Haber Kategorisindeki Bloglar

Günümüzde reklam sektörü, birbirinden farklı, etkili açık hava mecralarını sıkça kullanmaya başlamış bulunmaktadır. Kullandığı her reklam mecrası, etkili bir yaratıcılıkla oluşturulmuş, kullanışlı ve çok yönlü amaçlara hizmet eder niteliklerde geliştirilmektedir. Açık hava reklam mecraları, 24 saat firmaların reklamlarını sergilemeye devam etmektedirler. Bu noktada reklam panoları; reklam veren firmanın belirlediği bölgeleri, belirleme imkânı sunan, kapsam alanı geniş, yaratıcı ve görsel tasarımlarının kullanıldığı reklam araçları olmaktadırlar. Reklam tabelası üretimi yapan firmalar, müşterilerinin yaptığı tasarımlara uygun davranabilmektedir. Her türlü pano tasarımını tabelalara uygulayabilmekte veya yaratıcı tasarımları kendi bünyelerinde yapabilmektedirler. Bu alanda kullanılan reklam panolarının farklı farklı özellikleri bulunabilmektedir. Bu tip panolar, her türlü iklim koşullarına uyum sağlar nitelikte yapılabilmektedir. Konuldukları yerler açısından; firmaların önlerinde, çevrelerinde ki uygun yerlerde, firma salonlarında, firma araçlarının üzerinde, firmanın bulunduğu bölgenin sınırlarında, ana yolların kenarlarında, kaldırım üzerlerinde konulmaktadır. Ayrıca firmanın uygun bulduğu alanlarda kullanılabilmektedir. Reklam panolarının içine yerleştirilen reklam tasarımları, baskılı olmaktadır. Dijital baskı merkezlerinden çıkan tasarımların kullanıldığı panolarda reklam, hem panonun özellikleri hem de reklam tasarımının çarpıcılığı, yaratıcılığı ile birleşince, daha dikkat çekici olmaktadır. Reklam panolarının isimleri ve özellikleri ise aşağıdaki gibidir; Raket Pano iki şekilde kullanılmaktadır. Hareketli ve afiş değiştiricili olmak üzere, afiş değiştiricili olan tipte, afişleri birbirini takip eder vaziyette yerleştirilmekte ve döndürülmektedir. Hareketli olan da gene afiş değişebilmekte, aynı zamanda reklam panosu dönebilmektedir. Totem pano tipinde ise, altına belirlenmiş uzunluklarda direkler yerleştirilmekte ve yerden yüksekliği arttırılmaktadır. Duvar tipi reklam panosu, duvarlara monte edilmektedir. Trivision tiplerinde ise reklam panoları, aynı alanda üç farklı reklam sergileme imkânı tanımaktadır. Mobil billboard, araçlar üzerine monte edilen reklam panosu olmakta ve araç hareket halindeyken, reklam tasarımlarının birkaç tanesini değiştirerek gösterme özelliğine sahiptir. Dekoratif su perdesi görünümünde olan reklam panoları, hem görüntü itibariyle, hem de iç mekânlarda kullanılabilme özelliği ile dikkat çekmektedir. Sihirli reklam aynaları da bu alanda kullanılmaktadır. Sihirli reklam aynaları, insanlar uzaktan bakarken, reklam tasarımını göstermektedir fakat ona doğru yaklaşınca, ayna görevini görmekte, reklam tasarımını ise silikleştirmektedir. Reklam panolarının, hem şehir içindeki görüntüleri temiz olmakta hem de şehir görüntüsüne ayrı bir