Reklam, firmaların ürettikleri ürün veya hizmet özelliklerinin, hedef kitlelerin ilgisini çekecek bir şekilde tanıtılmasıdır. Firmalar bu noktada, reklam sektöründe uzmanlaşmış, reklam ajanslarını kullanmaktadır. Yani reklam tasarımlarını onlara yaptırmaktadırlar. Reklam tasarımlarının amacı, tüketicilerin ilgilisini çekip, etkilenmelerini ve belirlenmiş davranışları göstermelerini sağlamaktır. Bu noktada, reklam filmleri, hedef kitlenin beklentilerini, özlemlerini, gelecekle ilgili, kendilerinde olmasını istedikleri pek çok durumu kullanmaktadır. Kadınların güzellik özlemleri, erkeklerin güç ve etkileyicilik özlemleri v.b. özellikler bunların arasındadır. Reklam metin tasarımları, bu tür özlemleri, ürün veya hizmetle özdeşleştirerek, insanların ürünü veya hizmeti almaları halinde, özlemlerini gerçekleştirmelerinin mümkün olduğunu hissettirir. Bu şekilde tasarlanan bir reklam filminde istenilen duygu veya hissi veren ses çok önemli olmaktadır. Reklam seslendirmeleri, televizyon, radyo ve internet ortamlarında yayınlanmak üzere hazırlanan, reklam filmlerinde gerekli bir uygulamadır. Bu filmleri reklam ajansıyla beraber yapım firmaları yani prodüksiyon firmaları yapmaktadır. Yapım firması, reklam ajansına veya reklam veren firmaya, cast hizmeti sunmaktadır. Cast hizmeti; reklam filminde ihtiyaç duyulan, oyuncu, ünlü bir yüz, uygun bir ses, uygun bir müzik, reklamda kullanılacak malzeme, araç-gereçleri seçmek ve temin etmektir. Reklam filminin gereksinim duyduğu sesi, kendi bünyesinde bulunan oyunculardan veya reklam veren firmanın bütçesine göre, istenilen hissi verebilecek, bu konuda uzmanlaşmış ünlü bir ismin sesini kullandırır. Reklam filmlerinde oynayan oyuncuların hepsi, kendi seslerini kullanmayabilmektedirler. Etkileyici bir görüntüye sahip veya aranılan fiziksel bir özelliğe sahip bir oyuncunun sesi, reklam metinin vermek istediklerini veremeyecek özelliklere sahipse, bu oyuncu gene kullanılmakta fakat ona, uygun bir ses dublaj yapmaktadır. Yani onun yerine başka biri, reklam filminin repliklerini söylemektedir. Bu şekilde, reklam filminin gerekli olan etki gücü sağlanmış olmaktadır. Reklam filmleri radyolarda yayınlandıklarında veya sadece radyo reklamı için, reklam tasarımı yapıldığında, sesler reklamın mesajını iletmektedir. Burada görüntü olmadığı için, yani fazladan bir anlamı pekiştirme aracı olmadığı için, sesler daha fazla önem taşımaktadır. Bu sefer, reklamın mesajında verilmek istenilen etki, sesin renginde, yumuşak veya sertliği v.b. özelliklerde aranmaktadır. Bu noktada da yapım firması bu sesleri temin etmekte ve kullanılmasını sağlamaktadır. İnternet ortamlarında yayınlananlar zaten, televizyon reklam filmi veya radyo reklamı için tasarlanmış, çekimleri bitmiş olan filmler, internet ortamına uygun hale getirilip aynen yayınlanabilmektedirler.

Arşiv

Etiketler