Haber Kategorisindeki Bloglar

Global pazarların gelişimiyle beraber, firmaların çokluğu, bunların ürettikleri mal ve hizmetlerin inanılmaz artışı, reklam sektörünün, tüketicilerin bulunduğu her alanı kullanmasını beraberinde getirmiştir. Çünkü reklam tanıtımlarının bu kadar fazlalaşması, insanların ilgisini dağıtmaktadır. Reklam sektörü bu noktada, insanların ilgisini çekebilmek için, farklı yolları denemeye başlamıştır. Reklam tanıtımlarının okunabilmesi ve etkili olabilmesini sağlamak amacıyla, internet reklam mecralarını daha sık kullanmaya başlamıştır. Normalde internet ortamında kullanılan reklam türleri olan; banner reklamları, arama motoru pazarlama, akıllı linkler, sosyal medya pazarlama teknikleri, online PR, e-posta ile pazarlama ve satış ortaklıklarıdır. Fakat yukarıda da bahsettiğimiz gibi, insanların tanıtım çokluğundan kaynaklı, dağılan ilgisini yeniden toplayabilmek için, bunlardan iki tanesini paralı olarak kullandırmaktadır. Yani reklam veren firmalar, tıklayıp okunan reklam için, tüketiciye cüzi miktarda para ödemektedir. Bu şekilde tanıtımları okutturan, internet reklamlarından biri; online PR’dır. Bu aslında reklam için piyasa analizleri yapmak üzere yapılmaktadır. Fakat kimi anketler, marka geçmişini ve toplumdaki yerini anlayabilmek için, marka tanıtımını yapmaktadır. Bu noktada doldurulan her anket için, tüketiciye cüzi bir para ödemektedir. Markanın adını gösteren, onunla ilgili düşünceleri ve eğilimleri öğrenmeye çalışan bu tip anketler, aynı zamanda etkili bir şekilde o markanın reklamını da yapabilmektedir. Çünkü anketi dolduran tüketici, sorulan soruları cevaplarken zihnini zorlamaktadır. Bu zorlama yüzünden, markayı hatırlamaktadır. Bunların dışında e-posta ile reklam, potansiyel tüketicilerin kişisel mail adreslerine gönderilmektedir. Bunları yapan sitelere üye olunması halinde, bu tip mailler gönderilmekte ve tıklanıp okunduğunda veya görüldüğünde, puan, para, veya alışveriş yaptırmaktadır. Gönderilen reklamların sıklığı, okunma sıklığıyla beraber belli bir miktara geldiğinde ödeme yapmaktadırlar. Tüketiciler bu işten para kazanabildikleri için, bunları tıklayabilmekte ve izlemeye devam edebilmektedirler. Bu şekilde yapılan reklam tanıtımlarının tıklanıp görülmesi, her tıklamada kazandıkları paranın miktarına göre zihinlerinde yer edine bilmektedir. Bu tip reklam tanıtımları, tüketicilerin bulundukları her mekandan yapılabilmektedir. Boş zamanlarında her hangi bir yerden internete bağlanması sonucu, evde bulunurken, işyerlerinden v.b. yapılabildiği için, insanlar bu alanı kullanmaktadırlar. Bu yöntem, tüketicilerin dağılan ilgisini reklama çekebilmek için, reklam sektörünün yaratıcılığıyla bulunmuş bir yöntemdir. Reklam sektörü internet ortamının kullanım sıklığını ve kolaylığını gördüğü zamandan bu yana, bütün yaratıcılığını bu alana doğru yönlendirmiş bulunmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Amerika birleşik devletlerinde merkezi olan, İnteravtive Advertising Bureau başkanı Greg Stuart, reklam veren firmaların son zamanlarda internet reklam mecralarının avantajlarının farkına varmaya başladığını söyledi. Bir dolarlık bir reklam yatırımın bile, başka alanlarda geri dönüşü hesaplandığında oldukça yüksek bir kar sağlandığının altını çizen Suart, amerika'daki bir kamyon firmasını örnek verdi. Verdiği örneğe göre, kamyon şirketi, televizyondan internet alanına reklamlarını kaydırdığında satışlarını arttırdı.