zenginlik kazandırmaktadır. Firmaların son zamanlarda en çok kullandıkları, reklam ürünlerinden birini oluşturan panolara, her geçen gün yeni bir özellik katılmakta ve insanların ilgisine sunulmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam eğitimleri çeşitli üniversitelerde bölüm olarak verilmektedir. Bu bölümlerde, öğrencilere, bütünleşik pazarlama çerçevesi içinde; strateji, yaratıcılık, marka ve araştırma eğitimleri verilmektedir. Üniversiteler bu bölümlerde, reklamın ne olduğu, ne işe yaradığı, nasıl işlendiği ve nasıl yaratıldığı üzerine eğitim vermekte ve pratik çalışmalar yaptırmaktadır. Reklamcılığın temel ilkeleriyle beraber, tüketici davranışları anlatılmakta, buna yönelik olarak örnek çalışmalar yaptırılmaktadır. Bunların dışında, aynı bölümler, reklam için toplum analizleriyle ilgili de geniş bilgi ve eğitim vermektedir. Reklamcılıkta araştırma yöntemleri, Türkiye’de reklamcılığın gelişimi, reklam tasarımı, medya planlama, multimedia konularını da derslerde görebilen öğrenciler, yetişmiş bir reklamcı olarak yaşamlarına, bu sektörde devam etmektedirler. Üniversiteler bu şekilde hazırlanmış sektörel derslerin yanı sıra, bu alandaki çalışmaları yakından ilgilendiren, reklam çalışmalarının her türünde, bu bilimsel dalların verilerinin de kullanıldığı; ekonomi, siyaset bilimleri, sosyoloji, psikoloji, sanat ve kültür gibi disiplinleri öğretmektedir. Disiplinler arası bir eğitim şekillendirilmekte ve verilmektedir. Öğrencilere teorik dersler verilirken, aynı zamanda pratiklerinin de yaptırıldığı bölümler, son sınıfta, reklam kampanya projeleri yapmalarına olanak tanımaktadır. Bu şekilde öğrencilerin, sektöre girdiklerinde, reklam veren firmayla karşılaştıkları andan itibaren, neye nereden başlamaları gerektiğini bilerek işe başlamaktadır. Reklam bölümlerin olduğu üniversiteler; Bahçeşehir Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Okan Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi v.s. diye devam etmektedir. Reklamcılık sektörünün günümüzde geldiği nokta açısından değerlendirildiğinde, toplumu değiştiren, dönüştüren bir etkiye sahip olduğunun görülmesi, dünya pazarlarının bu kadar çok büyümesi ve gelişmesi, reklamın toplum üzerindeki etkileri görüldüğünden bu yana, hem üniversiteler hem de sektörün içerisinde faaliyet gösteren, özel kurum ve kuruluşlar bu alana yönelik eğitimlerine başlamışlardır. Gittikçe bu alandaki eğitimlerin içerikleri zenginleşmeye ve tam teşekküllü olmaya başlamıştır. Profesyonel işgücünün yetiştirilmesini hedefleyen bu okullardan mezun olan öğrenciler, reklam sektörünün içerisinde, işleyiş mekanizmasını gördükten sonra, kendilerinin hangi alanda daha yaratıcı veya daha başarılı olabileceklerini görmektedir. Bu alanda aldıkları eğitimi, sektörün içerisinde edindikleri deneyimlerle birleştirmekte ve uzmanlaşmış işgücünü oluşturmaktadırlar.


