tipi kullanırsa kullansın burada aranılan şey, reklam senaryosunun hedef kitlede yaratacağı etkidir. Reklam film senaryolarını, bazen reklam ajansları kendi bünyelerinde yapabilmektedirler. Veya reklam metin yazarları, metini hazırlamakta ve senariste vermektedirler. Senaristler, reklam metnini çekimi yapılabilecek, senaryo haline getirmektedirler. Bazen ise, reklam ajansı, reklam filminin senaryosu için yapım firmalarıyla anlaşmaya gitmektedir. Zaten her aşamada, reklam ajansının yapım firmalarıyla birlikte çalışması gerekmektedir. Çünkü yapım firmaları, bu reklam filmlerinin çekimlerini yapmakta ve reklam ajansına cast hizmeti sunmaktadırlar. Yani, oyuncu, malzeme, araç-gereç temini yapmakta ve filmi çekmektedirler. Her iki ajansın çalışmalarına bazen, reklam veren firmanın, ilgili birimleri de katılmaktadır. Reklam senaryosunda, söylenen her cümle, vurgulanan her ifade, kullanılan araç gereç, oyuncuların ifadeleri, reklam senaryosunda hedeflenen mesajları verir nitelikte kullanılmaktadır. Bu senaryolarda yapılan her şey, firmanın vizyonunu ve misyonunu yakından ilgilendirmektedir. Yapılacak hatalar veya yanlışlar direkt olarak bunları etkilemektedir.

Arşiv

Etiketler