Devamı için tıklayınız ...

Ülkemizde yeni yeni reklam tasarımı ve iletişimiyle ilgili bölümler, üniversitelerde açılmaktadır. Hem kendi ülkemizde hem de dünyada, gün geçtikçe gelişen reklam sektörü, iş kapasitesi bakımından, yetenekli ve donanımlı iş gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu açıkların kapatılabilmesi açısından, iletişim teknolojileri ve uluslararsı pazardaki değişimleri, dönüşümleri izleyen, yönlendiren, oluşan toplumsal değişimleri sağlıklı değerlendiren, insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bölümlere giren öğrencilerin kendi yetenekleri, tercihleri yönünde reklam sektöründe ki mesleklerini, uzman olarak sürdürmelerini sağlamaktadır. Bu bölümlerin ortak dersleri, Müşteri Temsilciliği, Yaratıcı Üretim, Tasarım ve Dizayn, Teknik Üretim olmaktadır. Üniversitelerin her biri, bu anlamda kendi vizyonlarına uygun olarak, bu bölümleri yönlendirmektedir. Buralardaki öğrencilere, pratiğin ve teorinin birlikteliğini anlatan yaklaşımlarla dersler verilmekte ve teorilere uygulama alanı yaratmaktadır. Öğrencilerin araştırma ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeye çalışmaktadırlar. Üniversitelerin reklam tasarım ve iletişimi bölümleri, yaratıcı, analitik düşünce yapısı çerçevesinde düşünmelerini ve üretmelerini sağlamaktadır. Bu anlamda, pazarlama ve tüm iletişim alanlarına ilgi duyan, proje üretmek ve uygulamaya meraklı, yeniliklere açık, yaratıcı, sektörel ihtiyaçları tanıyan ve iletişim kuran kişilere hitap etmektedirler. Son zamanlarda, üniversiteye hazırlık yapan öğrencilerin bu bölüme olan ilgisi artmaktadır. Reklamcılık sektörünün gelişimi, sinema sektörüne de etki etmiştir. Bu alanda uzmanlaşmış insanların, yaratıcılık konusundaki bakış açıları, pek çok yeniliği gündeme taşımalarına neden olmuştur. Bu yenilikler, özellikle sinema sektörüne, başarılı yönetmenleri, başarılı senaristleri kazandırmıştır. Güçlü ve etkileyici yapımların ortaya çıkması, dikkatlerin reklam sektörünün gelişiminde toplanmasına neden olmuş, öğrencilerin bu farklı ve heyecanlı sektöre olan ilgilerinin oluşmasını ve artmasını sağlamıştır. Bu bölümü açan üniversiteler; Yeditepe Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Arel Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi v.b. olmaktadır. Bu üniversitelerin açtıkları bölümlerde okuyan öğrencilerin kimisi burslu kimisi normal okumaktadır. Genellikle hepsi, sözel bölümden öğrenci kabul etmektedir. Kimi üniversiteler 5 kişilik kontenjan açmışken, 110 kişilik kontenjanla bu eğitimi veren üniversiteler de bunların arasındadır. Bu üniversitelerden, Bahçeşehir Üniversitesi en düşük taban puan 237,431 ile öğrenci alabilirken, aynı üniversitenin Burslu öğrencileri kabul ettiği bölüm, en yüksek taban puan yani 349,074 puanla almaktadır. Diğer üniversitelerin taban ve tavan puanları bu rakamlar arasında değişmektedir. İlerleyen zamanlarda, reklamcılık sektörünün en güçlü sektörlerden biri olacağına yönelik göstergeler gittikçe artmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Günümüzde reklam, tanıtımlarını pek çok mecrada yapabilmektedir. Reklam sektörünün gelişimiyle beraber artan firmaların mal ve hizmetlerinin hepsi, tanıtıma ihtiyaç duymaktadır. Kimi firma Pazar payını arttırabilmek için, kimi