Devamı için tıklayınız ...

UÖMO Lise Sosyal Bölümü öğretmenleri Asım Erhanezer ,Emel Ayvalıoğlu ve Dilek Vural 2009'da sosyal sınıf talebeleri için Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde başlattıkları ortak proje faaliyetine bu sene Kadir Has Üniversitesi'ni de kattılar. Öğrencileri bu noktada, ilgi alanlarına göre, iki gruba ayıran öğretmenler, Kadir Has Üniversitesi'ne eğitim için gönderilen öğrenciler "Reklamda proje ve araştırma" eğitimi alacaklar. Bahçeşehir Üniversitesi'ndekilere ise "Kısa Film Projesi" eğitimi alacaklar.


Devamı için tıklayınız ...

Normalde jenerik kelimesi; fransızca "générique" kelimesinden gelmektedir. Yaygın olarak sinemalarda kullanılmaktaydı. Bir filmin yapımında emek harcayan, çalışan, üretimde bulanan kişi veya kurumların, isimlerinin tanıtıldığı listedir. Bu liste genellikle filmin sonunda verilmekteydi. Fakat son zamanlarda filmlerin başlarında da verilmeye başlanmıştır. Kısaca filmin başında veya sonunda, kendine özgü bir müzik veya seslerle verilen, yapımda ve yayında emeği geçenlerin, isimlerinin sunulduğu liste olmaktadır. Günümüzde sadece sinema filmlerinde değil, dizilerde de verilmektedir. Film müziklerinin dışında, daha dikkat çekici, farklı bir müzik seçilmekte ve kullanılmaktadır. Çünkü insanların jenerik akışını fark etmesini sağlama amacı gütmektedir. Böylece insanlar, filmin bittiğini ve isim listesinin aktığının ayrımını yapabilmektedir. Bugün geldiğimiz noktada, jenerik müzikleri farklı alanlarda da kullanılmaktadır. Radyolarda, televizyonlarda da, her farklı program başlarken, ona uygun jenerik hazırlanmaktadır. Örneğin, insanların, haber kuşaklarının başladığını anlayabilmesi için, ona uygun jenerik kullanılmaktadır. Her başladığında kullanılmakta ve insanların bu müzik veya seslere alışması sağlanmaktadır. Reklam alanında da kullanılan jenerikler ise; İnsanların, televizyonlarda, sinemalarda, radyolarda yayınlanan reklamlar ile diğer programları veya program akışı ile reklam kuşaklarını birbirinden ayrıt etmesini sağlayan görsel, işitsel müziklere, seslere, efektlere v.b. öğelere verilen isim olmaktadır. Bilindiği gibi reklam, pazarlama iletişiminin bir öğesidir. Pazarlama dahilinde kullanılan reklamın, görsel-işitsel kitle iletişim araçlarında kullanımını, insanlara fark ettirilmesi, yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Reklamın, ürün veya hizmetleri, markaları tanıttığı, bunların satın alınmasına, kullanılmasına yönelik, insanlarla etkileşimde bulunduğu bu alanın, diğer programlardan ayrılması, insanların kafalarının karışmaması için de önemli olmaktadır. Kitle iletişim araçları, sanat, bilimsel, belgesel, haberler v.b. birbirinden farklı pek çok konuyu işlemektedir. Bunların arasında diziler ve sinema filmleri de bulunmaktadır. Bu noktada pazarlama iletişimi adına yapılan programların, halk tarafından bilinmesi, bunları öbürleriyle karıştırmaması, bir markanın, bir ürünün, bir hizmetin tanıtıldığını, pazarlandığını, yönlendirmeler yaptığını anlaması gerekmektedir. Birbirinden farklı onlarca televizyon kanalı, sinemalar, radyo istasyonlarının her biri kendine özgü, reklam kuşaklarını diğerlerinden ayıran jenerik müziklerine sahiptir. Örneğin TRT’nin kullandığı jenerik ile diğer özel kanalların kullandığı jenerik birbirinden farklı olabilmektedir. Son zamanlarda, hem televizyon kanallarında hem de sinemalarda, radyolarda birbirinden yaratıcı çalışmalar jenerik olarak kullanılmaktadır. Özellikle televizyon sektörü, bu noktada oldukça başarılı işler yapmaktadır. Çarpıcı jenerik müzikleri, farklı sesler kullanılmaktadır. Bu hem insanların reklam kuşağını ayırt etmesini sağlamakta hem de