Bir ürünün veya hizmetin satışının arttırılmasında ve tanıtılmasında kullanılan araçlardan bir tanesi olan reklam, günümüzde devasa bir sektör haline gelmiş bulunmaktadır. Firma markalarını, ürünleri, hizmetleri tanıtırken ki gösterdiği başarı, onu bir sektörün içerisinde yer alan, muhtemel bütün özelliklere sahip olmasını sağladı. Artık gündelik yaşamımızın her alanında söz sahibi, yönlendirici, başvuru merkezi haline gelmiştir. Halkla ilişkiler öğesi – Reklam öğesi- Satış strateji geliştirme öğesi - Satış personeli ve kişisel satış öğesi - Ürünün ambalaj yapısı, tarzı, renk öğeleri – Marka öğesi - Satış noktalarının yer ve nitelik öğeleri olmaktadır. Diğer öğelerde ise; Müşteri hizmetleri öğesi - Satış sonrası hizmet öğesi - Doğrudan pazarlama öğesi - Pazarlama araştırma öğesi - Yeni ürün geliştirme öğesi gibi öğeler pazarlama iletişimin öğeleri arasında yer almaktadır.

Günümüzde reklam sektörü medya ile bütünleşmiş halde faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Elbette reklam sektörü tek başına bu gelişimi sağlamamıştır. Medya yani kitle iletişim araçlarının gelişimiyle beraber, bu mecralarda aktif rol alarak büyümüştür. Günümüzde teknoloji de son derece gelişmiş ve toplumsal gelişime hız kazandırmıştır. Bu gelişimin her anında, reklam etkin olarak kullanılır olmuştur. Reklam sektörü, teknolojinin bütün gelişimlerini kullanarak, tanıtımlarını etkin bir şekilde yaparak, ekonomik sistemlerin büyümesini sağlarken, toplumları da tüketim toplumu haline getirmiştir.

Reklam sektöründe faaliyet gösteren firmalar, normal reklam ajansları; bir reklam kampanyasını başından sonuna kadar, en küçük faaliyetlerine kadar projelendirebilecek ve yürütebilecek yapıya sahip olmuşlardır. Bunlar kendi bünyelerinde, bir reklam kampanyasının ihtiyaç duyabileceği bütün birimleri istihdam ederler. Bu bölümler; halkla ilişkiler, medya planlama, planlama, tasarım ekipleri, piyasa araştırma ekipleri gibidir. Reklam ajansları, kendi alanlarında uzmanlaşmış bu reklamcıları tek bir çatı altında toplamaktadırlar.

Normal reklam ajansının dışında, basılı işlere reklam ajansları da bulunmaktadır. Bunlar reklam kampanyalarından çok, daha küçük işlerle uğraşmaktadırlar. Dijital baskı makinelerini bulunduran bu tip ajanslar, iç mekan baskı ve tasarımları, brandalar, afişler, billboardlar, bina giydirme, araç giydirme gibi baskılı reklamı tasarlamakta ve basımını yapmaktadırlar. Reklam ve organizasyon firmaları da kimi geniş çapta yapabilmekte, kimisi de küçük çapta organizasyonlar yapmakta ve reklama alan açmaktadır. Bu tip yerlerde kullanılan reklam tasarımlarının yapılması ve gösterilmesini sağlamaktadırlar.

Yapım firmaları da günümüzde reklam işi yapmaktadır. Reklam filmi, reklam cıngılı, efektler v.b. tasarımları yapabilmekte ve yayınlanmasını sağlamaktadır. Bunlar aynı zamanda, reklam ajanslarına cast hizmeti vermektedirler. Yani bir reklam filminin ihtiyaç duyduğu bütün malzeme, araç-gerecin temin edilmesini, oyuncuların temin edilmesini sağlamaktadır. Bir de piyasa araştırma şirketleri bulunmaktadır. Bunlar da, reklamla ilgili analiz yapmakta ve reklam ajansına bilgi vermektedir.