firma benzer mal ve hizmet üreten diğer firmalarla rekabet edebilmek için, kimisi de marka haline gelebilmek için, reklam tanıtımlarına başvurmaktadır. Onlarca ürün bilgisi, onlarca yönlendirme mesajları günümüz insanının karşı karşıya kaldığı durumdur. Böyle bir ortamda, firmaları amaçladıkları noktalara getirmek için, reklam sektörü yaratıcılık alanını genişletmeye, her geçen gün yenilik ve farklılık arayışlarını hızlandırmaktadır. Bu noktada, potansiyel tüketici konumundaki her insanın bulunduğu alanı, kullanabilme arayışı sürmektedir. Alanları kullanabilme açısından geldiği nokta ise, neredeyse tüketicinin bulunduğu her alanı kullanır olmuştur. Potansiyel tüketicilerle, kitle iletişim araçları vasıtasıyla iletişim kurmakta olan reklam, alanları sınıflandırmıştır. Görsel-işitsel-algısal duyulara hitap eden; televizyon, sinema, internet mecralarını, reklam filmleri, animasyon filmleri, cıngıl, reklam spotlarıyla kullanmaktadır. Görsel-algısal duyulara hitap eden, baskılı mecraları yani; gazete, dergi, insert, el ilanı, broşürleri; etkileyici, çarpıcı görsel, imaj, resim, fotoğraf, sloganlarla harmanlanmış tasarım konseptleriyle kullanmaktadır. Özendirme ürün üretip, onlara uygun tasarımlarla seslenmektedir. Bunların dışında. Açık hava reklam araçlarını da kullanmaktadır. Açık hava reklam araçları, potansiyel tüketicilerin, dışarıdaki yaşamlarına hitap etmektedir. Hareket halindeyken, beklerken, yürürken, sosyal faaliyetlerde bulunurken karşılarına bir cadde üzerinde, metroda, AVM önlerinde v.b. alanlarda bir konsept halinde çıkmaktadır. Açık hava reklamları; bina giydirmelerinde, araç giydirmelerinde, billboardlarla, afişlerle, tabelalarla, megalight araçlarıyla, levhalar, dubalar, aynalar, duraklar, duvarlarla tüketicilere seslenmektedir. Görüldüğü gibi tabela açık hava reklam araçlarından biri olmaktadır. Reklam tabelaları, firmaların önlerinde, sokaklarında ve firmanın bulunduğu yakın bölgelerin, belirli yerlerinde kullanılabilmektedir. Bazı reklam tabelaları, karayolları üzerinde, uzak mesafelerde konulabilmektedir. En yaygın kullanımı ise, firma önlerinde olup, firmanın ismini ve şirket faaliyet alanını gösterenleridir. Bunları üretenler de reklam ajansı olmaktadır. Tabela üretimi yapan ajanslar hem tasarımını yapmakta hem de üretimini yapıp, ilgili yerlere monte etmektedirler. Reklam tabelalarının birbirinden farklı çeşitleri ve şekilleri vardır. Tabelalarda da tasarım bulunmakta ve insanların ilgisini çekmeye çalışmaktadır. Reklam tabelaları; kabartma harf tabela, İç-Dış yönlendirmeli, vinil germe tabela, krom harf tabela, paslanmaz kutu harf tabela, gravür tabela, pleksi tabela, v.s. diye devam eden çeşitlerde ve şekillerde bulunabilmektedir. Bunların kullanım biçimleri, kullanılacakları alana göre değişirken, büyüklükleri de ona göre değişmektedir. Gündüz ve gece durumuna bağlı olarak, ışıklı veya ışıksız olarak üretimi yapılmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Radyo Televizyon üst Kurulu üyesi Mehmet Dadak, yayın kuruluşlarının RTÜK'e aktardıkları reklam paylarının indirilmesi için yasa tasarısı sunduklarını belirtti. Bu yasa tasarısının kanun haline gelmesi durumunda, yayın kuruluşlarının RTÜK'e aktardıkları reklam gelirlerinde indirimin %5'ten %3'e ineceğini söyledi.