dikkatlerini çekmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam istatistikleri, reklamın hedef kitlesi üzerinde yapılan analiz raporlarının sonuçlarına göre elde edilmektedir. Bilindiği gibi, reklam veren firma ile reklam ajansı, yapılacak reklam kampanyası için, ilk etapta anlaşma yapıp, sözleşme imzalamaktadır. Yapılan bu sözleşmesinden sonra, reklam ajansı, reklam veren firmanın, bu iş için ayırdığı bütçe kapsamında, hedef kitle analizlerine başvurmaktadır. Bu analizler birbirinden farklı zamanda ve farklı amaçlarla yapılabilmektedir. Reklam kampanyası başlamadan önce, reklam tasarımlarının, nasıl, ne şekilde, neleri içererek, hangi reklam mecrasının kullanılacağının seçilebilmesi amacıyla yapılmaktadır. Buradan, bir hedefin, istatistiksel sonuçları elde edilmektedir. Reklam kampanyası sürerken, reklamın, hedef kitle üzerinde ki etkisi ve yansımaları ölçülmektedir. Reklam kampanyasının bitiminde de, reklamın başarısı için analizlere gidilmekte ve başarının istatistiksel sonucu alınmaktadır. Toplum analizlerinde halkın firmaya ve onun daha önce yapmış olduğu reklamlara yönelik tepkisini ölçmektedir. Bu analizler yapılırken, insanların kaçta kaçının reklamı beğendiği, kaçta kaçının beğenmediği ölçülmektedir. Ayrıca, reklam mesajının etkilerine yönelik sorular da yöneltilmektedir. Örneğin; reklam mesajı, markanın veya ürünün dayanıklılığına yönelik veriler içermektedir. Hedef kitlede kaç kişinin mesajı doğru anladığı, kaç kişinin farklı bir mesaj aldığı tespit edilmektedir. Sorulan soruların hedeflerine yönelik bu tür ölçümler de, reklamın istatistikleri olmaktadır. Reklam analizleri, reklamın hedef kitle üzerindeki bütün etkilerini araştıran çalışmalar yapmaktadır. Reklam istatistikleri toplanırken, reklam analizlerinin kullandığı metotlar, birbirinden farklı olabilmektedir. Yüz yüze anket sistemi, online anket sistemi v.s. gibi yöntemler kullanılmaktadır. Bunların dışında, piyasa da bulunan, farklı kuruluşlar tarafından yapılan analizler de bulunmaktadır. Bunlar da piyasa da hangi firma, ilgili yılda, yüzde kaç oranında reklam yatırımı yapmıştır gibi, reklam sektörünün ilerleyişini, gelişimini, firmaların reklamı kullanarak geldikleri noktaları, ölçmek için yapılmaktadır. Ülkede ki reklam yatırımlarını ölçmek için yapılan araştırmalardan elde edilen reklam istatistikleri, belirli sıralarda verilmekte ve reklam sektörünün içerisinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların yapısal ve mali gelişimleri değerlendirilmektedir. Bu noktada ülkemizde faaliyet gösteren, reklamın istatistiklerini toplayan kuruluşlardan biri MTM yani medya takip merkezi olmaktadır. Bu merkez, hangi firma, hangi reklam mecrasını kullanarak, reklam yatırımı yaptığını ölçmektedir. Bütün bu ölçümler, reklam sektörünün gelişimini, büyüme hızını, içinde faaliyet gösteren kuruluşların, hem maliyet açısından hem de yapısal açısından geldikleri noktaları vermektedir. Ayrıca, reklam sektörünün sorunlarını da ortaya çıkarmaktadır. Firmaların reklama ayırdığı bütçenin, olması gerekenden az olması, reklam sektörünün gelişime zarar vermektedir. MTM’nin yaptığı çalışmalardan örnek vermek gerekirse aşağıdaki gibidir. “Medya takip merkezinin 12 televizyon kanalı çerçevesinde yaptığı ölçüm sonucuna göre; Vodafone reklam spotlarıyla en çok boy gösteren marka oldu. 2009’un ilk çeyreğine göre yüzde 173 artış oranı gösterdi. Vodafone 3 ay gibi bir sürede 15.285 reklam spotu ile kanallarda kaldığı süre açısından 101 saat ile hedef kitlesine ulaştı. Spot sayısına göre Türkiye’de en çok reklam veren firma olan Vodafone birinci marka olurken, genel reklam süresi bazında ise ikinci sıraya düştü.”