Mehmet Dadak, Adana'da düzenlenen Yerel, Bölgesel televizyonların ayrıca radyoların yöneticileri için yapılan eğitim seminerine katıldı. Bu seminerde Dadak'ın ifadelerine göre, 1994 yılında yürürlüğe konan 3984 sayılı kanunun yeniden ele alındığını söyledi. Avrupa Birliği Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi maddelerine uygun biçimde yapılan tasarının başbakanlıktan, kısa bir zaman içinde Millet Meclisine gitmesini beklemekte olduğunu ifade eden Dadak, bu tasarıyla, televizyon ve radyoların senelerdir sorun ettiği, frekans karışıklığının sona ereceğini bildirdi.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam tasarımları, pek çok türde yapılmaktadır. Fakat günümüzde en yaygın kullanıma sahip reklam tasarımlarından biri televizyon reklamlarıdır. Televizyonun her kesimden insanların evlerinde bulunması, hemen her kesimden insanın, televizyonun başında birkaç saatinin geçiriyor olması, televizyon reklamlarını önemli hale getirmektedir. Siyah beyaz ekranlardan-renkli ekranlara ve sonraki gelişim çizgisi boyunca, televizyonlardaki reklamlar her dönemin özelliklerine göre yayınlanmıştır. Televizyon reklamlarının, dönemler boyunca bu kadar önemli olması, bu cihazların, bu kadar yaygın olması, her kesimden insanın TV seyrediyor olmasıyla açıklanabilir. Fakat tek neden bunlar değildir elbette. Televizyonlarda gösterilen programların, toplumların kültürünü, gelenek ve göreneklerini, bakış açılarını, fikirlerini değiştirme noktasında edindiği misyon, bu misyonun başarısı insanların yaşamına girdiğinden bu yana kanıtlanmıştır. Televizyon, toplumların sosyo-kültürel değişimini sağlayan bir araç olarak gündemlerine girmiştir. İşte bu misyon, televizyon reklamlarını da oldukça önemli yapmaktadır. Burada yayınlanan reklamlar, film gibi çekilmektedir. Aslında firmaların, ürün ve hizmetlerinin satışı, firmaların rekabeti ve marka tanıtımları yapan bu filmler, insan yaşamının içeriğinde bulunan, pek çok olguyu tanıtımlarda kullanmaktadır. Kimi zaman mizahı, kimi zaman özlenen yüksek yaşam standardını, kimi zaman insanların kendilerinde olmasını istediği fiziksel çekiciliği, güzelliği işlemektedir. Sevinç, mutluluk, neşe, özlem, aşk, etkilenim, güç gibi temalarla, ürün ve hizmet tanıtımlarını birleştiren televizyon reklamları, neredeyse normal filmlerden daha fazla izlenir olmuştur. Bu tip temaların kullanılması, insanları etkilemekte ve yönlendirme konusunda başarılı olmaktadır. Reklam ajansları, yukarıdaki temaları işlerken, reklamın kendi özelliklerini kullanmaktadır. Yani, bu temaları, dikkat çekici, etkileyici, çarpıcı ve farklı gösterim şekillerini üretmekte ve ona göre filmin senaryosunu hazırlamaktadırlar. Örneğin; Aşkı etkileyici bir şekilde ve ürün ile hizmeti çağrıştıracak bir birleşimle, halkın sevdiği, beğendiği bir oyuncuyu da kullanarak, yayınlanmaktadır. Şu durumda, hem aşk, hem sevilen oyuncu, hem de temanın kullanım biçimi, reklamı izlettirmektedir. Bu da, o reklamın başarılı olmasını sağlamaktadır. Bütün bunlar, stratejik bir şekilde planlanarak yapılmaktadır. Yani yapılan reklam, hem uzun bir toplum analizi hem de bu konuda uzmanlaşmış kişilerin yaratıcılıkları sayesinde, bu kadar etki edebilmektedir. Reklam veren firma, reklam filmine karar verdiğinde, reklam ajanslarıyla görüşmektedir. Reklam ajansına bu konuda sunum yapan reklam veren, gerekli bütün bilgileri aktarmakta ve istediği reklam filmiyle, hangi hedeflere ulaşmak istediğini bildirmektedir. Reklam ajansı, reklam için analizlere başvurmaktadır. Bunların sonuçlarıyla reklam metinlerini hazırlamaktadır. Daha sonra yapım firmalarından biriyle anlaşmaktadır. Yapım firması, reklam filminin senaryosu dâhil, kullanılacak oyuncuyu, malzemeleri, müzikleri, sesleri seçmekte ve temin etmektedir. Aynı zamanda reklam filminin çekimini yapmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam, hedef kitlelere, belirlenmiş amaçlarla, firmaların ürün ve hizmet özelliklerini, vermek istediği mesajlar doğrultusunda tasarlar ve sunar. Reklam, hedef kitleleri etkileyerek, tanıttıklarını benimsemelerini ve istediği davranışları göstermelerini sağlayabilmek amacıyla tasarım yapar. Reklam tasarımları, uzun süren araştırmalar sonucunda yapılır. Reklam sektörünün, ekonomik sistemlerin gelişim süreci boyunca edindiği deneyimlerle, toplum analizlerinin sonuçları, reklamın tasarım şeklini belirler. Reklam, mesaj vereceği tasarımı yapmadan önce, toplum analizlerine başvurur ve bu noktada hedef kitlenin, ilgili bütün özelliklerini ortaya çıkarır. Toplumu, nicel ve nitel olarak araştırıp, onun eğilimlerini, tercihlerini, özlemlerini, beğenilerini ve beklentilerini ortaya çıkarır. Toplum bilimleri olan sosyoloji, psikoloji, antropoloji v.b. bilim dallarının da tahlillerinden faydalanır. Yukarıdaki sonuçların hepsi, reklamın tasarım yaparken, önüne koyduğu göstergeleri oluşturmaktadır. Bu göstergeler ışığında, vermek istediği mesajları biçimlendirir, farklılaştırır, çarpıcı hale getirerek, insanların ilgisini çekmeye çalışır. Yukarıda ki sonuçlar, tanıtımı yapılacak reklam tasarımının, hangi tema işlenerek, etkili olabileceğini gösterir. Belirlenmiş olan temanın yapacağı olası etki, bu noktada arttırılmaya çalışılarak, toplum tarafından beğenilen sevilen bir oyuncuyla, etkileyici bir görselle, ya da çarpıcı bir slogan veya spotla pekiştirilir. Bütün bu özellikler, tanıtımı yapılacak ürün veya hizmetle veya markanın kendisiyle, özdeşim kurulabilecek şekilde harmanlanmaktadır. Reklam bu tip tasarımları oldukça farklı türlerde yapabilmektedir. Televizyon, sinema için, aynı zamanda internet reklam mecraları için, kullanılabilecek reklam filmleri, en yaygın tasarım ve tanıtım biçimleridir. Reklam filmlerinin tasarımlarını, reklam ajansıyla birlikte yapım firmaları hazırlamaktadır. Her iki firma, reklam filminin amaçladıklarını gerçekleştirebilmesi için, yaratıcı çalışmalar yaparlar. Yapım firması bu noktada reklam ajansına cast hizmeti sunarak, reklam tasarımın etki gücünü arttırır. Bu ortamlarda kullanılan reklam tasarımları, sadece film olmayabilmektedir. Bu bir cıngıl veya reklam spotu şeklinde, bir çizgi animasyon şeklinde de olabilmektedir. İnternet mecralarında ayrıca; animasyon reklam tasarımı veya banner tasarımı, logo animasyon v.s. olabilmektedir. Diğer baskılı reklam mecralarında da, etkileyici