Devamı için tıklayınız ...

Açıkhava Reklamcıları Derneği, reklam sektörünün yaşadığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla, ayrıca reklam sektörünü temsil etmek için, 2000 yılında derneği kurduklarını anlatan, ARED başkanı Birol Fedai, bundan 10 sene evvel, reklam sektörünün sesi olmak amacıyla derneği kurduklarını, bu noktada üyelerinin sahip çıkmasıyla bunu başarabildiklerini söyledi.

Açıkhava reklamcılar derneğinin 10.kuruluş etkinlikleri, sabahleyin Anıtkabir ziyaret edilerek başlatıldı. Kuruluşunun verdiği coşkuyu, Cumhuriyetin kurucusu, Ulu Önder Atatürk'ün huzurunda daha da pekiştirmek istediklerini ifade eden Birol Fedai; Atatürk'e saygı ve şükranlarını sunarak, her zaman ilke ve devrimlerine yürekten sadakatlerini tekrarlamak amacıyla orada bulunduklarını ifade etti.


Devamı için tıklayınız ...

Reklamcılık sektörünün gelişimi, serbest ekonomik pazarın gelişimiyle birlikte hız kazandı. Bilindiği gibi reklamcılık sektörü, pazarın itici gücünü oluşturmaktadır. Pazarda faaliyet gösteren firmaların, satış miktarını arttıran, markalaşmalarına hizmet eden, benzer ürün ve firmalarla rekabet edebilmelerini sağlayan reklamdır. Dolayısıyla reklamcılık sektörüdür. Eskiden firmaların, insanların ihtiyaçları kadar ürün ve hizmet ürettiği devirlerin, çoktan geride kaldığı günümüzde, binlerce ürün ve hizmet, pazarda birbiriyle yarış halindedir. Her firma hedeflerine ulaşmak için, reklama başvurmaktadır. Bu noktada reklam sektörü de, kendi içinde, pazarın gelişimine paralel gelişimler göstererek, firmaların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmaktadır. Reklam sektörü, bir insan yaşamının her alanında, kendini gösteren araçlara sahip olmuş durumdadır. Evde televizyon, radyo, internet, dışarıda billboard, durak ve duvar tasarımları, afişler, araçlara yapılan reklamlar v.s. türü ve türevi birbirinden farklı reklam tasarımları, her dakika her alandan karşımıza çıkar hale gelmiştir. Binlerce ürün, binlerce reklam tasarımı, hepsi de birbirinden farklı farklı. Günümüz insanının üzerine akan, bu inanılmaz bilgi akışı, gittikçe insan için normal olmakta ve artık bazı şeyleri fark edemez, dikkat edemez hale gelmesine neden olmuştur. Bu noktada reklamcılık sektörünün asıl işi olan, insanın ilgisini, firmaların ürün ve hizmetlerine çekmek için kullandığı, okunabilir, anlaşılabilir, izlenebilir olma özellikleri, artık yeterli olmamaya başlamıştır. İnsanların ilgisini çekmek için, daha farklı çalışmaların yapılması gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bütün bunlar, reklam sektörünün gelişmesi, geliştirilmesi, özellikle yaratıcılık alanında ki, bilgi ve becerisini arttırma ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik yapılan çalışmalardan biri, yaratıcı reklama ödül yarışmalarıdır. Ülkemizde buna yönelik yarışmalar yapılmaktadır. Bu tip yarışmalar genellikle; yaratıcılığın arttırılmasını özendirmek, reklam ajanslarının, çalışanlarının veya reklam verenlerin başarılarını ödüllendirerek, belgelendirmek amacıyla yapılmaktadır. Özendirme ödülleri, reklamın faaliyet gösterdiği, birbirinden farklı mecralara verilebilmektedir. Örneğin ülkemizde yapılan Kırmızı Basın Ödülleri bunlardan biridir. Kırmızı Ödülleri, sadece gazete ve dergi reklamları arasında yapılan bir yarışma olmaktadır. En yaratıcı reklam tasarımına kıpkırmızı ödülü verilmekte ve kitle iletişim araçlarından, kazananların isim listeleri yayınlanmaktadır. Bunun dışında, Reklamcılar Derneği, 1989 yılından beri böyle bir yarışma düzenlemektedir. Televizyon-basın, Açıkhava-radyo-sinema, dijital reklam mecralarında gösterilen, reklam tasarımları