bir resim, fotoğraf, imaj, efekt, çarpıcı bir sloganla harmanlanarak tasarım yapılır. Tasarımda yer alan malzemelerin hepsi, etkileyici bir konsepte dönüştürülerek, bir gazete reklamı, dergi reklamı veya açık hava reklam araçlarında kullanılmak üzere, o araçların yapısına göre, düzenlenir ve uygulanır. Reklam, küçücük bir tasarımla bile kendini gösterebilmektedir. Kısa bir cümle, yani slogan, sadece bir logo, firmayla bütünleşmiş bir imaj, işaret, ibare bile olabilmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam, firmaların ürün ve hizmetleri, markaları ile ilgili özellikleri, geniş halk kitlelerine, belirlenmiş amaçlarla, tanıtım yaparak ulaşmaya çalışmakta ve onları yönlendirmektedir. Reklam tanıtım yapacağı toplumu, önce tanımaya çalışmaktadır. Bunun için önce toplum analizlerine başvurmaktadır. Reklam için yapılan bu analizler, toplumu nitel ve nicel yönden analiz etmektedirler. Buradaki nicel araştırmalarında, toplumun beğenileriyle ilgili bilgi almaya çalışır. İşletme, marka, imaj, alışkanlıklar, paket, isim, tat analiz testlerini uygulayarak sonuçlar üretir. Nitel araştırmalarında ise; hedef kitlenin tüketim ve kullanım alışkanlıkları, beklentileri, kurum, marka, ürün ile ilgili yaklaşımlarını öğrenerek sonuçlar üretmektedir. Yazılı arşivleri tarar ve buradan elde ettiği bilgileri, bir veritabanı oluşturarak burada saklı tutar. Reklam, yukarıdaki sonuçları elde ettikten sonra, bunları, tanıtımını yapacağı firmanın, ürün ve hizmetleriyle bütünleştirir. Reklam tanıtımını yaparken, bu bütünleştirme işini, sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarının sonuçlarından yararlanarak gerçekleştirir ve sunar. Reklam tanıtımlarını, hedef kitlenin, toplum analizleriyle tespit edilmiş özlemlerine, beklentilerine, tercihlerine uygun olarak yapar ve hedef kitlenin istediği davranışlara yönelmesini sağlar. Reklam, çeşitli şekillerde hedef kitlesinin karşısına çıkmaktadır. Bir televizyon kanalında reklam filmi, cıngıl, spot türünde reklam tasarımlarıyla, bir açık hava aracında görsel, metin, sloganlarla, bir internet sayfasında animasyon reklam tasarımıyla, bir gazete veya dergi sayfasında bir çizgi reklam veya görsel reklam tasarımlarıyla hedef kitlesine ulaşmaya ve mesajlarını iletmeye çalışmaktadır. Reklam tanıtımlarını hemen her yerde, dahası insanın yaşam alanlarının her noktasında yapabilmektedir. Bir şapkada logo ve slogan olarak, bir anahtarlıkta logo ve adres olarak, bir tişört baskısında imaj, resim veya fotoğraf ve logo olarak tanıtım yapmaktadır. Reklam tanıtımlarını genelde üç amaç için gerçekleştirmektedir. Birincisi, firmaların satış miktarı yani Pazar payını büyütmek için yapar. İkincisi, firmaların, benzer ürün ve hizmet üreten diğer firmalarla rekabet edebilmesini sağlamak için yapar. Üçüncüsü de, firmaların markalaşmaları yolunda, marka bilinirliğini arttırmak için yapar. Reklam bu amaçlar doğrultusunda, çeşitli sosyal bilimlerden faydalanarak, toplumu çözümler ve onların benimseyebilecekleri tanıtımları tasarlar ve seslenir. Günümüzde hem reklam sektörünün hem de ekonomik sistemlerin bu kadar gelişmesiyle birlikte, reklam sektörü de o oranda hatta daha da ileride giderek gelişimini sürdürmüştür. Reklam tanıtımları, günümüzde ihtiyaçları yaratmakta ve yarattığı ihtiyaçları, tanıtımını yaptığı ürün ve hizmetle kapatmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam, pazarlama iletişiminin bir öğesidir. Pazarlama amacıyla firmaların ürün ve hizmetlerinin özelliklerini, hedef kitle ile iletişim kurarak tanıtmakta ve aktarmaktadır. Reklam ile hedef kitle sürekli birbirleriyle iletişim halindedir. Reklam, tasarım yaparak, hedef kitle ile iletişim kurmakta ve ürün veya hizmetle ilgili mesajlar iletmektedir. Hedef kitle de, reklama karşılık vermektedir. Reklam tasarımında yer alan mesajlara uygun davranış geliştirerek olumlu, reklamın mesajlarına tepkisiz kalarak olumsuz cevap vermektedir. Reklam tanıtımlarını yapmadan önce, sesleneceği hedef kitle ile ilgili, toplum analizleri yapmaktadır ve bu analizlerle, hedef kitlesini tanımaya çalışmaktadır. Sosyal yapısını, ekonomik yapısını, psikolojik yapısı, sosyolojik yapısı; geleneklerini göreneklerini, özlemlerini, yeme içme kültürünü, gelecekle ilgili beklentilerini öğrenmektedir. Bütün bu öğrenimleri, hedef kitlesine seslenme yöntemini belirlemek amacıyla yapmaktadır. Hedef kitlenin özelliklerini öğrendikten sonra, tanıtımını yapacağı ürün ve hizmetin reklam tasarımını ona göre yapmaktadır. Hangi malzemeleri kullanırsa daha çok beğenilir, ürünün hangi özelliği, hedef kitlenin ihtiyaç duyduğu bir özelliktir v.s. soruları reklam tasarımının biçimini belirler. Reklam tasarımları, hedef kitlenin belirlenen özelliklerine göre düzenlense de, pazarın büyüklüğü, firmaların çokluğu, birbirleriyle aynı özelliklere sahip onlarca ürünün olması, kullanılan bu özelliklerin yeterli olmamasına sebep olmaktadır. Bütün firmalar reklam tasarımı yapmakta ve hedef kitle ile iletişim kurmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla, reklam tasarımının başarılı olması, yani dikkat çekmesi, izlenmesi veya okunması, hedef kitleyi belirlenmiş davranışlara yönlendirmesi için, reklam tasarımlarının daha farklı özellikleri içermesini gerekli hale getirmektedir. Bu tahlillerle reklam, hedef kitlesinin, özlemlerini, gelecekle ilgili beklentilerini, sahip olmak istedikleri her şeyi, ürün ve hizmetle ilişkilendirerek reklamı tasarlamaktadır. Bunları içeren reklam tasarımları, hedef kitlesi ile daha kolay iletişim kurabilmekte ve yönlendirebilmektedir. Reklam tasarımları gerekli iletişimi sağlayabilmek için, ünlü simaları, çarpıcı müzikleri, etkileyici spotları, farklı efektleri, işaretleri, ibareleri, sloganları, görüntüleri, resimleri, fotoğrafları veya farklı imajları, şarkıları tasarımlarında kullanarak hedef kitlesine ulaşmaya çalışmaktadır. Reklam tasarımları, çeşitli türlerde yapılabilmektedir. Reklamın hedef kitleye ulaşmak için belirlediği reklam mecrası hangisi ise, o mecranın yapısına uygun, çarpıcı tasarımlarla seslenmektedir. Televizyon ve sinema, internet ortamları için; reklam filmi, cıngıl, spot şeklinde reklam filmi tasarlamakta ve yayınlamaktadır. Gazete, dergiler için görsel ve metinler kullanarak, baskılı reklam tasarlamakta ve yayınlamaktadır. Açık hava reklamları için