ayrı ayrı değerlendirilmeye alınmakta ve yaratıcı olanlar, başarılı kabul edildiğinde Kristal elma ödülüne layık görülmektedir. Gene aynı şekilde kazananların isim listeleri, kitle iletişim araçlarında yayınlanmaktadır. Benzeri yarışmalar, dünya çapında da yapılmaktadır. Reklam sektörü, kendi içinde, yaratıcılığa olan ihtiyacını karşılamak için, çalışanları bu yönde geliştirmeye ve yönlendirmeye çalışmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklamın amacı; firmaların bulundukları pazarda payını arttırması yani daha fazla satış miktarını yakalaması, piyasada bulunan, benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabet edebilmesi veya markalaşma yolunda ilerleyebilmesini sağlamaktır. Bu amaçlarla hareket eden reklam, firmaların pazardaki itici gücünü oluşturur. Hem ürün ve hizmetlerini tanıtarak, bunları firmaların gerçekleştirmesini sağlar, hem de tanıtım yaptığı kitlenin eğilimleri, beklentilerini firmaya bildirerek, onun kendini, kitlenin isteklerine göre yeniden yapılandırmalarını sağlar. Reklam bu tanıtımları, pek çok kitle iletişim aracını kullanarak yapmaktadır. Kitle iletişim araçlarının yanı sıra, insanın günlük hayatında, evinde, işinde, sosyal faaliyetlerinde de karşısına çıkarak, mesajlarını vermektedir. Reklam, insanların karşısına, birbirinden farklı düzenlerle oluşturulmuş tasarımlarla çıkmaktadır. Reklam filmleri, spotlar, baskılı reklam tasarımları, cıngıllar v.s. olabilmektedir. Kısaca kullandığı reklam aracının özelliklerine uygun, reklam tasarımları hazırlamaktadır. Reklam filmleri; televizyon, sinema, internet gibi mecralarda yayınlanmak üzere hazırlanmaktadır. Reklam filmleri en çok maliyete sahip tasarımlardır. Firmalar, reklam filmi için, reklam ajanslarıyla görüşmektedir. Reklam ajansı ile beraber, reklam filmine karar veren firma, kendi misyonu ve vizyonunu anlatan bir sunumu, reklam ajansına yapmaktadır. Filmde kullanmak istediği tüm verileri; yani fotoğraf, resim, yaratıcı bir çalışma, slogan v.s. leri vermektedir. Reklam ajansı, elindeki verileri destekleyici bilgiler almak üzere, piyasa araştırmasına başvurmaktadır. Piyasa araştırma sonuçlarını da aldıktan sonra, hedef kitleyi etkileyecek verileri elde etmekte ve reklam filminin tasarımını ona göre yapmaktadır. Reklam ajansları, kimi zaman filmi kendi bünyesinde tasarlayıp, yapım firmasına, çekim ve cast hizmeti için başvurmaktadır. Kimi zaman da yapım firmasıyla beraber, verileri kullanarak reklam filminin tasarımını yapmaktadır. Yapım firmaları, oyunculuk ajanslarıdır aynı zamanda. Yani hem filmin çekimini yapmakta, hem de reklam filminde kullanılacak oyuncuları seçmekte ve temin etmektedir. Oyunculuk ajansları, reklam filminin tasarımına ve temasına göre, halk arasından belirli özelliklere sahip veya oyunculukla ilgili eğitim almış kişiler arasından uygun seçimi yapabilmektedir. Reklam veren firmanın, filme ayırdığı bütçeyle ilgili olarak bazen, ünlü bir dizi oyuncusunu veya sinema oyuncusunu kullanmayı tercih edebilmektedirler. Oyunculuk ajansları, yani aynı zamanda yapım firmaları, sadece oyuncu seçip temin etmemektedir. Kostüm, sahne, sahne malzemeleri v.s. filmde kullanılacak bütün malzemeleri temin etmektedir. Filmde dans grubu kullanılacaksa onu temin etmektedir. Eğer sadece ses kullanılacaksa, en uygun sesi, müziği, fonu, jeneriği temin etmekte veya üretilmesini sağlamaktadır. Bu tip ajanslar reklam filmlerinde kullanılacak oyuncuların, farklı özelliklere sahip olmasına dikkat etmektedirler. Yani, fiziksel güzellik, çekicilik, mizahi yapı, etkileyici mimik hareketlerini kullanabilme v.s. Reklam filminin vermek istediği mesaja en uygun oyuncuları, temin etmekte ve filmin çekimini yapmaktadırlar.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam, firmaların ürettikleri ürün ve hizmet özelliklerini, satış amaçlı veya belirlenmiş hedeflere ulaşmak için, geniş halk kitlelerine ulaştıran, anlatan, aktaran bir mecradır. Firmalar bu noktada, insanın bulunduğu yani potansiyel tüketicilerin olduğu bütün alanları kullanarak, onlara ulaşmaya çalışmaktadır. Reklam tüketicilere ulaşmak için, kitle iletişim araçlarını kullanmaktadır. Görsel-işitsel-algısal özelliklere hitap eden; televizyon, radyo, internet ve sinema mecralarını etkin olarak kullanmakta ayrıca, görsel-algısal özelliklere hitap eden baskılı reklam mecralarını kullanmaktadır. Bunlar da; gazete, dergi, katalog, insert, el ilanı olmaktadır. Ayrıca insanın dışarıdaki yaşamında da reklamla karşılaşmaktadır. Açık hava reklam araçları olan; billboard, afiş, outdoor tv. Silindir kule, megalight, duvar ve durak tasarımları, bina giydirme, araç giydirme gibi alanlarda tanıtım yapmakta ve tüketicilerin hedeflenmiş davranışları göstermeleri yönünde etkilemeye çalışmaktadır. Reklamın kullandığı alanlardan biri de organizasyonlar olmaktadır. Organizasyonlar birbirinden farklı kategorilerde değerlendirilmektedir. a) Bireysel organizasyonlar; düğün, sünnet, doğum günü v.b. olmaktadır. b) Kültürel organizasyonlar; festivali, bahar şenlikleri, konser, turne, v.s. olmaktadır. c) Sportif organizasyonlar; şirketler arası turnuvalar, adventure v.b. organizasyonlar olmaktadır. d) Fuarlar; sektörel, kültürel veya sergisel olabilmektedirler. Her dört organizasyon ve içlerindeki türlerinde de, reklam sektörü, birçok tüketiciye aynı anda, aynı yerden seslenme olanağını bulabilmektedir. Bu tip organizasyonlarda, reklamın kullandığı alanlar birbirinden farklıdır ve organizasyonun yapısına göre değişmektedir. Reklamın tanıtım yaptığı alanlar aşağıdaki gibi olmaktadır. İç mekan reklam tasarımları, yapay duvar tasarımları, fuar stant tasarımları, çeşitli ebatlarda basılan afiş ve billboard, masa ve sandalye örtüleri, davetiyeler, internet üzerinden yapılan duyurular. El ilanları olmaktadır. Reklam, bu çeşit organizasyonlarda, toplanan kitlenin yapısına göre tanıtım yapmaktadır. Bu alanlarda bazen, direkt olarak bütün reklam alanını kullanabilmekte veya kendine ayrılan sponsor bölümünü kullanmaktadır. Sponsor bölümlerini kullandıran organizasyonların, firmalara ayırdığı bölümler dar veya küçük olabilmektedir. Yukarıda dediğimiz gibi, bazen de bütün alanı olduğu gibi kullandırabilmektedir. Firmalar kendilerine ayrılan bölümlerin özelliğine göre, amblem, işaret, ibare, faaliyet alanları, iletişim bilgileri veya ürün ve hizmet fotoğrafı, çarpıcı sloganlar v.s. bunlardan uygun olanları, konsept halinde uygulayarak tanıtım yapabilmektedir. Reklam firmalar tarafından, organizasyonlarda mutlaka kullanılmaktadır. Çünkü firmalar, buralarda reklam mesajlarını doğrudan verebilmektedir. Organizasyonlara katılan insanların, bu tip faaliyetlere sponsor olan firmaları hatırlaması, daha kesin olmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Vagabond Academy, reklamcılık alanına kaliteli işgücü yetiştirmek için, Türkiye'de ilk kez reklam üzerine eğitim verecek.

Reklam sektörünün her alanında bilgi vereceklerini söyleyen Vagabond Academy genel müdürü Ebru Erturerken, kursiyerlerin hem teorik hem de pratik yapabileceklerini, bu kursun staj niteliğinde olduğunu ifade etti.

Erturerken, kursiyerlerin sanat yönetmenleri, reklam yazarları ve müşteri temsilcileriyle aynı mekânda bulunma fırsatı yakalayabileceklerini belirtti.


Devamı için tıklayınız ...