gene görsel ve metin, slogan kullanarak hedef kitleye seslenmektedir. Bunların dışında, organizasyonlara uygun tasarımlar da yapmaktadır. yada promosyon ürünlerine uygun tasarım yapmakta ve onları belirlenmiş davranışlara yöneltmeye çalışmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam, zaten temelden beri, promosyon ürünlerini tanıtım amacıyla kullanmaktaydı. Günümüzün ekonomik pazarının canlılığı, firmaların tür ve türev yönünden çokluğu, binlerce ürün ve hizmetin pazarlanmaya ihtiyaç duyması, reklamın, yaratıcılık alanlarını zorlamaya başlamıştır. Reklam, ürün ve hizmetlerin, markaların tanıtımlarını, hedef kitlelerine ulaştırabilmek ve amaçladığı etkileri yapabilmek için, yaratıcılık özelliğini kullanarak, farklı, insanların ilgisini çekebilecek her şeyi kullanmaktadır. Her geçen gün yeni ve farklı bir reklam mecrasıyla karşı karşıya gelmeye başlayan hedef kitle, tanıtım bilgilerinin çokluğu nedeniyle yoğun ve inanılmaz bilgi akışına maruz kalmaktadır. Bu durum ise, reklamın işini oldukça zor hale getirmektedir. Bu durum, reklamın farklı olanı arayışına yönelik çabalarını arttırmasına sebep olmaktadır. Bilindiği gibi reklam, tanıtımlarını özendirme yani promosyon ürünleriyle de yapabilmektedir. İnsanların günlük yaşamlarında en çok kullandıkları, ihtiyaç duydukları, yanlarından ayıramadıkları malzemeler, promosyon ürünleri olarak üretilip, ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Reklam bu malzemelerin üzerinden, tanıtımlarını yapmaktadır. Şimdiye kadar en çok bilinen ve reklamın en çok kullandığı promosyon malzemeleri şunlar olmaktadır; masa takımları yani kalemlik, küp kağıtlık v.s. masa takvimleri, duvar takvimleri, defterler, ajandalar, kalemler, çakmaklar, anahtarlıklardır. Son zamanlarda, insanların giysileri üzerine de baskı yaparak, bu giysileri promosyon ürünü olarak dağıtmaktadır. Tişört baskıları ve şapka baskıları bunların örneğini teşkil etmektedir. Reklamın farklılık ve yenilik arayışı, gün geçtikçe artmakta ve zorlaşmaktadır. Bu noktada hemen her şeyi denemekte olan reklamın en yeni mecraları, reklam aynaları ve reklam şekerleri olmaktadır. Reklam aynaları, uzaktan reklam tanıtımlarını göstermekte, fakat insanların yanlarına yaklaşmaları halinde, aynaya dönüşerek dikkat çekmektedir. İnsanlar bu farklı reklam mecrasını ilgiyle incelemektedir. Zaten reklamın gerçekleştirmeye çalıştığı, insanların ilgisini bir tanıtıma odaklaması olunca, reklam aynalarını bu yönde, başarılı bir reklam mecrası haline getirmektedir. Farklı bir reklam aracı olan reklam şekerlerinde ise, reklamı yapılan ürünün, hizmetin veya markanın iletişimi için pratik bir rol üstlenmektedir. Logolu şekerler, hem insanların damağına, hem de zihinlerine iz bırakarak işini yapmaktadır. Özel kalıplar, baskılı bonbonlar farklı şekillerde reklam yapmak isteyen, firmaların tercihlerine sunulmaktadır. Bu şekerler yılbaşlarında, bayramlarda, fuarlarda, özel günlerde müşterilere veya hedef kitleye ikramlık olarak verilmektedir. Bu vesileyle, reklamı yapılan firmanın logosu marka bilinirliği açısından önem taşımakta ve kullanılmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...